Trợ giúp về tài khoản bị khóa hoặc giới hạn

Chúng tôi có thể khóa tài khoản hoặc đặt ra các giới hạn tạm thời đối với một số tính năng nhất định của tài khoản nếu tài khoản có vẻ như bị xâm phạm hoặc vi phạm Quy tắc của X hoặc Điều khoản dịch vụ. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở ứng dụng và thấy tin nhắn cho biết tài khoản của bạn bị khóa hoặc một số tính năng tài khoản của bạn bị giới hạn, hãy làm theo hướng dẫn khôi phục hoặc tiếp tục đọc để biết thêm thông tin.


Tài khoản của bạn đã bị khóa vì mục đích bảo mật


Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của bạn và thấy tin nhắn cho biết tài khoản của bạn đã bị khóa vì mục đích bảo mật, điều này có nghĩa là chúng tôi đã phát hiện ra hành vi đáng ngờ và có vẻ như tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm. Để mở khóa tài khoản của bạn, hãy bảo mật tài khoản bằng cách thay đổi mật khẩu của bạn bây giờ.

Nếu bạn có địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, chúng tôi cũng đã gửi hướng dẫn đến địa chỉ đó. Nếu bạn không thấy email chúng tôi gửi, vui lòng kiểm tra thư mục tin rác, thư rác và mạng xã hội của bạn.

Đọc các mẹo về cách giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần thêm trợ giúp để mở khóa tài khoản của bạn.
 

Tài khoản của bạn bị khóa và chúng tôi cần xác nhận bạn là chủ sở hữu hợp lệ

Nếu tài khoản của bạn có vẻ như có hành vi tự động vi phạm Quy tắc của X, chúng tôi có thể khóa tài khoản và yêu cầu bạn xác nhận bạn là chủ sở hữu hợp lệ của tài khoản đó.

Để mở khóa tài khoản:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Tìm kiếm tin nhắn cho bạn biết Tài khoản của bạn đã bị khóa.
  3. Nhấp hoặc nhấn Bắt đầu.
  4. Nhập số điện thoại của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ liên kết số điện thoại này với tài khoản của bạn.
  5. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn văn bản hoặc bạn sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại kèm theo mã xác nhận. Có thể mất vài phút để mã được gửi đến điện thoại của bạn.
  6. Khi bạn đã nhập mã xác nhận, nhấp hoặc nhấn Gửi để mở khóa tài khoản của bạn.

Nếu bạn có địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, chúng tôi cũng đã gửi hướng dẫn đến địa chỉ đó. Nếu bạn không thấy email chúng tôi gửi, vui lòng kiểm tra thư mục tin rác, thư rác và mạng xã hội của bạn.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn cần thêm trợ giúp để mở khóa tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản của bạn ở trạng thái này, những người truy cập hồ sơ của bạn có thể thấy tin nhắn cho họ biết tài khoản đã biểu hiện có hoạt động bất thường và yêu cầu họ xác nhận rằng họ vẫn muốn xem.


Tài khoản của bạn bị giới hạn vì có thể đã vi phạm Quy tắc của X
 

 

Nếu tài khoản của bạn bị giới hạn vì có thể đã vi phạm Quy tắc của X, bạn vẫn có thể duyệt X, nhưng khi ở trạng thái này, bạn chỉ có thể gửi Tin nhắn trực tiếp cho những người theo dõi mình. Bạn sẽ không thể tham gia vào các hành động như Đăng post, post lại hoặc thích và chỉ những người theo dõi bạn mới có thể xem những post trước đây của bạn.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành một số hành động nhất định trước khi chúng tôi bắt đầu đếm ngược ở trạng thái giới hạn của bạn. Những hành động này có thể bao gồm xác nhận địa chỉ email của bạn, thêm số điện thoại vào tài khoản của bạn hoặc xóa các post vi phạm quy tắc của chúng tôi.

Để khôi phục tài khoản của bạn, hãy đăng nhập và tìm tin nhắn cho bạn biết Chúng tôi đã tạm thời giới hạn một số tính năng tài khoản của bạn. Nhấp hoặc nhấn Bắt đầu và làm theo hướng dẫn để hoàn thành những hành động được yêu cầu.

Lưu ý: Việc vi phạm Quy tắc của X nhiều lần có thể dẫn đến việc bị tạm ngừng vĩnh viễn.

Nếu bạn cảm thấy tài khoản của bạn bị giới hạn là do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu tài khoản của bạn tạm thời bị hạn chế, những người truy cập hồ sơ của bạn có thể thấy tin nhắn cho họ biết tài khoản có thể đã vi phạm Quy tắc của X và yêu cầu họ xác nhận rằng họ vẫn muốn xem.
 

Một số tính năng tài khoản của bạn bị hạn chế do có hoạt động đáng ngờ


Nếu tài khoản của bạn có vẻ như có các hành động theo dõi hoặc tương tác quá khích (như thích, post lại và Trích dẫn post), vi phạm Quy tắc của X, bạn sẽ thấy tin nhắn cho biết các tính năng tài khoản của bạn đã bị giới hạn trong một thời gian cụ thể.

Bạn sẽ có hai tùy chọn để lựa chọn:

  • Sử dụng X ở trạng thái tạm thời, giới hạn trong thời gian cụ thể nêu ra.
  • Hoàn thành các hướng dẫn của chúng tôi để xác nhận số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.
     

Để sử dụng X ở trạng thái tạm thời, giới hạn, bạn có thể chỉ cần nhấp hoặc nhấn vào Tiếp tục đến X. Khi ở trạng thái giới hạn, tài khoản và các post của bạn có thể bị loại ra khỏi một số vị trí nhất định trên X, bao gồm bị loại ra khỏi kết quả tìm kiếm và thông báo. Nếu bạn chọn Tiếp tục đến X, bạn sẽ không thể quay lại và chọn tùy chọn xác nhận.

Để khôi phục tài khoản bằng cách xác nhận số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, hãy nhấp hoặc nhấn Xác nhận và làm theo hướng dẫn mà chúng tôi đưa ra. Việc xác nhận số điện thoại và địa chỉ email của bạn giúp giảm hoạt động tự động hoặc theo kịch bản có thể xảy ra trên X.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn có vẻ như đã vi phạm nhiều lần Quy tắc của X hoặc tương tác quá khích với những tài khoản khác, bạn có thể không được cung cấp tùy chọn xác nhận qua điện thoại. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ có thể sử dụng X ở trạng thái giới hạn trong thời gian cụ thể nêu ra.

Cách ngừng kích hoạt các tài khoản bị khóa của bạn

Để ngừng kích hoạt tài khoản bị khóa của bạn, vui lòng tham khảo các bài viết về khắc phục sự cố hoặc gửi một yêu cầu tại đây.  Yêu cầu cũng có thể được gửi đến các liên hệ được liệt kê trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi" ở Chính sách riêng tư của chúng tôi.
 

Cách yêu cầu bản sao thông tin cá nhân của bạn

Các tài khoản bị khóa có thể gửi yêu cầu truy cập thông tin của họ tại đây. Yêu cầu cũng có thể được gửi đến các liên hệ được liệt kê trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi" ở Chính sách riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn cảm thấy tài khoản của bạn đã bị khóa do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
 

Một số tính năng tài khoản của bạn tạm thời bị giới hạn


Các cuộc trò chuyện là phần cốt lõi ở X nhưng nếu chúng tôi phát hiện ra hành vi có thể vi phạm Quy tắc của X hoặc hạn chế khả năng tự do thể hiện bản thân của người khác, chúng tôi có thể tạm thời giới hạn một số tính năng nhất định của tài khoản. Ví dụ: điều này có nghĩa là chỉ những người theo dõi bạn mới có thể xem hoạt động của bạn trên X, bao gồm số lần post, lượt thích, lượt post lại, v.v. Việc hạn chế phạm vi tiếp cận nội dung có khả năng gây phản cảm sẽ tạo ra một môi trường an toàn hơn và cộng đồng X mạnh mẽ hơn.

Khi bạn đăng nhập và thấy tin nhắn này, nhấp hoặc nhấn Tiếp tục đến X để bắt đầu đếm ngược nhằm khôi phục các tính năng tài khoản của bạn. Bạn có thể đọc thêm Chính sách về hành vi gây phản cảm của X và tìm hướng dẫn cho chính sách về hành vi gây thù địch của chúng tôi.

Chia sẻ bài viết này