Auteursrechtbeleid

Op welke klachten over auteursrecht reageert Twitter?

Twitter reageert op klachten over auteursrecht die zijn ingediend op grond van de DMCA (Digital Millennium Copyright Act). In paragraaf 512 vind je de wettelijke eisen voor het indienen van een formele melding van schending van auteursrecht. Hierin vind je ook instructies over hoe een betrokken partij beroep kan aantekenen door middel van een conforme tegenkennisgeving.

Twitter reageert op meldingen van vermeende schendingen van auteursrecht, zoals beschuldigingen met betrekking tot ongeautoriseerd gebruik van een auteursrechtelijk beschermde afbeelding als profiel- of headerfoto, beschuldigingen van ongeautoriseerd gebruik van een auteursrechtelijk beschermde video of afbeelding die is geüpload via onze mediahostingservices, of Tweets die links bevatten naar vermeend ongeoorloofd materiaal. Hou er rekening mee dat niet al het ongeautoriseerde gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal een overtreding vormt (raadpleeg ons artikel over eerlijk gebruik voor meer informatie).

Raadpleeg het handelsmerkbeleid van Twitter als je het vermoeden hebt dat jouw merk of de naam van jouw entiteit wordt gebruikt. Als je het vermoeden hebt dat een account een parodie-, nieuwsfeed-, commentaar- of fanaccount is, raadpleeg je hier het betreffende beleid. Dit zijn meestal geen auteursrechtkwesties.

Ben ik een auteursrechthouder? Hoe kom ik dat te weten?

Als je niet zeker weet of je in het bezit bent van de benodigde rechten voor een bepaald werk, kan je een jurist of andere adviseur raadplegen. Twitter biedt geen juridisch advies. Er zijn talloze informatiebronnen om meer te weten te komen over auteursrecht, waaronder http://copyright.govhttps://lumendatabase.org/, en http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP, om er maar een paar te noemen.

Punten van overweging voordat je een klacht over auteursrecht indient

Voordat je bij ons een klacht over auteursrecht indient, moet je bepalen of het gebruik kan worden beschouwd als eerlijk gebruik

Als je hebt bepaald of er sprake is van eerlijk gebruik en toch nog door wil gaan met je klacht over auteursrecht, wil je mogelijk eerst contact opnemen met de gebruiker in kwestie om te proberen of je het probleem direct met hem of haar kan oplossen. Je kan antwoorden op de Tweet van die gebruiker of je kan hem of haar een privébericht sturen en vragen om jouw auteursrechtelijk beschermde content te verwijderen, zodat je geen contact met Twitter hoeft op te nemen. 

Voordat je een formele klacht indient bij Twitter, moet je je ervan bewust zijn dat je op grond van 17 U.S.C. § 512(f) aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade, waaronder kosten en advocaatkosten die worden gemaakt door ons of onze gebruikers, als je bewering dat materiaal of activiteit een schending vormt, op onwaarheid berust. Als je niet zeker weet of het materiaal dat je rapporteert daadwerkelijk inbreuk maakt op auteursrecht, kan het verstandig zijn een jurist te raadplegen voordat je een melding bij ons doet.

Opmerking: bij een foto is de eigenaar van de rechten over het algemeen de fotograaf en NIET de persoon die op de betreffende foto staat. Als je niet zeker weet of je de rechten van een bepaald werk bezit en of je de rechten van iemand anders schendt, neem je contact op met een advocaat of een andere adviseur.

Welke informatie is nodig om een klacht over auteursrecht te verwerken?

Om een melding van een vermeende schending van auteursrechten in te dienen, moet je ons de volgende informatie verstrekken:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening (het is voldoende om je volledige naam te typen) van de auteursrechthebbende of iemand die is gemachtigd om in zijn of haar naam te handelen;
 2. Identificatie van het werk waarvan het auteursrecht zou zijn geschonden (bijv. een link naar je oorspronkelijke werk of een duidelijke beschrijving van het materiaal waarvan het auteursrecht is geschonden);
 3. Identificatie van het materiaal dat jouw auteursrecht schendt en voldoende informatie voor Twitter om het materiaal op onze website of services te kunnen vinden;
 4. Je contactgegevens inclusief je adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
 5. Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal in kwestie niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de klacht klopt en, op straffe van meineed, dat je toestemming hebt om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.
   

Als je de content van een Tweet rapporteert, geef ons dan een directe link naar die Tweet. Of vertel ons of de vermeende schending zich in de header of profielfoto, enz. bevindt. EEN LINK NAAR EEN PROFIELPAGINA IS VOOR TWITTER ONVOLDOENDE OM ONGEOORLOOFD MATERIAAL TE IDENTIFICEREN.

Hoe dien ik een klacht over auteursrecht in?

Je kan een vermeende schending van jouw auteursrecht rapporteren door het Twitter-helpcentrum te bezoeken en een klacht over auteursrecht in te dienen. Als je bent ingelogd op twitter.com, kan je het Twitter-helpcentrum direct vanuit je Twitter-account bezoeken door te klikken op de 'Help'-link op de zijbalk.

Een DMCA-klacht indienen is de start van een vooraf gedefinieerde juridische procedure. Je klacht zal worden beoordeeld op juistheid, geldigheid en volledigheid. Als je klacht aan deze vereisten voldoet, zullen wij je verzoek in behandeling nemen. Dit is inclusief het doorsturen van een volledige kopie van je melding (met je naam, adres, telefoon en e-mailadres) naar de gebruiker die het materiaal met een vermeende schending van je auteursrecht heeft geplaatst.

Als je het vervelend vindt dat je contactgegevens worden doorgestuurd, is het verstandig om een vertegenwoordiger te gebruiken die de melding voor je indient.

Hou er rekening mee dat je onder 17 U.S.C § 512(f) aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade, waaronder kosten en advocaatkosten die worden gemaakt door ons of onze gebruikers, als je bewering dat materiaal of activiteit een schending vormt, op onwaarheid berust. Als je niet zeker weet of het materiaal dat je wil rapporteren wel echt een schending vormt, kan je contact opnemen met een advocaat voordat je een klacht over auteursrecht indient.

Hoe worden claims verwerkt?

Wij verwerken klachten over auteursrecht in de volgorde waarin we ze ontvangen. Nadat je je ticket hebt ingediend, ontvang je via e-mail een bevestiging van ons dat we je ticket hebben ontvangen. Als je geen bevestiging van het ticket hebt ontvangen, betekent dit dat we je klacht niet hebben ontvangen en dat je je klacht opnieuw moet indienen. Let echter op, want het dubbel indienen van een klacht resulteert in een vertraging van de afhandeling.

Als we besluiten om de toegang tot het materiaal te verwijderen of uit te schakelen, zullen we de betrokken gebruiker(s) inlichten en hen een volledige kopie van de klacht van de indiener doen toekomen (inclusief de opgegeven contactinformatie). Daarnaast geven we hen instructies voor het indienen van een tegenkennisgeving. We sturen ook een bewerkte versie van de klacht naar Lumen, waarin je persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

Welke informatie wordt doorgestuurd naar de gerapporteerde gebruiker(s)?

Als we besluiten om de toegang tot materiaal waarvoor een klacht over auteursrecht is ingediend, te verwijderen of uit te schakelen, zullen wij de betrokken gebruiker(s) een kopie van de klacht van de indiener doen toekomen, inclusief de volledige naam, het e-mailadres, het adres en andere informatie die in de klacht is opgenomen. 

Als je er moeite mee hebt dat je contactinformatie met de betrokken gebruiker(s) wordt gedeeld, is het verstandig om een vertegenwoordiger aan te wijzen die je DMCA-klacht voor jou indient. Je vertegenwoordiger is verplicht om de DMCA-klacht met geldige contactgegevens in te dienen, en jou te identificeren als de eigenaar van de content die hij of zij vertegenwoordigt. 

Wat gebeurt er nu?

De reactie van Twitter op klachten over auteursrecht kan onder andere het verwijderen of beperken van toegang tot het vermeend ongeoorloofde materiaal zijn. Als we besluiten om de toegang tot het materiaal te verwijderen of beperken als reactie op een klacht over auteursrecht, doet Twitter gepaste moeite om de betrokken accounthouder in te lichten over de verwijdering of beperking van de toegang. Bovendien wordt hem of haar een volledige kopie van de klacht toegestuurd, inclusief instructies over het indienen van een tegenkennisgeving.

Als je nog geen kopie hebt ontvangen van de klacht over auteursrecht met betrekking tot de content die uit je account is verwijderd, reageer dan op het ondersteuningsticket dat we je hebben gestuurd.

In een poging om zo transparant mogelijk te zijn over het verwijderen of beperken van toegang tot content die door gebruikers is geplaatst, geven we niet-weergegeven Tweets en media duidelijk aan voor kijkers (zie de voorbeelden hieronder). We sturen ook een bewerkte kopie van elke klacht over auteursrecht en elke tegenkennisgeving naar Lumen, waar deze wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke website (zonder je persoonlijke gegevens).

Mijn content is verwijderd van X

Waarom heb ik een klacht over auteursrecht gekregen?

Als je een klacht over auteursrecht krijgt, betekent dit dat de toegang tot de in de klacht beschreven content is beperkt. Neem de tijd om onze berichten aan jou door te lezen. Deze bevatten informatie over de klacht die wij hebben ontvangen, maar ook instructies voor het indienen van een tegenkennisgeving. Zorg ervoor dat je het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Twitter-account in de gaten houdt.

Let op: je lost een klacht niet op door het materiaal te verwijderen waarvoor de klacht over auteursrecht is ingediend

Wat als ik de verwijdering wil aanvechten?

Als je denkt dat het materiaal dat in de klachten over auteursrecht is gerapporteerd
verkeerd is geïdentificeerd of per ongeluk is verwijderd, kan je ons een tegenkennisgeving sturen via ons Helpcentrum. Een tegenkennisgeving is een verzoek aan Twitter om het verwijderde materiaal terug te plaatsen en heeft juridische gevolgen. Daarnaast kan je de indiener misschien ook vragen om de klacht over auteursrecht in te trekken.

Hoe vraag ik de indiener om de klacht in te trekken?

De DMCA-klacht die je hebt ontvangen, bevat ook de contactgegevens van de indiener. Je kan contact met hem of haar opnemen en vragen de klacht in te trekken. Hiervoor gebruik je ons herroepingsformulier. Dit is de snelste en meest efficiënte manier om een niet opgeloste klacht over auteursrecht af te handelen. Als alternatief kan de indiener ook een herroepingsmededeling sturen naar copyright@twitter.com.  Dit bericht moet bevatten: (1) identificatie van het geblokkeerde materiaal, en (2) een verklaring dat de indiener zijn DMCA-bericht wil intrekken.  Een herroeping staat uitsluitend ter beoordeling van de oorspronkelijke indiener en alleen deze kan een intrekking afgeven.  Als een deel van je Tweet niet is weergegeven, wordt de overtreding door alleen het resterende deel te verwijderen niet opgeheven.

Wanneer moet ik een tegenkennisgeving indienen?

Een tegenkennisgeving is een verzoek aan Twitter om het verwijderde materiaal terug te plaatsen en vormt het begin van een juridische procedure met juridische gevolgen.  Zo houdt het indienen van een tegenkennisgeving bijvoorbeeld in dat je instemt met de jurisdictie van een Amerikaanse federale rechtbank en dat je instemt met de openbaarmaking van je persoonlijke gegevens aan de indiener en op de Lumen-website.

Met het oog op deze overwegingen kan je een tegenkennisgeving indienen als je van menig bent dat het materiaal verkeerd is geïdentificeerd, of je te goeder trouw gelooft dat dit materiaal niet had moeten worden verwijderd. Als je niet zeker weet of je een tegenkennisgeving moet indienen, kan je het best contact opnemen met een advocaat.

Tip: het opnieuw plaatsen van materiaal als reactie op een klacht over auteursrecht kan resulteren in een permanente opschorting van je account. Als je van mening bent dat de content ten onrechte is verwijderd, dien dan een tegenkennisgeving in en plaats het materiaal niet opnieuw. 

Welke informatie is nodig om een tegenkennisgeving te verwerken?

Voor het indienen van een tegenkennisgeving moet je ons de volgende informatie verstrekken:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening (het typen van je volledige naam is voldoende);
 2. Je volledige naam, adres (inclusief land), telefoonnummer, en voor verificatiedoeleinden je Twitter-gebruikersnaam en bijbehorende e-mailadres;
 3. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waarvan de toegang is geblokkeerd en de locatie waarop voor deze verwijdering of uitschakeling het materiaal verscheen (de beschrijving uit de auteursrechtmelding voldoet);
 4. Een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw gelooft dat het verwijderen of uitschakelen van het materiaal een gevolg was van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat verwijderd of uitgeschakeld is; en
 5. Een van de volgende verklaringen van instemming met betrekking tot de jurisdictie:

(Als je adres in de Verenigde Staten is) 

"Ik stem in met de jurisdictie van de U.S. Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin zich mijn adres bevindt en ik aanvaard betekening van de persoon die de kennisgeving deed volgens 17 U.S.C. 512 (c)(1)(C) of een vertegenwoordiger van die persoon."

OF

(Als je adres buiten de Verenigde Staten is) 

"Ik stem in met de jurisdictie van de U.S. Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin Twitter zich bevindt en ik aanvaard betekening van de persoon die de kennisgeving deed volgens 17 U.S.C. 512 (c)(1)(C) of een vertegenwoordiger van die persoon."

Voor het indienen van een tegenkennisgeving moet je ons alle bovengenoemde informatie verstrekken, met gebruik van ons webformulier dat zich hier bevindt.

Wat gebeurt er nadat ik mijn tegenkennisgeving heb ingezonden?

Nadat wij een tegenkennisgeving ontvangen, sturen wij onmiddellijk een kopie door naar de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving heeft verstuurd. Dit betekent dat wij de contactinformatie die je in je tegenkennisgeving hebt opgegeven, doorsturen naar de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving heeft verstuurd. 

Als de auteursrechthebbende het er niet mee eens is dat de content ten onrechte of door verkeerde identificatie is verwijderd, kan hij of zij juridische stappen tegen jou ondernemen.  Als wij niet binnen 10 werkdagen bericht ontvangen dat de oorspronkelijke indiener om een gerechtelijk bevel verzoekt teneinde verdere inbreuk op het materiaal in kwestie te voorkomen, kunnen wij het verwijderde materiaal vervangen of de toegang weer vrijgeven.

Wij kunnen geen juridisch advies geven. Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met een advocaat.

Een klacht over auteursrecht of een tegenkennisgeving indienen is een ernstige zaak!

Denk er goed over na of je een claim of tegenkennisgeving wil indienen, vooral als je niet zeker bent of je daadwerkelijk de auteursrechten bezit, of toestemming van de eigenaar hebt om in diens naam te handelen. Er zijn juridische en financiële consequenties verbonden aan frauduleus of kwaadwillend indienen. Verzeker je ervan dat je daadwerkelijk de rechten hebt, of goed vertrouwen hebt dat het materiaal foutief is verwijderd, en dat je de gevolgen van het indienen van een valse claim begrijpt.

Wat gebeurt er als mijn account meerdere klachten over auteursrecht krijgt?

Als er over een account herhaaldelijk auteursrechtelijke klachten worden ontvangen of ander bewijsmateriaal een patroon van herhaalde inbreuk suggereert, kan Twitter dat account in overeenstemming met ons 'Beleid voor herhaaldelijke inbreuken' opschorten. Door middel van dit formulier kunnen gebruikers tegen een opschorting bezwaar maken. Ons beleid inzake herhaalde overtreders houdt rekening met geldige herroepingen en tegenkennisgevingen.

Dit artikel delen