Beleid inzake misbruik van meldingsfuncties

Overzicht


Maart 2023

Je mag je niet inlaten met het misbruiken van meldingsfuncties of -systemen van X. Hieronder vallen meldingen die zijn ingediend via de officiële applicaties, de webclient en het Helpcentrum van X, of met behulp van de X API.

Wat is een schending?

 • Gebruik maken van meldingsfuncties of -formulieren van X, handmatig of door het gebruik van automatisering, om dubbele of onjuiste meldingen in grote aantallen in te dienen; dit omvat, maar is niet beperkt tot:
  • het herhaaldelijk melden van dezelfde post(s);
  • het indienen van grote aantallen meldingen over posts die de regels van X niet schenden;
  • het gebruiken van meerder accounts of andere technische middelen om de limieten van het aantal meldingen te omzeilen;
  • het gebruiken van automatisering om grote aantallen meldingen in te dienen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van X;
 • het coördineren en/of aanmoedigen van anderen om de meldingsfuncties van X te misbruiken om anderen onder valse voorwendselen lastig te vallen, of te hopen dat hun account(s) of post(s) worden beperkt of verwijderd.

Wat wordt verstaan onder 'grote aantallen', kan variëren afhankelijk van het totale gemiddelde volume van meldingen per meldingsentiteit (bijv. een account van X), en is onderhevig aan veranderingen in de tijd. We kunnen ook gebruikmaken van maatstaven zoals percentages van bruikbare en niet-bruikbare meldingen als een percentage van het totale meldingsvolume om te bepalen of dit beleid wordt gehandhaafd.

Wat is geen schending?

 • Het te goeder trouw handmatig indienen van meldingen van posts die volgens jou het beleid van X schenden;
 • anderen aanmoedigen om te goeder trouw gebruik te maken van de meldingsfuncties van X voor vragen aan klantenondersteuning.

Wetshandhavingsorganisaties (LEO) en niet-gouvernementele organisaties (NGO) mogen automatisering gebruiken om zonder voorafgaande toestemming meldingen in te dienen, mits zij zich als dergelijke organisaties identificeren, hetzij door meldingen in te dienen via hun officiële e-maildomein, hetzij in de applicatie via een geverifieerd account dat hun gelieerde entiteit vertegenwoordigt.

Wat gebeurt er als je het beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen. We kunnen het volgende doen:

 

Een challenge tonen voordat we je melding accepteren

We kunnen een challenge tonen als we denken dat je mogelijk teveel meldingen indient op een manier die dit beleid schendt. Je moet de challenge voltooien voordat je vervolgens meldingen kan indienen.

X behoudt zich het recht voor om jou challenges te blijven aanbieden als we denken dat je betrokken bent bij het voortdurend schenden van dit beleid.

 

De verwerking tijdelijk pauzeren

We kunnen een waarschuwing geven en vervolgens de indiening en het verwerken van meldingen en klachten aan X beperken als je regelmatig meldingen indient die een schending vormen van dit beleid. X kan de verwerking van je meldingen naar eigen goeddunken hervatten.

 

Permanente opschorting van je account

Accounts waarvan wij denken dat ze betrokken zijn bij ernstige vormen van misbruik van de meldingsfuncties van X, kunnen per geval worden opgeschort. Voorbeelden van ernstige schendingen zijn:

 • voortdurend en herhaaldelijk schenden van het beleid, ondanks (een) eerdere waarschuwing(en);
 • het onderhouden van meerdere accounts met als doel het schenden van dit beleid via verschillende accounts; en
 • het gebruiken van automatisering om grote aantallen meldingen in te dienen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van X.

 

Dit artikel delen