Cách chia sẻ và xem video trên X

Chia sẻ video trên X
Có bốn cách chia sẻ video trên X:
Bước 1

Quay video: Bạn có thể quay, chỉnh sửa và chia sẻ video từ ứng dụng X (X cho iPhone hoặc X cho Android OS 4.1 trở lên).

Bước 2

Nhập video: Nếu sử dụng ứng dụng X cho iPhone hoặc iPad, bạn có thể nhập video từ thiết bị của mình.

Bước 3

Tải lên: Bạn có thể tải video lên x.com.

Bước 4

Phát trực tuyến: Tìm hiểu cách tạo video trực tuyến ngay trên ứng dụng X của bạn.

Cách quay video cho bài đăng
Bước 1

Để chia sẻ nhanh video trong phần khoảnh khắc, nhấn vào biểu tượng camera từ menu trên cùng hoặc vuốt sang trái trên dòng thời gian.

Nhấn và giữ biểu tượng chụp/quay để ghi video.

Bạn có thể chọn thêm nội dung bài đăng và vị trí.

Nhấn vào Đăng khi bạn sẵn sàng đăng hoặc nhấn Thêm vào chuỗi hội thoại để kết nối video với bài đăng cuối cùng rồi nhấn Thêm để chia sẻ.

Bước 2

Thêm video vào bài đăng.
Bạn có thể nhấn vào biểu tượng Đăng   để quay hoặc tải video lên rồi thêm vào suy nghĩ của mình.

Bên dưới ô soạn bài đăng bạn sẽ thấy các tùy chọn chọn nhanh để thêm video mới. Các video gần đây nhất của bạn từ thư viện sẽ xuất hiện dưới dạng bản xem trước hình thu nhỏ để bạn dễ dàng truy cập.

Nhấn vào biểu tượng camera   để quay video.

Bạn có thể cắt bớt thời lượng video bằng cách kéo một trong hai bên thanh ở dưới cùng. Thời lượng video tối đa là 2 phút 20 giây.

Nhấn vào Cắt để hoàn tất chỉnh sửa. Bạn có thể xem trước video của mình bằng cách nhấn vào nút phát trước khi đăng video và thực hiện các chỉnh sửa khác cho video trước khi chia sẻ.

Nhấn vào Đăng để đăng video. 

 

Lưu ý: Để xóa video trước khi đăng bài, hãy nhấn vào dấu  X  trên hình thu nhỏ của video.

Bước 1

Để chia sẻ nhanh video trong phần khoảnh khắc, nhấn vào biểu tượng camera từ menu trên cùng hoặc vuốt sang trái từ dòng thời gian.

Nhấn và giữ biểu tượng chụp/quay để ghi video.

Bạn có thể chọn thêm văn bản và vị trí.

Nhấn vào Đăng khi bạn sẵn sàng đăng hoặc nhấn Thêm vào chuỗi hội thoại để kết nối video với bài đăng cuối cùng rồi nhấn Thêm để chia sẻ.

Bước 2

Thêm video vào bài đăng.
Bạn có thể nhấn vào biểu tượng Đăng để quay hoặc tải video lên rồi thêm vào suy nghĩ của mình.

Bên dưới ô soạn bài đăng, bạn sẽ thấy các tùy chọn chọn nhanh để thêm video mới. Các video gần đây nhất của bạn từ thư viện sẽ xuất hiện dưới dạng bản xem trước hình thu nhỏ để bạn dễ dàng truy cập.

Nhấn vào biểu tượng camera để quay video.

Bạn có thể cắt bớt thời lượng video bằng cách kéo một trong hai bên thanh ở dưới cùng. Thời lượng video tối đa là 2 phút 20 giây.

Nhấn vào Cắt để hoàn tất chỉnh sửa. Bạn có thể xem trước video của mình bằng cách nhấn vào nút phát trước khi đăng video và thực hiện các chỉnh sửa khác cho video trước khi chia sẻ.

Nhấn vào Đăng để hoàn tất. 

 

Lưu ý: Để xóa video trước khi đăng bài, hãy nhấn vào dấu X trên hình thu nhỏ của video.

Lưu ý: Bạn cũng có thể điều chỉnh phần cài đặt tự động phát từ phần Trợ năngtrongCài đặt và riêng tư.


Cách tải lên và đăng video qua web
 

 1. Sử dụng ô soạn hoặc nhấp vào nút đăng
 2. Nhấp vào nút thư viện  
 3. Chọn tệp video được lưu trữ trên máy tính của bạn rồi nhấp vào Mở. Bạn sẽ nhận được lời nhắc nếu video không ở định dạng được hỗ trợ. Kích thước tệp tối đa cho video tải lên là 512MB nhưng bạn có thể tải lên video dài hơn 2 phút 20 giây và cắt bớt thời lượng trước khi thêm video vào bài đăng.
 4. Hoàn thành tin nhắn của bạn và nhấp vào đăng để chia sẻ bài đăng cùng video của bạn. 
 

Mốc thời gian video

 

Mốc thời gian là cách liên kết đến một khoảnh khắc cụ thể trong video. Mốc thời gian là cách hiệu quả để thêm ngữ cảnh cho video mà vẫn giúp nội dung của bạn dễ xem và gọn gàng hơn.

Làm thế nào để dùng mốc thời gian?

 • Khi đăng video, bạn có thể thêm mốc thời gian để cung cấp thêm ngữ cảnh cho video, giúp người xem điều hướng trên video và dễ dàng xem lại các phần khác nhau của video.
 • Bạn có thể thêm mốc thời gian vào bất cứ đâu trong bài đăng có video.
 • Khi soạn bài đăng có video, mốc thời gian sẽ tự động trở thành có thể nhấp trên iOS sau khi đăng nếu bạn tham chiếu đến một thời gian cụ thể trong video ở bất kì định dạng sau:
  • x:xx
  • xx:xx
  • x:xx:xx
  • xx:xx:xx    
 • Việc nhấn vào mốc thời gian trong một bài đăng sẽ mở trình phát video và bắt đầu phát tại thời điểm cụ thể trong video.
 • Lưu ý:
  • Mốc thời gian có thể nhấp sẽ chỉ hiển thị trên bài đăng có đính kèm 1 video. Chúng sẽ không thể nhấp trên bài đăng không có video, có nhiều video hoặc có đính kèm cả video và hình ảnh, v.v. 
  • Bạn có thể đăng mốc thời gian từ iOS, Android và Web nhưng hiện tại, mốc thời gian chỉ có thể nhấp trên iOS. Tính năng này sẽ sớm có trên Android và Web.
  • Số mốc thời gian tối đa bạn có thể thêm vào một bài đăng là 50.


Xem video trên X
 

Video gốc và ảnh GIF sẽ tự động phát trên dòng thời gian, phần Khoảnh khắc, tab Khám phá, và trên X.
 

Làm cách nào để dừng chức năng tự động phát video?

Bạn có thể dừng chức năng tự động phát video trong dòng thời gian, phần Khoảnh khắc và tab Khám phá bằng cách thay đổi cài đặt tự động phát video. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt tự động phát video riêng biệt trên X.com và ứng dụng X (ví dụ: bạn có thể đặt video tự động phát trên thiết bị iOS của mình nhưng không tự động phát trên web).
 

Để điều chỉnh chức năng tự động phát trong ứng dụng X cho iOS:

 1. Chuyển đến phần Cài đặt và riêng tư.
 2. Trong phần Truy cập, hiển thị và ngôn ngữ , nhấn Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấn vào Tự động phát video
 4. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau: 

  Dữ liệu di động hoặc Wi-Fi, Chỉ trên Wi-Fi, Không bao giờ.
   

Để điều chỉnh chức năng tự động phát trong ứng dụng X cho Android:

 1. Chuyển đến phần Cài đặt và riêng tư
 2. Trong phần Truy cập, hiển thị và ngôn ngữ, nhấn Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấn vào Tự động phát video
 4. Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn sau: Dữ liệu di động & Wi-Fi, Chỉ Wi-Fi Không bao giờ.
   

Để điều chỉnh chức năng tự động phát trên X.com:

 1. Từ menu chính, hãy nhấp vào Thêm, rồi chọn Cài đặt và riêng tư.
 2. Trong phần Truy cập, hiển thị và ngôn ngữ, nhấn Sử dụng dữ liệu.
 3. Nhấp vào Tự động phát, rồi chọn Dữ liệu di động hoặc Wi-Fi hoặc Không bao giờ.
 

Phụ đề chi tiết và phụ đề dịch

Cách xem phụ đề chi tiết trên video:

Bật tùy chọn phụ đề trong cài đặt trợ năng của thiết bị. Trên iOS, tùy chọn này có nhãn là Phụ đề chi tiết. Trên Android, tùy chọn này có nhãn là Phụ đề. 
 

Cách xem phụ đề dịch:
Tắt tiếng thiết bị. Để xem phụ đề dịch trên web, hãy nhấn vào thanh trượt “CC” trên video.

Lưu ý: Không phải video nào cũng có phụ đề hay phụ đề dịch. Trên iOS và Android, phụ đề được hiển thị tự động khi mọi người xem video trong dòng thời gian. Để xem phụ đề toàn màn hình, bật phụ đề ở cấp hệ thống.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản được tạo bằng Dịch vụ Microsoft Azure Cognitive.


Xem video trực tuyến trên X
 

Bạn có thể xem video trực tuyến từ phần Khoảnh khắc, thẻ Khám phá, chủ đề phổ biến hoặc bài đăng từ một tài khoản đã phát trực tuyến.

Bạn cũng có thể xem chương trình trực tuyến từ X trên Amazon TV Fire và TV Apple.  Người dùng Xbox và TV Android có thể thưởng thức X bằng cách khởi chạy trình duyệt web rồi truy cập vào X.com.

Khi xem video trực tuyến hoặc phát lại, bạn có thể chia sẻ nguồn phát qua bài đăng, Tin nhắn trực tiếp hoặc bằng cách sao chép liên kết. Bạn có tùy chọn chia sẻ toàn bộ nguồn phát hoặc nguồn phát bắt đầu tại một thời điểm cụ thể mà bạn chọn.
 

Cách chia sẻ nguồn phát trực tuyến hoặc phát lại:

 1. Từ chế độ toàn màn hình video trực tuyến hoặc phát lại, hãy nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng chia sẻ  
  1. Nhấp hoặc nhấn vào Chia sẻ trực tuyến(khi phát trực tuyến) hoặc Chia sẻ từ đầu (khi ở chế độ phát lại) đến bài đăng, Tin nhắn trực tiếp hoặc sao chép liên kết của toàn bộ video trực tuyến hoặc phát lại từ đầu.
  2. Nhấp hoặc nhấn vào Chia sẻ từ… đến bài đăng, Tin nhắn trực tiếp hoặc sao chép liên kết của video trực tuyến hoặc phát lại bắt đầu tại một thời điểm đã chọn bằng thanh lựa chọn.

Bạn có thể gặp sự cố khi xem video trực tuyến. Thông thường, nên xem video bằng kết nối mạng mạnh và/hoặc thử một mạng hoặc trình duyệt khác. Ngoài ra, có thể khắc phục bằng cách đóng ứng dụng hoặc trình duyệt rồi mở lại. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng ứng dụng hoặc phiên bản trình duyệt mới nhất. Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi xem video trực tuyến, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Tua tới hoặc tua lui

Trong khi xem video, bạn có thể nhấn đúp vào màn hình để tua tới và lui nhanh chóng.
 

Cách tua trong video:

 1. Để tua tới 5 giây, hãy nhấn đúp vào phía ngoài bên phải màn hình video. 
 2. Để tua lui 5 giây, hãy nhấn đúp vào phía ngoài bên trái màn hình video.

Khi nhấn đúp để tua, bạn có thể tua tiếp theo hướng đó bằng cách nhấn thêm một lần.

Hiện chỉ có thể tua tới và lui khi xem video ở chế độ toàn màn hình.

Lưu ý: Phát trực tuyến nội dung cao cấp và Widget video nhúng trực tiếp dựa vào cookie từ một miền X.com khác có tên là twimg.com để thực hiện hai việc: hỗ trợ Trải nghiệm video trực tiếp và cung cấp quảng cáo. Nếu cookie của bên thứ ba bị tắt trong trình duyệt, Trải nghiệm video trực tuyến sẽ không hoạt động và chúng tôi sẽ không thể cung cấp quảng cáo để hỗ trợ trải nghiệm này. Người dùng Safari có thể trải nghiệm tính năng Phát trực tuyến nội dung cao cấp hoặc Widget video nhúng trực tiếp mà không cần thay đổi cài đặt trình duyệt bằng cách nhấp vào nút "cho phép" khi được nhắc. Điều này sẽ cho phép chúng tôi đặt cookie cho twimg.com sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ Trải nghiệm video trực tuyến và cung cấp quảng cáo. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, vui lòng tham khảo phần trợ giúp trên trình duyệt của mình để biết thông tin về cách cho phép cookie của bên thứ ba.

Thông báo đẩy cho các video trực tuyến
Nếu có tài khoản phát video trực tiếp mà bạn không muốn bỏ lỡ, bạn có thể chọn nhận thông báo đẩy khi họ phát trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng thiết lập thông báo ngay từ trang hồ sơ của tài khoản.
Bước 1

Từ phần hồ sơ tài khoản, hãy nhấn vào biểu tượng thông báo 

Bước 2

Từ tin nhắn bật lên, chọn Chỉ bài đăng có video trực tuyến.

Bước 3

Để hủy thông báo đẩy về video trực tuyến, hãy nhấn vào biểu tượng thông báo được đánh dấu  từ hồ sơ tài khoản và chọn Không có.

Nếu có tài khoản phát video trực tiếp mà bạn không muốn bỏ lỡ, bạn có thể chọn nhận thông báo đẩy khi họ phát trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng thiết lập thông báo ngay từ trang hồ sơ của tài khoản.
Bước 1

Từ phần hồ sơ tài khoản, hãy nhấn vào biểu tượng thông báo 

Bước 2

Chọn ô bên cạnh Thông báo tài khoản

Bước 3

Từ tin nhắn bật lên, chọn Chỉ video trực tuyến.

Bước 4

Để hủy thông báo đẩy về video trực tuyến, hãy nhấn vào biểu tượng thông báo được đánh dấu  từ hồ sơ tài khoản và chọn Không có.


Video tải xuống từ X
 

Người đăng ký Premium có thể tải xuống video từ các bài đăng nhất định để xem khi không có mạng hoặc để sáng tạo và phối lại các video này nhằm tạo nội dung mới.

Tuy nhiên, bạn cần ghi nhớ một số điều như sau:

 • Quyền kiểm soát của bạn: Bắt đầu từ ngày 25/7/2023, người đăng ký Premium có thể tải xuống video mà bạn tải lên X, trừ phi bạn chọn không cho phép bằng cách tắt tùy chọn Cho phép tải xuống video trên video khi bạn soạn bài đăng. (Lưu ý: Không thể tải xuống video được đăng trước ngày 25/7/2023.)

 • Giới hạn độ tuổi: Nếu tài khoản của bạn dưới 18 tuổi, cài đặt tải xuống video của bạn sẽ tự động đặt ở TẮT và bạn sẽ không được thay đổi tùy chọn này.

 • Chia sẻ với bên thứ ba: Hãy nhớ rằng mặc dù người dùng X không thể trực tiếp chia sẻ video của bạn lên nền tảng của bên thứ ba nếu bạn tắt tính năng tải xuống, nhưng họ vẫn có thể chia sẻ liên kết đến bài đăng của bạn. 

 • Cài đặt quyền riêng tư: Nếu bạn muốn được kiểm soát nhiều hơn những người xem bài đăng và video của mình, hãy tìm hiểu cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư. Phần này sẽ giúp bạn có khả năng kiểm soát nội dung cũng như người có thể truy cập vào nội dung đó.

 

Cách tải xuống video

 1. Hãy vào video bạn muốn tải xuống
 2. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải
 3. Nhấn vào Tải xuống video

 

Cách không cho phép tải xuống video của tôi

 1. Lúc soạn bài đăng, sau khi tải video lên bài đăng, bạn hãy nhấn vào Chỉnh sửa ở góc dưới bên phải video
 2. Nhấn vào Cài đặt

 

Nhấn vào bên cạnh Cho phép tải xuống video để bật/tắt tùy chọn này. (Lưu ý: bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt này sau; nếu sau này bạn muốn vô hiệu hóa khả năng tải xuống, bạn cần phải xóa bài đăng.)


Các câu hỏi thường gặp
 

Bài đăng của tôi được bảo vệ. Video của tôi cũng được bảo vệ chứ?

Nếu bài đăng của bạn được bảo vệ, chỉ những người theo dõi bạn mới có thể xem video trên bài đăng của bạn. Xin lưu ý rằng những người theo dõi bạn có thể tải xuống hoặc chia sẻ lại các liên kết đến video mà bạn chia sẻ trong các bài đăng được bảo vệ. Liên kết đến video được chia sẻ trên X không được bảo vệ. Bất kỳ ai có liên kết đều có thể xem nội dung. Nếu bạn không muốn bất kỳ ai xem video của mình trên X, chúng tôi khuyên bạn nên xóa bài đăng có chứa các video đó.

Video có được tính vào giới hạn ký tự trong một bài đăng không?

Không, video không được tính vào giới hạn ký tự trong một bài đăng.

Video có tự động lặp lại trên X không?

Tất cả các video được đăng lên X có thời lượng từ 60 giây trở xuống sẽ tự động lặp lại.

Bạn có thể gắn video trên X không?

Bạn có thể gắn một video quay sẵn hoặc phát từ ứng dụng X cho iOS và X cho Android. Với tính năng gắn video, bạn có thể dễ dàng xem trong khi tiếp tục sử dụng X––chẳng hạn như khi cuộn qua dòng thời gian hoặc gửi Tin nhắn trực tiếp. 

Cách gắn và gỡ video (iOS và Android):

 • Để gắn một video, chỉ cần nhấn vào  biểu tượng gắn  ở trên cùng bên phải của video ở chế độ toàn màn hình. 
 • Để quay lại chế độ xem toàn màn hình từ một video được gắn, hãy nhấn vào video.
 • Để gỡ video, hãy dùng ngón tay trượt video được gắn vào mép của màn hình cho đến khi nó biến mất. Ngoài ra, nếu bạn nhấn vào một video khác, video hiện được gắn sẽ tự động biến mất. 

Đâu là những hạn chế về độ phân giải video và tỷ lệ khung hình có thể được tải lên trên web?

 • Độ phân giải tối thiểu: 32 x 32
 • Độ phân giải tối đa: 1920 x 1200 (và 1200 x 1900)
 • Tỉ lệ khung hình: trong khoảng 1:2.39 - 2.39:1 (bao gồm giá trị điểm mút)
 • Tốc độ khung hình tối đa: 40 fps
 • Tốc độ bit tối đa: 25Mbps

Tôi có thể gắn thẻ mọi người trong video không?

Bạn không thể gắn thẻ mọi người trong video nhưng có thể gắn thẻ trong ảnh. Tìm hiểu thêm về gắn thẻ ảnh.

Làm cách nào để xóa video (sau khi đăng)?

Bạn có thể xóa video giống như cách xóa ảnh bằng cách xóa chính bài đăng đó. 

Tôi có thể gửi video qua Tin nhắn trực tiếp không?

Có, bạn có thể gửi video và ảnh GIF qua Tin nhắn trực tiếp

Chia sẻ bài viết này