Yaptırım seçeneklerimiz

Yaptırım önlemi aldığımızda bunu özel bir içerik (ör. bireysel bir post veya Direkt Mesaj), hesap veya bunların bir kombinasyonu üzerinde gerçekleştirebiliriz. Bazı durumlarda bunun nedeni, davranışın X Kuralları'nı ihlal etmesidir. Bu, farklı durumlarda belirli bir ülkedeki yetkili bir kuruluştan gelen, geçerli bir yasal gerekçeye sahip talebin yanıtlanması nedeniyle de olabilir. Aldığımız yaptırım önlemlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.
 

post düzeyinde yaptırım

Ekran görüntüsü paylaşarak, alıntı post paylaşarak veya Kurallarımızı ihlal eden post URL'lerini paylaşarak diğer postleri paylaşan ya da kopyalayan postler de dahil olmak üzere, belirli bir post X Kuralları'nı ihlal ettiğinde post düzeyinde işlem yapılır.

post düzeyinde yaptırım uygulayabileceğimiz yöntemlerden bazıları şunlardır:

post görünürlüğünü sınırlama: Uygun olduğu durumlarda, politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcılar için olumsuz deneyime yol açan postlerin erişimini, posti X'da daha az bulunabilir hâle getirerek kısıtlıyoruz. Bu kapsamda şunlar yer alır:

  • posti arama sonuçları, gündem ve öneri bildirimlerinden hariç tutma

  • posti Sana özel ve Takip edilenler zaman akışlarından kaldırma

  • postin bulunabilirliğini yazarın profiliyle kısıtlama

  • Yanıtlarda postin sıralamasını düşürme

  • Beğenileri, yanıtları, Repostleri, Alıntı postleri, yer işaretlerini, paylaşımı, profile sabitlemeyi veya posti Düzenle özelliğini kısıtlama

postin yanında reklam gösterilmesini engelleme: Nisan 2023'ten itibaren, Kurallarımızı ihlal ettiği belirlenen postlere, hem post yazarlarını hem de izleyicileri postin görünürlüğünü sınırladığımız konusunda bilgilendiren etiketler eklenmeye başlanacak. 

Yazarlar, postlerinin görünürlüğünü hatalı bir şekilde sınırlandırdığımızı düşünmeleri durumunda etiketle ilgili itirazda bulunabilecekler. 

post'in kaldırılmasını gerektirme:  Bir postin X Kurallarını ihlal ettiğini ve ihlalin postin kaldırılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunu belirlememiz durumunda, ihlali yapan kişinin tekrar post atmadan önce posti kaldırmasını isteriz. Bu kişilerin, ihlale konu postleri kaldırma sürecini tamamlamaları veya hata yaptığımızı düşünüyorlarsa posti kaldırma isteğimize itiraz etmeleri gerekir. Bu süreçte post, bir uyarı ile kullanıcılardan gizlenir. 

postleri Etiketleme: Bir postin politikalarımıza göre zarara neden olabilecek derecede yanıltıcı veya tartışmalı bilgiler içerdiğini belirlememiz durumunda kullanıcılara bağlam ve ek bilgi sağlamak için içeriğe bir etiket ekleyebiliriz. Bu durumlarda, Topluluk Notları, ek bağlam sağlamak amacıyla postlerde de gösterilebilir.

Kamu yararına yapılan istisna bildirimi: Normalde kurallarımızı ihlal edecek bir postin kamu yararına olduğundan hizmetimizde erişilebilir kalmasına karar verebiliriz. Bu durumda, post bir uyarının arkasına yerleştirilir ve görünürlüğü sınırlandırılır. Kamu yararına yapılan istisnalar hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Direkt Mesaj düzeyinde yaptırım

Hakkında bildirimde bulunulan, ihlal eden kişi ile bildirimi yapan hesap arasındaki sohbetlerin engellenmesi: Özel bir Direkt Mesaj sohbetinde, katılımcılardan biri diğer hesap hakkında bildirimde bulunursa ihlali gerçekleştiren hesabın, onun hakkında bildirimde bulunan hesaba mesaj göndermesini engelleriz. Sohbet ayrıca, bildirimde bulunan kişinin gelen kutusundan da kaldırılır. Ancak bildirimde bulunan kişi, ihlalde bulunan kişiye Direkt Mesaj göndermeyi sürdürürse sohbet devam eder.

Direkt Mesajın bir bildirimin arkasına yerleştirilmesi: Bir grup Direkt Mesaj sohbetinde, ihlale konu Direkt Mesaj grupta bulunanların tekrar görmemesi için bir bildirim arkasına yerleştirilir.


Hesap düzeyinde yaptırım

Bir kullanıcının politikalarımızı tekrar tekrar ihlal ettiğini ve/veya X için önemli riske yol açacak (ör. yasa dışı içerik yayınlama, platformumuzu manipüle etme ya da kullanıcılara spam gönderme girişimleri, platformumuzu şiddeti teşvik etmek için kullanma vb.) ya da kullanıcılarımız için risk oluşturacak (dolandırıcılık, kullanıcı gizliliği ihlalleri, şiddet tehditleri, hedef göstererek taciz vb.) belirli politikaları ihlal ettiğini tespit etmemiz durumunda hesabın askıya alınması için işlem yaparız.

Hesabı salt okunur moda alma: Hesapların postleme, Repostleme veya Beğenme özelliğini geçici olarak sınırlayabiliriz. Kullanıcı, zaman akışlarını okuyabilir ve yalnızca takipçilerine Direkt Mesaj gönderebilir. 

Hesap sahipliğini doğrulama: Hesap sahibinin sahipliğini telefon numarası veya e-posta adresi ile doğrulamasını isteyebiliriz. Bir itirazın yerine getirilmesi (örneğin, zorunlu olarak telefon numarası belirtilmesi) beklendiği için hesap kilitlendiğinde, takipçi sayısı, Repostler ve Beğenilerden kaldırılır.

Kullanıcılar, hata yaptığımızı düşünüyorsa hesap askıya alma işlemlerine itiraz edebilirler. Bunu, platform arayüzünden veya bildirim göndererek yapabilirler.

İhlalde bulunmayan içeriklere karşı yapabileceğimiz işlemler

Bir postin bildirim arkasına yerleştirilmesi: Yetişkinlere uygun içerik veya görsel şiddet gibi bazı hassas medya biçimlerini, tıklamaları halinde görüntüleyenleri hassas medya göreceklerine dair uyaran bir bildirimin arkasına yerleştirebiliriz. Hassas medya görüp görmeyeceğinizi kontrol etme hakkında daha fazla bilgi alın.

Yaşa bağlı olarak bir postin erişime engellenmesi: 18 yaşından küçük veya profillerinde ara boşluk resmiyle doğum tarihi belirtilmeyen izleyiciler için yetişkinlere yönelik içerik gibi belirli hassas medya biçimlerinin görüntülenmesini de kısıtlıyoruz 

Bir ülkede bir postin veya bir hesabın erişime engellenmesi: Bir ülkedeki yetkili bir kuruluştan geçerli ve makul bir talep geldiği takdirde, o ülkedeki belirli içerikleri erişime engelleyebiliriz. Ülke engelli içerik hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaşın