הכללים של טוויטר

המטרה של X היא לשרת את השיח הציבורי. אלימות, הטרדה וסוגים דומים של התנהגות מרתיעים אנשים מלבטא את עצמם ובסופו של דבר מקטינים את הערך של השיח הציבורי הגלובלי. המטרה של הכללים שלנו היא להבטיח שכל האנשים יוכלו להשתתף בשיח הציבורי באופן חופשי ובטוח.
 

בטיחות

שיח אלים: אין לאיים, להסית, להאדיר או להביע רצון לפגוע או להשתמש באלימות. מידע נוסף.

ישויות אלימות ורוויות שנאה: לא ניתן לחבור פעילויות של ישויות אלימות ורוויות שנאה או לקדם פעילויות כאלה. מידע נוסף.

ניצול מיני של ילדים: אנו מפגינים אפס סובלנות כלפי ניצול מיני של ילדים ב-X. מידע נוסף.

פגיעה/הטרדה: אין ליטול חלק בפעילויות של הטרדה ממוקדת באדם אחר או להסית אנשים אחרים לבצעה פעילויות של הטרדה ממוקדת. מידע נוסף.

התנהגות רוויית שנאה: אין לקדם אלימות כנגד אחרים, לתקוף אותם ישירות או לאיים עליהם על בסיס גזע, מוצא אתני, מדינת מוצא, מעמד, נטייה מינית, מגדר, זהות מגדרית, שיוך דתי, גיל, מוגבלות או מחלה קשה. מידע נוסף

גורמים המבצעים מתקפות אלימות: אנו נסיר כל חשבון שמנוהל על-ידי מבצעי מתקפות טרור, מפגינים קיצוניות אלימה או מקדמים מתקפות אלימות המוניות ואף עשויים להסיר ציוצים שמפיצים מניפסטים או תוכן אחר שנוצר על-ידי קורמים המבצעים מתקפות. מידע נוסף

התאבדות: אינך רשאי לקדם או לעודד התאבדות או פגיעה עצמית. מידע נוסף.

תוכן מדיה רגיש: אינך רשאי לפרסם מדיה שמציגה דם ונזק גופני מופרזים או לשתף תוכן אלים או תוכן למבוגרים בלבד בשידור וידאו חי או בתמונות פרופיל או כותרות. גם מדיה שמציגה אלימות ו/או תקיפה מינית אסורה. מידע נוסף

סחורות ושירותים בלתי חוקיים או כאלה שנמצאים בפיקוח: אינך רשאי להשתמש בשירות שלנו למטרה בלתי חוקית כלשהי או לצורך קידום פעילויות בלתי חוקיות. כולל מכירה, קנייה או סיוע לעסקאות שכוללות סחורות או שירותים בלתי חוקיים, וכן סוגים מסוימים של סחורות או מוצרים שנמצאים בפיקוח. מידע נוסף.

פרטיות

 

מידע פרטי: אינך רשאי לפרסם מידע פרטי של אחרים (כגון מספר טלפון וכתובת מגורים) ללא קבלת הרשאה ואישור מפורשים מהם. אנו אוסרים גם על חשיפת מידע פרטי או עידוד אנשים אחרים לעשות זאת. מידע נוסף.

עירום שאינו בהסכמה: אינך רשאי לפרסם או לשתף תמונות או סרטונים אינטימיים של אחרים שהופקו או הופצו ללא הסכמתם המפורשת. מידע נוסף.

פגיעה בחשבון: אינך רשאי להשתמש או לנסות להשתמש בפרטי כניסה, בסיסמאות, באסימונים, במפתחות, בקובצי Cookie או בנתונים אחרים כדי להיכנס או לגשת בדרך אחרת למידע הפרטי או לתכונות של אף חשבון X, להוסיף לו, למחוק ממנו או לשנות אותו, פרט לחשבונך (או חשבונות שעבורם קיבלת הרשאה ישירה לעשות זאת מצוות ההרשאות של X, הרשאה של OAuth או מנגנון דומה). מידע נוסף.

אותנטיות


מניפולציה של הפלטפורמה ודואר זבל:
אינך רשאי להשתמש בשירותים של X באופן שנועד להבליט או להסתיר מידע באופן מלאכותי או להתנהג באופן שמבצע מניפולציה על החוויה של משתמשים אחרים ב-X או פוגע בחוויה הזאת. מידע נוסף.

יושרה אזרחית: אינך רשאי להשתמש בשירותים של X לצורך ביצוע מניפולציה או שיבוש של בחירות או כל תהליכים אזרחיים אחרים. זה כולל פרסום או שיתוף של תוכן שעשוי להקטין השתתפות או להטעות אנשים לגבי מתי, היכן או כיצד להשתתף בתהליך אזרחי. מידע נוסף.

זהויות מטעות ושקריות: אינך רשאי להתחזות לאנשים, לקבוצות או לארגונים באופן שגורם להטעיה, לבלבול או להונאה של אנשים אחרים, או להשתמש בזהות מזויפת באופן שמפריע לחוויה של אחרים ב-X. מידע נוסף.

מדיה מלאכותית או מדיה שעברה מניפולציה: אינך רשאי לשתף באופן מטעה מדיה מלאכותית או מדיה שעברה מניפולציה שעלולה להיות מזיקה. בנוסף, ייתכן שנסמן ציוצים המכילים מדיה מלאכותית או מדיה שעברה מניפולציה, כדי לעזור לאחרים להבין את מהימנות הציוצים ולספק הקשר נוסף. מידע נוסף.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים: אינך רשאי להפר את זכויות הקניין הרוחני של אנשים אחרים, כולל זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. מידע נוסף לגבי מדיניות הסימנים המסחריים ומדיניות זכויות היוצרים שלנו.

פרסום של גורמי צד שלישי בתוכן וידאו


אין לשלוח, לפרסם או להציג כל תוכן וידאו במסגרת או באמצעות השירותים שלנו הכולל פרסום של גורמי צד שלישי, למשל מודעות וידאו מקדימות או גרפיקות חסות, ללא קבלת הסכמה מראש מאיתנו.


אכיפה וערעורים


מידע נוסף לגבי לגישה שלנו לאכיפה, כולל השלכות אפשרויות של הפרת הכללים הללו או ניסיון להתחמק מהאכיפה וכן מידע שמסביר כיצד ניתן להגיש ערעור.

שתף מאמר זה