goglobalwithtwitterbanner

Tungkol sa pagpapanumbalik ng account


Pagpapanumbalik ng iyong account kung nag-sign up ka para sa Twitter nang wala pang 13 taong gulang

Sa Twitter, kailangan ay 13 taong gulang na pataas ang mga taong gumagamit ng serbisyo nito. Kung nag-sign up ka para sa isang account nang wala pang 13 taong gulang at ngayon ay naabot mo na ang minimum na kinakailangan sa edad, makukuha mong muli ang access sa iyong account sa pamamagitan ng pag-aalis ng ilang data.

Kapag ipinanumbalik mo ang iyong account, kabilang sa impormasyong naaalis sa iyong account ang:

  • Mga Tweet na na-post mo bago ka makaabot sa edad na 13
  • Mga pag-like na ibinigay mo bago ka makaabot sa edad na 13
  • Mga Direktang Mensaheng ipinadala at tinanggap mo bago ka makaabot sa edad na 13
  • Mga detalye ng profile maliban sa iyong handle at petsa ng kapanganakan
  • Mga Sandali, Listahan, at koleksyong na-save mo

Note: Kapag na-unlock ang mga account, minsan ay maaaring umabot nang hanggang humigit-kumulang 24 na oras bago bumalik sa normal ang mga bilang ng tagasunod at sinusundan.

Hindi apektado ang iba pang impormasyon gaya ng iyong handle, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, petsa ng kapanganakan, mga taong sinusundan mo, at mga taong sumusunod sa iyo. Bago magpatuloy sa pagpapanumbalik, hihilingin namin sa iyong kumpirmahing tama ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Io-opt out ka rin sa ilang setting ng pag-personalize at pagbabahagi ng data. Masusuri mo ang lahat ng iyong setting sa pagkapribado at kaligtasan at makakagawa ka ng anumang pagbabago pagkatapos makumpleto ang proseso ng pagpapanumbalik.

Kung kwalipikado ang iyong account para sa pagpapanumbalik, ipo-prompt kang simulan ang proseso gamit ang iyong Twitter account. Maaaring umabot ang proseso nang hanggang 72 oras at aabisuhan ka namin sa Twitter at email kapag handa na ang iyong account.

Pakitandaang kapag kwalipikado para sa pagpapanumbalik ang iyong account, may 30 araw ka para magpatuloy, pagkatapos nito, hindi mo na makukuhang muli ang access sa iyong account.

Kung nakakaranas ka ng mga isyu sa pagpapanumbalik ng iyong account, mangyaring ipaalam sa amin.

Bookmark or share this article