Как се използва точното местоположение на мобилни устройства

Активирането на точното местоположение от официалните приложения на X позволява на X да събира, съхранява и използва точното ти местоположение, например информация за GPS. Това ни позволява да предоставяме, разработваме и подобряваме различни наши услуги, включително, но не само:

  • Предоставяне на съдържание, включително туитове и реклами, които са по-добре приспособени към местоположението ти.
  • Предоставяне на тенденции, специфични за определено местоположение.
  • Показване на последователите ти на местоположението, от което туитваш, като част от твоя туит, ако решиш да добавиш географско местоположение в туита си. 
 
Как се активират и деактивират услугите за местоположение на ниво устройство
Стъпка 1

Отиди във функцията Настройки на устройството си и натисни Поверителност.

Стъпка 2

Натисни Услуги за местоположение.

Стъпка 3

До Услуги за местоположение премести плъзгача, за да включиш функцията.

Стъпка 4

След това намери приложението Twitter в списъка и натисни Никога или Докато приложението се използва.

Стъпка 1

Отиди във функцията Настройки на устройството си и натисни Приложения.

Стъпка 2

Намери Twitter в списъка с приложения и натисни Разрешения, след което включи или изключи превключвателя до Местоположение.

Как се активира и деактивира точното местоположение на ниво профил в приложението Twitter
Стъпка 1

В менюто горе натисни иконата на профила си, след това натисни Настройки и поверителност.

Стъпка 2

Натисни Поверителност и безопасност.

Стъпка 3

Под Безопасност натисни Точно местоположение в раздел Местоположение.

Стъпка 4

В рамките на страницата Точно местоположение премести плъзгача, за да включиш или изключиш функцията.

Стъпка 1

В менюто горе ще видиш или иконата на менюто за навигация , или иконата на профила ти. Натисни иконата, която виждаш, след което натисни Настройки и поверителност.

Стъпка 2

Натисни Поверителност и безопасност.

Стъпка 3

Под Безопасност натисни Точно местоположение в раздел Местоположение.

Стъпка 4

В рамките на страницата Точно местоположение натисни полето за отметка, за да включиш или изключиш функцията.

Споделяне на тази статия