Hizmetimizi kullanan insanların haklarını korumak ve saygı göstermek

Kullanıcının ifade özgürlüğünü korumak ve saygı göstermek, X olarak temel değerlerimizden biridir. Bu değer, ifade özgürlüğü ve gizlilik konularında iki taahhüdü gündeme getirir. Şeffaflık da bu taahhüdün önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda, X olarak kararlarımızı alırken bu temel değeri nasıl yorumladığımızı herkesle açıkça paylaşmak istiyoruz.

X'ın her birimindeki çalışanlarımız, ürün tasarımından hesap bilgilerine yönelik hukuki talepleri işleme almaya uzanan bir yelpazede, temel değerlerimizi işlerinin her alanında ve her gün dikkate alır. Bu çaba, işe yeni alınan birinin X'daki oryantasyonuyla ilk gün başlar, iç ve dış iletişimlerimizin yanı sıra eylemlerimizle de sürekli olarak pekiştirilir. Yönetim ekibimiz ve yönetim kurulumuz da dahil olmak üzere, şirketimizin her düzeyinde ve ürünlerimizde buna önem veririz.

Bu küresel bir taahhüt. Temelini Amerika Birleşik Devletleri Temel Haklar Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden alıyor. Ayrıca Güven ve Güvenlik Konseyi'mizin üyeleri, dünyanın her yanındaki hukukçular ile aktivistler ve Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri dahil olmak üzere bir dizi ek kaynaktan besleniyor.

Kullanıcılarımızı korumak ve onlara saygı göstermek üzere attığımız bazı adımlara şu örnekleri verebiliriz:¹

  • Şeffaflık raporumuz 2012'den bu yana iki yılda bir yayınlanıyor, 
  • Kullanıcı bildirimi politikalarımız,
  • Platformumuzdan içerik kaldırmaya veya kullanıcı verilerini açıklamaya yönelik mahkeme kararlarına karşı verdiğimiz mücadeleler,
  • İçeriğin kaldırılması veya erişime engellenmesi ya da hesapların askıya alınması durumunda hizmet bildirimleri sağlama, 
  • Kullanıcı gizliliğini genişleten hukuki değişiklikleri desteklemek veya insanları otosansüre zorlayan ve gizliliği ortadan kaldıran yasalar ve hukuki kararlarla mücadele etmek için ABD'de ve küresel ölçekte, gruplar ve koalisyonlarla iş birliği yapma,
  • Kullanıcıların hesap bilgilerine erişebilmesini sağlama;
  • Hizmetimizi kullanan kişi ve kuruluşların yanı sıra, kamu kuruluşları ve kolluk kuvvetlerine yönelik çeşitli kaynaklar yayınlama
  • X'ın herkese açık API'ları ve Gnip veri ürünlerinin doğru kullanımları hakkında açık yönergeler paylaşma

Bu, tüm şirket tarafından yürütülen bir çaba olmakla birlikte, hizmetimizi kullanan kişi ve kuruluşları koruyup X'a yönelik güven oluşturmakla yükümlü bir Güven ve Güvenlik ekibimiz de var. Tam zamanlı olarak bu konuda çalışıyorlar ve 2008'de oluşturulduğundan beri ekip buna odaklanıyor. Güven ve Güvenlik ekibimiz, şirketin karar alma mekanizmalarında önemli bir rol oynar. Bu ekip, bazı kararların hizmetimizi kullanan kişi ve kuruluşlar üzerindeki etkisini şirketin anlamasına yardımcı olur. Örneğin: yeni pazarlara girme; yeni ürün özelliklerini kullanıma alma; Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası ve X Kuralları'nı değiştirme; şirket satın alımları ve X ile entegrasyonları gerçekleştirme, ayrıca platformda içerik için yeni politikalar geliştirme.

Genel Danışmanımıza rapor veren Güven ve Güvenlik, şirket genelindeki paydaşlar için önemli bir partnerdir. Ürün, mühendislik, kullanıcı hizmetleri, satış, kamu politikası ve hukuk departmanlarıyla birlikte çalışır. Karar alma aşamasında X'ın, hizmetimizi kullanan kişi ve kuruluşları öncelikli olarak göz önünde bulundurmasına yardımcı olur.

____________________________________

¹ Ayrıntılı örnekler, Şeffaflık Raporlarımızın açıklayıcı metnine düzenli olarak eklenir.

Bu makaleyi paylaş