Şiddet İçeren İçerik 

Mayıs 2024

Uygun şekilde etiketlenmesi, belirgin bir şekilde sergilenmemesi ve aşırı derecede kanlı olmaması veya cinsel şiddeti tasvir etmemesi koşuluyla sansürsüz şiddet içerikli medya paylaşabilirsiniz ancak açıkça insanları tehdit eden, kışkırtan, şiddeti yücelten veya şiddet arzusunu ifade eden medyaya izin verilmez. 

X, insanların kendilerini ifade edebildikleri, neler olup bittiğini gösterip öğrenebildikleri ve küresel sorunları tartışabildikleri, genellikle sohbetin bir parçası olarak resim ve video paylaştıkları bir platformdur. Ancak, bir mesajı iletmek için şiddet söylemi kullanıldığında ve her katılımcı şiddet içeren medyaya maruz kalmak istemediğinde sohbetler sağlıklı şekilde yürütülmez. Bu nedenle, kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve şiddet eylemlerinin normalleştirilmesini ya da yüceltilmesini önlemek amacıyla şiddet içeren içerikleri kaldırabilir veya bunların görünürlüğünü kısıtlayabiliriz. Ayrıca, profil resimleri, kapak fotoğrafları veya kişisel bilgiler gibi görünürlüğü yüksek yerlerde de şiddet içeren içeriklerin paylaşılmasına izin vermiyoruz.

Şiddet içerikli içerik tanımımız

Aşağıda tanımlandığı gibi, şiddet söylemi veya şiddet içeren medya barındıran her türlü içerik şiddet içeren içerik olarak değerlendirilir: 

Şiddet Söylemi: İnsanları tehdit eden, kışkırtan, şiddeti yücelten veya şiddet ya da zarar verme arzusunu ifade eden içerikler

İzin Verilmez  

Ciddiyetinin ve zarar verme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğümüz şiddet söylemini yasaklıyoruz. Bu tür içerikler kaldırılmalıdır. Sonraki ihlaller, hesabın salt okunur moda alınmasına ya da askıya alınmasına neden olabilir. Açık ifadeler içeren bazı örnekler şunlardır:

 • Şiddet İçeren Tehditler: Başkalarını öldürmekle, onlara işkence etmekle, cinsel saldırıda bulunmakla veya başka bir şekilde birine zarar vermekle tehdit etmek de dahil olmak üzere, başkalarına fiziksel zarar vermekle tehdit etmek. Sivillerin evlerine ve barınaklarına veya gündelik, sivil, dinî ya da ticari faaliyetler için gerekli olan altyapıya zarar verme tehdidi de buna dahildir.
 • Başkalarının Zarar Görmesini Dileme: Başkalarının zarar görmesini dilemek, ummak veya zarar verme arzusunu dile getirmek. Buna başkalarının ölmesini, hastalıklara, trajik olaylara maruz kalmasını veya diğer fiziksel açıdan zararlı sonuçlarla karşılaşmasını dilemek dahildir.
 • Şiddete Teşvik: Başkalarını kendilerine zarar vermeye teşvik etmek veya insanlığa karşı suçlar, savaş suçları veya soykırım dahil olmak üzere vahşet suçları işlemeye teşvik gibi başkalarını şiddet veya zarar verme eylemlerine teşvik etmek, kışkırtmak ya da cesaretlendirmek.
 • Şiddeti Yüceltme: Birinin şiddet yanlısı örgütlerce fiziksel zarara uğratılmasından dolayı minnettarlık ifade etmek veya bunu övmek de dahil olmak üzere, zararın meydana geldiği şiddet eylemlerini yüceltmek, övmek veya kutlamak. Buna hayvan istismarı veya zulmünün yüceltilmesi de dahildir. 

Şiddet söyleminin canlı video, profil, başlık, kişisel bilgiler, liste afişi resimleri veya topluluk kapak fotoğrafları gibi X'te görünürlüğü yüksek alanlara eklenmesini de yasaklıyoruz.

 

Kısıtlanmış Erişim 

Zararın ciddiyetine ve olasılığına göre orantılı adımlar atıyoruz. Bu nedenle, bazı durumlarda, ihlalde bulunan içeriklerin X üzerindeki erişimini kısıtlayarak bu tür içerikleri daha az görünür hale getirebiliriz. Buna şu değerlendirmelerde bulunduğumuz durumlar da dahildir:

 • Zararın küçük veya kasıtsız olması

 • Bağlamın meşru müdafaa veya askeri mücadele olması 

 • Bağlamın ciddi zarar veren faillere karşı öfke veya tepki olması 

 • Hedefin belirsiz olması 

 • Dolaylı olarak şiddeti teşvik etmek için şifreli dil (genellikle "satır arası mesajlar" olarak adlandırılır) kullanımı

 

İzin Verilir

İşlem yapmadan önce konuşmanın arkasındaki bağlamsal nüansları değerlendirmeye ve anlamaya çalışıyoruz ve açıkça taciz veya şiddet içeren bir bağlam olmadığında şiddet söylemi ifadelerine izin veriyoruz. Örneğin:

 • Arkadaşlar arasında geçen veya video oyunları ve spor etkinlikleriyle ilgili tartışmalar sırasında abartılı ve rızaya dayalı konuşmalar 

 • Bağlamın eyleme geçirilebilir şiddet veya zararı teşvik etmek yerine bir bakış açısını ifade etmeye yönelik olduğu durumlarda kullanılan belirli kinayeler, hicivler veya sanatsal ifadeler

 • Bağlamın eyleme geçirilebilir şiddete başvurmak veya zarar vermeye teşvik etmekten ziyade bir bakış açısını ifade ettiği durumlarda kitap ve filmlerden alıntılar, şarkı sözleri ya da şiirler

Şiddet İçeren Medya: Cinsel şiddet de dahil olmak üzere sansürsüz şiddet, şiddet veya aşırı korkutucu içerik gösteren görsel içerikler 

İzin Verilmez  

Ciddiyetinin ve zarar verme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğümüz şiddet içeren medyayı yasaklıyoruz. Bu tür içerikler kaldırılmalıdır. Sonraki ihlaller, hesabın salt okunur moda alınmasına ya da askıya alınmasına neden olabilir. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Şiddet İçeren Cinsel Davranış: Tecavüz veya diğer şiddet içeren cinsel saldırı biçimleri ya da kişinin rızası yokmuş gibi gösterilen içerikler de dâhil olmak üzere katılımcıların rızası olmadan gerçekleşen cinsel eylemler ve  yer alan kişilerin rızasının olduğu hemen anlaşılmayan, samimi bir ortamda cinselleştirilmiş şiddet
 • Açıkça Sergilenen Vahşet İçeriği: Uzvu kesilmiş veya sakatlanmış insanlar, yakılmış veya yanmış insan kalıntıları, açıkça teşhir edilen iç organlar veya kemikler, hayvanların işkence görmesi veya öldürülmesi dahil olmak üzere aşırı şiddet veya ölüm, vahşet ya da ciddi fiziksel yaralanmalarla ilgili dehşet verici içerikleri ya da sansürsüz şiddet içeriğini gösteren tüm medya 

 • Ölüm Anı: Makul yöntemlerle kimliği saptanabilecek bir kişinin açıkça vefat ettiği ya da ailelerinden veya yetkili temsilcilerinden bir talep almamız halinde, kimliği saptanabilir bir kişinin ölümünü tasvir eden görüntüler veya videolar 

 • Hayvanlarla Cinsel İlişki ve Nekrofili: İnsanlarla hayvanlar arasındaki cinsel davranışları tasvir eden veya yaşayan bir insanla cansız bir insan bedeni arasındaki cinsel davranışları tasvir eden medya

Şiddet içeren medyanın canlı video, profil, başlık, liste afişi resimleri veya topluluk kapak fotoğrafları gibi X'te görünürlüğü yüksek alanlara eklenmesini ya da bir kişinin istenmeyen şiddet içeren medyayla rızası dışında hedeflenmesini de yasaklıyoruz. 

 

Kısıtlanmış Erişim

Görmek istemeyen kullanıcıların görmemesi için içerik uyarısıyla uygun şekilde etiketlenmiş olması koşuluyla şiddet içeren medyanın yayınlamanıza izin verilir. Bu durum, 18 yaşın altındaki çocukların da bu içeriklere maruz bırakılmamasına da yardımcı olur. Şu tasvirler de sansürsüz şiddet içeren medya örnekleri arasında gösterilir:

 • Şiddet içeren suçlar veya kazalar

 • Fiziksel kavgalar

 • Kan, dışkı vb. bedensel sıvılar

 • Görünür yaralar dahil olmak üzere ciddi fiziksel yaralanmalar

 • Ağır yaralanmış veya parçalanmış hayvanlar

 • İnsan ya da hayvanların ölüm, şiddet, tıbbi prosedürler ya da ciddi fiziksel yaralanmalarını grafik ayrıntılarla gösteren ancak aşırı derecede vahşet eşiğine ulaşmayan yer aldığı medya
 • Normal koşullarda kaldırılan aşırı derecede vahşet içerikli medya haber değeri taşıyan olaylarla ilişkilendirilmesi, farkındalık yaratması veya siyasi eylem çağrısında bulunması ve içerik uyarısıyla uygun şekilde etiketlenmesi halinde platformda kalabilir.

 

İzin Verilir 

İşlem yapmadan önce içerikle ilgili bağlamsal nüansları değerlendirmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle bazı medya türlerine kaldırma veya kısıtlama yaptırımı uygulamadan izin veriyoruz. Örneğin: 

 • Aşırı derecede vahşet içermediği sürece, avlanma veya balık tutma, gıda üretimi veya işleme, boğa güreşi ya da dinî açıdan kurban edilen hayvanları tasvir eden şiddet
 • Şiddeti tasvir eden resmedilen veya çizilen sanat eserleri 
 • Yara izleri ya da iyileşmiş yaralar, dikişler veya protezler gibi fiziksel iyileşme içerikleri veya tıbbi içerikler
 • Etkinlikler, protestolar, eğlence veya sanat için kullanılan simüle edilmiş kan
 • Tarih kitaplarındaki veya müze fotoğraflarındaki medya dahil olmak üzere tarihi içerikler
 • Patlamalar, kavgalar, mülk tahribatı, güvenlik kamerası görüntüleri veya yasaklanmış şiddet içeren medya bulunmayan silahlı çatışmalar

İçeriğinizi işaretleme 

X'te düzenli olarak sansürsüz şiddet içeren medya yayınlıyorsanız medya ayarlarınızı düzenleyin. Bunu yaptığınızda tüm resimleriniz ve videolarınız, medyanız görüntülenmeden önce onaylanması gereken bir içerik uyarısının arkasına yerleştirilir. Gönderilere tek seferlik bir içerik uyarısı da ekleyebilirsiniz.

18 yaşın altındaki kullanıcılar ya da profiline doğum tarihi eklememiş olan izleyiciler, işaretlenmiş içeriğe tıklayarak içeriği görüntüleyemez. Yaş sınırlaması olan içerik hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz. Gönderilerinizi işaretlememeye devam ederseniz hesap ayarlarınızı sizin yerinize biz yapılandırırız. 

X'in Sansürsüz Şiddet İçeriği olarak belirlediği gönderilerde yeni medya içeriği uyarıları (genel bir hassas medya etiketi yerine) gösterilmeye başlanabilir. Bu yeni içerik uyarıları kullanımınıza sunulduğunda lütfen medya içeriklerinizi uygun şekilde işaretlemeye devam edin.

 

İçerikleri bildirme 

Tüm kullanıcılar, işaretlenmemiş içerikleri veya diğer ihlalleri özel uygulama içi bildirim akışımızı kullanarak bildirebilir. 

 

İtirazlar

Hata yaptığımızı düşünürseniz itirazda bulunabilirsiniz