สิ่งที่ต้องทำเมื่อพบข้อกังวลเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายบนทวิตเตอร์

หากคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักมีความคิดที่จะข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย คุณควรขอความช่วยเหลือทันทีโดยติดต่อบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลภาวะวิกฤติและการป้องกันการฆ่าตัวตาย นอกเหนือจากการรายงานต่อทวิตเตอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถ แจ้งเตือนทีมทวิตเตอร์ ที่มุ่งเน้นในการจัดการรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่อาจข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย หากคุณพบเนื้อหาประเภทนี้บนทวิตเตอร์
 

วิธีจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขู่ทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายของทวิตเตอร์
 

หลังจากได้รับรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่อาจคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย ทวิตเตอร์จะติดต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคนที่ห่วงใยได้ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย เราจะยังแนะนำให้พวกเขาขอความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลออนไลน์และสายด่วนเฉพาะทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
 

รับรู้สัญญาณ
 

การประเมินพฤติกรรมจากโพสต์ออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องยาก แต่ก็อาจมีสัญญาณเตือนหรือตัวบ่งชี้ว่าบุงคคลอาจคิดเกี่ยวกับ  การทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย คำถามด้านล่างเป็นคำถามที่คุณอาจใช้เพื่อถามตนเองเพื่อช่วยประเมินว่าบุคคลอาจกำลังคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือไม่

  • บุคคลนี้มักจะโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับความเศร้าหดหู่หรือความรู้สึกสิ้นหวังหรือไม่

  • บุคคลนี้โพสต์ความเห็นเกี่ยวกับความตายหรือความรู้สึกที่ว่าความตายเป็นทางเลือกเดียวหรือไม่

  • บุคคลดังกล่าวโพสต์ความเห็นว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนหรือไม่

  • บุคคลดังกล่าวบรรยายหรือโพสต์รูปภาพเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือบอกว่าอยากฆ่าตัวตายหรือไม่

  • เมื่อไม่นานมานี้อารมณ์หรือเนื้อหาที่บุคคลดังกล่าวโพสต์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
     

หากคุณกังวลและรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณควรติดต่อบุคคลดังกล่าวเป็นการส่วนตัว  และแนะนำให้พวกเขาขอคำแนะนำจากบริการเฉพาะทางที่อาจให้ความช่วยเหลือได้ หรือในกรณีที่คุณไม่รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณก็ยังสามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวเพื่อแสดงความห่วงใยหรือส่งเรื่องไปยังองค์กรเฉพาะทาง สายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตาย หรือบุคคลที่อาจรู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นการส่วนตัว หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะติดต่อบุคคลดังกล่าวด้วยตนเองหรือไม่แน่ใจว่าควรติดต่ออย่างไร คุณยังสามารถแต้งเตือนทวิตเตอร์ผ่านโฟลว์การรายงานเฉพาะทางของเรา
 

การจัดการเมื่อมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
 

หากคุณคิดที่จะข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย หรือรู้สึกเศร้าหดหู่หรือวิตกกังวล การพูดคุยกับบุคคลที่คุณไว้วางใจหรือติดต่อกับองค์กรเฉพาะทางที่สามารถให้ความช่วยเหลืออาจช่วยให้คุณจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้ คุณสามารถ ปรึกษาแหล่งต่างๆ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ความเศร้าหดหู่ ความโดดเดี่ยว การใช้สารในทางที่ผิด ความเจ็บป่วย ปัญหาด้านความสัมพันธ์ และปัญหาด้านการเงิน

ความเศร้าหดหู่มีอาการที่หลากหลายและส่งผลต่อบุคคลหลายล้านคนในทุกๆ ปี อาการที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ความเศร้า ขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ความอยากอาหารและรูปแบบการนอนที่เปลี่ยนแปลงไป เหนื่อยล้า มีปัญหาด้านความคิด และอาจมีความคิดฆ่าตัวตาย คุณอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมประเภทดังกล่าวหรืออาจมีพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจน แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรดอย่ามองข้าม

 

แบ่งปันบทความนี้