Politika geliştirme ve yaptırım felsefesine yaklaşımımız

X dünyada yaşanan gerçek sohbetleri yansıtır ve bunlar yer yer, başkalarına karşı saldırgan, tartışmaya yol açan ve/veya bağnaz gelebilecek görüşler içerir. Hizmetimizi, kendini ifade etmek üzere kullanan herkesi nezaketle karşılasak da sataşma, tehdit veya korku uyandırma yoluyla başkalarını susturma amacı taşıyan davranışları tolere etmeyiz.

İnsanların görüşlerini ifade ederken güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğumuz X Kurallarımız bulunuyor ve bu kuralları değişmez bir tutarlılıkla uygulamak için çaba harcıyoruz.  Farklı yaptırımlar hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Politika geliştirme sürecimiz
 

Yeni bir politika oluşturmak veya bir politikada değişiklik yapmak, çevrimiçi davranıştaki eğilimler hakkında derinlemesine araştırma yapmayı, nelere izin verildiğine dair beklentileri ortaya koyan açık bir anlatım geliştirmeyi ve gözden geçirenler için milyonlarca post'i kapsayabilen yaptırım kılavuzu oluşturmayı gerektirir.

Politika dili taslağı oluştururken, çeşitli dahili ekiplerin yanı sıra Trust & Safety Kurulumuzdan geri bildirimler alırız. Kurallarımızın farklı kültürel ve toplumsal bağlamlardaki uygulanış ve yorumlanış biçimi dahil olmak üzere, internette kullanılan söylemin değişen niteliği hakkındaki küresel perspektifleri sağlamamız açısından bu, büyük önem taşır. Son olarak, küresel inceleme ekiplerimize eğitim verir, X Kuralları'nı günceller ve yeni politikayı uygulamaya başlarız.

 

Yaptırım felsefemiz
 

İnsanları bir konunun farklı yönlerini anlaması için destekler ve birbirlerine zıt düşen fikir ve bakış açılarının açık bir şekilde tartışılmasını teşvik ederiz. Bu yaklaşım, çok sayıda söylem biçiminin platformumuzda var olmasına olanak tanır ve özellikle de karşı söylemi destekler: Asılsız ifadeleri veya yanlış anlamaları düzeltme amacıyla gerçekler sunan, ikiyüzlülüğe veya çelişkilere dikkat çeken, çevrimdışı veya çevrimiçi sonuçlar konusunda uyaran, nefret içerikli veya tehlikeli söylemleri kınayan ya da fikir değiştirmeye ve zararsız hale getirmeye yardımcı olan söylem.

Bu nedenle, bağlam önemlidir. Yaptırım uygulayıp uygulamama kararı alınırken, aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birçok faktörü göz önünde bulundurabiliriz:

  • Davranışın bir bireye, bir grup insana veya korumalı kategori mensubu insanlara yöneltilip yöneltilmediği,
  • Bildirimin tacizin hedefindeki kişi mi, yoksa bir tanık tarafından mı yapıldığı,
  • Kullanıcının politikalarımızın ihlaline ilişkin geçmişe sahip olup olmadığı,
  • İhlalin düzeyi,
  • İçeriğin, meşru kamu yararını ilgilendiren bir konu başlığı olup olmadığı.


Davranış, bir bireye mi veya bir grup insana mı yönelik?

Farklı görüşlerin platformda ifade edilmesiyle kullanıcılarımızın korunması arasındaki dengeyi sağlamak için belirli bir kişi veya bir grup insanı hedef alan taciz içeren bir davranış bildirildiğinde politikalarımızı uygularız. Bu hedef alma, birçok farklı şekilde gerçekleşebilir (örneğin bahsetmeler, fotoğraf etiketleme, isimle bahsetme ve daha fazlası).


Bildirim, potansiyel tacizin hedefindeki kişi tarafından mı yoksa bir tanık tarafından mı yapıldı?

Bazı postler, tek başına bakıldığında taciz içeriyor gibi görünebilir; ama daha geniş bir sohbet veya platformdaki insanlar arasındaki geçmiş ilişki bağlamında öyle olmadığı anlaşılabilir. Örneğin arkadaşlar arasındaki dostane bir şakalaşma tanıklara saldırgan görünebilir ve bir kültür veya ülkeye göre makul görülen belirli ifadeler, başka bir ülkede makul görülmeyebilir. Ekiplerimizin hata yapmasını ve kişilerin rızası dahilinde olan etkileşimlerin paylaşımını kaldırmasını önlemek için bazı durumlarda, herhangi bir yaptırım uygulamadan önce asıl hedefin (veya kişiyi temsil etme yetkisine sahip olan bir temsilcinin) durumu bildirmesini gerektiririz.


Kullanıcının politikalarımızı ihlal etmeye yönelik bir geçmişi var mı?

İnsanların Kurallarımızı ihlal etme amacı gütmediğini varsayarak yola çıkarız. Derhal hesabı askıya almamızı gerektirecek ölçüde açık bir ihlal olmadığı sürece, ilk olarak insanları Kurallarımız hakkında eğitmeye çalışır ve davranışlarını düzeltme şansı tanırız. İhlali yapan kişiye ihlale konu olan postleri gösterir, hangi Kural'ın çiğnendiğini açıklar ve içeriği kaldırana kadar post göndermesini engelleriz. Aynı kişi Kurallarımızı tekrar tekrar ihlal ederse yaptırımlarımız ağırlaşır. İhlali yapan kişilerin postlerini kaldırmasını gerektirme ve ilgili kişinin hesap sahibi olduğunu onaylama ve/veya belirli bir süre boyunca post göndermesini geçici olarak kısıtlama gibi ek önlemler buna dahildir. Biri bu noktadan sonra Kurallar'ı ihlal etmeye devam ederse hesabı kalıcı olarak askıya alınabilir.


İhlalin ciddiyeti nedir?

Belirli davranış türleri ilgili kişiler için ciddi güvenlik tehlikesi oluşturabilir ve/veya fiziksel, duygusal ve finansal zorluğa yol açabilir. Şiddet içeren tehditler, kişinin rızası olmadan çekilen mahrem medya veya çocukları cinsel açıdan sömüren içerikler yayınlamak gibi X Kuralları'nın bu açık ihlalleri, hesabınızın derhal kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Diğer ihlaller, birinin ihlale konu olan postleri kaldırmasını gerektirme ve/veya yeni post göndermesini geçici olarak kısıtlama gibi birçok farklı tedbir alınmasına neden olabilir.


Davranış, haber değeri taşıyor mu ve meşru kamu yararını ilgilendiriyor mu?

X, kamu bilincine paralel hızda hareket eder, insanlar önemli konular hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bu hizmeti kullanırlar. Farklı bakış açılarını görmek, insanların birbirinden bir şeyler öğrenmesine, daha hoşgörülü olmasına ve içinde yaşamak istediğimiz toplum hakkında kararlar vermesine yardımcı olabilir.

İnsanların bir konunun her yönünü görme fırsatına sahip olmasını sağlamak için hizmetlerimizin kullanıma açık olmasının meşru kamu yararına olduğunu düşündüğümüzden, hizmetimizde kalmak için Kurallarımızı ihlal edebilecek tartışmalı içerik veya davranışlara nadiren izin verebiliriz. Her durum, vaka bazında değerlendirilir ve nihayetinde departmanlar arası bir ekip tarafından karara varılır.

Kamu üzerinde oluşturabileceği etki, içeriğin kaynağı ve bir olayın alternatifinin mevcut olup olmaması içeriklerle ilgili vereceğimiz kararı şekillendiren faktörlerden bazılarıdır.

İçeriğin toplumsal etkisi: Toplumsal ilgiyi yansıtan yasal bir konu başlığı, insanların merakını uyandırabilecek bir konu başlığından daha farklıdır. Bu içerik hakkında bilgi sahibi olmamaları halinde, vatandaşların üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulundururuz. Post çok sayıda insanın yaşamını veya bir ülkenin işleyişini etkileme potansiyeline sahipse ve/veya önemli bir toplumsal soruna hitap ediyorsa içeriğin hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin verebiliriz. Benzer şekilde, kamu üzerindeki etki en alt düzeydeyse politikalarımızı ihlal eden içerikleri kuvvetle muhtemel kaldırırız.

İçeriğin kaynağı: Bazı insanlar, gruplar, kurumlar ve onların X'da yayınladıkları içerikler, toplum bilicinde yer aldıklarından dolayı meşru kamu yararı konusu sayılabilir. Bu, postlerinin daima hizmetimizi kullanmaya devam edeceği anlamına gelmez. Daha ziyade, belirli bir postin kaldırılmaması için ortada meşru bir kamu yararı olup olmadığını değerlendirerek açıkça tartışılmasını sağlarız.

Yayının mevcudiyeti: Her gün, insanlar dünyada olup bitenleri birinci elden anlatmak, yerleşik görüşlere karşı görüşleri belirtmek ve bazı durumlarda, yetkili makamdaki bir kişinin gücünü kötüye kullanmasını açığa çıkarmak konusunda çok önemli bir rol oynuyor. Bir durum meydana geldiğinde, belirli bilgilere erişimi kaldırmak, kasıtsız olarak içerikleri gizleyebilir ve/veya insanların konuyu her yönüyle görmesini önleyebilir. Bu nedenle, potansiyel olarak ihlal içeren postlere karşı harekete geçmeden önce, o postin hikayeyi daha geniş bir perspektiften göstermedeki rolünü ve içeriğin başka bir yerde bulunup bulunamayacağını dikkate alırız.

Bu makaleyi paylaş