Yanıltıcı ve aldatıcı kimlikler politikası

Genel Bakış

Nisan 2023

 

Kişiler, gruplar veya kuruluşların kimliğini kötüye kullanamaz ya da başkalarını aldatma amacıyla sahte kimlik oluşturamazsınız.

X'ın insanların orijinal fikirlerle karşılaşabileceği bir yer olmasını istiyoruz. Profilinizde gerçek adınızı veya resminizi göstermeniz gerekmese de hesabınızda, örneğin X'ı kullanan diğer kişileri yanlış yönlendirebilecek şekilde kendinizi sizinle bağlantısı olmayan bir kişi veya kuruluş olarak göstermek amacıyla yanlış profil bilgileri kullanılmamalıdır.

Bu politikayı neler ihlal eder?

Bu politika kapsamında aşağıdaki davranışları yasaklarız:

Taklitçilik

Başkalarını, kim olduğunuz veya kimi temsil ettiğiniz konusunda aldatmak amacıyla mevcut bir kişi, grup veya kuruluş gibi davranamazsınız. Bu politikayı ihlal eden hesaplar, profillerinde veya postlerinde isim, resim gibi başka bir kimliğin en az iki unsurunu ya da başka bir kişi veya kuruluşla olma konusunda yanlış iddiaları kullanarak kimliklerini yanlış şekilde tanıtır.

Aldatıcı Kimlikler

Başkalarını, kim olduğunuz veya kimi temsil ettiğiniz konusunda aldatmak amacıyla mevcut olmayan bir kişi gibi davranamazsınız. Buna, profilinizde veya postlerinizde başka bir kişinin kimliğinin en az bir unsurunu yanıltıcı bir şekilde kullanmak, örneğin başka bir kişinin resmini kullanmak ya da mevcut bir kişi veya kuruluşla ilişkili olma konusunda yanlış iddiada bulunmak dahildir. Kendini var olmayan bir kişi olarak tanıtmak için bilgisayarda oluşturulmuş resim kullanan hesapları da aldatıcı olarak değerlendiririz.

Bu politikayı neler ihlal etmez?

İnsanlara kendilerini çevrimiçi nasıl tanıtacakları konusunda seçenek sunmanın kendilerini ifade etmelerine ve gizliliklerini kontrol etmelerine olanak tanıdığına inanıyoruz. X, takma ad kullanan hesaplara izin verir. Diğer bir deyişle, bir hesabın profilinde hesap sahibinin adının veya resminin kullanılması zorunlu değildir. X'daki başka hesaplara benzeyen hesaplar, diğer kullanıcıları aldatmayı veya manipüle etmeyi amaçlamadıkları sürece bu politikayı ihlal etmiş olmaz. Sizinle aynı adı kullanması dışında başka hiçbir ortak noktanız olmayan hesaplar bu politikayı ihlal etmez.

Parodi, Yorum veya Hayran Hesabı

Başka bir kişiyi, grubu ya da kuruluşu profilinde tartışan, hicveden veya onun hakkında bilgi paylaşmak için başka bir kişi, grup ya da kuruluşu tasvir eden hesaplar bu politikayı ihlal etmez. Bu hesaplar bir başkasına ait kimliğin unsurlarını kullanabilirken, aynı zamanda X'daki kişilere hesabın profilin öznesiyle ilişkili olmadığını bildiren bir profil diline veya diğer göstergelere de sahiptir.

Kullanıcıların bir hesabın bağlantısı konusunda karışıklık yaşamasını önlemek için Parodi, Yorum ve Hayran hesaplarının hesap adlarında ve kişisel bilgilerinde ayırt edici ifade olmalıdır. Kendilerini ayırt edici şekilde ifade edemeyen hesaplar politikaya uymamış olarak değerlendirilir ve bu politikayı ihlal eder.

  • Hesap adı: Hesap adı, hesabın profilde yansıtılan özneyle ilişkili olmadığını açıkça belirtmelidir. Hesaplar "parodi", "sahte", "hayran" veya "yorum" dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere belirli ifadeler kullanarak bunu belirtebilir. Bu ifade, hiçbir hedef kitle tarafından anlaşılabilecek şekilde belirtilmeli ve "resmî" gibi diğer ilişki terimleriyle çelişmemelidir. Hesap adının, kullanıcı adından (yani @kullanıcıadı) farklı olduğunu unutmayın.
  • Kişisel bilgiler: Kişisel bilgiler, hesabın profilde yansıtılan özneyle ilişkili olmadığını açıkça belirtmelidir. İlişkili olmama durumu "ilişkili değil", "parodi", "sahte", "hayran" veya "yorum" dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere belirli ifadeler kullanılarak belirtilebilir. Bu ifadenin tüm hedef kitleler tarafından anlaşılabilir olması gerekir.

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?

Bir hesabın kendisini siz veya markanız olarak tanıttığını düşünüyorsanız buradan bildirimde bulunabilirsiniz. Bir hesabın aldatıcı sahte kimlik kullandığını veya bir başkasının kimliğini kötüye kullandığını düşünüyorsanız bunu bir tanık olarak belirtmek için doğrudan hesabın profilinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Bir hesabın belirli bir kişi veya kuruluşun kimliğini kötüye kullandığından şüphelenilen durumlarda, hesabın profilde belirtilen kuruluş tarafından mı yönetildiğini veya yetkilendirildiğini belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyacımız olabilir. Yeterince bağlama sahip olmak amacıyla, yaptırım uygulamak için ilgili tarafın ileteceği bir bildirime gerek duyabiliriz.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?

Bu politikayı ihlal etmenin sonuçları ihlalin düzeyine, türüne ve hesabın ihlal geçmişine bağlıdır. Eylemlerimiz aşağıdakileri içerebilir:

Profil değişiklikleri

Hesabınız kime ait olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaratıyorsa (uyumlu olmayan parodi, yorum ve hayran hesabı dahil) profilinizdeki içeriği düzenlemenizi zorunlu kılabiliriz. İlk uyarıyı aldıktan sonra bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız askıya alınabilir.

Askıya alma

Taklitçilik yapıyor veya aldatıcı kimlik kullanıyorsanız hesabınızı askıya alabiliriz. Bu politikayı ihlal ediyor olabileceğinizi düşünürsek hesabınızı eski durumuna getirmek için resmî kimlik belgesi (sürücü ehliyeti veya pasaport gibi) sağlamanızı isteyebiliriz. 

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

Ek kaynaklar

Ticari markanızı kötüye kullanıyor olabilecek bir hesabı bildirmek için lütfen ticari marka politikamıza bakın. Spam kurallarımız hakkında bilgi için platform manipülasyonu ve spam politikamızı inceleyebilirsiniz. Bu formu kullanarak geri bildirim gönderebilirsiniz.

Bu makaleyi paylaşın