De functie Delegate gebruiken


X Delegate is een functie waardoor meerdere gebruikers beter kunnen samenwerken op één account van X. Je kan nu op een veilige manier beheren wie bijdraagt aan een account en rollen toewijzen of verwijderen zonder wachtwoorden te delen. Delegate is beschikbaar op X.com en in postDeck, maar je moet Delegate inschakelen en bijdragers uitnodigen op X.com. 

 

Waarom zou ik X Delegate gebruiken?

Je kan nu beter samenwerken met andere gebruikers die bijdragen leveren aan één account van X: 

 • Rollen en rechten toewijzen of verwijderen: wijs beheerders- en bijdragersrollen (met voorgedefinieerde rechten) toe voor één account.

 • Gemakkelijk schakelen tussen accounts: schakel tussen je eigen en gedelegeerde accounts en onderneem acties namens jouw accounts. 

 • Samenwerken zonder wachtwoorden te delen: delegeer veilig machtigingen voor een account zonder het gedoe van het delen van wachtwoorden.

 

Hoe werkt X Delegate?

Je kan andere gebruikers uitnodigen om namens één account te handelen en dergelijke uitnodigingen accepteren via Delegate op twitter.com. Uitnodigingen kunnen zowel voor de rol van beheerder als voor de rol van bijdrager zijn. Op basis van de geaccepteerde rol hebben afgevaardigden verschillende rechten:

 

Eigenaar

 • Beheert het wachtwoord, het telefoonnummer en de instellingen voor inlogverificatie.

 • Kan anderen uitnodigen om beheerder of bijdrager te worden van het account.

 • Kan acties uitvoeren uit naam van het teamaccount (tweeten, reposten, privéberichten versturen, als leuk markeren, enzovoort), posts plannen, posts verwijderen en lijsten opstellen.
   

Beheerder

 • Kan anderen uitnodigen om beheerder of bijdrager te worden van het account.

 • Kan acties uitvoeren uit naam van het gedelegeerde account (tweeten, reposten, privéberichten versturen, als leuk markeren, enzovoort), posts plannen, posts verwijderen, lijsten opstellen en verzamelingen maken.

 • Kan post-analyses bekijken.
   

Bijdrager

 • Kan acties uitvoeren uit naam van het gedelegeerde account (tweeten, reposten, privéberichten versturen, als leuk markeren, enzovoort), posts plannen, posts verwijderen, lijsten opstellen en verzamelingen maken.

Let op: accounteigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de content die door geautoriseerde beheerders en bijdragers op hun account wordt geplaatst.

Hoe gebruik ik X Delegate?

Toegang tot een account delen

Gedelegeerden instellen:

 1. Log in op X.com met het account waarvoor je een rol wil delegeren.

 2. Klik in de navigatiebalk op 'Je account'.

 3. Selecteer 'Beveiliging en accounttoegang', dan 'X Delegate' en dan 'Een lid uitnodigen'.

 4. Typ de naam of @gebruikersnaam van de persoon die je wil uitnodigen voor dit account in het veld 'Een lid uitnodigen'.

 5. Wijs een rol toe aan het lid door 'bijdrager' of 'beheerder' te selecteren.

 6. Klik op 'Uitnodiging versturen'. Als je iemand hebt uitgenodigd, ontvangt hij of zij een e-mail en een uitnodiging in Delegate op twitter.com.

 7. De nieuwe gedelegeerde moet de uitnodiging accepteren voordat hij of zij het gedeelde account kan gebruiken.

Gedelegeerden beheren

Alleen de eigenaar van het gedelegeerde account beheert het wachtwoord, het telefoonnummer en de instellingen voor inlogverificatie.

Zowel eigenaren als beheerders kunnen gedelegeerden voor dit account beheren.

 

Een rol wijzigen of een gedelegeerde verwijderen:

 1. Log in op X.com met het account waarvoor je een rol wil delegeren.

 2. Klik in de navigatiebalk op 'Je account'.

 3. Selecteer 'Beveiliging en accounttoegang', dan 'X Delegate' en dan 'Leden aan wie je hebt gedelegeerd'.

 4. Zoek het account waarvoor je de rol wil wijzigen en klik op 'Rol wijzigen' of 'Uit account verwijderen',

 5. Bevestig je keuze.

 

Let op: bijdragers zijn niet gemachtigd om gedelegeerde accounts te beheren. Alleen beheerders kunnen het team beheren.

Je delegaties beheren

Wanneer je wordt uitgenodigd om een gedelegeerde rol te accepteren, ontvang je een melding per e-mail en een melding in Delegate op twitter.com. Als je niet langer een gedelegeerde rol voor een account wil, kan je die delegatie verwijderen.

 

Een uitnodiging voor een gedelegeerde accepteren of weigeren:

 1. Vanuit Delegate op twitter.com: klik op 'Accounts die aan jou zijn gedelegeerd'. Onder 'Openstaande uitnodigingen' zie je het account van X van het team waarvoor je bent uitgenodigd.

 2. Klik op Accepteren (vinkje) of Afwijzen (kruisje).

 3. Als je accepteert, wordt dit account nu weergegeven onder 'beheerderstoegang' of 'bijdragerstoegang' op basis van de geaccepteerde rol.

 

Jezelf verwijderen uit de gedelegeerde rol:

 1. Vanuit Delegate op twitter.com: 

 2. Selecteer het account waarvoor je jouw delegatie wil verwijderen.

 3. Klik op 'Account verlaten'.

 4. Bevestig je keuze door te klikken op Verlaten.

Ik wil niet uitgenodigd worden voor delegaties. Hoe kan ik mijn instellingen wijzigen?

Je kan je instellingen wijzigen en aanpassen of je uitnodigingen kan ontvangen om een gedelegeerde rol te accepteren. Vanuit Delegate op twitter.com: schakel 'Anderen toestaan om aan jou te delegeren' uit.

 

Wat gebeurt er met mijn gedelegeerden als ik het wachtwoord voor mijn account van X wijzig?

Je delegeerden behouden hun toegang tot het account als je het wachtwoord wijzigt. We adviseren om het wachtwoord te wijzigen, zodat jij (als eigenaar of beheerder van het account) de enige bent die het wachtwoord kent.

 

Ik kan een bepaalde persoon niet uitnodigen als gedelegeerde. Wat kan ik doen?

Mogelijk heeft die persoon instellingen ingeschakeld waardoor hij of zij geen uitnodiging voor een delegatie kan ontvangen. Controleer bij deze persoon of dit inderdaad het geval is.

Dit artikel delen