X Görüşleri, X Insiders ve Creator Insiders Kullanım Şartları

X, Inc. ve yan kuruluşları ile bağlı kuruluşları ("X" veya "Bizim") için bir çevrimiçi pazar araştırması topluluğuna katılmaya davet edildiniz! X Insiders ve/veya Creator Insiders Programlarına (her biri ayrı bir "Programdır") katılıp bu program aracılığıyla bize geri bildirim sağlamaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

X, diğer ilgili Program katılımcılarından toplanan bilgilerle birlikte, sağladığınız bilgilerin, sizin ve X'ın kullanıcıları, reklamverenleri ve diğer ortakları için X deneyimini geliştirmek amacıyla nasıl kullanılabileceğini anlamak amacıyla söz konusu Programı oluşturmuştur.

Genel Bakış
 

  • Söz konusu programa katıldığınızda, üçüncü taraf hizmet sağlayıcımızın işlettiği bir web sitesine erişim elde eder ve bu sitede diğer ilgili Program üyeleri ve Pazar Araştırma ekibimiz ile etkileşime geçebilirsiniz.
  • Size X, reklamverenlerimiz veya diğer iş ortakları ile ilgili gizli bilgiler gösterebiliriz ancak sizin de bu sırları tutmaya istekli olmanız gerekir.
  • X'a yardımcı olmaya gönüllü olduğunuz için ödeme almayacaksınız ancak anketlere katılarak veya başka görevleri tamamlayarak hediye kartları ya da diğer ödüller gibi teşvikler almaya uygun olabilirsiniz.
  • Dilediğiniz zaman Programa katılımınızı sonlandırabileceğiniz gibi X da dilediği zaman, herhangi bir nedenle ve size bildirimde bulunmaksızın Programın faaliyetini durdurabilir veya programa katılımınızı sonlandırabilir.

BİR PROGRAMA KATILMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞMENİN TAMAMINI OKUYUN. İLGİLİ PROGRAMA KAYDOLARAK VEYA KATILARAK, İLGİLİ PROGRAM ARACILIĞIYLA GERİ BİLDİRİM SAĞLAYARAK VE/VEYA BİR DÜĞMEYE TIKLAYARAK VE/VEYA KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTEREN BİR KUTUYU İŞARETLEYEREK, BU X INSIDERS'IN KOŞULLARINI VE CREATOR INSIDERS KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.


 

1. Uygunluk

İlgili Programa katılıma uygun olmak için sizin veya evinizdeki herhangi birinin ya da birinci dereceden akrabalarınızın bir pazar araştırması şirketinde çalışmıyor olması gerekir. Katılımcı seçimi taramasında belirtilen başka istisnalar olabilir. Bu istisnalar, X'ın belirli araştırma hedeflerine ulaşabilmesi için vardır ve ayrımcı nitelikte amaçlarla dahil edilmemiştir. Söz konusu katılımcı seçimi sorularını doğru yanıtlamayı kabul edersiniz.

2. Üçüncü Taraf Hizmetleri

İlgili Programa katılmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcımız Alida Inc. tarafından barındırılan, X Insiders için www.Xinsiders.co.uk veya Creator Insiders için www.creatorinsiders.io sitesinde bir hesap kaydı oluşturmanız gerekir. Hesabınızı oluştururken lütfen güçlü, benzersiz bir şifre kullanın; bu hesap için X şifrenizi kullanmayın. İlgili Programa katıldığınızda üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla da etkileşime geçebilirsiniz.

3.  Geri Bildiriminiz

İlgili Programa kaydolarak, yorum, görüş, veri, geri bildirim, fikir, öneri, eserler (X'da paylaşılan fotoğraf görüntüleri gibi) ve/veya fotoğrafı çekilebilecek, videoya kaydedilebilecek, ses kaydı alınabilecek, web'de yayınlanabilecek veya başka bir şekilde görülebilecek diğer bilgileri ("Geri Bildirim") sağlama olanağına sahip olacaksınız. Bu Geri Bildirimi anketlere, röportajlara, topluluk tartışma forumlarına, çevrimiçi yazılı sohbetlere ve Programla ilgili diğer uygulanabilir araştırma faaliyetlerine katılarak sağlayabilirsiniz. Pazar Araştırma ekibimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere ilgili Program ekibi sağladığınız Geri Bildirime erişebilir ve inceleyebilir. Tartışma forumu gönderileri gibi belirli türde Geri Bildirimler de ilgili Programın diğer üyeleri tarafından görüntülenebilir. Dahili olarak Geri Bildiriminiz, X kullanıcı adınız gibi kişisel verilerinizle ilişkilendirilebilir. X, ilgili Programa katılımınız sırasında toplanan Geri Bildiriminizi saklama politikalarına uygun olarak saklar.

X, araştırma hedeflerine ulaşmak için Geri Bildiriminizi platformda geçirdiğiniz zaman, gönderdiğiniz veya beğendiğiniz postler ve diğer etkileşim türleri gibi X'daki davranışlarınıza ilişkin verilerinizle birleştirebilir. İlgili Programda geri bildirim sağlayarak, söz konusu geri bildirimlerin X'ın mülkü olacağını ve X'ın, geri bildiriminizin veya türevinin tamamını ya da bir kısmını, şu an bilinen herhangi bir şekilde veya medyada size fazladan herhangi bir bedel, tazminat veya para ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşme'ye dahil olmaya ve burada ifade edilen hakları devralıp temlik etmeye hakkınız olduğunu ve tarafınızdan sağlanan her Geri Bildirim'in yalnızca sizin tarafınızdan oluşturulan özgün birer çalışma olup hiçbir üçüncü taraf fikrî mülkiyet haklarını çiğnemediğini kabul ve beyan edersiniz.

4.  Gizlilik

Gelecekte her zaman, ilgili Programa kaydolurken ve/veya katılırken size ifşa edilen ve herkese açık olmayan X bilgilerini ("Gizli Bilgiler") gizli tutmalısınız. Gizli Bilgiler; belgeler, tasarımlar, teknikler, spesifikasyonlar, ürün planları, reklam öğeleri, stratejik bilgiler, mevcut veya ileriye dönük iş planları, mevcut veya ileriye dönük araştırma çalışması veya pilot test hedefleri ve/veya sonuçları, sizin veya diğer ilgili Program üyelerinin sağladığı bilgilerle ilgili yorumlar/tartışmalar ve ilgili Programda sizinle paylaşılan diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere X tarafından açıklanan tüm bilgiler anlamına gelir. Yukarıda belirtilenlerle uyumlu şekilde, X bazı kullanıma sunulmamış veya deneme ürünlerinin özellikleri, ürün planları, reklamveren ürünleri, kampanyalar veya kampanya öğeleri ile ilgili Gizli Bilgileri de ifşa edebilir.

Şunları kabul etmiş olursunuz: (a) Gizli Bilgiler'i yalnızca ilgili Programa katılıma amacıyla kullanma; (b) Gizli Bilgileri hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmeme (reklam kampanyası öğelerini, ürün görüntülerini ve diğer içerikleri paylaşma, postleme veya başka bir şekilde dağıtma dahil); (c) X tarafından talimat verilmedikçe ilgili Programdan herhangi bir Gizli Bilgiyi kopyalamama veya indirmeme ve (d) makul bir özen derecesinin (makul güvenlik önlemleri dahil) altında olmamak kaydıyla, benzer özellikteki kendi gizli bilgilerinizi korumak için göstereceğiniz özeni (ör. giriş kimlik bilgilerinizi paylaşmama veya başka birinin hesabınıza erişmesine izin vermeme), Gizli Bilgilerin izinsiz kullanımını, yayılmasını veya yayınlanmasını önlemede gösterme.

Bu Sözleşme'ye dair sizden kaynaklı herhangi bir ihlalin X'a telafisi olmayan zararlar verebileceğini ve bu nedenle, aksi haldeki hukuken mevcut hak ve telafi yollarına ek olarak, X'ın böyle bir ihlal durumunda tedbir kararı gibi parasal olmayan tedbirlere başvurma hakkı bulunduğunu kabul etmiş olursunuz.

5. Tazminat veya İstihdam Yok

İlgili Programa, diğer şeylerin yanı sıra, reklamverenlere ve diğer müşterilere sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin etkisinin X tarafından kullanılmasına, uygulanmasına ve anlaşılmasına yardım etme fırsatı çerçevesinde tamamen gönüllülük esasına göre ve yardım etme amacıyla katıldığınızı kabul etmektesiniz. X, Geri Bildiriminizin kullanılıp kullanılmayacağına dair hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. X anketlere katıldığınız veya farklı Geri Bildirimler sağladığınız için hediye kartları ya da diğer ödüller gibi teşvikler sunabilir. Kazandığınız teşviklerle ilgili her türlü vergi veya harç miktarını belirlemek ve ödemekten siz sorumlu olursunuz. İstediğimiz zaman ve herhangi bir nedenle teşvikleri askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, işbu Sözleşmedeki hiçbir hususun veya Geri Bildiriminizi kendi isteğinizle göndermenizin, sizinle X arasında hiçbir işçi-işveren ilişkisini meydana getirmediğini ve söz konusu Geri Bildirim için ücret talep etme hakkınız olmadığını kabul ve teyit etmektesiniz.

6.  Süre ve Fesih

Kendi takdirinize bağlı olarak, istediğiniz zaman ilgili Programa katılımınızı sonlandırabilirsiniz. Önceden gönderdiğiniz Geri Bildirimler (ve türevleri) üzerindeki kullanma veya başka bir şekilde yararlanma hakkımız, ayrıca sizin gizlilik yükümlülükleriniz ve X'ın yükümlülüğü ile ilgili çeşitli kısıtlamalar işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

X, sadece kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman, herhangi bir nedenle ilgili Programı sonlandırabilir veya feshedebilir, ilgili Programa katılımınıza son verebilir veya Geri Bildiriminizi silebilir. X tarafından alınan bu tür tüm kararların kesin ve nihai olduğunu ve X'ın bu tür kararlar hakkında hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul ve teyit etmektesiniz.

7.  Bildirimler

İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde X, herhangi bir X web sitesinde (ör. X.com) ve mümkün olduğu takdirde e-posta adresinize elektronik posta göndermek suretiyle tarafınıza genel bildirimlerde bulunabilir.

8.  X'ın Garantide Bulunmaması

İLGİLİ PROGRAMA KATILIMINIZ İLE İLGİLİ TÜM RİSKLERİ ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. İLGİLİ PROGRAM "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA VE SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. X, (i) İLGİLİ PROGRAM'IN İŞLEYİŞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ, HERHANGİ BİR BİLGİNİN TUTARLILIĞI VEYA İÇERİĞİ, İLGİLİ PROGRAM, X INSIDERS VEYA CREATOR INSIDERS WEB SİTESİ, X VE/VEYA X INTERNET SİTESİ YOLUYLA VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK SUNULAN VEYA ERİŞİMİNİZE AÇILAN HİZMETLER VEYA ÜRÜNLER YA DA BUNLARIN KULLANIMIYLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ SONUÇ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ VE (ii) İHLAL ETMEME, TİCARİ SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN TÜM GARANTİLERİ KENDİ ADINA VE ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, VEKİLLERİ, MÜŞAVİRLERİ VEYA YÜKLENİCİLERİ ADINA AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. BAZI DEVLETLERDE ZIMNİ GARANTİLERDEN MUAFİYETE İZİN VERİLMEMEKTEDİR, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ MUAFİYET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SINIRLI GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR TANIMAKTADIR VE DEVLETLER ARASINDA FARKLILIK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

9.  Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA X, INC, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, VEKİLLERİ, DANIŞMANLARI, MÜŞTERİLERİ VEYA YÜKLENİCİLERİ BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA KÂR KAYIPLARI, İŞ KAYIPLARI, SÖZLEŞMEYE VEYA HAKSIZ FİİLE (İHMALKÂRLIK DAHİL) DAYANMASI FARK ETMEKSİZİN MALİYETİN KARŞILANMASI VEYA BAŞKA TÜRLÜ KAYIPLAR DAHİL İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL KÂR KAYBI DOLAYLI VEYA BAŞKA TÜRLÜ ZARARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI X’A BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ VE HERHANGİ BİR SINIRLI ÇARE KAPSAMINDA ESAS AMACIN YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE DAHİ YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR DURUMDA X’IN, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN, VEKİLLERİNİN, MÜŞAVİRLERİNİN VEYA YÜKLENİCİLERİNİN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR TALEP İLE İLGİLİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ $100,00 İLE SINIRLI OLACAKTIR. BAZI DEVLETLER ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MUAF TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA MUAFİYET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. X'IN İŞBU SÖZLEŞMEYE TARAF OLURKEN BURADA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASINA İSNAT ETTİĞİNİ VE AYNI DURUMUN TARAFLAR ARASINDA BİR UZLAŞMA İÇİN DE ESAS TEŞKİL EDECEĞİNİ TEYİT ETMEKTESİNİZ. BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, GEÇERLİ HUKUK TARAFINDAN HARİÇ TUTULAMAYAN VEYA SINIRLANDIRILAMAYAN HİÇBİR DURUM İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

10.  Tüm Anlaşma

İşbu X Kullanım Koşulları,   X Hizmet Şartları,  X Kuralları ve Gizlilik Politikamız tarafların işbu sözleşme konusu ile ilgili tüm ve münhasır anlaşmasını teşkil etmekte ve tarafınız ile X arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm iletişimlerin, beyanların, taahhütlerin ve muvafakatların yerine geçmektedir. X, X Yardım Merkezi web sitesinde yayınlayacağı bir bildirim yoluyla herhangi bir zamanda işbu Sözleşmenin şartlarında değişiklik yapabilir. Böyle bir bildirim sonrasında ilgili Programa katılmaya devam etmeniz işbu Sözleşmeyi, yapılan değişiklik ve düzeltmelerle birlikte kabul ettiğiniz anlamına gelir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı (Amerika Birleşik Devletleri dahil) dışında yaşıyorsanız, bu Kullanım Koşulları Kaliforniya yasalarına tabidir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dahlinde yaşıyorsanız, bu Kullanım Koşulları İrlanda yasalarına tabidir.

Yürürlük Tarihi: 23 Temmuz 2021

Bu makaleyi paylaş