Používanie presnej polohy v mobilných zariadeniach

Povolenie určovania presnej polohy oficiálnou apkou X umožňuje Xu zhromažďovať, ukladať a používať vašu presnú polohu, napríklad informácie z GPS. Umožňuje nám to poskytovať, rozvíjať a zlepšovať rôzne služby vrátane, nie však výhradne, týchto:

  • poskytovanie obsahu ako posty a reklamy, ktoré sú prispôsobené vašej polohe;
  • poskytovanie trendov na základe polohy;
  • zobrazovanie polohy, z ktorej tweetujete, vašim sledujúcim, ak sa v poste rozhodnete uviesť svoju geografickú polohu. 
 
Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy na úrovni zariadenia
Krok 1

V zariadení prejdite na funkciu Nastavenia a ťuknite na položku Súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Lokalizačné služby.

Krok 3

Posunutím jazdca vedľa položky Lokalizačné služby túto funkciu zapnite.

Krok 4

Potom v zozname vyhľadajte apku Twitter a ťuknite na položku Nikdy alebo Pri používaní apky.

Krok 1

V zariadení prejdite na funkciu Nastavenia a ťuknite na položku Aplikácie.

Krok 2

V zozname apiek vyhľadajte Twitter, ťuknite na položku Oprávnenia a potom prepínačom zapnite alebo vypnite funkciu Poloha.

Povolenie alebo zakázanie určovania presnej polohy na úrovni účtu v apke Twitter
Krok 1

V hornej ponuke ťuknite na ikonu svojho profilu a potom na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Súkromie a bezpečnosť.

Krok 3

V nastaveniach bezpečnosti ťuknite v časti Poloha na položku Presná poloha.

Krok 4

Na stránke Presná poloha potiahnutím jazdca túto funkciu zapnite alebo vypnite.

Krok 1

V hornej ponuke sa bude zobrazovať buď ikona navigačnej ponuky , alebo ikona vášho profilu. Ťuknite na ikonu, ktorá sa vám zobrazuje, a potom ťuknite na položku Nastavenia a súkromie.

Krok 2

Ťuknite na položku Súkromie a bezpečnosť.

Krok 3

V nastaveniach bezpečnosti ťuknite v časti Poloha na položku Presná poloha.

Krok 4

Na stránke Presná poloha ťuknutím na začiarkavacie políčku túto funkciu zapnite alebo vypnite.

Zdieľajte tento článok