Udostępnianie i oglądanie filmów w serwisie X

Udostępnianie filmów w serwisie X
Istnieją cztery sposoby udostępniania filmów w serwisie X:
Krok 1

Nagrywanie: możesz nagrywać, edytować i udostępniać filmy za pomocą aplikacji serwisu X (X na urządzenia iPhone lub X na urządzenia z systemem Android w wersji 4.1 lub wyższej).

Krok 2

Importowanie: jeśli używasz aplikacji serwisu X na urządzenia iPhone lub iPad, możesz importować filmy bezpośrednio z urządzenia.

Krok 3

Przekazywanie: możesz przekazywać filmy na stronę x.com.

Krok 4

Transmisja na żywo: dowiedz się, w jaki sposób tworzyć transmisje filmów na żywo za pomocą aplikacji serwisu X.

Nagrywanie filmu do opublikowania
Krok 1

Aby szybko udostępnić film w ramach Chwili, naciśnij ikonę aparatu w górnym menu lub przesuń palcem w lewo na osi czasu.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę nagrywania, aby nagrać film.

Do filmu możesz dodać treść wpisu i lokalizację.

Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij pozycję Opublikuj. Możesz też nacisnąć pozycję Dodaj do wątku, aby połączyć film ze swoim ostatnim wpisem, a następnie nacisnąć pozycję Dodaj, aby go udostępnić.

Krok 2

Dodawanie filmu do wpisu.
Aby nagrać lub przekazać film do swojego wpisu, naciśnij ikonę Tweetnij .

Pod oknem tworzenia zobaczysz opcje szybkiego wyboru, w tym opcję dodania nowego filmu. Najnowsze filmy z Twojej galerii będą widoczne jako podglądy miniatur, co ułatwi dostęp do nich.

Aby nagrać film, naciśnij ikonę aparatu .

Możesz dostosować długość filmu, przeciągając dowolny koniec paska u dołu. Maksymalna długość filmu to 2 minuty i 20 sekund.

Aby zakończyć edycję, naciśnij pozycję Przytnij. Aby wyświetlić podgląd filmu przed opublikowaniem go i wprowadzić ostatnie poprawki, naciśnij przycisk odtwarzania.

Naciśnij pozycję Opublikuj, aby opublikować wpis. 

 

Uwaga: aby usunąć film przed opublikowaniem wpisu, naciśnij symbol  X  na miniaturze filmu.

Krok 1

Aby szybko udostępnić film w ramach Chwili, naciśnij ikonę aparatu w górnym menu lub przesuń palcem w lewo na osi czasu.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę nagrywania, aby nagrać film.

Do filmu możesz dodać tekst i lokalizację.

Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij pozycję Opublikuj. Możesz też nacisnąć pozycję Dodaj do wątku, aby połączyć film ze swoim ostatnim wpisem, a następnie nacisnąć pozycję Dodaj, aby go udostępnić.

Krok 2

Dodawanie filmu do wpisu.
Aby nagrać lub przekazać film do swojego wpisu, naciśnij ikonę Opublikuj .

Pod oknem tworzenia zobaczysz opcje szybkiego wyboru, w tym opcję dodania nowego filmu. Najnowsze filmy z Twojej galerii będą widoczne jako podglądy miniatur, co ułatwi dostęp do nich.

Aby nagrać film, naciśnij ikonę aparatu .

Możesz dostosować długość filmu, przeciągając dowolny koniec paska u dołu. Maksymalna długość filmu to 2 minuty i 20 sekund.

Aby zakończyć edycję, naciśnij pozycję Przytnij. Aby wyświetlić podgląd filmu przed opublikowaniem go i wprowadzić ostatnie poprawki, naciśnij przycisk odtwarzania.

Naciśnij pozycję Opublikuj, aby zakończyć. 

 

Uwaga: aby usunąć film przed opublikowaniem wpisu, naciśnij symbol X na miniaturze filmu.

Uwaga: możesz również dostosować ustawienia automatycznego odtwarzania w sekcji Ułatwienia dostępu w obszarze Ustawienia i prywatność.


Przekazywanie i publikowanie filmu za pośrednictwem strony internetowej
 

 1. Użyj okna tworzenia lub kliknij przycisk Opublikuj
 2. Kliknij przycisk galerii .
 3. Wybierz plik filmu zapisany na komputerze i kliknij pozycję Otwórz. Jeśli film jest w nieobsługiwanym formacie, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. Maksymalny rozmiar pliku filmu do opublikowania to 512 MB, ale możesz przekazać film dłuższy niż 2 minuty i 20 sekund, a następnie przyciąć go przed dołączeniem do wpisu.
 4. Uzupełnij treść i kliknij pozycję Opublikuj, aby udostępnić wpis z filmem. 
 

Sygnatury czasowe filmów

 

Użycie sygnatury czasowej to sposób na utworzenie linku do określonego momentu w filmie. Dzięki sygnaturom czasowym można dostarczyć więcej kontekstu dotyczącego filmu oraz lepiej organizować treści i sprawiać, że będą przyjazne dla użytkowników.

Jak używać sygnatur czasowych?

 • Podczas publikowania filmu możesz dodać sygnatury czasowe, aby dostarczyć więcej kontekstu dotyczącego filmu, a także ułatwić osobom oglądającym film nawigowanie po nim oraz dać im możliwość łatwego ponownego przechodzenia do różnych części filmu.
 • Sygnatury czasowe można umieścić w dowolnym miejscu we wpisie zawierającym film.
 • Gdy będziesz tworzyć wpis zawierający film, sygnatura czasowa automatycznie stanie się klikalna w systemie iOS po opublikowaniu wpisu, jeśli odwołanie do konkretnego czasu w filmie będzie mieć jeden z następujących formatów:
  • x:xx
  • xx:xx
  • x:xx:xx
  • xx:xx:xx    
 • Naciśnięcie sygnatury czasowej we wpisie spowoduje otwarcie odtwarzacza filmów i rozpoczęcie odtwarzania filmu od określonego czasu.
 • Kilka uwag:
  • Klikalne sygnatury czasowe będą widoczne tylko we wpisach, do których jest dołączony 1 film. Nie będą one klikalne we wpisach bez filmów, we wpisach z wieloma filmami, we wpisach, do których jest dołączony film i obraz itp. 
  • Sygnatury czasowe można publikować z systemów iOS i Android oraz ze strony internetowej, ale aktualnie są one klikalne tylko w systemie iOS. Ta funkcja będzie też wkrótce dostępna w systemie Android i na stronie internetowej.
  • W jednym wpisie może znajdować się maksymalnie 50 sygnatur czasowych.


Oglądanie filmów w serwisie X
 

Na osiach czasu, w obrębie Chwil, na karcie Odkryj oraz w innych miejscach w serwisie X natywne filmy i pliki GIF są odtwarzane automatycznie.
 

Jak wyłączyć automatyczne odtwarzanie filmów?

Aby wyłączyć automatyczne odtwarzanie filmów na osi czasu, w Chwilach i na karcie Odkryj, musisz zmienić ustawienia automatycznego odtwarzania filmów. Ustawienia automatycznego odtwarzania filmów możesz dostosować niezależnie na stronie X.com i w aplikacji serwisu X (możesz na przykład włączyć automatyczne odtwarzanie na urządzeniu z systemem iOS i wyłączyć je w serwisie X w przeglądarce).
 

Aby dostosować ustawienia automatycznego odtwarzania w aplikacji serwisu X dla systemu iOS:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia i prywatność.
 2. W sekcji Ułatwienia dostępu, wyświetlanie i języki naciśnij pozycję Użycie danych.
 3. Naciśnij pozycję Automatyczne odtwarzanie filmów
 4. Masz do wyboru następujące opcje: 

  Podczas korzystania z danych komórkowych lub Wi-Fi, Tylko podczas korzystania z Wi-Fi oraz Nigdy.
   

Aby dostosować ustawienia automatycznego odtwarzania w aplikacji serwisu X dla systemu Android:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia i prywatność
 2. W sekcji Ułatwienia dostępu, wyświetlanie i języki naciśnij pozycję Użycie danych.
 3. Naciśnij pozycję Automatyczne odtwarzanie filmów
 4. Masz do wyboru następujące opcje: Dane komórkowe i Wi-Fi, Tylko Wi-Fi oraz Nigdy.
   

Aby dostosować ustawienia automatycznego odtwarzania na stronie X.com:

 1. W głównym menu kliknij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Ustawienia i prywatność.
 2. W sekcji Ułatwienia dostępu, wyświetlanie i języki kliknij pozycję Użycie danych.
 3. Kliknij pozycję Odtwarzanie automatyczne, a następnie wybierz opcję Podczas korzystania z danych komórkowych lub Wi-Fi lub Nigdy.
 

Audiodeskrypcja i napisy

Wyświetlanie napisów w filmach:

Wyświetlanie napisów możesz włączyć w ustawieniach ułatwień dostępu urządzenia. Na urządzeniach z systemem iOS ta opcja ma nazwę Audiodeskrypcja. Na urządzeniach z systemem Android ta opcja ma nazwę Napisy. 
 

Wyświetlanie napisów:
Wyłącz dźwięk na swoim urządzeniu. Aby wyświetlić napisy na stronie X.com, naciśnij suwak CC widoczny na filmie.

Uwaga: Nie dla wszystkich filmów są dostępne napisy lub audiodeskrypcja. Na urządzeniach z systemami iOS i Android pojawiają się one automatycznie podczas wyświetlania filmów na osi czasu. Aby zobaczyć napisy podczas oglądania w trybie pełnoekranowym, włącz odtwarzanie napisów w ustawieniach systemu.

Konwersja mowy na tekst jest wykonywana za pomocą usług Microsoft Azure Cognitive Services.


Oglądanie filmów na żywo w serwisie X
 

Filmy na żywo możesz oglądać w sekcji Chwile, na karcie Odkryj, w trendach oraz we wpisach z kont, które transmitują na żywo.

Programy na żywo z serwisu X możesz też oglądać za pośrednictwem usług Amazon Fire TV i Apple TV.  Użytkownicy urządzeń Xbox i Android TV mogą oglądać treści z serwisu X za pośrednictwem strony X.com w przeglądarce.

Oglądając film na żywo lub powtórkę, możesz udostępnić transmisję za pośrednictwem wpisu lub prywatnej wiadomości albo kopiując link. Możesz udostępnić całą transmisję lub jej fragment rozpoczynający się w wybranym przez Ciebie momencie.
 

Udostępnianie transmisji na żywo lub powtórki:

 1. Podczas odtwarzania filmu na żywo lub powtórki w trybie pełnoekranowym kliknij lub naciśnij ikonę udostępniania 
  1. Kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij na żywo (w przypadku transmisji na żywo) lub Udostępnij od początku (w przypadku powtórki), aby pełne nagranie na żywo lub całą powtórkę wysłać w postaci wpisu, prywatnej wiadomości lub linku.
  2. Kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij od…, aby wybrany fragment transmisji na żywo lub powtórki wysłać w postaci wpisu, prywatnej wiadomości lub linku.

Podczas odtwarzania filmów na żywo mogą pojawić się problemy. Zalecamy oglądanie filmów przy użyciu stabilnego łącza sieciowego, a w przypadku problemów — zmianę sieci lub przeglądarki. Pomóc może też zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji lub przeglądarki. Dla uzyskania najlepszych efektów zalecamy korzystanie z najnowszej wersji aplikacji lub przeglądarki. Jeśli wciąż masz problemy związane z odtwarzaniem filmów na żywo, poinformuj nas o tym.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Podczas odtwarzania filmu naciśnij dwukrotnie ekran, aby szybko przewinąć film do przodu lub do tyłu.
 

Przeskakiwanie w filmie:

 1. Aby przewinąć do przodu o 5 sekund, naciśnij dwukrotnie prawą, zewnętrzną stronę ekranu odtwarzania. 
 2. Aby przewinąć do tyłu o 5 sekund, naciśnij dwukrotnie lewą, zewnętrzną stronę ekranu odtwarzania.

Po wykonaniu podwójnego naciśnięcia możesz dalej przeskakiwać w tym samym kierunku za pomocą pojedynczego naciśnięcia.

Przeskakiwanie do przodu i do tyłu jest obecnie możliwe jedynie podczas odtwarzania filmów w trybie pełnoekranowym.

Uwaga: Usługa Premium Live Content Streaming i widżet Embedded Live Video używają plików cookie pochodzących z innej domeny należącej do X.com o nazwie twimg.com w celu umożliwienia działania funkcji Live Video Experience i dostarczania reklam. Jeśli pliki cookie stron trzecich są wyłączone w Twojej przeglądarce, funkcja Live Video Experience nie będzie działać poprawnie ani nie będzie mogła wyświetlać reklam, od których uzależnione jest jej działanie. Użytkownicy przeglądarki Safari mogą korzystać z usługi Premium Live Content Streaming i widżetu Embedded Live Video bez zmieniania ustawień przeglądarki — w tym celu po wyświetleniu monitu należy kliknąć przycisk „Zezwalaj”. Pozwoli to nam na korzystanie z plików cookie z domeny twimg.com, które umożliwiają poprawne działanie funkcji Live Video Experience i dostarczanie reklam. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki, zajrzyj do sekcji pomocy Twojej przeglądarki, w której powinny znajdować się informacje dotyczące zezwalania na korzystanie z plików cookie stron trzecich.

Powiadomienia push o filmach na żywo
Jeśli zależy Ci na tym, aby śledzić wszystkie filmy na żywo pochodzące z konkretnego konta, możesz włączyć powiadomienia push, które będziesz otrzymywać po rozpoczęciu każdej transmisji na żywo z tego konta. Możesz to zrobić z poziomu strony profilu konta.
Krok 1

Na stronie profilu konta naciśnij ikonę powiadomień 

Krok 2

W wyskakującym oknie wybierz opcję Tylko wpisy z filmami na żywo.

Krok 3

Aby anulować powiadomienia push o filmach na żywo, naciśnij wyróżnioną ikonę  widoczną w profilu i wybierz opcję Brak.

Jeśli zależy Ci na tym, aby śledzić wszystkie filmy na żywo pochodzące z konkretnego konta, możesz włączyć powiadomienia push, które będziesz otrzymywać po rozpoczęciu każdej transmisji na żywo z tego konta. Możesz to zrobić z poziomu strony profilu konta.
Krok 1

Na stronie profilu konta naciśnij ikonę powiadomień 

Krok 2

Zaznacz pole obok opcji Powiadomienia dotyczące konta

Krok 3

W wyskakującym oknie wybierz opcję Tylko filmy na żywo.

Krok 4

Aby anulować powiadomienia push o filmach na żywo, naciśnij wyróżnioną ikonę powiadomień  widoczną w profilu konta i wybierz opcję Brak.


Pobieranie filmów w serwisie X
 

Posiadacze subskrypcji Premium mogą pobierać filmy z pewnych wpisów, aby obejrzeć je w trybie offline albo wykazać się kreatywnością i zmiksować te filmy w celu utworzenia nowych treści.

Należy jednak pamiętać o kilku sprawach:

 • Ty masz kontrolę: Począwszy od 25 lipca 2023 r. filmy, które przekażesz do serwisu X, będą dostępne do pobrania dla posiadaczy subskrypcji Premium, chyba że podczas tworzenia wpisu wyłączysz opcję Zezwalaj na pobieranie filmu w ustawieniach filmu. (Uwaga: filmów opublikowanych przed 25 lipca 2023 r. nie można pobierać).

 • Ograniczenia dotyczące wieku: jeśli właściciel konta ma mniej niż 18 lat, ustawienie pobierania filmów automatycznie otrzyma wartość WYŁĄCZONE i nie będzie można zmienić tej wartości.

 • Udostępnianie stronom trzecim: pamiętaj, że użytkownicy serwisu X nie mogą bezpośrednio udostępniać Twoich filmów na platformach osób trzecich, jeśli pobieranie jest wyłączone, ale mogą udostępnić link do Twojego wpisu. 

 • Ustawienia prywatności: Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad tym, kto może wyświetlać Twoje wpisy i oglądać Twoje filmy, dowiedz się, jak zmienić ustawienia prywatności. Umożliwi Ci to uzyskanie większej kontroli nad swoimi treściami oraz większych możliwości w zakresie określania, kto ma do nich dostęp.

 

Pobieranie filmu

 1. Przejdź do filmu, który chcesz pobrać
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu
 3. Naciśnij pozycję Pobierz film

 

Wyłączanie możliwości pobierania swoich filmów

 1. Po przekazaniu filmu do tworzonego wpisu naciśnij pozycję Edytuj w prawym dolnym rogu filmu
 2. Naciśnij pozycję Ustawienia

 

Naciśnij obok ustawienia Zezwalaj na pobieranie filmu, aby je włączyć lub wyłączyć. (Uwaga: tego ustawienia nie można później zmienić; aby wyłączyć możliwość pobierania w przyszłości, trzeba będzie usunąć cały wpis).


Często zadawane pytania
 

Moje wpisy są chronione. Czy moje filmy też są chronione?

Gdy Twoje wpisy są chronione, tylko Twoi obserwujący mogą wyświetlać filmy dołączone do Twoich wpisów. Pamiętaj, że Twoi obserwujący mogą pobierać filmy udostępniane przez Ciebie w chronionych wpisach lub udostępniać linki do nich innym użytkownikom. Linki do filmów udostępniane w serwisie X nie są chronione. Każdy, kto otrzyma link, będzie mógł wyświetlić treści dostępne za jego pośrednictwem. Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek zobaczył Twoje filmy z serwisu X, możesz usunąć wpisy zawierające te filmy.

Czy filmy wliczają się do limitu liczby znaków we wpisie?

Nie, filmy nie wliczają się do limitu liczby znaków we wpisie.

Czy filmy w serwisie X są automatycznie zapętlane?

Wszystkie filmy opublikowane w serwisie X, których długość nie przekracza 60 sekund, będą automatycznie zapętlane.

Czy można odtwarzać film w osobnym oknie w serwisie X?

Możesz odtwarzać w osobnym oknie wcześniej nagrany film lub transmisję w aplikacji serwisu X dla systemów iOS i Android. Funkcja odtwarzania w osobnym oknie umożliwia oglądanie podczas korzystania z serwisu X, na przykład podczas przeglądania osi czasu lub wysyłania prywatnych wiadomości. 

Otwieranie i zamykanie osobnego okna odtwarzania (iOS i Android):

 • Aby otworzyć osobne okno odtwarzania, naciśnij ikonę okna odtwarzania  znajdującą się w prawym górnym rogu filmu odtwarzanego w trybie pełnoekranowym. 
 • Aby powrócić do trybu pełnoekranowego z osobnego okna odtwarzania, naciśnij film.
 • Aby zamknąć film odtwarzany w osobnym oknie, przeciągnij okno w kierunku brzegu ekranu, tak aby znikło. Możesz również nacisnąć inny film, a wtedy film odtwarzany w tej chwili w osobnym oknie zniknie. 

Jakie są limity dotyczące rozdzielczości i współczynnika proporcji filmów przekazywanych na stronę serwisu X?

 • Minimalna rozdzielczość: 32 x 32
 • Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 (oraz 1200 x 1900)
 • Współczynniki proporcji: 1:2,39–2,39:1
 • Maksymalna liczba klatek na sekundę: 40
 • Maksymalna szybkość transmisji bitów: 25 Mb/s

Czy mogę oznaczać osoby na filmach?

Nie można oznaczać osób na filmach, ale dodawanie oznaczeń do zdjęć jest możliwe. Dowiedz się więcej na temat oznaczania osób na zdjęciach.

Jak usunąć film (po opublikowaniu wpisu)?

Film możesz usunąć w taki sam sposób jak zdjęcie , czyli usuwając wpis. 

Czy można wysyłać filmy w prywatnych wiadomościach?

Tak, filmy i pliki GIF można wysyłać w prywatnych wiadomościach

Udostępnij ten artykuł