Het verdedigen en respecteren van de rechten van mensen die onze service gebruiken

Het verdedigen en respecteren van de stem van de gebruiker is een van onze kernwaarden bij X. Deze waarde vormt een tweeledige inzet voor de vrijheid van meningsuiting en privacy. Ook transparantie vormt een belangrijk onderdeel van deze inzet. In die geest wil X aan iedereen laten weten hoe we deze kernwaarde vertalen naar onze besluitvorming.

Alle X-medewerkers dragen onze kernwaarden elke dag en in alle aspecten van hun werk uit, van productontwerp tot de manier waarop we omgaan met juridische verzoeken om accountgegevens en meer. Dit begint op de eerste dag bij X met de introductie voor nieuwe medewerkers en wordt voortdurend bekrachtigd via onze interne en externe communicatie en handelingen. Dit vormt de kern van ons product en ons bedrijf op elk niveau, ook ons bij ons team van leidinggevenden en onze raad van bestuur.

Deze inzet geldt wereldwijd. De basis wordt weliswaar gevormd door de Amerikaanse Bill of Rights en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar hij is mede tot stand gebracht door diverse andere bronnen, waaronder de leden van onze Trust and Safety Council, betrekkingen met pleitbezorgers en activisten over de hele wereld en door werken zoals VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten.

Hier zijn enkele voorbeelden van stappen die we zetten om onze gebruikers te verdedigen en respecteren:¹

  • Ons transparantierapport — verschijnt vanaf 2012 elke twee jaar; 
  • Ons beleid voor kennisgeving aan gebruiker;
  • Wraken van gerechtelijke bevelen om content van ons platform te verwijderen of gebruikersgegevens te onthullen;
  • Geven van meldingen via de service wanneer content wordt verwijderd of niet wordt weergegeven of wanneer accounts worden opgeschort; 
  • Samenwerken met groepen en coalities, in de VS en wereldwijd, om in te spelen op wetswijzigingen die de privacy van gebruikers vergroten of om wetten en wettelijke bepalingen te bestrijden die een bedreiging vormen voor het vrije woord en de privacy ondermijnen;
  • Mensen toegang geven tot hun accountinformatie;
  • Publiceren van diverse bronnen voor mensen en organisaties die van onze service gebruikmaken, de openbare gemeenschap en wetshandhavende instanties
  • Delen van duidelijke richtlijnen over gepast gebruik van openbare API's van X en gegevensproducten van Gnip

Hoewel dit een gezamenlijke inspanning van het hele bedrijf betreft, hebben we ook een Trust and Safety-team met als taak het beschermen van de mensen en organisaties die van onze service gebruikmaken en op X vertrouwen. Dit hun voltijdbaan en dat is al zo sinds het team werd opgericht in 2008. Ons Trust and Safety-team speelt een sleutelrol in de besluitvorming van het bedrijf. Dankzij het team begrijpt het bedrijf beter wat de gevolgen van bepaalde beslissingen kunnen zijn voor de mensen en organisaties die van onze service gebruikmaken, zoals: nieuwe markten betreden; nieuwe functionaliteiten uitbrengen; onze Algemene voorwaarden, Privacybeleid en X-regels wijzigen; overnames en integraties met X bevorderen; en nieuw beleid ontwikkelen voor content op het platform.

Trust and Safety, dat rapporteert aan onze General Counsel, is een belangrijke partner voor belanghebbenden overal in het bedrijf en werkt nauw samen met productie, technische ondersteuning, gebruikersservices, verkoop, openbaar beleid en de juridische afdeling om X te helpen zorgen dat het in onze besluitvorming blijft draaien om de mensen en organisaties die van onze service gebruikmaken.

____________________________________

¹ In de toelichting bij onze Transparantierapporten zijn hiervan regelmatig uitvoerige voorbeelden te vinden.

Dit artikel delen