Gewelddadige content 

Mei 2024

Je mag gewelddadige media delen als deze correct gelabeld zijn, niet opvallend worden weergegeven en niet overdreven bloederig zijn of seksueel geweld afbeelden, maar expliciet bedreigen, aanzetten tot, verheerlijken van of het uiten van een verlangen naar geweld is niet toegestaan. 

X is een plek waar mensen zich kunnen uiten, laten zien en ontdekken wat er gebeurt, en debatteren over wereldwijde onderwerpen, waarbij ze vaak afbeeldingen of video's delen als onderdeel van het gesprek. Gezonde gesprekken kunnen echter niet plaatsvinden wanneer gewelddadige taal wordt gebruikt om een boodschap over te brengen, en niet iedere deelnemer wil blootgesteld worden aan gewelddadige media. Als gevolg hiervan kunnen we gewelddadige content verwijderen of de zichtbaarheid ervan beperken, om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen en de normalisering of verheerlijking van gewelddadige acties te voorkomen. We staan evenmin het delen van gewelddadige content toe op goed zichtbare plaatsen, zoals profielfoto's, banners of bio's.

Hoe we gewelddadige content definiëren

Gewelddadige content is content die gewelddadige taal of media bevat, zoals hieronder gedefinieerd: 

Gewelddadige uitingen: Content waarin wordt gedreigd met geweld of schade, die daartoe aanzet, dit verheerlijkt of de wens daartoe uitdrukt.

Niet toegestaan  

We verbieden gewelddadige uitingen die we als zeer ernstig en schadelijk beschouwen. Dergelijke content moet worden verwijderd en daaropvolgende overtredingen kunnen ertoe leiden dat het account in de modus Alleen-lezen wordt geplaatst of wordt opgeschort. Voorbeelden zijn onder meer de volgende expliciete uitingen:

 • gewelddadige bedreigingen: bedreigingen om anderen lichamelijk letsel toe te brengen, waaronder het dreigen met moord, marteling, seksuele aanranding, of op een andere manier iemand pijn doen. Dit omvat ook het dreigen met schade aan woonhuizen en opvangcentra voor burgers, of aan infrastructuur die essentieel is voor dagelijkse, maatschappelijke, religieuze of zakelijke activiteiten;
 • schade toewensen: het toewensen van, hopen op of uitdrukken van een verlangen naar schade. Hieronder valt het uitspreken van de hoop dat anderen sterven, ziek worden, tragische gebeurtenissen meemaken, of andere fysiek schadelijke gevolgen ondervinden;
 • aanzetten tot geweld: anderen aanzetten tot, het promoten van of aanmoedigen tot het plegen van geweld of schade, inclusief het aanmoedigen van anderen om zichzelf pijn te doen of anderen aanzetten tot het plegen van gruweldaden, zoals misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden of genocide;
 • verheerlijking van geweld: het verheerlijken, prijzen of vieren van gewelddaden waarbij schade is toegebracht, inclusief het uiten van dankbaarheid of het prijzen dat iemand fysieke schade heeft ondervonden door gewelddadige entiteiten. Dit omvat ook het verheerlijken van dierenmishandeling of wreedheid. 

We verbieden ook gewelddadige content in secties die goed zichtbaar zijn op X, zoals in live-video's, profielfoto's, omslagfoto's, bio's, bannerafbeeldingen van Lijsten of omslagfoto's van Community's.

 

Beperkt bereik 

We zorgen ervoor dat we proportionele actie ondernemen op basis van de ernst en waarschijnlijkheid van schade. Daarom kunnen we in bepaalde gevallen de schendende content minder zichtbaar maken door het bereik ervan op X te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we hebben vastgesteld dat:

 • de schade gering is, of niet opzettelijk is veroorzaakt;

 • de context zelfverdediging is, of een militair conflict; 

 • de context verontwaardiging is, of reactief tegen veroorzakers van grote schade; 

 • het doelwit niet duidelijk is; of 

 • gecodeerde taal is gebruikt (vaak 'dog whistles' genoemd) om indirect aan te zetten tot geweld.

 

Toegestaan

We proberen de contextuele nuances achter het gesprek te evalueren en te begrijpen voordat we actie ondernemen, en we staan gewelddadige uitingen toe als er geen duidelijke beledigende of gewelddadige context is, zoals:

 • hyperbolische en consensuele uitspraken tussen vrienden of tijdens discussies over videospelletjes en sportevenementen; 

 • stijlfiguren, satire of artistieke expressie, wanneer het gaat om het uiten van een standpunt en niet om het aanzetten tot geweld of letsel;

 • citaten uit boeken en films, muziekteksten of poëzie als de context eerder het uitdrukken van een standpunt is dan het aanzetten tot geweld of schade.

Gewelddadige media: Visuele content met gewelddadige of uitgesproken bloederige inhoud, inclusief seksueel geweld. 

Niet toegestaan  

We verbieden gewelddadige media die we als zeer ernstig en schadelijk beschouwen. Dergelijke content moet worden verwijderd en daaropvolgende overtredingen kunnen ertoe leiden dat het account in de modus Alleen-lezen wordt geplaatst of wordt opgeschort. Enkele voorbeelden:

 • gewelddadig seksueel gedrag: media waarin geweld wordt afgebeeld, echt of gesimuleerd, in combinatie met seksuele handelingen, inclusief verkrachting en andere vormen van gewelddadig seksueel misbruik, zoals seksuele handelingen die plaatsvinden zonder toestemming van de deelnemers, en seksueel geweld binnen een intieme setting, waarbij het niet onmiddellijk duidelijk is of de betrokkenen toestemming hebben gegeven om hieraan deel te nemen;
 • nodeloos bloedvergieten: media van mensen of dieren die een buitensporig grafische of gruwelijke inhoud met betrekking tot de dood, geweld of ernstige fysieke schade tonen, inclusief in stukken gehakte of verminkte mensen, verkoolde of verbrande menselijke overblijfselen, blootgelegde interne organen of botten en het martelen of doden van dieren; 

 • moment van overlijden: foto's waarop of video's waarin een redelijk identificeerbare persoon duidelijk is overleden of waarin de moord op een identificeerbare persoon zichtbaar is, als we een verzoek ontvangen van familie of bevoegde vertegenwoordigers; 

 • bestialiteit en necrofilie: media die seksuele handelingen afbeelden tussen een mens en een dier of tussen een levend mens en een menselijk lijk.

We verbieden ook gewelddadige media in secties die goed zichtbaar zijn op X, zoals in live-video's, profiel, omslagfoto, bannerafbeeldingen van Lijsten of omslagfoto's van Community's, of het targeten van iemand zonder toestemming met ongevraagde gewelddadige uitingen. 

 

Beperkt bereik

Je mag de volgende gewelddadige content plaatsen op voorwaarde dat er een inhoudswaarschuwing op staat, zodat gebruikers die deze content niet willen zien deze kunnen vermijden. Dit zorgt er ook voor dat kinderen onder de 18 jaar er niet aan worden blootgesteld. Voorbeelden hiervan zijn afbeeldingen van gewelddadige media, zoals:

 • gewelddadige misdaden of ongevallen;

 • fysieke gevechten;

 • lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, ontlasting, enz.;

 • ernstig fysiek letsel, zoals zichtbare wonden;

 • ernstig verwonde of verminkte dieren;

 • media van mensen of dieren die dood, geweld, medische procedures of ernstig lichamelijk letsel uitgesproken gedetailleerd weergeven, maar niet de drempel van buitensporig bloedvergieten overschrijden;
 • buitensporig bloederige media die op een andere manier worden verwijderd, kunnen op het platform blijven staan als ze verband houden met nieuwswaardige gebeurtenissen, om bewustzijn te creëren of op te roepen tot politieke actie, en als ze op de juiste manier zijn gelabeld met een inhoudswaarschuwing.

 

Toegestaan 

We proberen de contextuele nuances rond de content te evalueren en te begrijpen voordat we actie ondernemen. Daarom staan we sommige mediatypen toe zonder verwijdering of beperking, bijvoorbeeld als er sprake is van: 

 • gewelddadige uitingen waarin dieren worden afgebeeld als gevolg van jagen of vissen, voedselproductie of -verwerking, stierenvechten of religieuze offers, tenzij deze extreem bloederige inhoud bevatten;
 • geschilderde of geïllustreerde kunst die geweld uitbeeldt; 
 • lichamelijk herstel of medische inhoud zoals littekens of genezen wonden, hechtingen of protheses;
 • gesimuleerd bloed dat wordt gebruikt voor evenementen, protesten, entertainment of kunst;
 • historische content, waaronder materiaal uit geschiedenisboeken of afbeeldingen uit musea;
 • materiaal waarin explosies, woordenwisselingen, vernieling van eigendommen, bewakingsmedia of schietpartijen te zien zijn maar dat geen verboden gewelddadige inhoud bevat.

Je content markeren 

Als je regelmatig gewelddadige content plaatst op X, vragen we je om je media-instellingen aan te passen. Op die manier worden al je afbeeldingen en video's achter een contentwaarschuwing geplaatst die moet worden bevestigd voordat je media kunnen worden weergegeven. Je kan ook een eenmalige contentwaarschuwing toevoegen aan afzonderlijke posts.

Gebruikers jonger dan 18 of kijkers die geen geboortedatum op hun profiel hebben staan, kunnen niet op de uiting klikken om de gemarkeerde content te bekijken. Meer informatie over leeftijdsgebonden content vind je hier. Als je je posts niet markeert, passen we de instellingen van je account voor je aan. 

Het kan zijn dat je waarschuwingen voor nieuwe mediacontent gaat zien bij posts waarvan X heeft aangegeven dat ze gewelddadige content bevatten (in plaats van een algemeen label voor gevoelige media). Wanneer deze nieuwe contentwaarschuwingen beschikbaar zijn voor gebruik, zorg er dan voor dat je je media dienovereenkomstig blijft markeren.

 

Rapporteren 

Iedereen kan ongemarkeerde content of andere overtredingen melden via onze speciale in-app rapportagefunctie. 

 

Bezwaren

Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt, kan je bezwaar maken