X'teki kamu yararına yapılan istisnalar hakkında

Kamu yararının tanımı

X, X kurallarını ihlal eden içerik ve davranışlara ilişkin net politikalar uygular ve kurallarımızı ihlal eden içerik ve hesaplara karşı uygun önlemleri alır. Ancak, bazen insanların normalde politikalarımızı ihlal eden gönderileri görüntülemelerine izin vermenin kamu yararına olabileceğini de kabul ediyoruz. Bir kamu sorununun anlaşılmasına veya ele alınmasına doğrudan katkıda bulunan içeriklerin kamu yararına olması gerektiğini düşünüyoruz.

Belirli ve nadir durumlarda, seçilmiş bir kişinin veya hükûmet yetkilisinin eylemlerini ve açıklamalarını öğrenmeye ve tartışabilmeye yönelik önemli kamu yararı göz önüne alındığında, bu kişinin, normalde politikalarımızı ihlal edecek olan bir gönderisini yayında bırakmayı tercih edebiliriz. Bunun yerine, bu tür gönderileri, kural ihlali hakkında bir açıklama sunan ve insanların görmek için bu gönderilere tıklamalarına izin veren bir bildirimin arkasına yerleştiririz. Bir gönderiyi böyle bir bildirimin arkasına yerleştirmek, beğeniler, yeniden gönderiler veya X'te paylaşım yoluyla etkileşim kurma olanağını sınırlandırırken söz konusu gönderinin algoritmaya göre X tarafından önerilmemesini de sağlar. Bu eylemler, kamunun söz konusu gönderiyi görüntüleyip tartışabilmesini sağlarken gönderinin erişimini kısıtlamak anlamına gelir.


Bir gönderiye erişimi korumak ne zaman kamu yararına olur?


Normalde X Kurallarını ihlal edecek bir gönderinin kamu yararına olup olmadığını aşağıdaki kriterleri ve süreci izleyerek belirliyoruz:
 

İstisna kriterleri
 

 1. Gönderi bir veya daha fazla X Kuralını ihlal etmelidir.
 2. Gönderi tanınan bir profil tarafından paylaşılmış olmalıdır. 
 3. İlgili hesap yerel, federal, ulusal veya uluslar üstü bir yasama veya yürütme organlarının mevcut veya muhtemel üyesini temsil etmelidir:
  1. Yasama veya yürütme organında seçimle başa gelen veya hükümet tarafından atanan bir liderlik konumunun şu anki sahipleri VEYA
  2. Siyasi makam adayları veya aday adayları VEYA
  3. Tescilli siyasi partiler
    

Süreç
 

 1. Küresel uygulama ekibimiz, Trust & Safety ekibimiz tarafından ikinci inceleme için yukarıda tanımlanan kriterleri karşılayan gönderileri bir yetkiliye bildirir.

 2. Trust & Safety ekibimiz, söz konusu gönderiyi değerlendirip gönderiye erişim sağlamaya devam etmenin kamu yararına olup olmadığına yönelik bir öneri hazırlar. Buna yerel bağlamın ve çevrimdışı zarar verme potansiyelinin değerlendirilmesi de dahildir. Aşağıda daha fazla ayrıntı verilmiştir. 

 3. Trust & Safety'den kıdemli liderler, gönderinin kaldırılması veya bildirimin uygulanması konusunda nihai kararı verir.

 

Zarar riski ile kamu yararı arasındaki dengeyi nasıl kuruyoruz? 


Kamu yararına yapılan istisna, uygun kamu görevlilerinin istedikleri her şeyi gönderi olarak yayınlayabilecekleri ve hatta X Kurallarını ihlal edebilecekleri anlamına gelmez. Bir gönderiyi kaldırma veya bu gönderiyi bir bildirimin arkasına yerleştirme kararı alırken zararın olası riskini ve ciddiyet seviyesini söz konusu gönderinin kamu yararına değerine göre ölçüyoruz. Zarar riskinin daha yüksek ve/veya daha ciddi olduğu yerlerde istisna yapmıyoruz. Aşağıdaki durumlarda, kuralları ihlal eden bir gönderiye büyük olasılıkla bildirim uygularız.

 • Söz konusu gönderi bir kamu tartışmasının veya protesto çağrısının bir parçası olarak diğer hükûmet kuruluşlarına veya seçimle başa gelmiş görevlilere yöneltilmişse;
 • Daha çok gönderi yazarının veya hedefinin kamu görevi ile ilgili bir gönderi kastediliyorsa;
 • Söz konusu gönderi süregelen jeopolitik olay veya sorunlara önemli bir bağlam katıyorsa ya da
 • İçeriğin kamuya açık bir kayıt konusu olarak korunmasına ilişkin önemli bir belge veya sorumluluk değeri varsa.
   

Aşağıdaki durumlarda, kuralları ihlal eden bir gönderiyi büyük olasılıkla bildirim uygulamadan kaldırırız:

 • Söz konusu gönderi belirli bir kişi veya gruba zarar verebilecek bir eylem çağrısı beyanı içeriyorsa;
 • Söz konusu gönderi, doğrudan bir kişinin temel haklarını kullanmasına müdahale edebilecek bilgileri paylaşıyor veya böyle bir davranış sergiliyorsa.
   

Bu kararlar için "evet/hayır" gibi açık ve net seçenekler olmasını istemenizi anlıyoruz. Maalesef gerçekte durum böyle olmuyor. Herkes için yeni bir durum olan bu istisnalar, dünya liderlerinin seçmenleriyle veya diğer liderlerle doğrudan iletişim kurmak ve zaman zaman da politikalarını duyurmak için kullandıkları bir hizmettir. Aldığımız her karar emsal teşkil etmektedir. Her vakayı ayrı ayrı, bağlamı ve geçmişi açıklayacak şekilde değerlendirmemizin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Zamanla, daha fazla gönderiyi değerlendirdikçe ve bu tür kararları daha fazla aldıkça, bu çağrıların yapılmasını kolaylaştıran bir vaka geçmişi tesis edeceğiz.

Aşağıdaki tabloda çeşitli X Kuralları arasında bildirim uygulama veya kaldırma konusunu değerlendirme yöntemimizin arkasındaki düşünceye ilişkin üst düzey bir genel bakış sunulmaktadır. Politikalarımız konusunda, kurallarımızı uygulamaya koyarken yerel kanunlara riayet etmeye ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere diğer ilkeler arasında denge kurmaya devam ediyoruz. Bir içerik kamu yararına yönelik bir istisna teşkil etse bile, ülke engelli içerik politikamızda belirtildiği şekilde, ilgili yerel kanunlara riayet etmeye devam edeceğiz.
 

İstisna yapma ihtimalimiz düşük olduğunda
 

Terör/şiddet içeren aşırılıkTerörizm veya şiddet içeren aşırılık yoluyla tehditlerde bulunamaz veya bunları destekleyemezsiniz. 

Yasa dışı faaliyetlerle ilişkisi olan veya bunları destekleyen terör örgütlerine ya da şiddet yanlısı aşırı grup ve bireylere X'te yer yoktur. Bu grupların verebileceği ciddi fiziksel zararlar göz önünde bulundurulduğunda, kamu yararına yapılan istisnaların geçerli olmayacağı vakaları öngöremeyiz. 

 

ŞiddetBir bireye veya bir grup insana yönelik şiddet içeren tehditlerde bulunamazsınız. Şiddetin yüceltilmesi de yasaktır. 

Şiddet tehdidinde bulunan veya şiddeti yücelten içerikler, en ciddi ve ani zararlardan bazılarına yol açabilir, ki bu durumda kurallarımız devreye girer; bu nedenle kamu yararına istisna yapma ihtimalimiz yoktur. İçeriklerin fiili veya muhtemel çevrimdışı zarara yol açabileceğine ilişkin kanıt olduğu durumlarda, özellikle bu içerikleri kaldırma taraftarıyız. Çok nadir durumlarda ise, fiili şiddetle daha az bağlantı olduğu veya X tek bilgi kaynağı olduğu takdirde içeriklerin kamu yararına istisna uygulamaya değer olduğuna karar verebiliriz.

 

Yasa dışı veya yasal düzenlemeye tabi bazı ürün veya hizmetler: Hizmetlerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. Yasa dışı ürün veya hizmetlerin yanı sıra yasal düzenlemeye tabi bazı ürün ve hizmet türlerinin satışı, satın alınması veya bunlarla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması buna dahildir. 

Çevrimdışı zarar ihtimalini önlemek için X'in yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesi için kullanılmasına izin vermeyiz. İçeriğin kamuya açık bir kayıt konusu olarak korunmasına ilişkin önemli bir belge veya sorumluluk değeri olması gibi nadir durumlarda, söz konusu içeriği bir bildirimin arkasında bırakmayı tercih edebiliriz.

 

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendine zarar vermeyi destekleyemez ya da teşvik edemezsiniz. 

Kendi kendine zarar vermeyle ilgili içeriklerden kaynaklanabilecek sosyal bulaşma, hizmete yönelik olarak meydana gelebilecek ciddi ve ani bir zarardır, ki bu durumda kamu yararına yapılan istisnanın çevrimdışı zarar ihtimalini ortadan kaldırması imkansızdır. Özellikle bazı alakalı kamu tartışmaları bağlamında kamuya mal olmuş diğer kişileri hedef alan açıklamalar olmak üzere abartılı siyasi açıklamalar gibi durumlarda bazen içerikleri bir bildirim arkasına gizleyebiliriz. Ancak, özel kişileri hedef alan veya çevrimdışı zarara yol açması muhtemel içerikleri kaldırma taraftarıyız.

 

Seçim bütünlüğü: Seçimlerde tahrifat yapmak veya seçimlere müdahale etmek amacıyla X hizmetlerini kullanamazsınız. Seçmen katılımını azaltabilecek veya insanları ne zaman, nerede ya da nasıl oy kullanacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriğin yayımlanması veya paylaşılması da buna dahildir. 

Serbest ve adil seçimlere katılmak temel bir insan hakkıdır ve X, bir kişinin bir seçime katılabilmesine müdahale eden ya da bu kişiyi seçime katılım konusunda yanlış yönlendirme veya seçime katılmaktan caydırma teşebbüsünde bulunan faaliyetleri ciddi bir zarar olarak görmektedir. Bir görevlinin şiddete teşvik eden içerikleri paylaşmış olmasında yüksek bir kamu yararı olabilir ancak bu içeriği görüntüleyenlerin içerik yüzünden yanlış yönlendirilmeleri veya içerikten etkilenmeleri durumunda ortaya çıkabilecek zararın ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda bu tür içeriklerin X platformunda varlığını sürdürme ihtimali çok düşüktür.

 

Gizli bilgiler: Açık yetkisi ve izni olmadan, başkalarının gizli bilgilerini (ev telefon numarası ve adresi gibi) yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Ayrıca, gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit etmeyi veya başkalarını bunu yapmaya teşvik etmeyi de yasaklıyoruz.

Bir bireyin kişisel bilgilerini paylaşmak, hem X içinde hem de X dışında ciddi ve ani zarar oluşturma potansiyeline sahiptir, ki kurbanları koruma ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda kamu yararına yapılan istisnaların bu zararı aşma ihtimali yüksektir. Bununla birlikte, bir görevlinin şiddete teşvik eden içerik paylaşmakla tehdit etmesinde yüksek bir kamu yararı olabilir ve kişisel bilgilerin bulunmadığı yerlerde bazı istisnalar yapabiliriz.
 

İstisna yapma ihtimalimiz daha yüksek olduğunda
 

Nefret davranışıIrk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini bağlılık, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak diğer kişilere karşı şiddeti teşvik eden, onları tehdit veya taciz eden içerikler. Koruma altındaki özelliklerine dayanarak insanları canavarlaştıran veya onlar hakkında korku uyandıran içerikler de bu kapsamda yer alır.

X, güçlü kişilere doğrudan erişimin değerini savunmaktadır ve kamuya açık sağlam bir kayıt tutmak, sorumluluğa yönelik avantajlar sağlar. Bu değer; bu politikanın ihlaliyle ilişkili zararın ve olası çevrimdışı zararın etkisine göre değerlendirilir. Örneğin, bir kamu tartışmasının parçası olan siyasi açıklamaları bir bildirimin arkasına gizleyebiliriz. Nefret İçeren Davranışları değerlendirirken çeşitli faktörleri göz önünde bulundururuz ve cezayı (içeriği daha az görünür kılmak veya kaldırmak gibi), gerçek ya da çevrimdışı zarar verme olasılığına ilişkin kanıtları temel alarak belirleriz.

 

Taciz/suistimalBirini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Olayın gerçekleştiğini doğrulayabildiğimiz durumlarda ve içerik kötü niyetli bir bağlamla paylaşıldığında toplu katliam veya diğer kitlesel kayıp olaylarının gerçekleştiğini inkar eden ya da başkalarını taciz etmek veya küçük düşürmek amacıyla saldırgan hakaretler kullanan içerikler de bu kapsamda yer alır.

X, devlet yetkililerine ve seçimle iş başına gelen yöneticilere doğrudan erişimin değerini savunmaktadır ve kamuya açık sağlam bir kayıt tutmak, sorumluluğa yönelik avantajlar sağlar. Bu değer; bu politikanın ihlaliyle ilişkili zararın ve olası çevrimdışı zararın etkisine göre değerlendirilir. Örneğin, kamu politikasına ilişkin konularda yapılan hararetli tartışmalarla ilgili gönderilerde hakaret bulunabilir. İçeriği, ilgili bir siyasi bağlam olmaksızın özel bir kişiyi hedef alan bir gönderiyi kaldırma ihtimalimiz yüksektir.

 

Hassas medyaÖlüm, şiddet veya ağır fiziksel zarar ile ilgili aşırı canlı veya korkunç içerikleri gösteren hiçbir medyayı ya da sadistçe amaçlarla paylaşılmış şiddet dolu içerikleri paylaşamazsınız. 

X, güçlü kişilere doğrudan erişimin değerini savunmaktadır ve önemli bir tarihi olayda kamuya açık sağlam bir kayıt tutmak, sorumluluğa yönelik avantajlar sağlar. Bu değer; bu politikanın ihlaliyle ilişkili, fiili veya muhtemel zararların olasılığına ve etkisine göre değerlendirilir.

Not: Çocuk cinsel istismarı, rızası olmadan çıplak bırakma ve şiddet içeren cinsel saldırı bulunan medyanın kurbanlar üzerinde bırakabileceği ciddi zararlar göz önünde bulundurulduğunda kamu yararına yapılan istisnaların geçerli olacağı vakaları öngöremeyiz. Ayrıca, telif hakkıyla korunan materyali ihlal eden içeriği kaldırırız ve bildirimde bulunmayız.