Zasady dotyczące manipulowania platformą Xa i rozpowszechniania spamu

Skrót


Kwiecień 2022

Niedozwolone jest korzystanie z usług Xa w sposób sztucznie zwiększający lub ograniczający przepływ informacji oraz angażowanie się w zachowania, które modyfikują lub zakłócają sposób korzystania z Xa przez innych użytkowników.

Zależy nam na tym, aby X był miejscem nawiązywania nowych znajomości, źródłem rzetelnych informacji i przestrzenią, w której każdy może otwarcie i bezpiecznie wyrażać siebie. Mając to na względzie, nie zezwalamy na rozpowszechnianie spamu ani inne aktywności, które uznać można za manipulowanie platformą. Manipulowanie platformą rozumieć należy jako korzystanie z Xa w celu angażowania się w masowe, agresywne lub nieuczciwe zachowania, które wprowadzają innych użytkowników w błąd lub zakłócają ich sposób korzystania z naszych serwisów.

Manipulowanie platformą może przybierać różne formy. Nasze zasady zostały zdefiniowane w taki sposób, aby obejmowały szeroki zakres niedozwolonych zachowań, w tym następujące:

 • spam komercyjny, który zazwyczaj ma na celu zwiększenie ruchu sieciowego lub przekierowanie uwagi użytkowników z dyskusji na Xze na wskazane konta, strony, produkty, usługi lub inicjatywy,
 • nieautentyczne zaangażowanie mające sprawiać, że wybrane konta lub treści wydają się być bardziej popularne lub aktywne niż są w rzeczywistości,
 • skoordynowana aktywność mająca na celu sztuczne wywarcie wpływu na rozmowy poprzez wykorzystanie wielu różnych kont, fałszywych kont, automatyzacji lub skryptów,
 • skoordynowana szkodliwa aktywność zachęcająca do naruszeń lub promująca zachowania stanowiące naruszenie Zasad Xa.
   

Jakie zachowania stanowią naruszenie tych zasad?


Zgodnie z tym zbiorem zasad niedozwolony jest szereg zachowań w następujących obszarach:
 

Posiadanie wielu kont i skoordynowane działania

Niedozwolone jest masowe zakładanie kont na Xze lub tworzenie kont za pomocą automatyzacji.

Niedozwolone jest sztuczne zwiększanie zaangażowania w rozmowy lub zakłócanie ich poprzez użycie wielu różnych kont lub współpracowanie z innymi użytkownikami w celu naruszenia Zasad Xa Dotyczy to następujących zachowań:

 • jednakowe konta – korzystanie z wielu kont o identycznym zastosowaniu, tj. reprezentujących identyczną lub podobną osobę, lub zawierających znacząco podobną treść,
 • konta wchodzące ze sobą we wzajemne interakcje – zarządzanie licznymi kontami, które wchodzą ze sobą w interakcje w celu zwiększenia lub przekłamania popularności wybranych postów lub kont,
 • koordynacja – tworzenie licznych kont w celu udostępniania powtarzalnych treści lub generowania sztucznego zaangażowania, np.:
  • publikowanie identycznych lub znacząco podobnych postów lub tagów za pomocą licznych kont zarządzanych przez tego samego użytkownika, 
  • wielokrotne wchodzenie w interakcje (posty podane dalej, polubienia, wzmianki, głosy oddane w ankietach) z tymi samymi postami lub kontami za pośrednictwem licznych kont zarządzanych przez tego samego użytkownika,
  • współpracowanie z innymi użytkownikami lub oferowanie im korzyści w zamian za generowanie sztucznego zaangażowania lub zwiększanie popularności wybranych treści, nawet jeśli każda z osób biorących w tym udział korzysta tylko z jednego konta,
  • współpracowanie z innymi użytkownikami w celu angażowania się w czynności stanowiące naruszenie Zasad Xa lub promowania podobnych czynności, w tym czynności stanowiących naruszenie naszych Zasad dotyczących nadużyć.
    

Zaangażowanie i statystyki


Niedozwolone jest sztuczne zwiększanie liczby swoich lub cudzych obserwujących, lub poziomu zaangażowania.
Dotyczy to między innymi następujących czynności:

 • sprzedawanie/kupowanie zaangażowania dotyczącego postów lub konta, w tym sprzedawanie/kupowanie obserwujących lub interakcji (posty podane dalej, polubienia, wzmianki, głosy oddane w ankietach),
 • aplikacje – używanie lub promowanie usług lub aplikacji stron trzecich obiecujących zwiększenie liczby obserwujących lub wzrost zaangażowania w stosunku do postów,
 • wzajemne zwiększanie zaangażowania – zawieranie transakcji lub współpracowanie z innymi użytkownikami w celu wymiany obserwowań lub interakcji dotyczących postów (w tym, między innymi, praktyki typu „łańcuszki obserwowań”, „talie”, „podanie dalej za podanie dalej”),
 • przenoszenie lub sprzedawanie kont – sprzedawanie, kupowanie, pośredniczenie w sprzedaży lub oferowanie sprzedaży, zakupu lub pośrednictwa sprzedaży kont na Xze, nazw użytkowników lub tymczasowych dostępów do kont na Xze.
   

Korzystanie z funkcji Xa w sposób niezgodny z przeznaczeniem


Niedozwolone jest korzystanie z funkcji Xa w sposób niezgodny z przeznaczeniem w celu zakłócenia korzystania z Xa przez innych użytkowników
Dotyczy to następujących zachowań:
 

posty i prywatne wiadomości

 • wysyłanie zbiorowych, agresywnych, obszernych, niechcianych odpowiedzi, wzmianek lub prywatnych wiadomości,
 • wielokrotne udostępnianie i usuwanie tych samych treści;
 • wielokrotne publikowanie identycznych lub prawie identycznych postów lub wielokrotne wysyłanie identycznych prywatnych wiadomości,
 • wielokrotne udostępnianie postów lub wysyłanie prywatnych wiadomości zawierających łącza bez żadnego komentarza, z częstotliwością stanowiącą znaczną część aktywności użytkownika dotyczącej postów / prywatnych wiadomości,
 • postowanie wybranej treści w zwielokrotnionej formie, indywidualnie lub w porozumieniu z właścicielami innych kont. Dowiedz się więcej na temat naszych Zasad dotyczących kopiowania treści i duplikatów.

Obserwowanie

 • masowa rezygnacja z obserwowania – rozpoczynane obserwowania, a następnie rezygnacja z obserwowania dużej liczby kont,
 • rozpoczynanie obserwowania i/lub rezygnacja z obserwowania, bez wyraźnego powodu, dużej liczby kont lub przypadkowych kont w krótkim czasie, w szczególności przy użyciu automatyzacji,
 • duplikowanie obserwujących, w szczególności przy użyciu automatyzacji.
   

Zaangażowanie

 • agresywne lub automatyczne zaangażowanie dotyczące postów mające na celu zwiększenie ruchu sieciowego lub przekierowanie uwagi użytkowników z dyskusji na Xze na wskazane konta, strony, produkty, usługi lub inicjatywy,
 • agresywne dodawanie użytkowników do list lub Chwil.
   

Tagi 

 • stosowanie popularnego tagu w celu podważenia lub modyfikacji treści dyskusji i zwiększenia ruchu lub zainteresowania określonymi kontami, stronami, produktami, usługami lub inicjatywami,
 • wysyłanie pojedynczych lub wielu postów zawierających nieuzasadnioną liczbę tagów lub tagi niezwiązane z tematem.
   

Adresy URL

 • publikowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub linków do oprogramowania, którego celem jest uszkodzenie lub zakłócenie działania przeglądarki (złośliwe oprogramowanie) lub komputera innej osoby, lub naruszenie jej prywatności (phishing),
 • udostępnianie linków wprowadzających w błąd lub mających na celu oszukanie użytkowników, np. linków partnerskich, linków porywających kliknięcia itp.
   

Jakie zachowania nie stanowią naruszenia tych zasad?


Poniższe zachowania nie stanowią naruszenia tych zasad:

 • okazjonalne udostępnianie linków bez komentarza,
 • współpracowanie z innymi użytkownikami w celu wyrażania idei, punktów widzenia, wsparcia wobec określonych inicjatyw lub sprzeciwu wobec wybranych tematów, pod warunkiem, że czynności te nie powodują naruszenia Zasad Xa,
 • zarządzanie wieloma kontami reprezentującymi różne osoby, cele lub zastosowania. Konta te mogą wchodzić ze sobą w interakcje, pod warunkiem, że nie powodują ona naruszenia innych zasad. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:
  • organizacje posiadające powiązane ze sobą lecz osobne instancje lub filie, takie jak spółki z biurami w wielu lokalizacjach,
  • posiadanie konta osobistego oraz anonimowego konta lub kont reprezentujących zainteresowania lub inicjatywy użytkownika,
  • konta zautomatyzowane dotyczące zainteresowań lub inicjatyw artystycznych.
    

Kto może zgłosić naruszenie zasad?


Każdy użytkownik może zgłosić wybrane konta lub posty. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz. Wszystkie otrzymane zgłoszenia pomagają nam ulepszać nasz system egzekwowania przestrzegania zasad oraz identyfikować nowe, dopiero powstające trendy i schematy zachowań. 
 

W jaki sposób mogę zgłosić naruszenie zasad?


Za pomocą aplikacji

Zgłoszenie można wysłać za pomocą aplikacji:

 1. W tym celu wybierz opcję Zgłoś posta, korzystając z menu .
 2. Następnie wybierz: To są treści niewiadomego pochodzenia lub spam
 3. Wskaż opcję, która najlepiej odpowiada bieżącej sytuacji.
 4. Wyślij zgłoszenie.
   

Na komputerze

Zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem komputera:

 1. W tym celu wybierz opcję Zgłoś posta, korzystając z menu .
 2. Następnie wybierz: To są treści niewiadomego pochodzenia lub spam.
 3. Wskaż opcję, która najlepiej odpowiada bieżącej sytuacji.
 4. Wyślij zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy

Możesz również zgłosić wybrane treści, korzystając z naszego formularza do zgłaszania spamu. W tym celu należy wybrać opcję „Chcę zgłosić spam na Xze”.

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad?


Konsekwencje naruszenia tych zasad różnią się w zależności od tego, jak poważne było naruszenie, oraz czy podobne naruszenia występowały już wcześniej. Podejmowane przez nas czynności zależą również od rodzaju zgłoszonej aktywności. Możemy podjąć któreś z następujących kroków:
 

Zadania zapobiegające udostępnianiu spamu

Konta, na których wykryto podejrzany poziom aktywności, mogą zostać zablokowane, a ich właściciele poproszeni o podanie dodatkowych informacji (np. numeru telefonu) lub rozwiązanie zadania reCAPTCHA. 
 

Czarne listy adresów URL

Adresy, które wydają się nam niebezpieczne, dodawane są przez nas do czarnych list. Możemy też ostrzegać użytkowników przed takimi adresami. Dowiedz się więcej na temat niebezpiecznych łączy – tutaj przeczytasz również o tym, co należy zrobić, jeśli wysłany przez Ciebie adres URL został błędnie uznany za niebezpieczny.
 

Usuwanie postów i tymczasowe blokady konta

 • Jeżeli zachowanie dotyczące manipulowania platformą lub udostępniania spamu jest pojedynczym przypadkiem lub występuje po raz pierwszy, możemy podjąć szereg działań, od żądania usunięcia jednego lub kilku postów po tymczasowe zablokowanie konta lub kont. Kolejne przypadki manipulowania platformą mogą skutkować trwałym zawieszeniem konta.
 • W przypadku naruszenia dotyczącego korzystania z wielu kont jednocześnie możemy poprosić Cię o wybranie konta, które chcesz zachować. Pozostałe konta zostaną trwale zawieszone.

Trwałe zawieszenie konta

W przypadku poważnych naruszeń konta zostaną trwale zawieszone bezpośrednio po wykryciu naruszenia. Poniżej przedstawiamy przykłady poważnych naruszeń:

 • sposób korzystania z konta na Xze, który w większości stanowi naruszenie wyżej opisanych zasad,
 • wykorzystywanie którejś ze strategii opisanych w tym artykule w celu zakłócenia integralności procesu wyborczego,
 • kupowanie/sprzedawanie kont,
 • tworzenie kont w celu zastępowania lub naśladowania zawieszonych kont,
 • korzystanie z kont, co do których mamy pewność, że należą one do stron winnych naruszeń Zasad Xa.

Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało zawieszone w wyniku błędu, odwołaj się od tej decyzji.

Dodatkowe materiały


Dowiedz się więcej na temat naszych zasad dotyczących automatyzacji dla programistów, działań, jakie podejmujemy w celu zapewnienia integralności procesu wyborczego, naszych zasad dotyczących oszustw finansowych, zasad dotyczących treści uzyskanych na drodze włamania się na czyjeś konto, naszego podejścia do skoordynowanej szkodliwej aktywności oraz naszych wytycznych dotyczących promocji i konkursów.

Dowiedz się więcej na temat sposobów egzekwowania przestrzegania naszych zasad oraz naszego podejścia do tworzenia i egzekwowania naszych zbiorów zasad.

Udostępnij ten artykuł