Over antwoorden en vermeldingen

Neem deel aan gesprekken op X door op anderen te antwoorden en ze in jouw eigen posts te vermelden.

Overzicht antwoorden

 

 • Een antwoord is een reactie op de post van een ander. Klik of tik op het pictogram Antwoorden  in een post om te antwoorden.
 • Wanneer je op iemand antwoordt, komt er Als antwoord op ... in je post te staan in de tijdlijn van je profielpagina. Wanneer iemand op een van jouw posts antwoordt, staat er Als antwoord op jou boven de post en krijg je een melding op het tabblad Meldingen.
 • Wanneer twee mensen op elkaar antwoorden, wordt dat alleen getoond op de tijdlijn van mensen voor wie dat relevant is, zoals mensen die beiden volgen.
 • Als je klikt of tikt op een antwoord in je tijdlijn, wordt dit uitgevouwen en zie je ook de post waarop is geantwoord.
 • Antwoorden van een persoon met afgeschermde posts zijn alleen zichtbaar voor zijn of haar volgers op X.
 • Als iemand jou een antwoord stuurt en jij diegene niet volgt, wordt het antwoord niet in je tijdlijn van de startpagina weergegeven. In plaats daarvan wordt het antwoord op het tabblad Meldingen weergegeven.
 • Soms worden antwoorden in een gesprek niet altijd in chronologische volgorde getoond. We streven ernaar jou de content te laten zien waarvan wij denken dat die voor jou interessant is en op een betekenisvolle manier bijdraagt aan het gesprek. Dat is content die relevant, geloofwaardig en veilig is. Wanneer we antwoorden hoger rangschikken, doen we dat op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld of de auteur van de oorspronkelijke post heeft geantwoord, of het een antwoord is van iemand die jij volgt, en of de persoon die antwoordt X Blue-abonnee is.
Een antwoord plaatsen
 1. Ga naar de post waarop je wil antwoorden.
 2. Klik op het pictogram Antwoorden 
 3. Er verschijnt een opstelvak. Typ je bericht en klik of tik op Antwoorden om het te plaatsen.

Denk na voordat je post

 

Gezonde communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als jouw antwoord op een post wordt geïdentificeerd als mogelijk schadelijke of aanstootgevend, kunnen wij jou via een prompt vragen je bericht aan te passen voordat je het plaatst. Je kan het antwoord op de post verzenden, bewerken of verwijderen. En als je denkt dat we een fout maken, kan je dat aan ons laten weten.

Als jouw antwoord op een Tweet mogelijk schadelijke of aanstootgevende taal bevat, kunnen wij je via een prompt vragen je bericht aan te passen.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin je met \'ja\' of \'nee\' aan kan geven of we het mis hebben.

Let op: deze meldingen zijn alleen beschikbaar voor mensen die X in het Engels gebruiken.

 
 
Verborgen antwoorden

Auteurs van posts hebben de mogelijkheid om antwoorden op hun posts te verbergen. Iedereen kan verborgen antwoorden nog steeds bekijken via het pictogram \'Verborgen antwoord\', dat bij de oorspronkelijke post wordt weergeven wanneer er verborgen antwoorden zijn. Bovendien kan de auteur van de post het verbergen op elk moment ongedaan maken. Als de auteur van een post een antwoord verbergt, wordt de auteur van het antwoord hiervan niet op de hoogte gesteld. 

Een antwoord verbergen

 1. Klik of tik in het antwoord op een van je posts op het pictogram .
 2. Selecteer Antwoord verbergen en bevestig.
 3. Klik of tik voor het bekijken van je verborgen antwoorden op het pictogram Verborgen antwoord . Dit staat rechtsonder je oorspronkelijke post.  
   

Het verbergen van een antwoord ongedaan maken

 1. Klik of tik op het pictogram Verborgen antwoord .
 2. Klik of tik op het pictogram  bij het antwoord dat je zichtbaar wil maken.
 3. Selecteer Antwoord zichtbaar maken.
   

Verborgen antwoorden die niet zichtbaar zijn op de pagina met verborgen antwoorden

 • Verborgen antwoorden van een afgeschermd account zijn niet zichtbaar op de pagina met verborgen antwoorden, die je opent met het pictogram Verborgen antwoord Ook zijn verborgen antwoorden die door de auteur zijn verwijderd, niet langer zichtbaar op die pagina.
 • Als je een antwoord van een bepaald account verbergt en dat account negeert of blokkeert jou, kan je dat antwoord niet meer bekijken of het verborgen antwoord weer zichtbaar maken. 
   

Verborgen antwoorden met een melding

 • Een verborgen antwoord wordt vervangen door een melding (een bericht waarin staat dat de post niet beschikbaar is), als je het wil bekijken in je tijdlijn van de startpagina en alleen als een ander account erop reageert (vanaf de pagina met verborgen antwoorden). 
 • Als er niemand op het verborgen antwoord reageert, wordt het niet vervangen door een melding in je tijdlijn op de startpagina. 

Let op: deze functie is beschikbaar in X voor iOS, X voor Android en op X.com. Deze functie is niet beschikbaar op postDeck.


Overzicht vermeldingen
 

 • Een vermelding is een post die de gebruikersnaam van een andere persoon bevat. 
 • We verzamelen deze berichten en al je antwoorden op het tabblad \'Meldingen\'.
 • Als je meerdere gebruikersnamen in je post opneemt, zien al deze personen je post op hun tabblad \'Meldingen\'.
 • Als je naar de profielpagina van een ander account op X gaat, worden er geen posts weergegeven waarin dit account wordt vermeld. Je kan echter wel op X zoeken naar posts waarin de gebruikersnaam wordt vermeld. Lees meer over het gebruik van zoeken.
Een vermelding of tag op Twitter plaatsen
 1. Typ je bericht in het opstelvenster voor posts
 2. Plaats het @-teken vóór de gebruikersnaam wanneer je een bepaald account aanspreekt. Voorbeeld: Ik post op @X!
 3. Klik of tik op posten om de post te plaatsen.
  Let op: als je post een antwoord is, staat er Antwoorden op de knop om te plaatsen. Zodra de post is geplaatst, wordt de gebruikersnaam in je post een link naar de profielpagina van het account.
 


Bepalen in welke gesprekken je wordt vermeld
 

Verwijder je tag uit ongewenste gesprekken waarin je wordt vermeld.

Een gesprek verlaten vanuit \'Meldingen\'
Stap 1

Ga vanuit je tijdlijn op de startpagina naar je menubalk en selecteer Meldingen. Ga vervolgens naar je tabblad Vermeldingen

Stap 2

Zoek de Tweet waarin je wordt vermeld waarvan je de tag wil verwijderen.  

Stap 3

Tik of klik op het pictogram  Meer

Stap 4

Selecteer Dit gesprek verlaten.

Stap 5

Je ontvangt een melding die je laat weten dat mensen je in dit gesprek niet meer kunnen vermelden en dat je geen verdere meldingen meer krijgt. Om verder te gaan, selecteer je Verlaten

Stap 6

Als je het gesprek verlaat, wordt de link van je gebruikersnaam, ook wel \'handle\' genoemd, verborgen.

Let op: hoewel niemand meldingen krijgt als je een gesprek verlaat, wordt je gebruikersnaam wel anders weergegeven. Je ontvangt geen verdere meldingen en je kan het gesprek nog steeds bekijken. Op dit moment kan je het verlaten van een gesprek niet ongedaan maken. 

Een gesprek vanuit een gesprekscollectie verlaten
Stap 1

Tik of klik in de collectie op het pictogram  Meer rechts bovenaan waar de collectie begint. 

Stap 2

Selecteer Dit gesprek verlaten.

Stap 3

Je ziet een melding die je laat weten dat mensen je in dit gesprek niet meer kunnen vermelden en dat je geen verdere meldingen meer krijgt. Om verder te gaan, selecteer je Verlaten.

Stap 4

Als je het gesprek verlaat, wordt de link van je gebruikersnaam, ook wel \'handle\' genoemd, verborgen.

Let op: hoewel niemand meldingen krijgt als je een gesprek verlaat, wordt je gebruikersnaam wel anders weergegeven. Je ontvangt geen verdere meldingen en je kan het gesprek nog steeds bekijken. Op dit moment kan je het verlaten van een gesprek niet ongedaan maken.

Een vermelding of tag op Twitter plaatsen
 1. Typ je bericht in het opstelvenster voor posts
 2. Plaats het @-teken vóór de gebruikersnaam wanneer je een bepaald account aanspreekt. Voorbeeld: Ik post op @X!
 3. Klik of tik op posten om de post te plaatsen.
  Let op: als je post een antwoord is, staat er Antwoorden op de knop om te plaatsen. Zodra de post is geplaatst, wordt de gebruikersnaam in je post een link naar de profielpagina van het account.


Onthou het volgende
 

 • Als je naar de profielpagina van een ander account op X gaat, worden er geen posts weergegeven waarin dit account wordt vermeld. Je kan echter wel op X zoeken naar posts waarin de gebruikersnaam wordt vermeld. Lees meer over het gebruik van de zoekfunctie van X.
 • Antwoorden van een persoon met afgeschermde posts zijn alleen zichtbaar voor de volgers die diegene heeft goedgekeurd.
 • Als iemand jou een antwoord stuurt en jij diegene niet volgt, wordt het antwoord niet in je tijdlijn van de startpagina weergegeven. In plaats daarvan wordt het antwoord op het tabblad \'Meldingen\' weergegeven.
Pushmeldingen voor gesprekken
Stap 1

Tik in het bovenste menu op je profielafbeelding.

Stap 2

Tik op Instellingen en privacy.

Stap 3

Tik op Meldingen en vervolgens op Pushmeldingen.

Stap 4

Tik op Vermeldingen en antwoorden.

Stap 5

Versleep de schuifregelaar om de instelling in te schakelen.

Stap 1

In het bovenste menu zie je een pictogram voor het navigatiemenu  of je profielicoon. Tik op het pictogram dat jij hebt.

Stap 2

Tik op Instellingen en privacy.

Stap 3

Tik op Meldingen en vervolgens op Pushmeldingen.

Stap 4

Tik op Vermeldingen en antwoorden.

Stap 5

Schakel het selectievakje in om de instelling in te schakelen.

Dit artikel delen