Politika ta' integrità ċivika

Ħarsa ġenerali

Awissu 2023

Inti ma tistax tuża s-servizzi ta' X għall-iskop li timmanipula jew tinterferixxi f'elezzjonijiet jew proċessi ċiviċi oħra, bħall-ippostjar jew il-kondiviżjoni ta' kontenut li jista' jrażżan il-parteċipazzjoni, jiżgwida lin-nies dwar meta, fejn, jew kif jipparteċipaw fi proċess ċiviku, jew iwassal għal vjolenza offline waqt elezzjoni. Kwalunkwe tentattiv biex iddgħajjef l-integrità tal-parteċipazzjoni ċivika jimmina l-prinċipji ewlenin tagħna tal-libertà tal-espressjoni u bħala riżultat, mal-posts li jiksru din il-politika aħna se npoġġu tikketti li jinfurmaw lill-utenti li l-kontenut huwa qarrieqi.

 

X'inhu proċess ċiviku? 

X iqis li l-proċessi ċiviċi huma avvenimenti jew proċeduri mandati, organizzati, u mwettqa mill-korp governattiv u/jew elettorali ta' pajjiż, stat, reġjun, distrett, jew muniċipalità biex jindirizzaw kwistjonijiet ta' tħassib komuni permezz ta' parteċipazzjoni mill-pubbliku. L-eżempji ta' proċessi ċiviċi jistgħu jinkludu: 

 • Elezzjonijiet politiċi
 • Ċensimenti 
 • Referenda ewlenin u inizjattivi elettorali 
   

X'jikkostitwixxi ksur ta' din il-politika?

Din il-politika tindirizza 4 kategoriji ta' mġiba qarrieqa u kontenut li jqarraq: 

 

Informazzjoni qarrieqa dwar kif għandha ssir il-parteċipazzjoni

Nistgħu npoġġu tikketti ma' jew inneħħu informazzjoni falza jew qarrieqa dwar kif għandha ssir il-parteċipazzjoni f'elezzjoni jew proċessi ċiviċi oħra. Dan jinkludi imma mhux limitat għal:

 • informazzjoni qarrieqa dwar il-proċeduri dwar kif għandha ssir il-parteċipazzjoni fi proċess ċiviku (per eżempju, li tista’ tivvota bil-posta, b'sms, b'email, jew b'telefonata f’ġuriżdizzjonijiet fejn dawn mhumiex possibbli);
 • informazzjoni qarrieqa dwar ir-rekwiżiti għall-parteċipazzjoni, inklużi r-rekwiżiti tal-identifikazzjoni jew taċ-ċittadinanza;
 • asserzjonijiet qarrieqa li jikkawżaw konfużjoni dwar il-liġijiet, regolamenti, proċeduri, u metodi stabbiliti ta' proċess ċiviku, jew dwar l-azzjonijiet ta' uffiċjali jew entitajiet li jeżegwixxu dawk il-proċessi ċiviċi; u
 • dikjarazzjonijiet jew informazzjoni qarrieqa dwar id-data jew il-ħin uffiċjali u mħabbra ta' proċess ċiviku.

 

Soppressjoni

Inti ma tistax tagħti informazzjoni li b'mod verifikabbli hija falza jew qarrieqa dwar iċ-ċirkustanzi li jappartjenu għal proċess ċiviku u li tkun maħsuba biex tintimida lin-nies jew tbiddel il-fehma tagħhom milli jipparteċipaw f'elezzjoni jew xi proċess ċiviku ieħor. Dan jinkludi imma mhux limitat għal:

 • allegazzjonijiet qarrieqa li l-postijiet tal-votazzjoni huma magħluqa, li l-votazzjoni spiċċat, jew informazzjoni qarrieqa oħra li tallega li l-voti mhux se jingħaddu; 

 • asserzjonijiet qarrieqa dwar l-attivitajiet tal-pulizija jew tal-infurzar tal-liġi rrelatati mal-votazzjoni f'elezzjoni, postijiet tal-votazzjoni, jew il-ġbir tal-informazzjoni ta' ċensiment; 

 • allegazzjonijiet qarrieqa dwar kjuwijiet twal, problemi tat-tagħmir, jew tfixkil ieħor fil-postijiet tal-votazzjoni matul il-perjodu elettorali;

 

Intimidazzjoni

Inti ma tistax tinċita, tippromwovi jew tħeġġeġ lil ħaddieħor biex jhedded jew iġiegħel lil xi ħadd biex jipparteċipa jew joqgħod lura milli tipparteċipa fi proċess ċiviku. Dan jinkludi imma mhux limitat għal:

 • l-inċitament jew il-promozzjoni intenzjonalment ta' imġiba vjolenti qrib post fejn ikun qed jitwettaq proċess elettorali, inklużi l-postijiet tal-votazzjoni u l-postijiet tal-għadd tal-voti;

 • l-inċitament ta' tfixkil jew il-qerda tal-proċeduri, l-infrastruttura, jew it-tagħmir elettorali li huma meħtieġa biex xi ħadd ikun jista' jipparteċipa fi proċess ċiviku;

 • l-inċitament ta' ħaddieħor biex jintimida lill-votanti jew lill-ħaddiema involuti fil-proċess elettorali;

 • l-inkoraġġiment tal-użu tal-armi tan-nar qrib il-postijiet tal-votazzjoni biex jiġu intimidati l-votanti u l-ħaddiema tal-proċess elettorali;

 • theddid fir-rigward tal-postijiet tal-votazzjoni jew postijiet jew avvenimenti ewlenin oħra (innota li l-politika tagħna dwar id-Diskors Vjolenti tista’ tkun rilevanti wkoll għat-theddid li mhux kopert minn din il-politika).

 

Affiljazzjoni falza jew qarrieqa

Ma tistax toħloq kontijiet foloz li jirrappreżentaw b'mod qarrieqi l-affiljazzjoni tagħhom, jew jikkondividu kontenut li jirrappreżenta b'mod falz l-affiljazzjoni tiegħu, ma' kandidat, uffiċjal elett, partit politiku, awtorità elettorali, jew entità governattiva. Aqra iktar dwar il-Politika tagħna dwar identitajiet qarrieqa.

 

X'mhuwiex ksur ta' din il-politika?

Mhux l-informazzjoni kollha li hija falza jew mhux vera dwar il-politika jew il-proċessi ċiviċi tikkostitwixxi manipulazzjoni jew interferenza. Fin-nuqqas ta' ksur ieħor tal-politiki, dawn li ġejjin ġeneralment ma jiksrux din il-politika:

 • dikjarazzjonijiet li mhumiex eżatti dwar uffiċjal elett jew maħtur, kandidat, jew partit politiku; 

 • kontenut organiku li huwa polarizzanti, ippreġudikat, partiġjan b'mod estrem, jew li fih fehmiet kontroversjali espressi fuq l-elezzjonijiet jew il-politika; 

 • diskussjonijiet fuq informazzjoni dwar stħarriġ pubbliku; il-votazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-udjenza f'kompetizzjonijiet, spettakli b'logħbiet, jew skopijiet oħra ta' divertiment; 

 • l-użu ta’ X b'mod psewdonimu jew bħala kont ta’ parodija, kummentarju, jew partitarji biex issir diskussjoni dwar l-elezzjonijiet jew il-politika.

 

X'jiġri jekk inti tikser din il-politika?

Il-posts li jitqiesu li kisru din il-politika se jkollhom il-firxa tagħhom fuq X ristretta billi: 

 • Il-post tiġi eskluża mir-riżultati tat-tfittxijiet, mix-xejriet u min-notifiki rrakkomandati

 • Il-post tiġi mneħħija mit-timelines ta' Għalik u Issegwi

 • Jiġi ristrett is-sejbien tal-post għall-profil tal-awtur

 • Jiġi ristrett l-ammont ta' Togħġobni, tweġibiet, reposts, kwotazzjonijiet, bookmarks, shares, waħħal mal-profil, jew Editja l-post

 • Titnaqqas il-klassifikazzjoni tal-post fit-tweġibiet 

Il-posts li jitqiesu li kisru din il-politika se jirċievu tikketta li tinforma lill-awturi tal-post kif ukoll lil dawk li jaraw il-post li aħna llimitajna l-viżibilità tal-post. L-awturi tal-post jistgħu jibagħtu appell dwar it-tikketta jekk jaħsbu li llimitajna bi żball il-viżibilità tal-post tagħhom. Sir af aktar dwar il-firxa tal-għażliet tal-infurzar tal-politika tagħna.

Ikkondividi dan l-artiklu