Les normes d'ús

El propòsit de X és facilitar les converses públiques. La violència, l'assetjament i altres tipus de comportament similars desanimen la gent a expressar-se i, en darrer terme, disminueixen el valor de les converses públiques globals. Les nostres normes pretenen garantir que totes les persones puguin participar a les converses públiques de forma lliure i segura.
 

Seguretat

Discurs violent: no pots amenaçar, incitar, glorificar ni expressar desigs de violència o danys. Més informació.

Entitats violentes i que inciten a l'odi: no pots afiliar-te a les activitats d'entitats violentes i que inciten a l'odi, ni promoure'n les activitats. Més informació.

Explotació sexual infantil: tenim tolerància zero amb l'explotació sexual infantil al X. Més informació.

Abús/assetjament: no pots compartir contingut abusiu, participar en l'assetjament selectiu d'algú ni incitar altres persones a fer-ho. Més informació.

Conducta d'incitació a l'odi: no pots atacar altres persones per motius de raça, ètnia, origen nacional, casta, orientació sexual, gènere, identitat de gènere, filiació religiosa, edat, discapacitat ni malaltia greu. Més informació

Perpetradors d'atacs violents: eliminarem qualsevol compte mantingut per autors individuals d'atemptats terroristes, accions extremistes violentes o atacs violents massius, i també eliminarem els tuits que difonguin manifestos o altres continguts produïts pels autors. Més informació

Suïcidi: no pots promoure ni fomentar el suïcidi o l'autolesió. Més informació.

Contingut sensible: no pots publicar contingut excessivament sagnant ni compartir contingut violent o per a adults en un vídeo en directe o a les imatges de perfil o de capçalera. Tampoc es permet el contingut que representi violència i agressions sexuals. Més informació

Béns o serveis il·legals o regulats: no pots utilitzar el nostre servei per a cap finalitat il·lícita ni per fomentar activitats il·legals. Això inclou la compra, venda o facilitació de transaccions de béns o serveis il·legals i també de certs tipus de béns o serveis regulats. Més informació.

Privacitat

 

Informació privada: no pots publicar informació privada d'altres persones (com ara números de telèfon o adreces) sense la seva autorització i el seu permís explícits. També prohibim amenaçar amb exposar informació privada o incentivar altres a fer-ho. Més informació.

Nuesa no consentida: no pots publicar fotos o vídeos íntims d'algú que s'han creat o distribuït sense el seu consentiment. Més informació.

Compromís del compte: no pots utilitzar o intentar utilitzar credencials, contrasenyes, testimonis, claus, galetes o altres dades per iniciar sessió o accedir d'alguna manera a la informació privada o les característiques del compte de qualsevol compte del X que no sigui el teu (o aquells per a l'ús dels quals tinguis l'autorització directa de l'equip del X, una autorització OAuth o un permís similar), ni afegir-les, eliminar-les o modificar-les. Més informació.

Autenticació


Manipulació de plataformes i correu brossa:
no pots utilitzar els serveis del X amb l'objectiu de difondre de manera artificial o suprimir informació ni per participar en comportaments que manipulin o alterin l'experiència dels usuaris al X. Més informació.

Integritat cívica: No pots utilitzar els serveis del X per manipular o interferir en les eleccions o altres processos cívics. Això inclou publicar o compartir contingut que pugui suprimir la participació o enganyar la gent sobre quan, on o com participar en un procés cívic. Més informació.

Identitats enganyoses i equívoques: no pots suplantar persones, grups o organitzacions per induir a error, confondre o enganyar altres, ni utilitzar una identitat falsa de manera que pertorbi l'experiència d'altres usuaris al X. Més informació.

Continguts artificials o manipulats: no pots compartir de manera enganyosa continguts artificials o manipulats que puguin ser perjudicials. A més, podem etiquetar els tuits que incloguin continguts artificials o manipulats per ajudar la gent a entendre la seva autenticitat i proporcionar un context addicional. Més informació.

Drets d'autor i marca comercial: no pots infringir els drets de propietat intel·lectual d'altres persones, inclosos els drets d'autor i la marca comercial. Més informació sobre la nostra política de marques comercials i la nostra política de drets d'autor.

Publicitat de tercers en contingut de vídeo


No pots enviar, publicar o mostrar cap contingut de vídeo a als nostres serveis o a través d'ells que inclogui publicitat de tercers, com ara anuncis previs al contingut o gràfics de patrocini, sense el nostre consentiment previ.


Aplicació i apel·lació


Més informació sobre el nostre enfocament de l'aplicació de les normes, incloses les possibles conseqüències per infringir-les o per intentar eludir-ne el compliment, així com la manera d'apel·lar.

Comparteix aquest article