Handelsmerkbeleid

Overzicht
 

April 2023

Het is niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten en handelsmerken, van anderen te schenden.

Een handelsmerk is een woord, logo, woordgroep of middel waaraan de goederen of diensten van de houder van het handelsmerk op de markt te herkennen zijn. Onder het merkenrecht mogen anderen een handelsmerk niet gebruiken op een manier waarvoor geen toestemming is gegeven of die verwarrend kan zijn.  

Wat is een schending van dit beleid?
 

Het gebruik van een handelsmerk op een manier die mensen kan misleiden of verwarren over je verbondenheid aan een merk, vormt mogelijk een schending van ons handelsmerkbeleid.
 

Wat is geen schending van dit beleid?
 

Verwijzen naar het handelsmerk van een ander is niet automatisch een schending van het handelsmerkbeleid van X. Voorbeelden van situaties die geen schending vormen:

  • gebruik van een handelsmerk op een manier die buiten het bereik van de merkregistratie valt, bijvoorbeeld in een andere regio of een andere goederen- of dienstenklasse dan beschreven in de registratie; en
  • gebruik van een handelsmerk op nominatieve wijze of een andere wijze van eerlijk gebruik. Zie voor meer informatie ons Beleid voor misleidende en bedrieglijke identiteiten.

 
 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

X onderzoekt alleen verzoeken die worden ingediend door de houder van het handelsmerk of diens gemachtigde vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een juridisch vertegenwoordiger of een andere vertegenwoordiger van een merk. 
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Je kan een handelsmerk rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van handelsmerkovertredingen. Verstrek alle informatie waar in het formulier om wordt gevraagd. Als je een onvolledig rapport indient, moeten we contact met je opnemen voor de ontbrekende informatie. Hierdoor wordt je rapport langzamer verwerkt.

Opmerking: mogelijk verstrekken we je naam en andere informatie in het rapport aan de accounthouder.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

Als we vaststellen dat je ons handelsmerkbeleid hebt geschonden, kunnen we je account opschorten. Afhankelijk van het type schending kunnen we je de kans bieden om alsnog te voldoen aan onze beleidsregels. In andere gevallen wordt een account mogelijk direct bij de eerste beoordeling permanent opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar maken.

 

Meer informatie
 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen