Pag-aayos ng bug sa aming Account Activity API

May natuklasan kaming bug kamakailan sa aming Account Activity API (AAAPI). Binibigyang-daan ng API na ito na makagawa ng mga tool ang mga developer para mas masuportahan ang mga negosyo at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mga customer sa X. Kung nakipag-ugnayan ka sa isang account o negosyo sa X na umasa sa isang developer na gumagamit ng AAAPI para ibigay ang kanilang mga serbisyo, maaaring naging dahilan ang bug na ito para maipadala nang hindi sinasadya sa isa pang nakarehistrong developer ang ilan sa mga pakikipag-ugnayang ito. Sa ilang pagkakataon, maaaring kasama rito ang ilang partikular na Direktang Mensahe o protektadong post, halimbawa, isang Direktang Mensahe sa isang airline na nagbigay ng awtorisasyon sa isang developer sa AAAPI. Kung pinahintulutan ng iyong negosyo ang isang developer na gumagamit ng AAAPI na i-access ang account mo, maaaring naapektuhan din ng bug ang data ng iyong aktibidad nang hindi sinasadya. 

Mahalagang malaman na batay sa pauna naming pagsusuri, dapat munang maganap nang sabay-sabay ang isang kumplikadong serye ng mga teknikal na pangyayari bago tiyak na maibahagi ng bug na ito ang impormasyon ng account sa maling source. Higit pa rito
 

Mga pangunahing update:

 

  • Nagsimula ang bug noong Mayo 2017, at sa loob ng ilang oras pagkatapos itong matuklasan noong Setyembre 10, 2018, nagpadala kami ng solusyon para maiwasan ang hindi sinasadyang pagpapadala ng data sa maling developer.
  • Wala pang 1% ng mga tao sa X ang naapektuhan ng bug.
  • Ang sinumang party na maaaring nakatanggap ng hindi inaasahang impormasyon ay developer na nakarehistro sa aming developer program, na lubos naming pinalawak noong mga nakaraang buwan para maiwasan ang pang-aabuso at maling paggamit ng data.


Ano ang susunod? 

 

  • Kung naapektuhan ng bug na ito ang iyong account, makikipag-ugnayan kami sa iyo nang direkta sa pamamagitan ng isang abiso sa app o sa twitter.com.
  • Nakipag-ugnayan na kami sa aming mga partner na developer at nakikipagtulungan kami sa kanila para matiyak na sinusunod nila ang kanilang mga obligasyong i-delete ang impormasyong wala dapat sa kanila.
  • Nagpapatuloy ang aming pagsisiyasat. Patuloy kaming magbibigay ng mga update na may mahahalagang impormasyon.


Lubos kaming humihingi ng paumanhin sa pangyayaring ito. Kinikilala at pinapahalagahan namin ang tiwalang ipinagkaloob mo sa amin, at nagsusumikap kaming makuha ang tiwalang iyon sa bawat araw. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga na-update na patakaran sa API at kung paano subaybayan ang mga app na ginagamit mo sa X, tumingin dito at dito