Policy om samhällelig integritet

Översikt

Augusti 2023

Du får inte använda X:s tjänster i syfte att manipulera eller störa val eller andra samhälleliga processer, t.ex. genom att lägga upp eller dela innehåll som kan leda till att färre deltar i val, vilseleder folk om när, var eller hur man deltar i en samhällelig process, eller leder till våldsamheter utanför nätet under ett val. Alla försök att underminera integriteten för deltagandet i samhällsprocesser underminerar våra grundsatser som rör yttrandefrihet, och därför kommer vi att etikettera inlägg som bryter mot detta för att informera användarna om att innehållet är vilseledande.

 

Vad är en samhällelig process? 

X betraktar samhälleliga processer som händelser eller procedurer som är föreskrivna, anordnade eller genomförda av det styrande organet och/eller valmanskåren i ett land, en delstat, en region, ett distrikt eller en kommun för att hantera ett ärende av gemensamt intressen genom allmänt deltagande. Detta är några exempel på samhälleliga processer: 

 • Politiska val
 • Folkräkningar 
 • Stora folkomröstningar och extra förslag vid val 
   

Vad är en överträdelse av denna policy?

Den här policyn tar upp fyra kategorier med vilseledande beteende och innehåll: 

 

Vilseledande information om hur man deltar

Vi kan etikettera eller ta bort falsk eller vilseledande information om hur man deltar i ett val eller någon annan samhällelig process. Detta omfattar men är inte begränsat till

 • vilseledande information om procedurer för att delta i en samhällelig process (t.ex. att man kan rösta per post, SMS, e-post eller telefon i områden där detta inte är möjligt)
 • vilseledande information om krav för att få delta, däribland krav på identifiering eller medborgarskap
 • vilseledande påståenden som orsakar förvirring om de rådande lagarna, förordningarna, procedurerna och metoderna som hör till en samhällelig process, eller om de åtgärder som tjänstemän eller myndigheter som genomför dessa samhälleliga processer utför
 • vilseledande påståenden eller information om det officiella, kungjorda datumet eller tiden för en samhällelig process.

 

Minskat valdeltagande

Du får inte framföra verifierbart falsk eller vilseledande information om omständigheter som rör en samhällelig process med avsikt att skrämma eller avråda folk från att delta i ett val eller en samhällelig process. Detta omfattar men är inte begränsat till

 • vilseledande påståenden om att röstlokaler är stängda, att röstningen är avslutad eller annan vilseledande information som rör att röster inte räknas 

 • vilseledande påståenden om polisen eller polisens aktiviteter som rör att rösta i ett val, röstlokaler eller insamling av rösträkningsinformation 

 • vilseledande påståenden om långa köer, problem med utrustningen eller andra störningar på platser där det går att rösta under valperioder.

 

Hotelser

Du får inte driva på, främja eller uppmuntra andra att hota eller tvinga andra att delta i eller avstå från att delta i en samhällelig process. Detta omfattar men är inte begränsat till

 • att uppmuntra eller främja våldsamt beteende avsiktligt nära en plats där en valprocess genomförs, däribland röstlokaler och rösträkningsplatser

 • att uppmuntra till avbrott i eller förstörelse av procedurer, infrastruktur eller valutrustning som krävs för att en person ska kunna delta i en samhällelig process

 • att uppmuntra andra att trakassera röstande eller valförrättare

 • att tala för att man ska ha med sig vapen nära vallokaler för att skrämma röstande och valförrättare

 • hot som rör vallokaler och andra viktiga platser eller evenemang (märk att vår policy som rör våldsamma uttalanden också kan vara relevant för hot som inte täcks in i denna policy).

 

Falsk eller vilseledande anknytning

Du får inte skapa falska konton som ger en vilseledande bild av sin anknytning eller som delar innehåll som falskeligen representerar sin anknytning till en kandidat, en vald ämbetsman, ett politiskt parti, en valförrättningsmyndighet eller en annan myndighet. Läs mer om vår policy om vilseledande och bedrägliga identiteter.

 

Vad är inte en överträdelse av denna policy?

Det är inte all falsk eller osann information om politik och samhälleliga processer som utgör manipulation eller störningar. Om inga andra policyer överträds är det följande i allmänhet inte brott mot denna policy:

 • Felaktiga påståenden om en vald eller tillsatt ämbetsman, kandidat eller ett politiskt parti 

 • Organiskt innehåll som är polariserande, partiskt, extremt ensidigt eller som innehåller kontroversiella åsikter om val eller politik 

 • Diskussioner om information om offentliga valundersökningar; röstning och målgruppers deltagande i tävlingar, tevelekar eller andra underhållningsändamål 

 • Att använda X under pseudonym eller med ett parodi-, kommentars- eller fankonto för att diskutera val eller politik.

 

Vad händer om du bryter mot denna policy?

Inlägg som bryter mot denna policy kommer att få sin räckvidd begränsad av X genom att 

 • inlägget inte tas med i sökresultat, trender eller rekommendationsnotiser

 • inlägget tas bort från tidlinjerna För dig och Följer

 • inlägget bara går att hitta i upphovsmannens profil

 • gilla-markeringar, svar, återpubliceringar, citat, bokmärken, delningar, fastnålning i en profil och redigering av inlägg begränsas.

 • Nedgradering av inlägg i svar 

Inlägg som bryter mot denna policy förses med en etikett som informerar både upphovsmannen till och läsarna av inlägget att vi har begränsat dess synlighet. Inläggets upphovsman kan överklara etiketteringen om hen anser att vi har begränsat synligheten på felaktig grund. Läs mer om våra tänkbara åtgärder.

Dela denna artikel