วิธีการบังคับใช้ข้อบังคับของเรา

สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับการสนทนา

เมื่อทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและมีบทสนทนาที่ยอดเยี่ยม

 

ข้อบังคับของเรา

ข้อบังคับแต่ละข้อระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดไม่ได้รับอนุญาตให้ทำบนทวิตเตอร์

การพัฒนาข้อบังคับของเรา

เราศึกษาแนวโน้มออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นของคุณ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อปรับปรุงข้อบังคับของเราอยู่เสมอ

การบังคับใช้ข้อบังคับของเรา

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ละเมิดข้อบังคับของเรา แต่หากมีการละเมิด เรามีวิธีการจัดการที่หลากหลาย

การตรวจสอบรายงานของคุณ

เราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร

การร้องเรียนการละเมิด

หากคุณคิดว่าเราทำผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบ

 

 

ดูข้อมูลการดำเนินงานล่าสุดของเรา