Bağlantıları engellemeye yönelik yaklaşımımız

Genel bakış


Temmuz 2020

X, zaman zaman X dışındaki içeriklere yönelik URL bağlantılarının daha fazla paylaşılmasını sınırlandırmak veya engellemek için harekete geçer. Bunu, ilgili bağlantıya tıklandığında bir uyarı bildirimi göstererek veya hiç postlenememesi için bağlantıyı engelleyerek yapar.

Aşağıdaki bağlantı kategorilerinin daha fazla paylaşılmasını sınırlandırmak için harekete geçebiliriz:

 • Kişisel bilgileri çalabilecek veya elektronik cihazlara zarar verebilecek kötü amaçlı bağlantılar. Buna aşağıdakiler dahildir:
  • Kötü amaçlı yazılım içeren veya bu tür yazılımlara yönlendiren bağlantılar
  • Kimlik hırsızlığı girişimleri
    
 • Kullanıcıları yanlış yönlendiren veya kullanıcı deneyimini bozan spam içerikli bağlantılar. Buna aşağıdakiler dahildir:
  • Kullanıcıları beklenmedik bir hedefe gönderen, kötü amaçla yeniden yönlendiren bağlantılar
  • Bilindik platform manipülasyon kampanyalarıyla ilişkili bağlantılar
  • Esasen kullanıcıları yanlış yönlendirmek veya web sitesi içeriği konusunda yanlış bilgi vermek için kullanılan URL kısaltıcıları. 
  • Başka şekilde yanlış yönlendirici veya aldatıcı bağlantılar yayınlamak, ör. kötü amaçlı ortaklık bağlantıları ve tıklamayla bilgi hırsızlığı yapılan bağlantılar
    

Platform manipülasyonu ve spam politikamız hakkında daha fazla bilgi edinin.
 

 • Doğrudan X'da yayınlanmışsa kurallarımızı ihlal edebilecek belirli içerik kategorileri. Buna aşağıdaki özellikleri taşıyan web sitelerine yönelik bağlantılar dahildir:

  • Terörizm ve şiddet yanlısı aşırılık
   • Terör örgütleri veya şiddet yanlısı aşırı gruplar tarafından oluşturulan medya veya diğer içerikler
   • Terör örgütü veya şiddet yanlısı aşırı grup için üye toplama siteleri
     
  • Çocuk cinsel istismarı (CSE)
   • CSE içerikli medya
   • Çocuk cinsel taciz kurbanlarının kimliğini belirleme
     
  • Yasa dışı veya yasal düzenlemeye tabi bazı ürün veya hizmetler
   • Yasa dışı ürün veya hizmetlerin yanı sıra yasal düzenlemeye tabi bazı ürün veya hizmet türlerini satma, satın alma ya da bunlarla ilgili işlemleri kolaylaştırma teklifleri
     
  • Nefret davranışı
   • Irk, etnik köken, ulusal köken, toplumsal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini bağlılık, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak diğer kişilere karşı şiddeti teşvik eden, onları tehdit veya taciz eden içerikler
     
  • Şiddet 
   • Bir bireye veya bir grup insana şiddet uygulama tehdidinde bulunan, insanların korumalı bir grubun üyesi olmaları gerekçesiyle hedef alındığı şiddet olaylarını veya bu tür eylemlerin faillerini yücelten içerikler
     
  • Gizli bilgiler
   • Diğer kullanıcıların açık onayı ve izni olmadan yayınlanan gizli bilgileri 
     
  • Rıza dışı çıplaklık
   • Bir kişinin rızası olmadan paylaşılan mahrem medyası
     
  • Sivil yaşam ve seçim güvenliğine müdahale eden içerikler
   • Oy kullanma veya oy kullanmak üzere kaydolma hakkında yanıltıcı bilgiler
     
  • Ele geçirilmiş materyal
   • Gizli bilgiler içeren ele geçirme eylemi yoluyla elde edilen, insanları fiziksel zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel olan ya da ticari sırlar barındıran içerikler
     
 • Bir kriz olayı sonrasında gerçek yaşamda zarara yol açabilecek şiddet yanlısı veya yanıltıcı içerikler. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içeren web sitelerine yönelik bağlantılar buna dahildir:
  • Şiddet olaylarıyla ilişkili bildiriler
  • Bir şiddet olayıyla ilişkili eylemleri gösteren medya
    

Bağlantıları sunma şeklimiz


Sonuç olarak yaptırım uygulayabileceğimiz bağlantıları belirlemek için bir dizi faktörü birlikte kullanıyoruz. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok kaynaktan gelen bağlantılar hakkında bilgi alırız:

 • Spam ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koyma konusunda uzmanlaşan üçüncü taraf satıcılar
 • Sektör iş ortakları ve güvenilir STK'lar ile iş birlikçi bilgi paylaşımı
 • Şirket içi teknoloji ve araçlar
 • Bildirilen postler
   

Yaptırım seçeneklerimiz


Bir bağlantıyla ilgili uyarı bildirimi gösterip göstermemeye veya ilgili bağlantının X'da paylaşılmasını engelleyip engellememeye karar verirken birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Göz önünde bulundurduğumuz hususlar arasında şunları sayabiliriz:

 • Söz konusu bağlantının kaynağı ve bu bağlantının kötü amaçlı veya zararlı olduğundan emin olma derecemiz. Örneğin:
  • X tarafından incelenen bağlantılar derhal engellenebileceği gibi güvenilir üçüncü taraflarla yapılan güvenilirliği düşük bilgilerin paylaşılması yoluyla ilk kez farkına vardığımız bağlantılara bir uyarı bildirimi uygulanabilir.
    
 • Web sitesi içeriklerinin ciddiyet seviyesi
   
 • Bağlantıyı paylaşan kişinin kastettiği konu ve görünürdeki niyeti. Örneğin:
  • Gazeteciler tarafından paylaşılan ve haber niteliği taşıyan bağlantılara aynı bağlantının başka bir kişi tarafından paylaşılmasından daha farklı yaklaşırız.
  • Kurallarımızı ihlal eden içerikler hakkında eleştiri veya yorum barındıran web sitesi bağlantılarına, içerikleri doğrudan veya yorumsuz olarak paylaşan bağlantılardan daha farklı yaklaşırız.
  • Bir şiddet olayını yücelten açıklamaların bulunduğu bağlantılara aynı olay konusunda duyulan öfkeyi ifade eden bağlantılardan daha farklı yaklaşırız.
    

Engellediğimiz içerikleri paylaşmak için açılmış hesaplar veya bir bağlantının paylaşılmasıyla ilgili engeli aşma girişiminde bulunan hesaplar hakkında askıya alma da dahil ek yaptırımlar geçerli olabilir. Yaptırım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi alın. Ayrıca, bazı durumlarda bir bağlantının paylaşılması, sıfır tolerans politikası nedeniyle (ör. çocuk cinsel istismarı içeren bir bağlantı paylaşılırsa) paylaşan kişiye ait hesabın askıya alınmasına neden olur.

Engellenen bağlantılar hakkında

Bir bağlantıyı engellediğimiz takdirde, söz konusu bağlantıyı postinize, Direkt Mesajınıza veya profilinize eklemeye çalışırsanız bir hata mesajı görürsünüz. Bu mesaj şöyledir: “Bu bağlantı X veya iş ortaklarımız tarafından zararlı olması muhtemel olarak tespit edildiği için bu işlemi tamamlayamazsınız. Daha fazla bilgi almak için lütfen Yardım Merkezimizi ziyaret edin.”
 

Uyarı bildirimleri bulunan bağlantılar hakkında

Bazı durumlarda X, ilgili bağlantının güvenli olmayabileceğine ilişkin bir uyarı gösterir. Üçüncü taraf siteye gitmek isterseniz bu uyarı bildirimine tıklayabilirsiniz. Bir bağlantı, X tarafından "uyarı bildirimi kriterlerini karşılıyor" olarak sınıflandırıldığında X'da sınırlı olarak görülür. Sınırlandırılmış post görünürlüğü hakkında bilgi edinin.
 

Yanlış sınıflandırılmış bağlantılar


Ortaya çıkan kötü amaçlı veya zararlı bağlantılar hakkında bilgi sahibi olmak için hızlı bir tempoda ve üçüncü taraflerle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bazen gösterdiğimiz tüm gayrete rağmen bağlantılar yanlış sınıflandırılabiliyor.

Bir bağlantının engellendiğini veya bir uyarı bildirimi içerdiğini fark ederseniz ve bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız bu form üzerinden durumu bize bildirebilirsiniz. "Sorunlu bağlantı" alanına bağlantının kısaltılmış halinden ziyade uzun URL'sini lütfen ekleyin.

Bu makaleyi paylaşın.