Oud verificatiebeleid

Op deze pagina vind je de criteria die eerder werden gebruikt voor het ontvangen van een blauwe verificatiebadge. X accepteert geen nieuwe aanvragen voor verificatie meer volgens deze criteria vanaf 9 november 2022. Dit beleid blijft echter van toepassing op accounts die vóór deze datum een badge hebben gekregen.

Je vindt hier meer informatie over hoe je momenteel een blauwe badge kan krijgen.

 

Vereisten voor verificatie

De blauwe verificatiebadge  op X laat mensen weten dat een account van openbaar belang authentiek is. Om de blauwe badge te ontvangen, moet je account authentiekbekend en actief zijn.

Om het vertrouwen tussen gebruikers op het platform te bevorderen en te beschermen, moet je je identiteit bevestigen aan X om geverifieerd te kunnen worden. Afhankelijk van de categorie heb je voor het verifiëren van je identiteit de keuze uit drie methoden:

 • officiële website: verstrek een link naar een officiële website waarop wordt verwezen naar jou (of je organisatie) en je account van X. De organisatie die eigenaar is van de website moet voor personen worden geverifieerd op X;
 • ID-verificatie: verstrek een foto van een geldig, officieel, door de overheid afgegeven identiteitsdocument, zoals je rijbewijs of paspoort. Deze voorwaarde is van toepassing op personen, niet op bedrijven, merken of organisaties;
 • officieel e-mailadres: verstrek een officieel e-mailadres met een domeinnaam die relevant is voor de door jou gekozen bekendheidscategorie. De organisatie die eigenaar is van het domein moet voor personen worden geverifieerd op X. 

 

Je account moet een prominent erkend individu of merk vertegenwoordigen of hier anderszins mee geassocieerd zijn, in overeenstemming met de hieronder beschreven criteria voor bekendheid. Naast het bevestigen van de identiteit van de houder van het account, verifieert X de volgende soorten accounts op basis van de beschreven criteria. In alle categorieën kan X daarnaast, via zakelijke partnerschappen of directe outreach, onafhankelijk een in aanmerking komende affiliatie bevestigen. Voor elke categorie kunnen we de volgende soorten informatie opvragen om de bekendheid te bevestigen:

 • nieuwsberichten: verstrek nieuwsartikelen waarin jijzelf of je organisatie meerdere keren worden genoemd. Deze artikelen moeten gepubliceerd zijn door geverifieerde nieuwsorganisaties en mogen geen blogs of zelf gepubliceerde content zijn. Voor een aantal categorieën is het nodig om artikelen in te dienen waarin jouw gebruikersnaam van X of die van je organisatie vernoemd worden, naast gewone vermeldingen van jou of je organisatie;
 • Google Trends: verstrek een link naar een profiel op Google Trends die de zoekgeschiedenis weergeeft en gekoppeld is aan de categorie waarvoor je een aanvraag doet;
 • Wikipedia: verstrek een link naar een stabiel Wikipedia-artikel over jezelf of je organisatie, dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie;
 • andere specifieke branchereferenties: afhankelijk van de categorie kunnen we specifiekere branchereferenties opvragen, zoals een link naar een IMDB-pagina voor entertainment;
 • aantal volgers of vermeldingen: als je account wordt gedetecteerd om in de top 0,05% van het aantal volgers of vermeldingen te staan voor jouw geografische locatie, kan dit meetellen in de bekendheid die nodig is voor bepaalde categorieën.
 

Je account moet actief zijn en aantoonbaar de regels van X naleven. Dit houdt in:

 • compleet: je account moet een profielnaam en een profielafbeelding hebben; 
 • actief gebruik: je account moet openbaar zijn op het moment van de aanvraag en je moet in de afgelopen 6 maanden bij het account hebben ingelogd;
 • veiligheid: je account moet een bevestigd e-mailadres of telefoonnummer hebben; en
 • regels van X: je account mag de afgelopen 12 maanden geen schorsing van 12 uur of 7 dagen hebben gehad vanwege het overtreden van de regels van X (met uitzondering van succesvolle bezwaarprocedures).* 
 

Je aanmelden voor verificatie

Je aanmelden voor verificatie
Stap 1

Ga naar je profielpictogram en open het hoofdmenu. 

Stap 2

Selecteer Instellingen en privacy.

Stap 3

Selecteer Jouw account.

Stap 4

Selecteer Accountgegevens. Je moet mogelijk je wachtwoord invoeren om verder te gaan. 

Stap 5

Selecteer Verificatieverzoek onder Geverifieerd.  Scrol naar beneden en selecteer Nu aanvragen

Stap 1

Ga naar je profielpictogram en open het hoofdmenu. 

Stap 2

Selecteer Instellingen en privacy.

Stap 3

Selecteer Jouw account.

Stap 4

Selecteer Accountgegevens. Je moet mogelijk je wachtwoord invoeren om verder te gaan. 

Stap 5

Selecteer Verificatieverzoek onder Geverifieerd.  Scrol naar beneden en selecteer Nu aanvragen

Stap 1

Ga naar het pictogram Meer  in het hoofdmenu. 

Stap 2

Selecteer Instellingen en ondersteuning.

Stap 3

Selecteer  Instellingen en privacy

Stap 4

Selecteer Jouw account.

Stap 5

Selecteer Accountgegevens. Voer je wachtwoord in om verder te gaan. 

Stap 6

Selecteer Verificatieverzoek onder Geverifieerd.  Ga dan naar Verzoek indienen

 

Categorieën voor verificatie

De specifieke criteria voor authenticiteit, bekendheid en activiteit worden hieronder per categorie en subcategorie weergegeven:

 

Accounts van overheidsfunctionarissen

Accounts van huidige overheidsinstanties, ministeries en instituten.

Voorwaarden:

 • het account bevat een relevante link naar een officiële overheidswebsite in het profiel;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 • links naar ten minste vijf relevante artikelen die de aanvrager meerdere keren vermelden als iemand die in dienst is van de overheid 
  ;
 • een e-mailadres verifiëren met een officieel overheidsdomein;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de organisatie op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

Personen die werkzaam zijn bij de overheid

Accounts van overheidsfunctionarissen op nationaal of lokaal niveau, waaronder staatshoofden, gekozen functionarissen, aangestelde ministers en officiële woordvoerders.

Voorwaarden:

 • het account vermeldt zijn of haar overheidsfunctie in de bio;
  • het account is het officiële account voor zijn of haar functie, niet een persoonlijk of campagne-account; 
 • het account bevat een officiële link naar een overheidswebsite op zijn of haar profiel;
 • de bio vermeldt dat de persoon op dat moment een overheidsfunctie bekleedt;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 • openbare verwijzing naar je naam en gebruikersnaam op X op een officiële website of een geverifieerde overheidsentiteit; de URL moet verwijzen naar een specifieke referentiepagina;
 • links naar ten minste vijf nieuwsartikelen waarin jouw overheidsfunctie wordt vermeld;
 • een e-mailadres verifiëren met een officieel overheidsdomein;
 • een foto van jouw geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs. 

Kandidaten voor een overheidsfunctie

Accounts van kandidaten voor een overheidsfunctie op nationaal niveau in de komende verkiezingen. Kandidaten komen niet in aanmerking tenzij ze zijn geregistreerd bij de betreffende verkiezingsautoriteit.

Voorwaarden:

 • het account vermeldt dat hij of zij kandidaat is en welke functie hij of zij wil bekleden;
 • het account vermeldt een link naar een URL of campagnewebsite;
 • de persoon is officieel geregistreerd bij de betreffende verkiezingsautoriteit voor een provinciale of nationale verkiezing die nog niet heeft plaatsgevonden;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 • een link naar je officiële campagnewebsite, die ook een verwijzing naar je gebruikersnaam op X bevat;
 • links naar vijf nieuwsartikelen, gepubliceerd in de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag, met een verwijzing naar jou als verkiezingskandidaat;
 • een foto van jouw geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van jouw organisatie op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van je account ondersteunen.
 

Nieuwsorganisaties

Accounts van huidige overheidsinstanties, ministeries en instituten.

Voorwaarden:

 • je account bevat een link naar de officiële website in de bio;
 • je account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 • een link naar een officiële website met een verwijzing naar je organisatie en je account van X;
 • het account bewijst een ruime aanwezigheid op het platform in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio;
 • het account bewijst een openbare aanwezigheid met behulp van informatie van Google Trends, een link naar een stabiel Wikipedia-artikel dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie, of een vermelding van een notering aan een erkende aandelenbeurs;
 • links naar 3 artikelen met een verwijzing naar de aanvrager als nieuwsorganisatie, die binnen de afgelopen 6 maanden door een geverifieerde organisatie zijn gepubliceerd;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

Personen in het nieuws 

Accounts van personen die werkzaam zijn voor geverifieerde nieuwsorganisaties in een openbare rol, waaronder verslaggevers, nieuwslezers en editors.

Voorwaarden:

 • je account moet in je bio van X direct verwijzen naar de naam en officiële URL van de in aanmerking komende organisatie (met een @vermelding, of door de URL op te nemen op de officiële website van de werkgever);
 • je werkgever heeft al een geverifieerd account;
 • je account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 • bewijs dat jij en je gebruikersnaam op X worden vermeld op een officiële bedrijfswebsite;
 • links naar 3 artikelen die jou als auteur vermelden en door je werkgever binnen de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd;
 • een foto van jouw geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

Freelance journalisten

Personen die niet in dienst zijn bij een bedrijf, maar regelmatig via geverifieerde nieuwskanalen publiceren.

Voorwaarde:

 • je account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 • links naar 3 artikelen die jou als de auteur vermelden en binnen de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd door een al geverifieerde nieuwsorganisatie. Opiniestukken worden niet geaccepteerd;
 • een foto van jouw geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.
 

Organisaties

Accounts die prominente organisaties vertegenwoordigen, zoals bedrijven, merken en non-profitorganisaties. Secundaire verbonden accounts van geverifieerde organisaties kunnen ook in aanmerking komen.

Voorwaarden:

 • het account bevat een link naar hun officiële bedrijfswebsite in hun profiel;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een link naar een website die de aanwezigheid van je organisatie op een openbare aandelenbeurs bevestigt;
 • een link naar een stabiel Wikipedia-artikel over je organisatie, dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie;
 • links naar 3 of meer nieuwsartikelen over je organisatie, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via al geverifieerde nieuwskanalen zijn gepubliceerd;
 • bewijs dat je account een aantal volgers heeft in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio.

Managers en leidinggevenden

Managers en andere prominente leidinggevenden van geverifieerde bedrijven, merken en non-profitorganisaties.

Voorwaarde:

 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een link naar de website van je organisatie met een verwijzing naar personen en een account van X;
 • een link naar een stabiel Wikipedia-artikel over jou dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie;
 • links naar 3 of meer nieuwsartikelen waarin naar jou in een leiderschapsfunctie wordt verwezen, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via een geverifieerd nieuwskanaal zijn gepubliceerd;
 • een foto van jouw geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 

Entertainment- of productiebedrijf

Accounts van grote entertainmentbedrijven, zoals filmstudio's, tv-netwerken en muziek-entiteiten, kunnen worden geverifieerd. Officiële accounts van producties die aan deze entiteiten zijn verbonden, zoals films, evenementen/festivals of tv-programma's, kunnen worden geverifieerd zolang ze zijn verbonden met een geverifieerde entertainmentorganisatie.

Voorwaarden:

 • profiellinks naar de officiële website;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • bewijs van een ruime aanwezigheid op het platform in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio;
 • bewijs van een openbare aanwezigheid met behulp van informatie van Google Trends, een link naar een stabiel Wikipedia-artikel dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie, of een vermelding van een notering aan een erkende aandelenbeurs;
 • links naar 3 of meer nieuwsartikelen over de organisatie, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via een geverifieerde nieuwsorganisatie zijn gepubliceerd;
 • een link naar de officiële website van de organisatie;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

Persoon in entertainment

Individuele accounts van artiesten, performers, regisseurs en anderen in vergelijkbare openbare rollen die verbonden zijn met dergelijke entiteiten of hun producties.

Voorwaarden:

 • profiellinks naar de officiële website van geverifieerde entertainmentorganisaties met een verwijzing naar de aanvrager als bewijs van de bekendheid;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een link naar de IMDB-pagina van de aanvrager met meer dan 50 productiecredits;
 • links naar 3 artikelen over de aanvrager die binnen de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd door geverifieerde nieuwsorganisaties;
 • een link naar een website die specifiek verwijst naar het account van X van de aanvrager en een officiële website is van een al geverifieerde organisatie;
 • een foto van een geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.
 

Professionele sportorganisaties, teams en kampioenschappen

Accounts van professionele sportkampioenschappen, clubs, teams en wereldwijde competities zoals de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen.

Voorwaarden:

 • het account bevat een link naar hun officiële bedrijfswebsite in hun profiel;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • bewijs van een ruime aanwezigheid op het platform in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio;
 • een link naar een al geverifieerde, officiële website van een sportorganisatie, team of kampioenschap waarop wordt verwezen naar de aanvrager;
 • bewijs van een openbare aanwezigheid met behulp van informatie van Google Trends, een link naar een stabiel Wikipedia-artikel dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie, of een vermelding van een notering aan een erkende aandelenbeurs;
 • links naar 3 of meer nieuwsartikelen over de organisatie, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via een geverifieerde nieuwsorganisatie zijn gepubliceerd;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

Personen in de professionele sport

Individuele accounts van atleten, coaches, teamleden en anderen in vergelijkbare managementrollen of openbare rollen die verbonden zijn met dergelijke entiteiten. 

Let op: we verifiëren geen amateursporters die op universiteitsniveau (of lager) of in officiële minor leagues spelen, tenzij ze voldoen aan de verificatiecriteria in de categorie invloedrijke personen.

Voorwaarde:

 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een link naar een website die specifiek verwijst naar de aanvrager en de officiële website is van een al geverifieerde organisatie;
 • links naar 3 of meer artikelen over de aanvrager als professionele sporter, gepubliceerd door geverifieerde nieuwsorganisatie binnen 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag;
 • een foto van een geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

Personen die gamen

Individuele accounts van e-sportatleten die zijn gelieerd aan geverifieerde gamingteams of -divisies.

Voorwaarden:

 • het aantal volgers van het account bevindt zich in de top 0,05% in die regio;
 • het account is verbonden met een geverifieerd gamingteam of kampioenschap en verwijst daarnaar in de bio;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een link naar de website van een officieel team of kampioenschap, waarop naar de aanvrager wordt verwezen als professionele e-sportatleet of coach van een geverifieerd e-sportteam;
 • links naar 3 of meer artikelen over of met verwijzing naar de persoon, gepubliceerd binnen 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via nieuwskanalen als Launcher, Gamesbeat, Dexerto, Kotaku, Polygon of IGN;
 • een foto van een geldig, door de overheid uitgegeven ID-bewijs;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.
 
 

Buiten de hierboven gedefinieerde professionele categorieën, kunnen mensen die X effectief gebruiken om bewustwording te creëren, informatie te delen en leden van een gemeenschap rond een bepaald doel te mobiliseren, om sociaaleconomische, politieke of culturele veranderingen teweeg te brengen of die op een andere manier ten goede komen aan de gemeenschap, worden geverifieerd.

Voorwaarden:

 • het account is van een persoon, niet van een organisatie;
 • het aantal volgers van het account bevindt zich in de top 0,05% in die regio;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een officiële website van een bedrijf dat zich bezighoudt met belangenbehartiging en een verwijzing heeft naar de naam van de accounthouders of waarop wordt aangegeven dat een persoon een leiderschapsfunctie heeft in de belangenbehartigingsgroep;
 • links naar 3 of meer artikelen over de persoon en hun belangenbehartigingsactiviteiten, die binnen de afgelopen 6 maanden via een geverifieerde nieuwsbron zijn gepubliceerd;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen.

* Naar aanleiding van recente gebeurtenissen kunnen we mogelijk accounts verifiëren die niet volledig voldoen aan de bovenstaande criteria vanwege de expertise of publieke rol van de persoon in zaken van groot openbaar belang, evenals hun gevoeligheid voor impersonatie. Bijvoorbeeld:

 • medische professionals tijdens epidemieën of andere crises met betrekking tot de volksgezondheid;
 • activisten en lokale politieke leiders in tijden van protest of in verband met een belangrijke culturele gebeurtenis;
 • accounts met betrekking tot de openbare veiligheid en van journalisten die verslag doen van natuurrampen; of
 • organisatoren, voorstanders of oprichters van campagnes ter ondersteuning van burgerrechten of mensenrechten;
 

gerenommeerde makers van digitale content die consistent originele content publiceren (ongeacht het platform) gedurende ten minste 6 maanden voorafgaande aan de aanvraag, en voldoen aan de hieronder vermelde criteria voor volgers en vermeldingen die gelden voor andere invloedrijke personen.

Voorwaarden:

 • het account is van een persoon, niet van een organisatie;
 • het account voldoet aan de criteria voor een ruime aanwezigheid op het platform (in de top 0,05% van het aantal vermeldingen of volgers) uit dezelfde geografische regio;
 • het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met actieve accounts.

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je bekendheid en authenticiteit vast te stellen:

 

 • een profiel op Google Trends met bewijs van recente zoekopdrachten;
 • een stabiel Wikipedia-artikel over jou dat voldoet aan de bekendheidsnormen voor personen van de encyclopedie;
 • links naar 3 of meer vermeldingen die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag op nieuwskanalen zijn gepubliceerd en voldoen aan de bovenstaande nieuwscriteria, met inbegrip van specialistische publicaties over je beroep of expertise;
 • een link naar een contentpagina buiten X, die jouw gepubliceerde content van de afgelopen 6 maanden weergeeft;
 • officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op X of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen. 

 

 

 

 

Accounts die niet in aanmerking komen

Bepaalde accounts komen niet in aanmerking voor de blauwe badge, ongeacht of ze aan de vereisten voldoen (authentiek, bekend en actief), waaronder: 

 • parodie-, nieuwsfeed-, commentaar- en onofficiële fanaccounts;
 • huisdieren en fictieve personages, tenzij rechtstreeks verbonden met een geverifieerd bedrijf, merk of organisatie, of met een geverifieerde entertainmentproductie;
 • accounts die betrokken zijn bij ernstige schendingen van ons Beleid voor platformmanipulatie en spam, zoals het kopen en verkopen van volgers en interactie;
 • accounts van personen of groepen die in verband worden gebracht met gecoördineerde schadelijke activiteiten of haatdragende content zoals gedefinieerd in het advertentiebeleid van X, of waarvan is vastgesteld door een internationale rechtbank/tribunaal, of een onderzoeksmissie of -commissie die is geautoriseerd door een internationale organisatie, dat ze grove mensenrechtenschendingen hebben begaan, komen mogelijk niet in aanmerking voor verificatie, zelfs als hun activiteit op X niet in strijd is met de regels van X;
 • accounts waar regelmatig content op wordt geplaatst die een persoon of groep intimideert, beschaamt of beledigt, vooral op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap, medische/genetische toestand, status als een veteraan, status als vluchteling of status als immigrant, of content die de suprematie of belangen van leden van een bepaalde groep bevordert op een manier die op basis van deze categorieën waarschijnlijk als vernederend wordt ervaren; en
 • accounts die de verkoop van de verificatiebadge promoten of ongeautoriseerde hulp bij het aanvraagproces aanbieden.**
 

Veelgestelde vragen en kwijtraken van de geverifieerde status

Veelgestelde vragen
Kwijtraken van de geverifieerde status

Wat betekent verificatie?

De blauwe verificatiebadge op Twitter laat mensen weten dat een account van openbaar belang authentiek is. 

Wie kan worden geverifieerd op Twitter?

Om te kunnen worden geverifieerd, moet je account bekend en actief zijn. De zes typen bekende accounts die we op dit moment verifiëren zijn:

Kan iedereen worden geverifieerd door Twitter?

Iedereen kan verificatie aanvragen. Lees de vereisten om te zien of jouw account in aanmerking komt voordat je een aanvraag indient. Meer informatie over Je aanmelden voor verificatie

Hoe kan ik geverifieerd worden op Twitter?

Zorg er eerst voor dat je voldoet aan de vereisten  en categorieën voor verificatie. Als je account aan de vereisten voldoet, volg dan de stappen onder  Je aanmelden voor verificatie

Hoe weet ik of ik geverifieerd ben?

Kijk of je de blauwe verificatiebadge op je profiel van Twitter ziet. Bij alle geverifieerde accounts staat de badge naast de weergavenaam.

Hoe kan ik zien of iemand anders geverifieerd is?

Bij geverifieerde accounts in Twitter staat overal binnen de app een blauw vinkje naast de weergavenaam.

Kan een geverifieerde badge automatisch van een account worden verwijderd?

Ja, volgens ons beleid kunnen geverifieerde badges van niet-actieve en onvolledige accounts automatisch worden verwijderd. Een volledige account van Twitter wordt gedefinieerd als een account met alle volgende elementen:

 • een geverifieerd e-mailadres of telefoonnummer;
 • een profielfoto;
 • een weergavenaam.

Kan ik vragen mijn verificatiebadge te verwijderen?

Het is op dit moment niet mogelijk om aan Twitter te vragen je verificatiebadge te verwijderen.

Kan ik vragen de verificatiebadge van een ander account te verwijderen?

Het is op dit moment niet mogelijk om aan Twitter te vragen de verificatiebadge van een account te verwijderen.

Om welke redenen zou Twitter de verificatiebadge van een account kunnen verwijderen?

Bekijk het volgende tabblad over het kwijtraken van de geverifieerde status.

In overeenstemming met de Algemene voorwaarden van X kan X de geverifieerde status van een account op elk gewenst moment zonder aankondiging verwijderen. 

Soms leiden wijzigingen die door de eigenaar van een account zijn gemaakt tot het kwijtraken van de geverifieerde status. Wijzigingen door gebruikers zijn onder andere: 

 • een wijziging van je gebruikersnaam (@gebruikersnaam);
 • een account dat inactief of onvolledig wordt;
 • als je niet langer de functie bekleedt waar je oorspronkelijk voor geverifieerd was, zoals een verkozen overheidsfunctie, en je op geen enkele andere wijze voldoet aan onze criteria voor verificatie;
 • als wijzigingen in je account misleidend zijn of de persona op je account aanzienlijk wijzigt;
 • als wijzigingen in je account ertoe leiden dat je niet meer voldoet aan de criteria voor verificatie, zoals hierboven beschreven;
 • als wijzigingen in je account ervoor zorgen dat je in een van de categorieën in de sectie 'Accounts die niet in aanmerking komen' valt.

X kan ook de blauwe badge verwijderen van accounts waarvan is vastgesteld dat ze de regels van X ernstig of herhaaldelijk hebben overtreden. Elke schending van de Algemene voorwaarden van X of de regels van X en alles wat de processen van X beïnvloedt of de naleving omzeilt, kan leiden tot het kwijtraken van de badge en in sommige gevallen zelfs tot opschorting. Enkele voorbeelden: 

Het verwijderen van de badge op basis van herhaaldelijke schendingen wordt per geval beoordeeld en gebeurt niet automatisch. 

X behoudt zich het recht voor om de kwalificaties van elk geverifieerd account te beoordelen op basis van de huidige gepubliceerde versie van het Verificatiebeleid.

Dit artikel delen