Sửa lỗi trong API hoạt động tài khoản của chúng tôi

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra lỗi trong API hoạt động tài khoản (Account Activity API, AAAPI) của chúng tôi. API này cho phép các nhà phát triển đã đăng ký xây dựng các công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp và tương tác của họ với khách hàng trên X tốt hơn. Nếu bạn tương tác với một tài khoản hoặc doanh nghiệp trên X có sử dụng nhà phát triển AAAPI để cung cấp dịch vụ của họ, lỗi có thể đã làm cho một số tương tác này được gửi nhầm tới nhà phát triển đã đăng ký khác. Trong một số trường hợp, điều này có thể đã bao gồm một số Tin nhắn trực tiếp hoặc các post được bảo vệ nhất định, ví dụ: Tin nhắn trực tiếp với một hãng hàng không đã ủy quyền cho một nhà phát triển AAAPI. Tương tự, nếu doanh nghiệp của bạn ủy quyền cho nhà phát triển sử dụng AAAPI để truy cập tài khoản của bạn, lỗi này có thể đã làm dữ liệu hoạt động của bạn bị lỗi. 

Điều quan trọng cần lưu ý là dựa trên phân tích ban đầu của chúng tôi, lỗi này làm cho thông tin tài khoản bị chia sẻ với nguồn không đúng chỉ khi một loạt các tình huống kỹ thuật phức tạp xảy ra cùng lúc. Xem thêm tại đây
 

Cập nhật chính:

 

  • Lỗi này xuất hiện từ tháng 5 năm 2017 và trong vòng vài giờ sau khi phát hiện ra nó vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, chúng tôi đã tải lên một bản vá lỗi để ngăn không cho dữ liệu bị gửi nhầm đến nhà phát triển không đúng.
  • Lỗi này ảnh hưởng tới chưa đến 1% số người dùng trên X.
  • Bất kỳ bên nào có thể đã nhận được thông tin không dự tính trước đều là nhà phát triển đã đăng ký thông qua chương trình nhà phát triển của chúng tôi, mà chúng tôi đã mở rộng đáng kể trong những tháng gần đây để ngăn chặn lạm dụng và dùng dữ liệu sai mục đích.


Điều gì xảy ra tiếp theo? 

 

  • Nếu tài khoản của bạn bị ảnh hưởng bởi lỗi này, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua thông báo trong ứng dụng và trên twitter.com.
  • Chúng tôi đã liên hệ với các đối tác phát triển của chúng tôi và chúng tôi đang làm việc với họ để đảm bảo rằng họ tuân thủ nghĩa vụ xóa thông tin họ không nên có.
  • Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tụp cập nhật về bất kỳ thông tin liên quan nào.


Chúng tôi rất tiếc vì điều này đã xảy ra. Chúng tôi công nhận và đánh giá cao sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và cam kết giữ vững niềm tin đó mỗi ngày. Để biết thêm về các chính sách API được cập nhật của chúng tôi và cách theo dõi các ứng dụng bạn đang sử dụng trên X, hãy xem tại đây và tại đây