Hjälp med ett angripet konto

Om ditt konto har hackats men du fortfarande kan logga in, hjälper denna sida dig att säkra kontot och sätta stopp för oönskat beteende. 

 

Har mitt konto råkat ut för intrång?


Har du

 • uppmärksammat oväntade posts från ditt konto
 • sett oavsiktliga direktmeddelanden som har skickats från ditt konto
 • observerat annat kontobeteende som du inte har inlett eller godlänt (t.ex. följning, avföljning eller blockering)
 • mottagit en notis från oss med ett meddelande om att ditt konto kan ha råkat ut för intrång
 • mottagit en notis från oss med ett meddelandet om att dina kontouppgifter har ändrats men du inte har ändrat dem
 • uppmärksammat att ditt lösenord inte längre fungerar och att du uppmanas att återställa det?

 

Om du svarade ja på några av frågorna ovan kan du vidta följande åtgärder:


1. Ändra ditt lösenord

Ändra ditt lösenord direkt från fliken Lösenord i inställningarna. Om du är utloggad ska du gå till Logga in och klicka på Glömt lösenordet och återställa det. Välj ett starkt lösenord som du inte har använt tidigare. 

2. Se till att din e-postadress är säker

Se till att den e-postadress som hör till kontot är säker och att du är den enda som har tillgång till den. Du kan ändra din e-postadress från X-appen (för iOS eller Android) eller genom att logga in på X.com och gå till inställningsfliken Konto. Läs den här artikeln där det finns anvisningar om att ändra din e-postadress och den här artikeln med ytterligare säkerhetstips om e-postkontons säkerhet.

3. Återkalla anslutningar till tredjepartsappar

Besök Appar i inställningarna när du är inloggad. Återkalla åtkomsten för alla tredjepartsappar som du inte känner igen.

4. Uppdatera ditt lösenord i de externa appar du litar på

Om en betrodd extern app använder ditt X-lösenord måste du ändra lösenordet i appen. I annat fall kan du tillfälligt låsas ute från ditt konto på grund av misslyckade inloggningsförsök.

Ditt konto bör nu vara säkert, och du bör inte se oväntat beteende i konto framöver. Om du fortfarande har problem kan du lämna in en supportbegäran och be om hjälp.
 

5. Kontakta supporten om du fortfarande behöver hjälp

Om du ändå inte kan logga in efter att ha försökt med att återställa lösenordet kan du lämna in en supportbegäran. Ange den e-postadress som är kopplad till det X-konto som har råkat ut för intrång. Då skickar vi ytterligare information och anvisningar till den e-postadressen. När du lämnar in supportbegäran ska du ange både ditt användarnamn och när du senast loggade in på kontot.


Läs mer om vad du kan göra om du inte längre kommer åt e-postkontot som är kopplat till ditt X-konto.

 

Skydda ditt konto med enkla försiktighetsåtgärder


Om ditt konto har råkat ut för intrång kan du vidta följande extra försiktighetsåtgärder:

 • Radera alla oönskade posts som lades upp medan någon annan hade tillgång till ditt konto.
 • Sök igenom dina datorer efter virus och skadliga program, särskilt om oauktoriserat kontobeteende fortsätter att inträffa efter att du har ändrat lösenordet.
 • Installera säkerhetskorrigeringar för ditt operativsystem och dina appar.
 • Använd alltid ett starkt, nytt lösenord som du inte använder någon annanstans och som är svårt att gissa.
 • Fundera över att använda autentisering med två faktorer. I stället för att förlita sig enbart på ett lösenord används en andra kontroll vid inloggningsverifiering för att se till att enbart du kan komma åt ditt X-konto.  Det är en ytterst viktig säkerhetsfunktion som tillför ett extra lager skydd kring kontot och minskar risken för obehörig åtkomst radikalt.
 • Avslöja inte dina inloggningsuppgifter för någon för att minimera risken för intrång på kontot.

Du hittar mer information på vår sida med kontosäkerhetstips.

 

Hur råkar konton ut för intrång? 


Konton kan råka ut för intrång om du har lämnat ut ditt användarnamn och lösenord till en skadlig extern app eller webbplats, om ditt X-konto är såbart på grund av ett dåligt lösenord, om virus eller skadlig programvara på din dator samlar in lösenord, eller om du befinner dig i ett nätverk som har råkat ut för intrång.

Oväntade uppdateringar innebär inte alltid att ditt konto har råkat ut för intrång. Ibland kan en extern app ha en bugg som orsakar oväntat beteende. Om du upptäcker märkligt beteende upphör det om du ändrar ditt lösenord och/eller återkallar anslutningar, eftersom appen då inte längre har åtkomst till ditt konto.

Det är bäst att vidta åtgärder så snart som möjligt om uppdateringar visas i ditt konto som du inte har lagt upp eller godkänt. 

Dela denna artikel