Dotychczasowe zasady weryfikacji kont

Ta strona zawiera kryteria, które dotychczas spełniać musiały konta, by pomyślnie przejść weryfikację i uzyskać niebieską odznakę. Od 9 listopada 2022 roku nie będziemy już przyjmować wniosków o weryfikację kont na podstawie tych kryteriów. Jednocześnie zasady te wciąż mają zastosowanie dla kont, które uzyskały weryfikację przed tym terminem.

Więcej na temat bieżących zasad dotyczących przyznawania niebieskiego znaczka znajdziesz tutaj.

 

Wymagania dotyczące weryfikacji kont

Niebieska odznaka oznaczająca zweryfikowane konto  na platformie X informuje innych użytkowników o tym, że dane konto będące przedmiotem zainteresowania publicznego jest autentyczne. Niebieską odznakę mogą otrzymać konta, które są autentycznewidoczne iaktywne.

Mając na uwadze budowanie i podtrzymywanie zaufania pomiędzy naszymi użytkownikami, wymagamy, aby osoby wnioskujące o weryfikację konta potwierdziły swoją tożsamość. Zależnie od kategorii poprosimy Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości za pomocą jednej z poniższych metod:

 • Oficjalna strona internetowa: podaj link do oficjalnej strony internetowej zawierające odnośniki do wnioskodawcy (lub jego organizacji) i jego konta na platformie X. W przypadku osób fizycznych organizacja będąca właścicielem domeny musi uzyskać naszą weryfikację.
 • Dokument tożsamości: wyślij nam zdjęcie swojego ważnego dokumentu tożsamości wydanego przez instytucję państwową, np. prawa jazdy lub paszportu. Wymóg ten dotyczy tylko osób fizycznych, a nie np. spółek, marek czy organizacji.
 • Oficjalny adres e-mail: podaj swój oficjalny adres e-mail znajdujący się w domenie zgodnej z wybraną przez Ciebie kategorią widoczności. W przypadku osób fizycznych organizacja powiązana z domeną musi uzyskać naszą weryfikację. 

 

Twoje konto musi reprezentować rozpoznawalną osobę lub markę lub być z nimi powiązane w inny sposób, zgodnie z kryteriami dotyczącymi widoczności, które opisano poniżej. Oprócz potwierdzenia tożsamości administratora konta X zweryfikuje następujące rodzaje kont na podstawie przedstawionych kryteriów. We wszystkich kategoriach X może niezależnie potwierdzić określoną przynależność poprzez kontakt z odpowiednimi podmiotami lub bezpośredni kontakt z osobą, której dotyczy wniosek. Dla wszystkich kategorii możemy poprosić o dostarczenie następujących informacji potwierdzających widoczność konta:

 • Odniesienia w mediach i prasie: należy wskazać artykuły na temat danej osoby lub organizacji lub artykuły zawierające wielokrotnie odniesienia do tej osoby lub organizacji. Artykuły te muszą pochodzić ze zweryfikowanych źródeł prasowych. Nie może być to blog ani innego rodzaju treści samodzielnie opublikowane przez wnioskodawcę. W przypadku niektórych kategorii możemy wymagać, aby wskazane artykuły zawierały dodatkowo bezpośrednie odniesienia do łącza lub konta na platformie X należącego do wnioskodawcy lub danej organizacji.
 • Trendy Google: należy podać link do profilu w serwisie Trendy Google wskazującego historię wyszukiwania i powiązania z kategorią, w ramach której wnioskodawca chce uzyskać weryfikację.
 • Wikipedia: należy podać link do stałego artykułu w Wikipedii na temat wnioskodawcy lub jego organizacji spełniającego wymogi dotyczące widoczności.
 • Inne odniesienia branżowe: zależnie od wybranej kategorii możemy poprosić użytkownika o wskazanie odniesień dotyczących aktywności związanej z daną branżą, np. w przypadku kategorii „rozrywka” może być to łącze do strony w serwisie IMDB.
 • Liczba obserwujących lub wzmianek: konto, które mieści się w 0,05% kont w danej lokalizacji posiadających najwięcej obserwujących lub kont najczęściej wspominanych przez innych użytkowników, może spełniać kryteria dotyczące widoczności w pewnych kategoriach.
 

Konto musi być aktywne, a działania za jego pośrednictwem muszą być zgodne z Zasadami platformy X. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wymagania:

 • Kompletność danych: wymagana jest nazwa profilu i zdjęcie profilowe, 
 • Aktywne korzystanie z konta: konto musi mieć status konta publicznego w momencie składania wniosku, a ostatnie logowanie powinno zostać zarejestrowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • Bezpieczeństwo: do konta musi być przypisany potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu,
 • Zasady platformy X: brak 12-godzinnej lub 7-dniowej blokady za naruszenie Zasad platformy X w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (z wyjątkiem blokad nałożonych w wyniku błędu, od których odwołano się).* 
 

Składanie wniosku o weryfikację konta

Składanie wniosku o weryfikację konta
Krok 1

Przejdź do profilu i otwórz menu główne. 

Krok 2

Wybierz opcję Ustawienia i prywatność.

Krok 3

Wybierz opcję Twoje konto.

Krok 4

Następnie wybierz Informacje dotyczące konta. Może być wymagane wpisane hasła. 

Krok 5

W sekcji Zweryfikowano wybierz opcję Wniosek o weryfikację.  Przewiń w dół i wybierz opcję Złóż wniosek

Krok 1

Przejdź do profilu i otwórz menu główne. 

Krok 2

Wybierz opcję Ustawienia i prywatność.

Krok 3

Wybierz opcję Twoje konto.

Krok 4

Następnie wybierz Informacje dotyczące konta. Może być wymagane wpisane hasła. 

Krok 5

W sekcji Zweryfikowano wybierz opcję Wniosek o weryfikację.  Przewiń w dół i wybierz opcję Złóż wniosek

Krok 1

Wskaż ikonę Więcej  w menu głównym. 

Krok 2

Wybierz opcję Ustawienia i pomoc.

Krok 3

Wybierz opcję  Ustawienia i prywatność

Krok 4

Wybierz opcję Twoje konto.

Krok 5

Następnie wybierz Informacje dotyczące konta. Aby przejść dalej, wpisz hasło. 

Krok 6

W sekcji Zweryfikowano wybierz opcję Złóż wniosek o weryfikację.  Następnie wybierz opcję Utwórz wniosek

 

Kategorie weryfikacji

Konkretne wymagania dotyczące autentyczności, widoczności i aktywności konta zostały opisane poniżej według kategorii i podkategorii:

 

Konta rządowe

Konta należące do organów publicznych, ministerstw i instytucji rządowych.

Wymagania:

 • na profilu konta znajdować powinno się łącze do oficjalnej strony instytucji rządowej
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 • łącza do co najmniej pięciu artykułów wielokrotnie wskazujących wnioskodawcę jako osobę na stanowisku publicznym lub przedstawiciela organizacji rządowej 
 • weryfikacja adresu e-mail znajdującego się w domenie rządowej
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail instytucji publicznej mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy

Osoby na stanowiskach rządowych

Konta przedstawicieli centralnych lub regionalnych instytucji rządowych, w tym konta prezydentów, osób aktualnie piastujących ważne urzędy państwowe, ministrów, ambasadorów oraz oficjalnych rzeczników prasowych.

Wymagania:

 • konto wskazujące oficjalne stanowisko rządowe w opisie
  • musi być to oficjalne konto osoby na danym stanowisku, a nie jej prywatne konto lub konto utworzone na potrzeby kampanii wyborczej 
 • na profilu konta znajdować powinno się łącze do oficjalnej strony instytucji rządowej
 • użytkownik musi zajmować obecnie stanowisko rządowe wymienione w opisie konta
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 • publiczne odniesienia do osoby wnioskodawcy i jego konta na oficjalnej stronie zweryfikowanej instytucji rządowej (adres URL musi prowadzić do konkretnej strony lub wzmianki)
 • łącza do co najmniej pięciu artykułów wskazujących wnioskodawcę jako osobę zajmującą stanowisko rządowe
 • weryfikacja adresu e-mail znajdującego się w domenie rządowej
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości 

Kandydaci na stanowiska publiczne

Konta osób kandydujących na stanowiska publiczne na szczeblu regionalnym lub krajowym w nadchodzących wyborach. Kandydaci muszą być zarejestrowani w odpowiednich organach wyborczych.

Wymagania:

 • konto zawierać musi informację o tym, że wnioskodawca kandyduje w konkretnych wyborach
 • konto zawierać powinno łącze do strony kampanii wyborczej
 • wnioskodawca musi być zarejestrowany w odpowiednim organie wyborczym jako kandydat na stanowisko publiczne na szczeblu regionalnym lub krajowym w wyborach, które jeszcze się nie odbyły
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 • łącze do oficjalnej strony kampanii, na której wymieniono nazwę konta
 • łącza do pięciu artykułów informacyjnych opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wskazujących wnioskodawcę jako kandydata na urząd publiczny
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta
 

Agencie informacyjne

Konta należące do organów publicznych, ministerstw i instytucji rządowych.

Wymagania:

 • konto zawierać musi w opisie łącze do oficjalnej strony
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 • łącze do oficjalnej strony internetowej zawierające odnośniki do organizacji wnioskodawcy i jego konta na platformie X
 • konto wykazywać powinno dostateczną widoczność na platformie, wliczając się do 0,05% najbardziej aktywnych kont w danej lokalizacji
 • konto wykazywać powinno obecność w przestrzeni publicznej potwierdzoną wynikami w serwisie Trendy Google, łączem do stałego artykułu w Wikipedii spełniającego wymagania dotyczące widoczności lub obecnością na kwalifikowanej giełdzie papierów wartościowych
 • łącza do trzech artykułów wskazujących wnioskodawcę jako agencję informacyjną, opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez zweryfikowaną organizację
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy

Przedstawiciele agencji prasowych 

Konta osób zatrudnionych na eksponowanych publicznie stanowiskach przez zweryfikowane agencje prasowe, w tym konta reporterów, korespondentów prasowych i redaktorów.

Wymagania:

 • konto wnioskodawcy musi zawierać w opisie bezpośrednie odniesienie do nazwy i oficjalnego adresu URL danej organizacji. (może być to @wzmianka lub łącze do oficjalnej strony organizacji zatrudniającej wnioskodawcę)
 • pracodawca wnioskodawcy musi posiadać już zweryfikowane konto
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 • potwierdzenie, że wnioskodawca i nazwa jego konta są wymienione na oficjalnej stronie organizacji
 • łącza do trzech artykułów napisanych przez wnioskodawcę, opublikowanych przez jego pracodawcę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta

Dziennikarze-freelancerzy

Osoby niezatrudnione przez żadną organizację, ale stale publikujące artykuły za pośrednictwem zweryfikowanych agencji prasowych.

Wymaganie:

 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 • łącza do trzech artykułów napisanych przez wnioskodawcę, opublikowanych przez zweryfikowaną już agencję prasową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (felietony nie będą brane pod uwagę)
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta
 

Organizacje

Konta reprezentujące znaczące organizacje, w tym spółki, marki i organizacje non-profit. Dodatkowe, powiązane konta zweryfikowanych organizacji również mogą kwalifikować się do weryfikacji.

Wymagania:

 • profil konta zawierać musi łącze do oficjalnej strony organizacji
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • łącze do strony potwierdzającej obecność danej organizacji na giełdzie papierów wartościowych
 • łącze do stałego artykułu w Wikipedii na temat organizacji spełniającego wymogi dotyczące widoczności
 • linki do co najmniej trzech artykułów informacyjnych na temat danej organizacji, opublikowanych przez zweryfikowaną już agencję prasową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • potwierdzenie, że liczba obserwujących konto wnioskodawcy znajduje się na liście pierwszych 0,05% aktywnych kont w danej lokalizacji

Kierownicy i osoby na kluczowych stanowiskach

Kierownicy i inne osoby na kluczowych stanowiskach pracujące dla zweryfikowanych spółek, marek i organizacji non-profit.

Wymaganie:

 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • łącze do strony internetowej organizacji zawierające odniesienia do wnioskodawcy i jego konta na platformie X
 • łącze do stałego artykułu w Wikipedii na temat wnioskodawcy spełniającego wymogi dotyczące widoczności
 • linki do co najmniej trzech artykułów informacyjnych wymieniających wnioskodawcę jako osobę na kierowniczym stanowisku, opublikowanych przez zweryfikowaną już agencję prasową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 

Organizacja ze świata rozrywki lub produkcji medialnej

Do weryfikacji kwalifikują się konta znaczących organizacji rozrywkowych takich jak studia filmowe, sieci telewizyjne czy podmioty muzyczne. Oficjalne konta produkcji powiązanych z tymi podmiotami, takich jak filmy, wydarzenia/festiwale lub programy telewizyjne, mogą uzyskać weryfikację, jeśli wykazane zostanie ich powiązanie ze zweryfikowanymi organizacjami ze świata rozrywki.

Wymagania:

 • profil zawierać musi łącze do oficjalnej strony
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • konto wykazywać powinno dostateczną widoczność na platformie, wliczając się do 0,05% najbardziej aktywnych kont w danej lokalizacji
 • konto wykazywać powinno obecność w przestrzeni publicznej potwierdzoną wynikami w serwisie Trendy Google, łączem do stałego artykułu w Wikipedii spełniającego wymagania dotyczące widoczności lub obecnością na kwalifikowanej giełdzie papierów wartościowych
 • linki do co najmniej trzech artykułów informacyjnych na temat danej organizacji, opublikowanych przez zweryfikowaną agencję prasową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • łącze do oficjalnej strony organizacji
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy

Znana osoba ze świata rozrywki

Indywidualne konta artystów, wykonawców, reżyserów i innych osób występujących publicznie w związku z takimi podmiotami lub ich produkcjami.

Wymagania:

 • profil konta zawierać musi łącze do oficjalnej strony zweryfikowanego podmiotu ze świata rozrywki, na której wymieniono wnioskodawcę, zgłoszone jako potwierdzenie widoczności konta
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • łącze do strony wnioskodawcy w serwisie IMDB zawierającej co najmniej 50 odniesień do produkcji filmowych
 • łącza do trzech artykułów zawierających odniesienia do wnioskodawcy, opublikowanych przez zweryfikowane agencje prasowe w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • łącze do strony, na której wymieniono konto na platformie X należące do wnioskodawcy, będącej oficjalną stroną zweryfikowanej już organizacji
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy
 

Profesjonalne organizacje sportowe, drużyny i ligi

Konta należące do profesjonalnych formacji sportowych, takich jak ligi i drużyny oraz konta reprezentujące międzynarodowe zawody sportowe (np. olimpiada lub paraolimpiada).

Wymagania:

 • profil konta zawierać musi łącze do oficjalnej strony organizacji
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • konto wykazywać powinno dostateczną widoczność na platformie, wliczając się do 0,05% najbardziej aktywnych kont w danej lokalizacji
 • łącze do zweryfikowanej już strony organizacji sportowej, drużyny lub ligi zawierającej odniesienia do wnioskodawcy
 • konto wykazywać powinno obecność w przestrzeni publicznej potwierdzoną wynikami w serwisie Trendy Google, łączem do stałego artykułu w Wikipedii spełniającego wymagania dotyczące widoczności lub obecnością na kwalifikowanej giełdzie papierów wartościowych
 • linki do co najmniej trzech artykułów informacyjnych na temat danej organizacji, opublikowanych przez zweryfikowaną agencję prasową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy

Osoby profesjonalnie uprawiające sport

Indywidualne konta sportowców, trenerów, członków drużyn i innych powiązanych osób, w tym managerów i rzeczników prasowych. 

Ważna informacja: nie będziemy weryfikować kont sportowców-amatorów, którzy rywalizują na poziomie kolektywnym (lub niższym) ani w oficjalnych mniejszych ligach, chyba że spełniają oni kryteria weryfikacji dotyczące influencerów.

Wymaganie:

 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • łącze do strony zawierającej odniesienia do wnioskodawcy będącej oficjalną stroną zweryfikowanej już organizacji
 • łącza do co najmniej trzech artykułów wskazujących wnioskodawcę jako profesjonalnego sportowca, opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez zweryfikowane agencje informacyjne.
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy

Osoby ze świata gier

Indywidualne konta zawodników w e-sporcie, które są powiązane ze zweryfikowanymi zespołami lub ligami.

Wymagania:

 • liczba obserwujących konto powinna mieścić się w 0,05% najpopularniejszych kont w danej lokalizacji
 • wnioskodawca powinien być powiązany ze zweryfikowaną drużyną lub ligą, do której odniesienie powinno znajdować się w opisie jego konta
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • łącze do oficjalnej strony drużyny lub ligi wskazującej wnioskodawcę jako profesjonalnego sportowca lub trenera drużyny ze świata e-sportu
 • łącza do co najmniej trzech artykułów zawierających odniesienia do wnioskodawcy, opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez agencje prasowe takie jak: Launcher, Gamesbeat, Dexerto, Kotaku, Polygon czy IGN
 • zdjęcie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy
 
 

Weryfikację konta uzyskać mogą również osoby spoza kategorii zawodowych zdefiniowanych powyżej, które wykorzystują możliwości platformy X w celu zwiększania powszechnej świadomości, dzielenia się informacjami, kierowania uwagi użytkowników na ważne tematy, działania na rzecz pozytywnych zmian społeczno-ekonomicznych, politycznych lub kulturowych, lub które w inny znaczący sposób angażują się w budowanie naszej społeczności.

Wymagania:

 • konto powinno reprezentować osobę, a nie organizację
 • liczba obserwujących konto powinna mieścić się w 0,05% najpopularniejszych kont w danej lokalizacji
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • oficjalna strona dotycząca działalności prospołecznej zawierająca odniesienie do wnioskodawcy lub wskazująca go jako lidera grupy aktywistów.
 • łącza do co najmniej trzech artykułów zawierających odniesienia do wnioskodawcy i jego działalności prospołecznej, opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez zweryfikowane agencje prasowe
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy

*W obliczu obecnej sytuacji na świecie, w pewnych przypadkach możemy zweryfikować konta, które nie spełniają w pełni powyższych kryteriów, ze względu na posiadaną przez ich właścicieli wiedzę fachową lub pełnioną przez nich publiczną rolę w sprawach o dużym znaczeniu społecznym, a także biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia prób podszywania się pod te osoby. Dotyczy to osób z poniższych kategorii:

 • personel medyczny działający podczas epidemii lub innych sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego,
 • aktywiści i lokalni liderzy polityczni odgrywający istotną rolę w czasie protestów lub w związku z ważnym wydarzeniem kulturalnym,
 • dziennikarze informujący o klęskach żywiołowych lub innych ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego,
 • organizatorzy, rzecznicy lub założyciele kampanii na rzecz praw obywatelskich lub praw człowieka.
 

Znani twórcy treści cyfrowych, którzy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku regularnie publikowali oryginalne treści (niezależnie od platformy) i spełniają wymienione poniżej kryteria dotyczące obserwowania i wzmianek odnoszące się do pozostałych grup influencerów.

Wymagania:

 • konto powinno reprezentować osobę, a nie organizację
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące widoczności (0,05% kont, które są najczęściej wspominane lub posiadają największą liczbę obserwujących) w danej lokalizacji
 • konto spełniać musi wymagania dotyczące aktywności wymienione powyżej

Użytkownik może również zostać poproszony o wskazanie następujących informacji potwierdzających widoczność i autentyczność konta:

 

 • profil w serwisie Trendy Google wskazujący historię niedawnych wyszukiwań
 • stały artykuł na temat właściciela konta w Wikipedii, który spełnia standardy dotyczące widoczności osób
 • co najmniej trzy łącza do odniesień w serwisach informacyjnych, spełniających powyższe kryteria dotyczące agencji prasowych, opublikowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, w tym publikacje specjalistyczne związane z zawodem lub wiedzą specjalistyczną
 • łącze do strony poza platformą X zawierającej treści opublikowane przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • oficjalne strony internetowe lub artykuły opublikowane przez zweryfikowane już organizacje, wskazujące nazwę konta lub oficjalny adres e-mail wnioskodawcy, mogą być pomocne w ustaleniu autentyczności konta wnioskodawcy 

 

 

 

 

Konta, które nie mogą uzyskać weryfikacji

Niektóre konta nie kwalifikują się do uzyskania niebieskiej odznaki, nawet jeśli spełniają one wymagania dotycząceautentyczności, widoczności i aktywności. Dotyczy to następujących rodzajów kont: 

 • parodia, kanał informacyjny, komentarz i nieoficjalne konta fanów
 • zwierzęta i postacie fikcyjne, chyba że są bezpośrednio powiązane ze zweryfikowaną firmą, marką lub organizacją, albo ze zweryfikowaną produkcją rozrywkową
 • konta zaangażowane w poważne naruszenia naszych Zasad dotyczących manipulowania platformą i spamu, jak na przykład kupowanie i sprzedawanie obserwujących oraz sztuczne zwiększanie poziomu zaangażowania
 • konta osób lub grup prowadzących zorganizowaną szkodliwa działalność lub publikujących treści przepełnione nienawiścią, zgodnie z definicją zawartą w Zasadach dotyczących reklam na platformie X, lub które zostały uznane za winne poważnych naruszeń praw człowieka przez międzynarodowy sąd/trybunał, misję rozpoznawczą lub komisję śledczą upoważnioną przez organizację międzynarodową – mogą nie uzyskać naszej weryfikacji, nawet jeśli ich aktywność na platformie X nie narusza naszych Zasad
 • konta, których właściciele regularnie nękają, zawstydzają lub obrażają jakąkolwiek osobę lub grupę osób – w szczególności ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność religijną, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia /obciążenie genetyczne, status weterana, status uchodźcy lub status imigranta – ani treści promujących wyższość lub interes członków jakiejkolwiek grupy w sposób, który może być postrzegany jako poniżający na podstawie tych kategorii
 • Konta promujące sprzedaż niebieskiej odznaki lub oferujące nieupoważnione wsparcie podczas procesu weryfikacji konta**
 

Najczęściej zadawane pytania i utrata weryfikacji

Najczęściej zadawane pytania
Utrata weryfikacji

Co oznacza weryfikacja konta?

Niebieska odznaka weryfikacji na platformie Twitter informuje innych użytkowników, że konto będące przedmiotem zainteresowania publicznego jest autentyczne. 

Kto może uzyskać weryfikację konta?

O weryfikację wnioskować mogą właściciele kont, które są widoczne i aktywne. Rodzaje kont, które obecnie podlegają weryfikacji, są następujące:

Czy każdy może uzyskać weryfikację konta na platformie Twitter?

Każdy użytkownik może złożyć wniosek o weryfikację konta. Aby dowiedzieć się, czy Twoje konto może uzyskać weryfikację, zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek o weryfikację konta

Jak uzyskać weryfikację konta na platformie Twitter?

Najpierw upewnij się, że Twoje konto spełnia nasze wymagania oraz że zalicza się do jednej z kategorii kont podlegających weryfikacji. Jeśli Twoje konto spełnia powyższe kryteria, wykonaj kroki opisane w części Składanie wniosku o weryfikację konta

Skąd mogę wiedzieć, czy mam zweryfikowane konto?

Poszukaj niebieskiej odznaki zweryfikowanego konta na Twoim profilu. Wszystkie zweryfikowane konta mają niebieską odznakę obok nazwy użytkownika.

Skąd mogę wiedzieć, czy dany użytkownik ma zweryfikowane konto?

Zweryfikowane konta na platformie Twitter mają niebieski znaczek wyświetlający się obok nazwy użytkownika we wszystkich miejscach w aplikacji.

Czy niebieska odznaka może zostać automatycznie usunięta?

Tak, zgodnie z naszymi zasadami niebieskie odznaki mogą być automatycznie usuwane z nieaktywnych lub niekompletnych kont. Kompletne konto na platformie Twitter to konto, które zawiera następujące elementy:

 • zweryfikowany adres e-mail lub numer telefonu
 • zdjęcie profilowe
 • nazwa konta

Czy mogę poprosić o usunięcie niebieskiej odznaki z mojego konta?

Obecnie nie można poprosić o usunięcie niebieskiej odznaki ze swojego konta.

Czy mogę poprosić o usunięcie niebieskiej odznaki z czyjegoś konta?

Obecnie nie można poprosić o usunięcie niebieskiej odznaki ze wskazanego konta.

Dlaczego Twitter może usunąć odznakę zweryfikowanego konta?

Zajrzyj do kolejnej zakładki, aby dowiedzieć się więcej na temat Utraty weryfikacji.

Zgodnie z Zasadami użytkowania platformy X w dowolnym momencie i bez powiadomienia możemy anulować status zweryfikowanego konta. 

Może zdarzyć się, że zmiany wprowadzone na koncie przez jego właściciela są powodem utraty niebieskiej odznaki. Tego typu zmiany wprowadzone przez użytkownika mogą być następujące: 

 • zmiana nazwy użytkownika (@handle)
 • utrata aktywności konta lub kompletności danych
 • właściciel konta nie zajmuje już stanowiska, które zajmował w momencie dokonywania weryfikacji (może to mieć miejsce w przypadku urzędnika państwowego, który opuszcza stanowisko) – lub w innych przypadkach, w których konto przestaje spełniać nasze kryteria dotyczące weryfikacji
 • zmiany wprowadzone na koncie, które mogą wprowadzać innych użytkowników w błąd lub znacząco zmieniają wizerunek właściciela konta
 • zmiany wprowadzone na koncie, które powodują, że konto nie spełnia już kryteriów weryfikacji opisanych powyżej
 • zmiany wprowadzone na koncie, które sprawiają, że konto zalicza się teraz do kategorii „Konta niepodlegające weryfikacji”

Możemy również usunąć niebieską odznakę z kont, które poważnie lub wielokrotnie naruszają Zasady platformy X. Naruszenie Zasad użytkowania platformy X lub Zasad platformy X, manipulowanie naszymi procesami lub podejmowanie prób obejścia działań stanowiących egzekwowanie naszych zasad mogą doprowadzić do utraty niebieskiej odznaki, a w niektórych przypadkach także do zawieszenia konta. Dotyczy to następujących rodzajów naruszeń: 

Usunięcie odznaki w przypadku powtarzających się naruszeń będzie oceniane indywidualnie dla każdego przypadku i nie jest automatyczne. 

Zastrzegamy sobie prawo do oceny zweryfikowanych już kont pod kątem zgodności z bieżącą wersją Zasad dotyczących weryfikacji kont.

Udostępnij ten artykuł