วิธีใช้ตัวเลือกการซ่อนขั้นสูง

ตัวเลือกการซ่อนคำและแฮชแท็ก

 

คุณอาจเห็นเนื้อหาในทวีตที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เรามีตัวเลือกให้คุณสำหรับซ่อนทวีตที่มีคำ วลี ชื่อผู้ใช้ อีโมจิ หรือแฮชแท็กต่างๆ โดยเฉพาะ การซ่อนจะลบทวีตเหล่านี้ออกจากแท็บการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนแบบพุช SMS การแจ้งเตือนทางอีเมล ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก และจากการตอบกลับทวีต

 

หมายเหตุ: การซ่อนคำและแฮชแท็กจะใช้ได้กับการแจ้งเตือนและลำดับเหตุการณ์หน้าแรกเท่านั้น คุณจะยังคงเห็นทวีตเหล่านี้ผ่านการค้นหา การแจ้งเตือนคำและแฮชแท็กที่ซ่อนไว้จะมีผลกับการตอบกลับและพูดถึง ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบทั้งหมดในการตอบกลับและพูดถึงเหล่านั้นเท่านั้น ได้แก่ ความชอบ รีทวีต ตอบกลับเพิ่มเติม และอ้างอิงทวีต 

คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนทางมือถือ เมื่อบัญชีที่คุณติดตามทวีต ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การซ่อนคำและแฮชแท็กจะไม่สามารถใช้กับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนทางมือถือดังกล่าวจากบัญชีเหล่านี้ แม้ว่าทวีตเหล่านั้นจะมีคำหรือแฮชแท็กที่คุณซ่อนแล้วก็ตาม

เนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการซ่อนคำ วลี ชื่อผู้ใช้ อีโมจิ และแฮชแท็ก มีดังนี้
 

 1. การซ่อนไม่บังคับใช้ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น
  • หากเพิ่มคำว่า "CATS" ลงไปในรายชื่อที่จะซ่อน ทุกการพูดถึง "cats" จะถูกซ่อนจากการแจ้งเตือนของคุณ
 2. คุณสามารถใส่เครื่องหมายวรรคตอนในคำหรือวลีขณะซ่อนได้ แต่ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนท้ายคำหรือวลี
 3. การซ่อนคำจะซ่อนทั้งคำและแฮชแท็กของคำด้วย ตัวอย่างเช่น
  • หากซ่อนคำว่า "unicorn" ทั้งคำว่า "unicorn" และ "#unicorn" จะถูกซ่อนจากการแจ้งเตือนของคุณ
 4. หากต้องการซ่อนการแจ้งเตือนทวีต ทวีตในลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หรือจากการตอบกลับทวีตที่พูดถึงบัญชีนั้นๆ คุณต้องใส่เครื่องหมาย @ นำหน้าชื่อด้วย การทำเช่นนี้จะซ่อนการแจ้งเตือนทวีตที่พูดถึงบัญชีดังกล่าว แต่จะไม่ ซ่อนบัญชี 
 5. สามารถซ่อนคำ วลี ชื่อผู้ใช้ อีโมจิ และแฮชแท็กที่ไม่เกินจำนวนอักขระสูงสุด
 6. การซ่อนสามารถทำได้ในทุกภาษาที่ทวิตเตอร์รองรับ
 7. การซ่อนจะถูกตั้งให้มีช่วงเวลาเริ่มต้นที่ ตลอดไป โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับช่วงเวลาการซ่อนสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับด้านล่าง
 8. คุณสามารถดูรายชื่อคำที่ซ่อน (และเลิกซ่อนคำ) ได้ในการตั้งค่าของคุณ
 9. คำแนะนำที่ส่งให้คุณทางอีเมลหรือผ่านทวิตเตอร์จะไม่แนะนำเนื้อหาที่รวมถึงคำและแฮชแท็กที่คุณซ่อน

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มคำลงในรายชื่อที่จะซ่อนก่อนหน้านี้ขณะที่ฟีเจอร์ใช้ได้กับการแจ้งเตือนเท่านั้น การตั้งค่าซ่อนเริ่มต้นดังต่อไปนี้จะถูกเปิดใช้งาน: การแจ้งเตือนเท่านั้น จากทุกคน ตลอดไป คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าการซ่อนที่มีอยู่แล้วได้ทุกเมื่อตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง

วิธีซ่อนคำและแฮชแท็ก
ขั้นตอนที่ 1

ไปที่แท็บการแจ้งเตือน 

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนรูปเฟือง 

ขั้นตอนที่ 3

แตะ ที่ซ่อน จากนั้นแตะ คำที่ซ่อน

ขั้นตอนที่ 4

แตะ เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 5

พิมพ์คำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6

เลือกว่าจะเปิดใช้งานใน ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หรือ การแจ้งเตือน หรือทั้งสองอย่าง

ขั้นตอนที่ 7

เลือกว่าคำที่ซ่อนนี้มาจากทุกคน หรือ จากคนที่คุณไม่ได้ติดตาม (สำหรับการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งานเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 8

แตะ ระยะเวลาเท่าใด และเลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 30 วัน

ขั้นตอนที่ 9

แตะ บันทึก

ขั้นตอนที่ 10

คุณจะเห็นช่วงเวลาการซ่อนที่ระบุถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณป้อน

ขั้นตอนที่ 11

แตะ เสร็จสิ้น เพื่อออก

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่แท็บการแจ้งเตือน 

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนรูปเฟือง  

ขั้นตอนที่ 3

แตะคำที่ซ่อน

ขั้นตอนที่ 4

แตะไอคอนบวก 

ขั้นตอนที่ 5

พิมพ์คำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6

เลือกว่าจะเปิดใช้งานในลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หรือ การแจ้งเตือน หรือทั้งสองอย่าง

ขั้นตอนที่ 7

เลือกว่าคำที่ซ่อนนี้มาจาก ทุกคน หรือ จากคนที่คุณไม่ได้ติดตาม (สำหรับการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งานเท่านั้น แตะ การแจ้งเตือน เพื่อปรับ)

ขั้นตอนที่ 8

แตะ ระยะเวลาเท่าใด และเลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมงต่อจากนี้, 7 วันต่อจากนี้ หรือ 30 วันต่อจากนี้)

ขั้นตอนที่ 9

แตะ บันทึก

ขั้นตอนที่ 10

คุณจะเห็นไอคอน ที่ซ่อน  และช่วงเวลาการซ่อนถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณป้อน

ขั้นตอนที่ 1

คลิก เพิ่มเติม จากเมนูการนำทางด้านข้าง จากนั้นคลิก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2

คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้นคลิกซ่อนและบล็อค

ขั้นตอนที่ 3

คลิก คำที่ซ่อน

ขั้นตอนที่ 4

คลิกไอคอนบวก 

ขั้นตอนที่ 5

ป้อนคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6

เลือก ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หากคุณต้องการซ่อนคำหรือวลีจากลำดับเหตุการณ์หน้าแรกของคุณ

ขั้นตอนที่ 7

เลือก การแจ้งเตือน หากคุณต้องการซ่อนคำหรือวลีจากการแจ้งเตือนของคุณ

ขั้นตอนที่ 8

ระบุว่า จากทุกคน หรือ จากคนที่คุณไม่ได้ติดตามเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 9

ภายใต้ ระยะเวลาในการซ่อน เลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมงต่อจากนี้, 7 วันต่อจากนี้ หรือ 30 วันต่อจากนี้

ขั้นตอนที่ 10

คลิก บันทึก

วิธีแก้ไขหรือเลิกซ่อนคำและแฮชแท็ก
ขั้นตอนที่ 1

ไปที่แท็บการแจ้งเตือน 

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนรูปเฟือง 

ขั้นตอนที่ 3

แตะ ที่ซ่อน จากนั้นแตะ คำที่ซ่อน

ขั้นตอนที่ 4

แตะคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะแก้ไขหรือเลิกซ่อน

ขั้นตอนที่ 5

เปลี่ยนตัวเลือก ซ่อนจาก หรือ ระยะเวลาในการซ่อน จากนั้นแตะ บันทึก

ขั้นตอนที่ 6

หากต้องการเลิกซ่อนคำ ให้แตะ ลบ คำ แล้วแตะ ลบคำ เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนที่ 7

แตะ เสร็จสิ้น เพื่อออก

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่แท็บการแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 2

แตะไอคอนรูปเฟือง 

ขั้นตอนที่ 3

แตะ คำที่ซ่อน

ขั้นตอนที่ 4

แตะคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะแก้ไขหรือเลิกซ่อน

ขั้นตอนที่ 5

เปลี่ยนตัวเลือก ซ่อนจาก หรือ ขยายเวลาการซ่อน แล้วแตะ บันทึก

ขั้นตอนที่ 6

หากต้องการเลิกซ่อนคำหรือแฮชแท็ก ให้แตะ ลบคำ จากนั้นแตะ ใช่ ฉันแน่ใจ เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนที่ 1

คลิก เพิ่มเติม จากเมนูการนำทางด้านข้าง จากนั้นคลิก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 2

คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้นคลิก ซ่อนและบล็อค

ขั้นตอนที่ 3

คลิก คำที่ซ่อน

ขั้นตอนที่ 4

คลิก คำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะแก้ไขหรือเลิกซ่อน

ขั้นตอนที่ 5

เปลี่ยนตัวเลือก ซ่อนจาก หรือ ขยายเวลาการซ่อน แล้วคลิก บันทึก

ขั้นตอนที่ 6

หากต้องการเลิกซ่อนคำหรือแฮชแท็ก โปรดคลิกปุ่ม ที่ซ่อน 

 

การซ่อนการแจ้งเตือนสำหรับบทสนทนา

 

หากคุณต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนสำหรับบทสนทนาหนึ่งๆ คุณสามารถเลือกซ่อนการแจ้งเตือนได้ เมื่อคุณซ่อนบทสนทนา คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆ เกี่ยวกับบทสนทนาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณจะยังเห็นทวีตจากบทสนทนาในลำดับเหตุการณ์ของคุณและเมื่อคุณคลิกที่ทวีตเดิม 

การซ่อนบทสนทนาผ่าน X.com หรือจากแอพทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android สามารถทำได้ดังนี้
 

 1. ไปที่รายละเอียดของทวีตหรือการตอบกลับในบทสนทนาที่ต้องการซ่อน
 2. คลิกหรือแตะไอคอนเพิ่มเติม  
 3. คลิกหรือแตะ ซ่อนบทสนทนานี้ 
 4. คลิกหรือแตะเพื่อยืนยัน

แบ่งปันบทความนี้