Cách sử dụng vị trí chính xác trên thiết bị di động

Bật vị trí chính xác thông qua các ứng dụng chính thức của X cho phép X thu thập, lưu trữ và sử dụng vị trí chính xác của bạn, như thông tin GPS. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp, phát triển và cải thiện nhiều loại dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Cung cấp nội dung, bao gồm các post và quảng cáo, được điều chỉnh để phù hợp hơn với vị trí của bạn.
  • Cung cấp các xu hướng theo vị trí.
  • Hiển thị vị trí bạn đang đăng post trong post của bạn cho những người theo dõi bạn thấy, nếu bạn quyết định gắn thẻ địa lý cho post của bạn. 
 
Cách bật và tắt dịch vụ định vị ở cấp thiết bị
Bước 1

Đi tới tính năng Cài đặt ở thiết bị của bạn và nhấn Quyền riêng tư.

Bước 2

Nhấn Dịch vụ định vị.

Bước 3

Ở cạnh Dịch vụ định vị, kéo thanh trượt để bật tính năng.

Bước 4

Sau đó, tìm ứng dụng Twitter trong danh sách và nhấn Không bao giờ hoặc Trong khi sử dụng ứng dụng.

Bước 1

Đi tới tính năng Cài đặt ở thiết bị của bạn và nhấn Ứng dụng.

Bước 2

Xác định Twitter trong danh sách ứng dụng của bạn và nhấn Quyền, sau đó nhấn chuyển công tắc bên cạnh vị trí để bật hoặc tắt.

Cách bật và tắt vị trí chính xác ở cấp tài khoản trong ứng dụng Twitter
Bước 1

Ở menu trên cùng, nhấn vào biểu tượng hồ sơ, sau đó nhấn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Riêng tư và an toàn.

Bước 3

An toàn, nhấn Vị trí chính xác trong phần Vị trí.

Bước 4

Ở trang Vị trí chính xác, kéo thanh trượt để bật hoặc tắt tính năng.

Bước 1

Ở menu trên cùng, bạn sẽ thấy biểu tượng menu điều hướng  hoặc biểu tượng hồ sơ của bạn. Nhấn vào bất kỳ biểu tượng nào bạn có, sau đó nhấn Cài đặt và riêng tư.

Bước 2

Nhấn Riêng tư và an toàn.

Bước 3

An toàn, nhấn Vị trí chính xác trong phần Vị trí.

Bước 4

Ở trang Vị trí chính xác, nhấn ô kiểm để bật hoặc tắt tính năng.

Chia sẻ bài viết này