Onze benadering tot het blokkeren van links

Overzicht


Juli 2020

Soms onderneemt X om de verspreiding van URL-links naar content buiten X te beperken of te voorkomen. Dit doen we door een waarschuwing te tonen wanneer iemand op de link klikt, of door de link te blokkeren zodat deze helemaal niet kan worden gepost.

We kunnen actie ondernemen om de verspreiding van de volgende categorieën van links te beperken:

 • Kwaadaardige links waarmee persoonsgegevens kunnen worden gestolen of schade kan worden toegebracht aan elektronische apparaten. Enkele voorbeelden:
  • links die malware bevatten of leiden naar malware
  • pogingen tot phishing
    
 • Spamachtige links die mensen misleiden of hun beleving verstoren. Enkele voorbeelden:
  • kwaadaardige misleidende links die mensen naar een onverwachte bestemming omleiden
  • links die zijn geassocieerd met bekende campagnes voor manipulatie van het platform
  • verkorte URL's die hoofdzakelijk worden gebruikt om mensen te misleiden of te bedriegen met betrekking tot de inhoud van een website 
  • overigens misleidende of bedrieglijke links, bijvoorbeeld kwaadaardige affiliatielinks en 'clickjacking' links
    

Meer informatie over ons beleid inzake manipulatie van het platform en spam.
 

 • Bepaalde categorieën van content die in strijd zou zijn met onze regels als deze rechtstreeks op X zou worden geplaatst Enkele voorbeelden hiervan zijn links naar websites met:

  • terroristische en gewelddadig extremistische content
   • media of andere content gemaakt door terroristische organisaties of gewelddadige extremistische groeperingen
   • content om mensen te werven voor een terroristische organisatie of gewelddadige extremistische groepering
     
  • Seksuele uitbuiting van kinderen:
   • media waarin seksuele uitbuiting van kinderen wordt afgebeeld
   • identificatie van kinderen die het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik
     
  • Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten
   • aanbiedingen tot het kopen, verkopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten
     
  • Haatdragend gedrag
   • Content die geweld tegen andere mensen promoot, hen bedreigt of hen intimideert op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, levensbeschouwelijke affiliatie, leeftijd, beperking of ernstige ziekte.
     
  • Geweld 
   • Content waarin een persoon of groep personen met geweld wordt bedreigd of waarin geweld waarbij mensen het doelwit waren vanwege hun lidmaatschap van een beschermde groep of de daders van dergelijke misdaden worden verheerlijkt
     
  • Privégegevens
   • de privégegevens van anderen die zijn gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen 
     
  • Naaktheid zonder instemming
   • intieme media van iemand, gedeeld zonder de instemming van de betrokkene
     
  • Content die in strijd is met burgerlijke en verkiezingsintegriteit
   • misleidende informatie over hoe je moet stemmen of je moet registreren om te stemmen
     
  • Gehackt materiaal
   • content, verkregen door hacking, die privégegevens bevat, die personen fysiek letsel of gevaar kan opleveren of die handelsgeheimen bevat
     
 • Gewelddadige of misleidende content die zou kunnen leiden tot schade in de werkelijkheid tijdens de nasleep van een ernstig incident. Enkele voorbeelden hiervan zijn websites met:
  • handvesten met betrekking tot geweldsincidenten
  • media waarin handelingen worden afgebeeld die zijn geassocieerd met een geweldsincident
    

Hoe we links detecteren


We gebruiken een combinatie van factoren om links te herkennen naar aanleiding waarvan we uiteindelijk handhavende stappen nemen. We ontvangen informatie over links uit vele bronnen, waaronder:

 • externe leveranciers die zijn gespecialiseerd in de bestrijding van spam en malware
 • informatiedeling met branchepartners en vertrouwde NGO's
 • interne technologie en tools
 • meldingen van posts
   

Onze mogelijkheden om naleving van ons beleid af te dwingen


We wegen diverse facturen mee tijdens de overweging of we een waarschuwing aan een link koppelen of het delen ervan op X blokkeren. Enkele voorbeelden van deze overwegingen:

 • de bron van de betreffende url en hoe zeker we ervan zijn dat de link kwaadaardig en schadelijk is. Bijvoorbeeld:
  • koppelingen die door X zijn onderzocht kunnen volledig worden geblokkeerd; koppelingen waarvan we ons in eerste instantie bewust werden door informatie met een lager betrouwbaarheidsniveau afkomstig van vertrouwde externe partners worden mogelijk voorzien van een koppeling
    
 • de ernst van de content van de website
   
 • context en schijnbare intentie van de deler van de link. Bijvoorbeeld:
  • links met nieuwswaarde die worden gedeeld door journalisten worden mogelijk anders behandeld dan links die worden gedeeld door iemand anders
  • links naar websites waarop content die in strijd is met onze regels wordt bekritiseerd of van commentaar wordt voorzien, worden mogelijk anders behandeld dan links waarmee de content direct en zonder verder commentaar wordt gedeeld
  • links met een reactie dat een gewelddadig incident verheerlijkt worden mogelijk anders behandeld dan links waarbij hevige verontwaardiging wordt uitgesproken over hetzelfde incident
    

Accounts die zijn gewijd aan het delen van content die we blokkeren of die proberen een blokkade te omzeilen, kunnen worden onderworpen aan aanvullende handhavingsstappen, met inbegrip van opschorting. Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven. In sommige gevallen leidt het delen van een link tevens tot opschorting van een account in verband met een zerotolerancebeleid (bijvoorbeeld als een link wordt gedeeld met content die seksuele uitbuiting van kinderen bevat).

Over geblokkeerde links

Als we een link hebben geblokkeerd, krijg je een foutmelding wanneer je deze probeert op te nemen in een post of privébericht of in je profiel. Dit bericht luidt: “Je kan deze handeling niet voltooien omdat de link door X of onze partners als mogelijk schadelijk is geïdentificeerd. Ga naar ons Helcentrum voor meer informatie.”
 

Over koppelingen met een waarschuwing

In sommige gevallen voegt X een waarschuwing toe dat de link mogelijk onveilig is. Je kan de waarschuwing wegklikken als je toch naar de externe site wil gaan. Wanneer een link volgens X voldoet aan de criteria voor een waarschuwing, wordt de zichtbaarheid ervan op X eveneens beperkt. Meer informatie over beperkte zichtbaarheid van posts.
 

Verkeerd beoordeelde links


We werken op hoge snelheid en in samenwerking met derden om kwaadaardige of schadelijke links de pas af te snijden. Maar soms maken we, ondanks onze beste inspanningen, inschattingsfouten.

Als je een link opmerkt die is geblokkeerd of waarbij een waarschuwing wordt weergegeven en dit volgens jou onjuist is, kan je dit aan ons melden via dit formulier. Voer in het veld “Niet-werkende link” de volledige URL (dus niet een ingekorte versie) in van de betreffende link.

Dit artikel delen