Beleid voor misleidende en bedrieglijke identiteiten

Overzicht

April 2023

 

Je mag je de identiteit van een andere persoon, groep of organisatie niet onrechtmatig toe-eigenen, of een valse identiteit creëren voor bedrieglijke doeleinden.

We willen dat X een plek is waar mensen authenticiteit kunnen vinden. Hoewel je niet gevraagd wordt je echte naam of foto op je profiel te tonen, mag je account geen misleidende profielinformatie bevatten om jezelf voor te doen als een andere persoon of entiteit die niet verbonden is met de accounteigenaar, of waardoor andere personen die X gebruiken misleid worden.

Wat is schending van dit beleid?

We verbieden de volgende gedragingen onder dit beleid:

Impersonatie

Je mag jezelf niet voordoen als een bestaande persoon, groep of organisatie om anderen te misleiden over wie je bent of vertegenwoordigt. Accounts die dit beleid schenden doen zich door middel van minstens twee elementen anders voor dan dat ze werkelijk zijn, bijvoorbeeld via een valse naam, afbeelding of valse claims van een verwantschap met een ander individu of organisatie in hun profiel of posts.

Bedrieglijke identiteiten

Je mag jezelf niet voordoen als iemand die niet bestaat om anderen te misleiden over wie je bent of vertegenwoordigt. Dit omvat in ieder geval een misleidend element van de identiteit van een ander op je profiel of posts, zoals de afbeelding van een ander individu gebruiken of valse beweringen maken betreffende je verwantschap met een bestaand individu of entiteit. We beschouwen accounts als misleidend wanneer een account een computergegenereerde afbeelding van een persoon gebruikt om zich voor te doen als iemand die niet bestaat.

Wat is geen schending van dit beleid?

We zijn van mening dat als je mensen de keuze geeft hoe ze zich online willen presenteren, ze zich kunnen uiten en hun privacy kunnen bewaken. X staat het gebruik van pseudonieme accounts toe, wat betekent dat het profiel van een account niet de naam of afbeelding van de eigenaar van het account hoeft te gebruiken. Accounts die lijken op andere accounts op X zijn geen schending van dit beleid, zolang ze niet bedoeld zijn om anderen te misleiden of te manipuleren. Accounts die dezelfde naam hebben als dat van jou maar geen andere overeenkomsten vertonen, zijn geen schending van dit beleid.

Parodie-, commentaar- of fanaccounts

Accounts die een andere persoon, groep of organisatie in het profiel afbeelden om over die entiteit te discussiëren, informatie te delen of op een satirische wijze over te berichten, schenden dit beleid niet. Hoewel deze accounts elementen van de identiteit van een ander kunnen gebruiken, valt in hun profiel ook te lezen of eruit af te leiden dat het account niet is gelieerd aan het onderwerp van het profiel.

Om verwarring over de affiliatie van een account te voorkomen, moeten parodie-, commentaar- en fanaccounts zich onderscheiden in zowel hun accountnaam als in hun bio. Accounts die hun accountnaam en bio niet onderscheidend genoeg maken, zijn non-conform en in overtreding van dit beleid.

  • Accountnaam: uit de accountnaam moet duidelijk blijken dat het account niet is gelieerd aan het in het profiel geportretteerde onderwerp. Accounts kunnen dit aangeven door woorden op te nemen als, maar niet beperkt tot, 'parodie', 'nep', 'fan' of 'commentaar'. De taal moet duidelijk geschreven zijn op een dusdanige manier dat ieder publiek het begrijpt en moet niet weersproken worden door andere verwante terminologie, zoals 'official'. Let op: een accountnaam is iets anders dan de gebruikersnaam (d.w.z. @gebruikersnaam).
  • Bio: in de bio moet duidelijk worden vermeld dat het account niet is gelieerd aan het in het profiel geportretteerde onderwerp. Dat het account niet is gelieerd aan het onderwerp kan worden aangegeven door woorden op te nemen als, maar niet beperkt tot, 'parodie', 'nep', 'fan', 'niet gelieerd aan' of 'commentaar'. Deze woorden moeten op een voor ieder publiek begrijpelijke wijze worden geformuleerd.

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

Als je denkt dat een account zich voordoet als jou of jouw merk, kun je hier een rapport indienen. Als je denkt dat een account een bedrieglijke valse identiteit gebruikt of de identiteit van iemand anders misbruikt, kan je het als derde markeren door direct vanaf het profiel van het account te rapporteren.

In gevallen waarin een account ervan verdacht wordt de identiteit van een bepaalde persoon of entiteit te misbruiken, is het mogelijk dat we meer informatie nodig hebben om te bepalen of de entiteit die in het profiel staat afgebeeld het account runt. Om er zeker van te zijn dat we voldoende context hebben, kunnen we een rapport van de geportretteerde nodig hebben om actie te ondernemen.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en van eventuele eerdere schendingen. We kunnen onder meer het volgende doen:

Aanpassingen aan een profiel

Als je account verwarrend kan zijn wat betreft zijn affiliatie, waaronder niet-conforme parodie-, commentaar- of fan-accounts, kunnen we je vragen de content van je profiel aan te passen. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, kan je account worden opgeschort.

Opschorting

Als je je voordoet als iemand anders of een bedrieglijke identiteit gebruikt, kunnen we je account opschorten. Als we vinden dat je dit beleid overtreedt, kunnen we je vragen een officieel identiteitsbewijs (zoals een rijbewijs of paspoort) te overleggen om je account te herstellen. 

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer informatie

Bekijk ons handelsmerkbeleid om een account te rapporteren dat misbruik maakt van jouw handelsmerk. Ga voor meer informatie over onze spamregels naar ons platformmanipulatie- en spambeleid.  Deel je feedback via dit formulier.

Dit artikel delen