Политика относно честност при граждански процедури

Общ преглед

Август 2023 г.

Нямате право да използвате услугите на X с цел манипулиране или намеса в избори или други граждански процеси, като публикуване или споделяне на съдържание, което може да намали участието, да подведе хората относно времето, мястото или начина на участие в граждански процес, или да доведе до офлайн насилие по време на избори. Всеки опит за нарушаване на честността на гражданско участие нарушава нашите основни принципи за свободно изразяване и в резултат на това ще прилагаме етикети за публикации в нарушение, информирайки потребителите, че съдържанието е подвеждащо.

 

Какво представлява гражданският процес? 

X смята, че гражданските процеси са събитие или процедури, които са упълномощени, организирани или проведени от управителния и/или избирателен орган на държава, щат, регион, област или община за решаване на въпрос от общ интерес чрез обществено участие. Някои примери за граждански процеси може да включват: 

 • Политически избори
 • Преброявания 
 • Основен референдум и инициативи за гласуване 
   

Какви действия са нарушения на тази политика?

Тази политика обхваща 4 категории подвеждащо поведение и съдържание: 

 

Подвеждаща информация относно начина на участие

Можем да обозначим или премахнем невярна или подвеждаща информация относно начина на участие в избори или друг граждански процес. Това включва, но не се ограничава до:

 • подвеждаща информация относно процедурите за участие в граждански процес (например, че можете да гласувате чрез публикация, текстово съобщение, имейл или телефонно обаждане в юрисдикции, където няма възможност);
 • подвеждаща информация относно изискванията за участие, включително изисквания за идентификация или гражданство;
 • подвеждащи твърдения, които предизвикват объркване относно установени закони, разпоредби, процедури и методи на граждански процес, или относно действия на представители или организации, изпълняващи тези граждански процеси; и
 • подвеждащи извлечения или информация относно официално обявената дата или час на граждански процес.

 

Създаване на пречки

Нямате право да предоставяте доказуемо невярна или подвеждаща информация относно обстоятелствата около граждански процес, която има за цел да откаже или разубеди хората да участват в избори или друг граждански процес. Това включва, но не се ограничава до:

 • повеждащи твърдения, че избирателните секции са затворени, че гласуването е приключило или друга подвеждаща информация, свързана с непреброени гласове; 

 • подвеждащи твърдения за полицейска или правоприлагаща дейност, свързана с гласуване на избори, избирателни секции или събиране на информация от преброяването; 

 • подвеждащи твърдения за дълги опашки, проблеми с оборудването или други смущения на местата за гласуване по време на избирателните периоди;

 

Заплашване

Нямате право да насаждате, популяризирате или насърчавате други лица да заплашват или принуждават други лица да участват или да се въздържат от участие в граждански процес. Това включва, но не се ограничава до:

 • насаждане или популяризиране на поведения на насилие умишлено в близост до място, където се провежда избирателен процес, включително избирателни секции и места за преброяване на гласове;

 • насаждане към прекъсване или унищожаване на процедури, инфраструктура или оборудване, свързано с избори, което е необходимо, за да може някой да участва в граждански процес;

 • насаждане на другите да тормозят избиратели или служители в избирателните секции;

 • популяризиране на размахването на огнестрелни оръжия в близост до избирателните секции с цел сплашване на избирателите и служителите в избирателните секции;

 • заплахи по отношение на местата за гласуване или други ключови места или събития (имайте предвид, че нашата политика за агресивен език може също да е от значение за заплахи, които не са обхванати от тази политика).

 

Невярно или подвеждащо афилиейт партньорство

Нямате право да създавате фалшиви профили, които представят погрешно тяхното афилиейт партньорство, или да споделяте съдържание, което погрешно представя тяхното афилиейт партньорство на кандидат, отговорно лице за изборите, политическа партия, избирателен орган или държавна организация. Прочетете повече за нашата политика за подвеждащи и измамни самоличности.

 

Какви действия не са нарушения на тази политика?

Не всяка фалшива или невярна информация относно политиката или граждански процеси представлява манипулация или намеса. При липса на други нарушения на политиката, следните неща не са в нарушение на тази политика:

 • неточни твърдения за избрано или назначено длъжностно лице, кандидат или политическа партия; 

 • органично съдържание, което е поляризиращо, пристрастно, хиперпартизанско или съдържа противоречиви гледни точки относно избори или политика; 

 • обсъждане на информация от обществено допитване; гласуване и участие на публиката в състезания, шоу игри или други развлекателни цели; 

 • използване на X под псевдоним или като пародия, коментар или фен профил за обсъждане на избори или политика.

 

Какво ще стане, ако наруша тази политика?

За публикациите, които са наложени съгласно тази политика, обхватът ще бъде ограничен върху X от: 

 • Изключване на публикацията от резултатите от търсенето, трендовете и препоръчаните известия

 • Премахване на публикацията от хрониките „За вас“ и „Следване“

 • Ограничаване на откриваемостта на публикацията до профила на автора

 • Ограничаване на харесвания, отговори, препубликувания, цитати, отметки, споделяне, закачване към профил или редактиране на публикация

 • Понижаване на публикацията в отговорите 

Публикациите, наложени съгласно тази политика, ще получат етикет, който информира както авторите на публикацията, така и зрителите, че сме ограничили видимостта на публикацията. Авторите на публикация могат да изпратят обжалване върху етикета, ако смятат, че неправилно сме ограничили видимостта на публикацията им. Научете повече за  възможностите ни за налагане на правилата.

Споделяне на тази статия