Maatschappelijk integriteitsbeleid

Overzicht

Augustus 2023

Je mag de diensten van X niet gebruiken om verkiezingen of andere burgerlijke processen te manipuleren of te verstoren, zoals het plaatsen of delen van content die deelname kan onderdrukken, mensen kan misleiden over wanneer, waar of hoe deel te nemen aan een maatschappelijk proces, of kan leiden tot offline geweld tijdens een verkiezing. Elke poging om de integriteit van burgerparticipatie te ondermijnen, ondermijnt onze kernprincipes van vrijheid van meningsuiting en als gevolg daarvan zullen we labels aanbrengen op schendende berichten om gebruikers te informeren dat de content misleidend is.

 

Wat is een maatschappelijk proces? 

X beschouwt maatschappelijke processen als gebeurtenissen of procedures, die door het bestuurs- en/of verkiezingsorgaan van een land, staat, regio, provincie of gemeente zijn opgelegd, georganiseerd en uitgevoerd om een kwestie van gemeenschappelijk belang aan te pakken door middel van publieke participatie. Enkele voorbeelden van maatschappelijke processen kunnen zijn: 

 • Politieke verkiezingen
 • Volkstellingen 
 • Belangrijke referenda en stembusinitiatieven 
   

Wat is een schending van dit beleid?

Dit beleid heeft betrekking op 4 categorieën misleidend gedrag en misleidende content: 

 

Misleidende informatie over deelname

We kunnen valse of misleidende informatie over de deelname aan een verkiezing of ander maatschappelijk proces markeren of verwijderen. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende informatie over procedures om deel te nemen aan een maatschappelijk proces (bijvoorbeeld dat je kan stemmen via een post, sms, e-mail of telefoontje in rechtsgebieden waar dit niet mogelijk is);
 • misleidende informatie over vereisten voor deelname, met inbegrip van identificatie- of nationaliteitsvereisten;
 • misleidende claims die aanleiding geven tot verwarring over wetgeving, voorschriften, procedures en de methoden van een maatschappelijk proces, of over de handelingen van functionarissen of organisaties die deze maatschappelijke processen uitvoeren; en
 • misleidende verklaringen of informatie over de officiële, aangekondigde datum of tijd van een maatschappelijk proces.

 

Onderdrukking

Het is niet toegestaan om verifieerbaar onjuiste of misleidende informatie over de omstandigheden rondom een maatschappelijk proces te publiceren met als doel mensen te intimideren of te ontmoedigen om deel te nemen aan een verkiezing of ander maatschappelijk proces. Hieronder valt onder andere:

 • misleidende beweringen dat stembureaus zijn gesloten, dat het stemmen is afgelopen of andere misleidende informatie met betrekking tot stemmen die niet worden geteld; 

 • misleidende beweringen over politie- of wetshandhavingsactiviteiten in verband met het stemmen in een verkiezing, stemlokalen of het verzamelen van volkstellingsinformatie; 

 • misleidende beweringen over lange rijen, problemen met apparatuur of andere verstoringen op stemlocaties tijdens verkiezingsperiodes;

 

Intimidatie

Je mag anderen niet aanzetten, stimuleren of aanmoedigen om anderen te bedreigen of te dwingen om deel te nemen of zich te onthouden van deelname aan een maatschappelijk proces. Hieronder valt onder andere:

 • het opzettelijk aanzetten of bevorderen van gewelddadig gedrag in de buurt van een locatie waar een verkiezingsproces plaatsvindt, met inbegrip van stembureaus en locaties waar stemmen worden geteld;

 • aanzetten tot verstoring of vernietiging van procedures, infrastructuur of verkiezingsapparatuur die nodig is voor iemand om deel te nemen aan een maatschappelijk proces;

 • anderen aanzetten tot het lastigvallen van kiezers of medewerkers van stembureaus;

 • het promoten van het zwaaien met vuurwapens in de buurt van stembureaus om kiezers en verkiezingsmedewerkers te intimideren;

 • bedreigingen met betrekking tot stemlocaties of andere belangrijke plaatsen of gebeurtenissen (hou er rekening mee dat ons beleid inzake gewelddadige meningsuiting ook relevant kan zijn voor bedreigingen die niet onder dit beleid vallen).

 

Onjuiste of misleidende suggesties van affiliatie

Je mag geen nepaccounts maken die een onjuiste voorstelling van hun verbondenheid geven, of content delen die een onjuiste voorstelling geeft van de verbondenheid van het account met een kandidaat, gekozen functionaris, politieke partij, verkiezingsautoriteit of overheidsinstantie. Zie voor meer informatie ons Beleid voor misleidende en bedrieglijke identiteiten.

 

Wat is geen schending van dit beleid?

Niet alle valse of onjuiste informatie over politiek of maatschappelijke processen is een vorm van manipulatie of inmenging. Los van schendingen van een ander beleid, is het volgende in het algemeen geen schending van dit beleid:

 • onjuiste verklaringen over een gekozen of benoemde ambtenaar, kandidaat of politieke partij; 

 • organische content die polariserend, bevooroordeeld of extreem partijdig is, of die controversiële standpunten over verkiezingen of politiek verwoordt; 

 • het bespreken van informatie over openbare verkiezingen; stemmen en deelname van het publiek aan wedstrijden, spelprogramma's of andere amusementsdoeleinden; 

 • gebruik van X onder een pseudoniem of met een parodie-, commentaar- of fanaccount om discussies te voeren over verkiezingen of politiek.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

Het bereik van posts die onder dit beleid vallen, wordt op X beperkt door: 

 • de post niet op te nemen in zoekresultaten, trends en aanbevelingen;

 • de post te verwijderen uit de tijdlijnen 'Voor jou' en 'Volgend';

 • de vindbaarheid van de post te beperken tot het profiel van de auteur;

 • vind-ik-leuks, antwoorden, reposts, citeren, bladwijzers, delen, vastmaken aan profiel, of 'post bewerken' te beperken

 • de post in antwoorden lager te rangschikken 

Posts die onder dit beleid vallen, krijgen een label dat zowel de auteurs als de kijkers van de post informeert over het feit dat we de zichtbaarheid van de post hebben beperkt. Auteurs van posts kunnen bezwaar maken tegen het label als ze denken dat we de zichtbaarheid van hun post ten onrechte hebben beperkt. Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Dit artikel delen