Over de makers van Supervolgers

Supervolgers kan mensen op X helpen een maandelijks inkomen te verdienen uit de gesprekken die ze tot stand brengen. Je kan een deel van de inkomsten die X verdient met betaalde abonnementen uitbetaald krijgen door je meest betrokken volgers een extra niveau van toegang en bonuscontent aan te bieden. 

 

Let op: mensen in de VS die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan onze eerste Supervolgers-testgroep. De aankoop van Supervolgers-abonnementen is momenteel wereldwijd mogelijk in X voor iOS en Android, en op X.com in de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Interactie met Supervolgers-content is alleen mogelijk vanaf een iOS- of Android-apparaat. 

Aan de slag met Supervolgers

 

Hoe werkt Supervolgers?

Als je geselecteerd bent om deel te nemen aan de Supervolgers-testgroep, kunnen mensen op Twitter Twitter betalen om je te supervolgen. Ze krijgen toegang tot extraatjes, zoals bonuscontent en interacties van de mensen die ze supervolgen. Als Supervolgers op je antwoorden, zie je een badge naast hun naam, zodat je ze gemakkelijker kan herkennen en met hen in contact kan komen.

Je kan een deel van de inkomsten uitbetaald krijgen die Twitter verdient dankzij mensen die betalen om jou te supervolgen. Lees onze Makersvoorwaarden voor Supervolgers om meer te weten te komen over inkomstenpotentieel. 

 

Welke functies zijn beschikbaar in Supervolgers?

Exclusieve Tweets

Momenteel kunnen mensen die een Supervolgers-aanbod hebben, Tweets delen met hun Supervolgers. 

Supervolgers vallen op met badges naast hun naam wanneer ze antwoorden op de persoon die ze supervolgen. Deze badges zijn publiekelijk zichtbaar.

Makers van Supervolgers (alleen op iOS) zien nu een tabblad in de sectie Meldingen, speciaal voor abonnementsactiviteiten. 

Makers van Supervolgers (op het web) kunnen nu hun Supervolgers-intro en -beschrijving bewerken om hun abonnementsaanbod te wijzigen.


Abonnementslinks

Een speciale link naar je Supervolgers-pagina die je op en buiten Twitter kan delen. 

Supervolgers-community

Makers van Supervolgers krijgen toegang tot de officiële Makers van Supervolgers-community op Twitter waar ze met elkaar kunnen verbinden. Makers die aan de community willen deelnemen, moeten akkoord gaan met de community-regels en een verzoek indienen om lid te worden.

 

Spaces alleen voor abonnees

Makers van Supervolgers kunnen live-gesprekken alleen voor abonnees hosten wanneer ze een Space beginnen en \'Alleen Supervolgers kunnen deelnemen\' selecteren. Meer informatie over Spaces gebruiken

Naarmate we het programma verder uitrollen, hopen we Spaces, nieuwsbrieven en andere Twitter-functies op te nemen als mogelijke bonuscontent. 

 

Waaraan moet je voldoen om deel te kunnen nemen aan Supervolgers?

Om in aanmerking te komen voor Supervolgers moet je voldoen aan onze minimale inschrijfvoorwaarden:

 1. je moet 18 jaar of ouder zijn;
 2. je moet minstens 10.000 volgers hebben
  ;
 3. en je moet minstens 25 keer hebben getweet in de afgelopen 30 dagen.

Lees voor de volledige lijst van toelatingscriteria ons Beleid aangaande Supervolgers.

Let op: geaccepteerde deelnemers aan Supervolgers moeten ook elke 30 dagen minimaal 25 posts versturen.

 

Wie kan zich opgeven om mee te doen aan Supervolgers?

Op dit moment is het aantal mensen dat een Supervolgers-aanbod kan aanvragen beperkt tot mensen in de VS die aan de minimale geschiktheidscriteria voldoen. Als je in aanmerking komt, dien je een aanvraag in vanuit het hoofdmenu van je Twitter-app. Als je in aanmerking komt maar niet wordt geselecteerd, zetten we je op onze wachtlijst.

 

Waar kan ik de Supervolgersaanvraag vinden?

 1. Ga naar het hoofdmenu.
 2. Tik op Geld verdienen.
 3. Tik op Supervolgers.
 

Hoe kom ik de status te weten van mijn Supervolgers-aanvraag?

Op dit moment testen we Supervolgers met een zeer beperkt publiek. We sturen daarom geen statusupdates voor lopende aanvragen.

Als je aan de minimumeisen voldoet en je wordt goedgekeurd om een Supervolgers-aanbod te hebben, zie je jouw status veranderen op de plek waar je jouw Supervolgers-aanvraag hebt gedaan. Je moet akkoord gaan met de Makersvoorwaarden voor Supervolgers om je aanvraag in te dienen. 

Kandidaten die aan de minimumvereisten voldoen, maar niet voor de eerste testgroep worden geselecteerd, worden automatisch op een wachtlijst geplaatst. Om te zien of de status van hun aanvraag verandert, moeten ze naar het hoofdmenu gaan, Geld verdienen selecteren en vervolgens Supervolgers selecteren.  

 

Welke content wordt van mij verwacht?

Uiteindelijk is het aan jou welke content je maakt. Hier zijn enkele soorten content die je Supervolgers kan aanbieden in Tweets die speciaal voor hen gemaakt zijn:

 • Deel ongescripte gedachten.
 • Vraag om ideeën en meningen met extra Tweets.
 • Geef persoonlijke antwoorden die alleen je Supervolgers kunnen zien.

 

Doe meer ideeën op in deze gids.

 

Kunnen niet-abonnees mijn content bekijken?

Niet-abonnees zien wel je gewone openbare Tweets, maar geen Supervolgers-tweets. Ze zien ook geen Supervolgers-tweets zien die via een link of in een privébericht worden verstuurd.

Supervolgers kunnen je Supervolgers-tweets citeren of retweeten, maar als ze dat doen zien niet-abonnees alleen aanvullende reacties erop. Ze zien helemaal geen Retweets van je Supervolgers-tweets. In plaats daarvan krijgen ze de instructie om je te supervolgen om je Supervolgers-tweet te zien. 

 

Is Supervolgers beschikbaar op iOS, Android en het web?

Mensen in de eerste testgroep die een Supervolgers-aanbod hebben, kunnen alleen op iOS- en Android-apparaten naar Supervolgers tweeten.

Supervolgers-abonnementen zijn te koop bij Twitter op iOS, Android en in bepaalde regio's op twitter.com via onze betalingspartner Stripe. 

Abonnees kunnen momenteel Supervolgers-tweets alleen bekijken vanaf iOS- of Android-apparaten. Na verloop van tijd kunnen abonnees mogelijk op alle platforms de content van Supervolgers bekijken en er een interactie mee aangaan.

 

Wat als ik besluit dat ik niet meer mee wil doen aan Supervolgers?

Als je goedgekeurd bent om een Supervolgers-aanbod te hebben en je wil stoppen met deelname aan de testgroep, dan kan je je account deactiveren op twitter.com en Android-apparaten door hier te klikken.

 

LET OP: het is momenteel niet mogelijk om je account vanaf een iOS-apparaat te deactiveren. We raden Supervolgers-makers op iOS die hun account willen deactiveren aan om dit vanaf het web te doen door hier te klikken.

 

Van het deactiveren van je Supervolgers-account worden je Supervolgers op de hoogte gebracht. De Supervolgers-knop op je profiel wordt verwijderd.

 

Wat moet ik doen als ik het aanbieden van mijn Supervolgers-abonnement heb gedeactiveerd, maar ik daarmee opnieuw wil beginnen?

 

Zodra je je Supervolgers-abonnementsaanbod deactiveert, wordt je aanvraag verwijderd. Als je later opnieuw een Supervolgers-aanbod wil hebben, moet je opnieuw een aanvraag indienen. 

 

Betaald krijgen

 

Wie bepaalt de prijs van Supervolgers-abonnementen?

Jij bepaalt de prijs van het abonnement op jouw Supervolgers-aanbod door te kiezen uit een van de door Twitter beschikbaar gestelde prijspunten: $ 2,99, $ 4,99 of $ 9,99.*

* Let op: het tarief dat je tijdens het instellen kiest, bepaalt de prijs die Twitter in rekening brengt voor abonnementen op jouw Supervolgers-aanbod voor de duur van deze eerste testperiode. 

 

Wat als ik de abonnementsprijs die Twitter vraagt voor mijn Supervolgers-aanbod wil wijzigen?

Tijdens deze eerste test is het niet mogelijk om het tarief te wijzigen dat je tijdens het instellen van je Supervolgers-aanbod hebt gekozen. 

We hopen je in de toekomst de mogelijkheid te kunnen geven om abonnementsprijzen te wijzigen. 

 

Hoeveel kan ik verdienen?

Je komt in aanmerking om tot 97%* van de inkomsten die Twitter heeft verdiend met jouw Supervolgers-abonnement uitbetaald te krijgen, na aftrek van in-app-aankoopkosten, tot je in totaal $ 50.000 hebt verdiend aan Twitter met alle producten van Twitter waarmee je geld kan verdienen. 

* Let op: Na in totaal $ 50.000 te hebben verdiend, kan je tot 80% van de inkomsten die X heeft verdiend, na aftrek van in-app-aankoopkosten, uitbetaald krijgen. Lees onze Makersvoorwaarden voor Supervolgers voor meer over het inkomstenaandeel en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Voorbeeld van de verdeelsleutel voor de inkomsten**

** uitsluitend voor demonstratiedoeleinden

Een maker is gevestigd in de Verenigde Staten en stelt zijn of haar Supervolgers-abonnement in op $ 4,99. Iemand uit de Verenigde Staten abonneert zich (op dit moment alleen beschikbaar op iOS en Android, of het web),*** en betaalt X in USD. Deze maker heeft in zijn hele bestaan nog geen $ 50.000 verdiend met X met producten van X die daarvoor bedoeld zijn.

*** Let op: het voorbeeld hieronder is alleen van toepassing op aankopen in de iOS-app, hier vallen geen aankopen op het web onder.

$ 4,99 - abonnementskosten voor Supervolgers

$ 1,50 - in-app-aankoopkosten van Apple (momenteel valt 30% van de abonnementskosten onder Apple's voorwaarden, die door Apple kunnen worden gewijzigd)

$ 0,10 - minimumaandeel van de inkomsten van X

$ 3,39 - maker komt in aanmerking om tot dit bedrag te ontvangen van X

 

Hoe word ik betaald?

Als je goedkeuring hebt om deel uit te maken van de Supervolgerstestgroep, moet je een bevestigd Stripe-account openen bij onze uitbetalingsaanbieder.  

Stripe bepaalt op grond van de locatie van de maker op welke manieren er kan worden uitbetaald. 

 

Wanneer kan ik een uitbetaling krijgen?

Er zullen geen inkomstenaandeelbetalingen aan jou verschuldigd zijn, tenzij wij eerst een bedrag hebben geregistreerd en aan jouw content hebben toegeschreven dat voldoet aan het minimale betalingsbedrag van $ 50. Als je de drempel van $ 50 niet haalt, wordt het onbetaalde bedrag meegenomen naar de volgende maand totdat de drempel is gehaald of overschreden.

Let op: geschatte opbrengsten van inkomstenaandelen worden aangepast als terugboekingen met succes worden verwerkt. Het bedrag aan inkomsten wordt ook aangepast als Apple of Google een terugbetaling voor een abonnement uitvoeren.

 

Ik heb het minimale uitbetalingsbedrag bereikt, waarom kan ik geen uitbetaling aanvragen?

Het kan zijn dat je uitbetalingsverzoek niet verwerkt wordt omdat de gegevens in je account niet overeenkomen met die van onze betalingsprovider. Wellicht moet je jouw bankgegevens (of bankpas) opnieuw invoeren bij je betalingsprovider.

 

Hoe werken restituties?

Alle aankopen van abonnementen zijn definitief en worden niet terugbetaald, behalve waar dit wettelijk is vereist. Dit omvat abonnementen die zijn gekoppeld aan opgeschorte Twitter-accounts of accounts waartoe je, om wat voor reden dan ook, geen toegang meer hebt. Supervolgers kunnen zich op elk moment om welke reden dan ook uitschrijven, en moeten dat doen om ervoor te zorgen dat ze niet langer voor het abonnement gefactureerd worden. 

 

Wat is de invloed van terugboekingen op mijn uitbetaling?

Wanneer een aankoop van een abonnement van Twitter wordt teruggeboekt, zullen wij het bedrag van de terugboeking aftrekken van het totale geschatte inkomstenaandeel van de maker. Twitter behoudt zich het recht voor om makers kosten die Twitter verschuldigd is voor terugboekingen in rekening te brengen, maar kan ervoor kiezen dit niet te doen. Twitter kan ook alle kosten in verband met terugboekingen op je verhalen.

 

Mijn uitbetaling werd verwerkt, waarom heb ik het geld nog niet ontvangen?

Het duurt gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen voordat betalingen op je bankrekening zichtbaar zijn. In sommige gevallen kan het tot 10 werkdagen duren.

 

Ik doe belastingaangifte in de VS, krijg ik dan een 1099-formulier?

Ja. Personen in de VS ontvangen een IRS-1099-formulier als ze meer dan USD 600 hebben verdiend in het voorliggende fiscaal jaar. Je ontvangt een kopie van je 1099-formulier.

Dit artikel delen