Ako zdieľať a sledovať videá na X

Zdieľanie videí na X
Videá môžete na X zdieľať štyrmi spôsobmi:
Krok 1

Zaznamenávanie: Videá môžete zaznamenávať, upravovať a zdieľať z apky X (X pre iPhone alebo Android, verzia operačného systému 4.1 alebo novšia).

Krok 2

Import: Ak používate apku X pre iPhone alebo iPad, videá môžete nahrať zo svojho zariadenia.

Krok 3

Nahrávanie: Videá môžete nahrať na x.com.

Krok 4

Vysielanie naživo: zistite, ako vytvoriť priamy prenos priamo z apky X.

Zaznamenanie videa pre príspevok
Krok 1

Ak chcete v určitej chvíli rýchlo zdieľať video, ťuknite v hornej ponuke na ikonu fotoaparátu alebo potiahnite prstom doľava z časovej osi.

Pridržte ikonu snímania, aby ste zaznamenali video.

Môžete pridať text príspevku a polohu.

Keď chcete video uverejniť, ťuknite na Uverejniť, prípadne ťuknite na Pridať do vlákna, aby ste video pripojili k svojmu poslednému príspevku, a potom ho ťuknutím na Pridať zdieľajte.

Krok 2

Pridajte video do príspevku.
Ak chcete zaznamenať alebo nahrať video, ktoré pridáte k svojej myšlienke, ťuknite na ikonu Uverejniť  .

Pod poľom na písanie príspevku sa zobrazia možnosti rýchleho výberu na pridanie nového videa. Vaše najnovšie videá z galérie sa zobrazia ako ukážky miniatúr, ktoré umožňujú jednoduchý prístup.

Ťuknite na ikonu fotoaparátu  a nahrajte video.

Presunutím oboch strán pruhu v dolnej časti môžete orezať dĺžku videa. Maximálna dĺžka videa je 2 minúty a 20 sekúnd.

Ťuknutím na Orezať dokončite svoje úpravy. Pred uverejnením videa si môžete pozrieť jeho ukážku a vykonať v ňom dodatočné úpravy, než ho budete zdieľať.

Ťuknutím na Uverejniť video uverejnite. 

 

Poznámka: Ak chcete video pred uverejnením príspevku odstrániť, ťuknite na X na miniatúre videa.

Krok 1

Ak chcete v určitej chvíli rýchlo zdieľať video, ťuknite v hornej ponuke na ikonu fotoaparátu alebo potiahnite prstom doľava z časovej osi.

Pridržte ikonu snímania, aby ste zaznamenali video.

Môžete pridať text a polohu.

Keď chcete video uverejniť, ťuknite na Uverejniť, prípadne ťuknite na Pridať do vlákna, aby ste video pripojili k svojmu poslednému príspevku, a potom ho ťuknutím na Pridať zdieľajte.

Krok 2

Pridajte video do príspevku.
Ak chcete zaznamenať alebo nahrať video, ktoré pridáte k svojej myšlienke, ťuknite na ikonu Uverejniť .

Pod poľom na písanie príspevku sa zobrazia možnosti rýchleho výberu na pridanie nového videa. Vaše najnovšie videá z galérie sa zobrazia ako ukážky miniatúr, ktoré umožňujú jednoduchý prístup.

Ťuknite na ikonu fotoaparátu a nahrajte video.

Presunutím oboch strán pruhu v dolnej časti môžete orezať dĺžku videa. Maximálna dĺžka videa je 2 minúty a 20 sekúnd.

Ťuknutím na Orezať dokončite svoje úpravy. Pred uverejnením videa si môžete pozrieť jeho ukážku a vykonať v ňom dodatočné úpravy, než ho budete zdieľať.

Ťuknutím na Uverejniť postup dokončite. 

 

Poznámka: Ak chcete video pred uverejnením príspevku odstrániť, ťuknite na X na miniatúre videa.

Poznámka: V sekcii Prístupnosť v časti Nastavenia a súkromie môžete upraviť aj nastavenia automatického prehrávania.


Nahranie a uverejnenie videa prostredníctvom webu
 

 1. Použite pole na písanie alebo kliknite na tlačidlo Uverejniť
 2. Kliknite na tlačidlo galérie .
 3. Vyberte video, ktoré máte uložené v počítači, a kliknite na Otvoriť. Ak video nebude v podporovanom formáte, zobrazí sa vám výzva. Maximálna veľkosť súboru pre video v príspevku je 512 MB. Môžete však nahrať aj video dlhšie ako 2 minúty a 20 sekúnd a pred vložením do príspevku video orezať.
 4. Dopíšte správu a kliknutím na Uverejniť zdieľajte príspevok a video. 
 

Časové značky videa

 

Časová značka vám umožňuje odkázať na konkrétny moment vo videu. Časové značky predstavujú skvelý spôsob, ako o videu poskytnúť viac kontextu a spraviť obsah prehľadnejším a používateľsky prívetivejším.

Ako môžem používať časové značky?

 • Pri zverejňovaní videa môžete pridať časové značky, ktoré o videu poskytnú viac kontextu, pomôžu divákom pri prechádzaní videa a umožnia im ľahko si znovu pozrieť rôzne časti videa.
 • Časové značky možno zahrnúť kdekoľvek v príspevku s videom.
 • Pri vytváraní príspevku s videom sa časová značka automaticky stane klikateľnou v systéme iOS po odoslaní príspevku, ak vo videu odkážete na konkrétny čas v niektorom z týchto formátov:
  • x:xx
  • xx:xx
  • x:xx:xx
  • xx:xx:xx    
 • Ťuknutím na časovú značku v príspevku sa otvorí prehrávač videa a video sa začne prehrávať od daného času.
 • Niekoľko poznámok:
  • Klikateľné časové značky budú viditeľné len pri príspevkoch, ku ktorým je pripojené 1 video. Na časové značky sa nebude dať kliknúť v príspevkoch bez videa, v príspevkoch s viacerými videami ani v príspevkoch s pripojeným videom a obrázkom atď. 
  • Časové značky môžete uverejňovať zo systému iOS či Android a z webu, ale zatiaľ sa na ne dá kliknúť len v systéme iOS. Túto možnosť pridáme pre Android a web čoskoro.
  • Maximálny počet časových značiek, ktoré môžete zahrnúť do jedného príspevku, je 50.


Sledovanie videí na X
 

Na časových osiach, v momentoch, na karte Preskúmať a na X sa natívne videá a súbory GIF prehrávajú automaticky.
 

Ako môžem zastaviť automatické prehrávanie videí?

Automatické prehrávanie videí na časovej osi, v momentoch a na karte Preskúmať môžete zastaviť tak, že zmeníte nastavenie automatického prehrávania. Nastavenia automatického prehrávania videí možno upraviť nezávisle od seba na x.com aj v apke X (môžete si napríklad nastaviť automatické prehrávanie videí v zariadení so systémom iOS, ale nie na webe).
 

Úprava automatického prehrávania v apke X pre iOS:

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia a súkromie.
 2. V sekcii Prístupnosť, zobrazenie a jazyky ťuknite na Používanie údajov.
 3. Ťuknite na Automatické prehrávanie videa
 4. Môžete si vybrať z týchto možností:

  Cez mobilné dáta alebo Wi-Fi, Iba cez Wi-Fi a Nikdy.
   

Úprava automatického prehrávania v apke X pre Android:

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia a súkromie
 2. V sekcii Prístupnosť, zobrazenie a jazyky ťuknite na Používanie údajov.
 3. Ťuknite na Automatické prehrávanie videa
 4. Môžete si vybrať z týchto možností: Mobilné dáta alebo Wi-Fi, Iba Wi-FiNikdy.
   

Úprava automatického prehrávania na x.com:

 1. V hlavnej ponuke kliknite na Viac a potom vyberte Nastavenia a súkromie.
 2. V sekcii Prístupnosť, zobrazenie a jazyky ťuknite na Využívanie dát.
 3. Kliknite na Automatické prehrávanie a potom si vyberte možnosť Cez mobilné dáta alebo Wi-Fi alebo Nikdy.
 

Skryté titulky a titulky

Zobrazenie skrytých titulkov vo videu:

Možnosť titulkov sa dá zapnúť v nastaveniach prístupnosti v zariadení. V systéme iOS budú označené ako Skryté titulky. V Androide budú označené ako Titulky. 
 

Zobrazenie titulkov:
vypnite zvuk zariadenia. Ak si chcete zobraziť titulky na webe, ťuknite na posúvač CC vo videu.

Poznámka: Nie všetky videá budú mať k dispozícii titulky. V systémoch iOS a Android sa skryté titulky zobrazujú automaticky, keď si videá pozeráte na časovej osi. Ak chcete vidieť titulky v zobrazení na celú obrazovku, povoľte titulky na úrovni systému.

Reč na text sa generuje pomocou služieb Microsoft Azure Cognitive Services.


Sledovanie priamych prenosov na X
 

Priame prenosy môžete pozerať z momentov, karty Preskúmať, trendov alebo príspevkov z účtu, ktorý vysiela naživo.

Programy vysielané naživo môžete sledovať aj cez Amazon Fire TV a Apple TV.  Používatelia zariadení Xbox a Android TV môžu používať službu X tak, že v prehliadači prejdú na X.com.

Pri sledovaní priameho prenosu alebo záznamu môžete vysielanie zdieľať prostredníctvom príspevku, súkromnej správy alebo skopírovaním odkazu. Môžete zdieľať celé vysielanie alebo nastaviť, aby sa začínalo od vybraného miesta.
 

Zdieľanie priameho prenosu alebo záznamu:

 1. V rámci priameho prenosu alebo záznamu v režime na celú obrazovku kliknite alebo ťuknite na ikonu Zdieľať 
  1. Kliknutím alebo ťuknutím na Zdieľať naživo (pri priamom prenose) alebo Zdieľať od začiatku (pri zázname) môžete uverejniť odkaz na celý priamy prenos alebo záznam videa od začiatku, odoslať ho v súkromnej správe alebo skopírovať odkaz naň.
  2. Kliknutím alebo ťuknutím na Zdieľať od… môžete uverejniť odkaz na priamy prenos alebo záznam videa od miesta určeného pomocou panela výberu, odoslať ho v súkromnej správe alebo skopírovať odkaz naň.

Pri sledovaní priameho prenosu sa môžu vyskytnúť problémy. Vo všeobecnosti sa odporúča sledovať cez dobré sieťové pripojenie alebo vyskúšať inú sieť či iný prehliadač. Okrem toho môže pomôcť aj zavretie a opätovné otvorenie apky alebo prehliadača. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete aktuálnu verziu apky alebo prehliadača. Ak sa budú problémy s priamym prenosom vyskytovať aj naďalej, informujte nás o tom.

Preskočenie dopredu alebo dozadu

Počas sledovania videa môžete dvojitým ťuknutím na obrazovku rýchlo prejsť dozadu a dopredu.
 

Preskočenie časti videa:

 1. Ak chcete prejsť o 5 sekúnd dopredu, dvakrát ťuknite na vonkajšiu pravú stranu obrazovky videa. 
 2. Ak chcete prejsť o 5 sekúnd dozadu, dvakrát ťuknite na vonkajšiu ľavú stranu obrazovky videa.

Po prvom dvojitom ťuknutí na preskočenie časti videa môžete na posun tým istým smerom použiť už len jedno ťuknutie.

Preskakovanie dopredu a dozadu je v súčasnosti možné len počas sledovania videí v režime na celú obrazovku.

Poznámka: Prémiové priame prenosy obsahu a widget vloženého priameho prenosu používajú súbory cookie z inej domény X.com s názvom twimg.com. Využívajú ich na dve veci: zlepšenie možností priameho prenosu a zobrazovanie reklám. Ak máte v prehliadači zakázané súbory cookie tretích strán, možnosti priameho prenosu nebudú fungovať ani vám nebudeme môcť zobrazovať reklamy na jeho podporu. Používatelia prehliadača Safari môžu používať prémiové priame prenosy obsahu a widget vloženého priameho prenosu aj bez zmeny nastavenia prehliadača. Stačí, keď vo výzve kliknú na tlačidlo Povoliť. Tento krok nám umožní nastaviť súbor cookie pre stránku twimg.com, vďaka ktorému môžeme ponúkať lepšie možnosti priameho prenosu a zobrazovať reklamy. Ak používate iný prehliadač, informácie o povolení súborov cookie tretích strán nájdete v sekcii pomocníka svojho prehliadača.

Push notifikácie pre priame prenosy
Ak nechcete zmeškať priamy prenos z niektorého účtu, môžete sa prihlásiť, aby ste dostávali push notifikácie, keď daný účet začne vysielať naživo. Notifikácie sa dajú nastaviť jednoducho priamo z profilovej stránky účtu.
Krok 1

V profile účtu ťuknite na ikonu notifikácie  .

Krok 2

V kontextovej správe vyberte Iba príspevky s videom naživo.

Krok 3

Ak chcete zrušiť notifikácie o priamych prenosoch, ťuknite na zvýraznenú ikonu notifikácie  v profile účtu a vyberte možnosť Žiadne.

Ak nechcete zmeškať priamy prenos z niektorého účtu, môžete sa prihlásiť, aby ste dostávali push notifikácie, keď daný účet začne vysielať naživo. Notifikácie sa dajú nastaviť jednoducho priamo z profilovej stránky účtu.
Krok 1

V profile účtu ťuknite na ikonu notifikácie  .

Krok 2

Začiarknite políčko vedľa položky Notifikácie účtu

Krok 3

V kontextovej správe vyberte Iba videá naživo.

Krok 4

Ak chcete zrušiť notifikácie o priamych prenosoch, ťuknite na zvýraznenú ikonu notifikácie  v profile účtu a vyberte možnosť Žiadne.


Sťahovanie videí na X
 

Predplatitelia služby Premium si môžu sťahovať videá z určitých príspevkov, aby si ich mohli pozrieť offline alebo kreatívne upraviť a vytvoriť tak nový obsah.

Netreba však zabúdať na nasledujúce skutočnosti:

 • Kontrola vo vašich rukách: Od 25. júla 2023 môžu videá, ktoré nahráte na X, sťahovať predplatitelia služby Premium, pokiaľ to pri vytváraní príspevku s videom nedeaktivujete vypnutím nastavenia Umožniť stiahnutie videa. (Poznámka: Videá uverejnené pred 25. júlom 2023 nie je možné stiahnuť.)

 • Vekové obmedzenia: Ak z vášho účtu vyplýva, že ešte nemáte 18 rokov, nastavenie sťahovania videí sa automaticky vypne a nebudete ho môcť zmeniť.

 • Zdieľanie s tretími stranami: Upozorňujeme, že hoci používatelia služby X nemôžu priamo zdieľať vaše videá na platformách tretích strán, ak je sťahovanie zakázané, môžu zdieľať odkaz na váš príspevok. 

 • Nastavenia ochrany súkromia: Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad tým, kto môže vidieť vaše príspevky a sledovať vaše videá, prečítajte si, ako zmeniť nastavenia ochrany súkromia. Môžete tak získať väčšiu kontrolu nad svojím obsahom a nad tým, kto má k nemu prístup.

 

Ako si stiahnuť video

 1. Prejdite na video, ktoré si chcete stiahnuť.
 2. Ťuknite na trojbodkovú ikonu vpravo hore.
 3. Ťuknite na Stiahnuť video.

 

Ako deaktivovať možnosť stiahnutia videa

 1. Počas vytvárania príspevku po nahraní videa do príspevku ťuknite na Upraviť v pravom dolnom rohu videa.
 2. Ťuknite na Nastavenia.

 

Vypnite alebo zapnite nastavenie Umožniť stiahnutie videa tak, že naň ťuknete. (Poznámka: Toto nastavenie sa neskôr nedá zmeniť. Ak budete chcieť neskôr deaktivovať možnosť stiahnutia videa, budete musieť odstrániť samotný príspevok.)


Časté otázky
 

Moje príspevky sú chránené. Sú chránené aj moje videá?

Ak sú vaše príspevky chránené, videá vo vašich príspevkoch si môžu pozrieť len vaši sledujúci. Upozorňujeme, že vaši sledujúci môžu sťahovať alebo opätovne zdieľať odkazy na videá, ktoré zdieľate v chránených príspevkoch. Odkazy na videá zdieľané na X nie sú chránené. Obsah si bude môcť pozrieť ktokoľvek s odkazom. Ak nechcete, aby si vaše videá na X mohol pozrieť ktokoľvek, odporúčame vám príspevky s týmito videami odstrániť.

Započítavajú sa videá do limitu znakov v príspevku?

Nie, videá sa nezapočítavajú do limitu znakov v príspevku.

Funguje na X automatické opakovanie videí?

Všetky videá uverejnené na X, ktoré majú dĺžku maximálne 60 sekúnd, sa budú automaticky prehrávať opakovane.

Dá sa video na X umiestniť do doku?

Do doku môžete umiestniť vopred zaznamenané video alebo vysielanie z apky X pre iOS a Android. Video v doku môžete jednoducho pozerať a pritom naďalej používať X, napríklad sa posúvať po časovej osi alebo odosielať súkromné správy. 

Umiestnenie videa do doku a jeho odstránenie z doku (iOS a Android):

 • Ak chcete video umiestniť do doku, ťuknite na ikonu dokovania v pravom hornom rohu videa zobrazeného v režime na celú obrazovku. 
 • Ak chcete video z doku vrátiť naspäť na celú obrazovku, ťuknite na dané video.
 • Ak chcete zrušiť video z doku, prstom posúvajte video z doku smerom k okraju obrazovky, kým nezmizne. Prípadne môžete ťuknúť na iné video, aby video, ktoré je aktuálne v doku, automaticky zmizlo. 

Aké obmedzenia rozlíšenia a pomeru strán sa vzťahujú na videá, ktoré možno nahrať na web?

 • Minimálne rozlíšenie: 32 × 32
 • Maximálne rozlíšenie: 1 920 × 1 200 (a 1 200 × 1 900)
 • Pomery strán: od 1 : 2,39 do 2,39 : 1 (vrátane)
 • Maximálna snímková frekvencia: 40 snímok/s
 • Maximálna bitová rýchlosť: 25 Mb/s

Môžem označovať ľudí vo videu?

Vo videu nemôžete označovať ľudí, k dispozícii je však označovanie na fotkách. Získajte viac informácií o označovaní na fotkách.

Ako odstránim video (po uverejnení)?

Video môžete odstrániť rovnako, ako sa odstraňuje fotka – odstránením samotného príspevku. 

Môžem odosielať videá v súkromnej správe?

Áno, videá aj súbory GIF môžete odosielať prostredníctvom súkromných správ

Zdieľať tento článok