Politik for borgerintegritet

Oversigt

August 2023

Du må ikke bruge X's tjenester med det formål at manipulere eller blande dig i valg eller andre borgerprocesser, såsom at poste eller dele indhold, der kan hindre vælgernes deltagelse eller misinformere om, hvornår, hvor eller hvordan de skal deltage i en borgerproces, eller føre til offline vold under et valg. Ethvert forsøg på at underminere integriteten af borgerdeltagelse underminerer vores kerneprincipper om ytringsfrihed, og som følge heraf vil vi anvende etiketter på krænkende posts, der fortæller brugerne, at indholdet er vildledende.

 

Hvad er en borgerproces? 

X anser borgerprocesser for at være begivenheder eller procedurer, der styres, organiseres og gennemføres af myndighederne og/eller en valgmyndighed i et land, en stat, en region, et distrikt eller en kommune for at afklare et spørgsmål af fælles interesse gennem offentlig deltagelse. Nogle eksempler på borgerprocesser kan være: 

 • Politiske valg
 • Folketællinger 
 • Folkeafstemninger 
   

Hvad er en overtrædelse af denne politik?

Denne politik omhandler 4 kategorier af vildledende adfærd og indhold: 

 

Vildledende oplysninger om, hvordan man deltager

Vi kan markere eller fjerne falske eller vildledende oplysninger om, hvordan man deltager i et valg eller en anden borgerproces. Dette omfatter blandt andet:

 • vildledende oplysninger om procedurer for at deltage i en borgerproces (f.eks. at du kan stemme pr. brev, sms, e-mail eller telefonopkald i områder, hvor dette ikke er en mulighed);
 • vildledende oplysninger om krav til deltagelse, herunder krav om identifikation eller statsborgerskab;
 • vildledende påstande, der skaber forvirring om gældende love, regler, procedurer og metoder i en borgerproces eller om handlinger udført af embedsmænd eller myndigheder, der varetager disse borgerprocesser; og
 • vildledende udsagn eller oplysninger om den officielle, annoncerede dato eller tidspunkt for en borgerproces.

 

Hindring

Du må ikke fremsætte beviseligt falske eller vildledende oplysninger om omstændighederne omkring en borgerproces med det formål at skræmme eller afskrække folk fra at deltage i et valg eller en anden borgerproces. Dette omfatter blandt andet:

 • vildledende påstande om, at valgstederne er lukkede, at afstemningen er afsluttet, eller andre vildledende oplysninger om, at stemmerne ikke er talt op; 

 • vildledende påstande om politi- eller retshåndhævelsesaktiviteter i forbindelse med stemmeafgivelse ved et valg, valgsteder eller indsamling af oplysninger fra folketællinger; 

 • vildledende påstande om lange køer, problemer med udstyr eller andre forstyrrelser på valgstederne i valgperioderne;

 

Intimidering

Du må ikke opildne, fremme eller opfordre andre til at true eller tvinge andre til at deltage eller afstå fra at deltage i en borgerproces. Dette omfatter blandt andet at:

 • opfordre til eller fremme voldelig adfærd med vilje i nærheden af et sted, hvor en valgproces gennemføres, herunder valgsteder og stemmeoptællingssteder;

 • tilskynde til afbrydelse eller ødelæggelse af procedurer, infrastruktur eller valgudstyr, der er nødvendigt for, at nogen kan deltage i en borgerproces;

 • opildne andre til at chikanere vælgere eller valgmedarbejdere;

 • fremme eksponering af skydevåben nær valgsteder for at skræmme vælgere og valgtilforordnede;

 • trusler mod valgsteder eller andre vigtige steder eller begivenheder (bemærk, at vores politik vedrørende voldelige ytringer også kan være relevant for trusler, der ikke er dækket af denne politik).

 

Falsk eller vildledende tilhørsforhold

Du må ikke oprette falske konti, der giver et forkert billede af deres tilhørsforhold, eller dele indhold, der tegner et forkert billede af tilhørsforholdet til en kandidat, en folkevalgt, et politisk parti, en valgmyndighed eller en statslig myndighed. Læs mere om vores politik for misvisende og vildledende identiteter.

 

Hvad er ikke en overtrædelse af denne politik?

Ikke alle forkerte eller usande oplysninger om politik eller borgerprocesser udgør manipulation eller indblanding. Hvis der ikke er andre overtrædelser af politikken, er følgende generelt ikke i strid med denne politik:

 • forkerte udtalelser om en valgt eller udpeget person, kandidat eller et politisk parti; 

 • organisk indhold, der er polariserende, forudindtaget, overdrevent partisk eller indeholder kontroversielle synspunkter om valg eller politik; 

 • diskussion om oplysninger fra meningsmålinger; afstemning og publikumsdeltagelse i konkurrencer, gameshows eller andre underholdningsformål; 

 • brug af X pseudonymt eller som en parodi-, kommentar- eller fan-konto til at diskutere valg eller politik.

 

Hvad sker der, hvis du overtræder denne politik?

Posts, der håndhæves iht. denne politik, vil få rækkevidden på X begrænset i form af: 

 • Udelukkelse af posten fra søgeresultater, trends og anbefalede meddelelser

 • Fjernelse af posten fra tidslinjen Til dig og Følger

 • Begrænsning af synligheden af posten til forfatterens profil

 • Begrænsning af likes, svar, reposts, citater, bogmærker, deling, fastgørelse til profil eller Rediger post

 • Nedgradering af posten i svar 

Posts, der håndhæves iht. denne politik, vil få en etiket, der informerer både postens forfattere og seere om, at vi har begrænset dens synlighed. Postforfattere kan indsende en appel om etiketten, hvis de mener, at vi har begrænset postens synlighed på et forkert grundlag. Læs mere om vores håndhævelsesmuligheder.

Del denne artikel