Beleid betreffende namaakgoederen

X verbiedt de verkoop van namaakgoederen of de promotie daarvan op het X-platform.

 

Wat zijn namaakgoederen?


Namaakgoederen zijn goederen, met inbegrip van digitale producten, die worden gepromoot, verkocht of anderszins verspreid onder een merk of handelsmerk dat identiek is aan het geregistreerde handelsmerk van een ander bedrijf, of die niet van echt te onderscheiden vallen, zonder toestemming van het handelsmerk of de merkeigenaar. Namaakgoederen kunnen worden gepresenteerd als origineel product van de merkeigenaar, in de hoop dat de consument dat gelooft, of als vervalsing, replica of imitatie van een origineel product. 

 

Waarin verschilt dit beleid van het handelsmerkbeleid van X?


Het handelsmerkbeleid van X heeft betrekking op het gebruik van handelsmerken waar dat kan leiden tot misleiding of verwarring over de verbondenheid van een persoon aan een merk, en niet op de verkoop of promotie van namaakgoederen. Het X-beleid betreffende namaakgoederen is van toepassing op de verkoop of promotie van namaakgoederen.

 

Wat is een overtreding van het beleid betreffende namaakgoederen van X?


Het verkopen of promoten van namaakgoederen op het platform vormt een overtreding van het beleid betreffende namaakgoederen van X. Het beleid betreffende namaakgoederen van X verbiedt onder meer het volgende:

  • Niet-originele producten die worden gepresenteerd als originele producten van het handelsmerk of de merkeigenaar.
  • Producten die worden beschreven als vervalsing, replica of imitatie met gebruik van een handelsmerk of merknaam zonder toestemming van het handelsmerk of de merkeigenaar.
  • Het aanbieden, promoten, verkopen of faciliteren van niet-geautoriseerde toegang tot content, met inbegrip van digitale goederen.

 

Hoe gaat X om met meldingen van namaakgoederen?


We beoordelen elke melding en gaan daarna als volgt te werk:

  • Als we concluderen dat het beleid betreffende namaakgoederen is overtreden, kunnen we het account opschorten of de toegang tot het materiaal blokkeren.
  • Als je adverteerder bent op het X Ads-platform: Promoted posts die in strijd zijn met dit beleid, worden afgewezen. Bovendien kunnen we je verwijderen van het X Ads-platform. 

 

Wat is geen overtreding van het beleid betreffende namaakgoederen?

 

  • Content met nieuws, informatie of opmerkingen over goederen of services vormt geen overtreding van het beleid betreffende namaakgoederen. 
  • De promotie, verkoop en wederverkoop van originele merkgoederen is niet automatisch in strijd met het beleid.
  • Het op misleidende wijze gebruiken van materialen waarop handelsmerken vermeld zijn, maar waarbij het niet gaat om de verkoop of promotie van namaakgoederen, is niet in strijd met het beleid betreffende namaakgoederen, maar kan wel in strijd zijn met ons handelsmerkbeleid.

 

Hoe rapporteer ik een overtreding van het beleid betreffende namaakgoederen?


Als je vermoedt dat een account het beleid betreffende namaakgoederen van X overtreedt, kan je dat rapporteren via het ondersteuningsformulier. Gebruik het juiste formulier om er zeker van te zijn dat we over alle vereiste informatie beschikken om je melding snel te verwerken. Geef alle informatie waar in het formulier om wordt gevraagd. Als je een onvolledig rapport indient, nemen we later contact met je op voor de resterende informatie. Dit zorgt er wel voor dat je rapport langzamer wordt verwerkt.

Heb je problemen met het formulier? Werk dan je browser bij of gebruik een andere browser.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


Als we vaststellen dat je ons beleid betreffende namaakgoederen hebt geschonden, kunnen we je account opschorten. In sommige gevallen wordt een account mogelijk direct bij de eerste beoordeling permanent opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

 

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen