Şiddet yanlısı örgütler politikası

Genel Bakış


Ekim 2020

Terör örgütleri ve şiddet yanlısı aşırı gruplar dahil şiddet yanlısı örgütlere veya yasa dışı faaliyetlerle ilişkisi olan ya da bunları destekleyen bireylere X'da yer yoktur. Bu grupların yer aldığı ve/veya desteklediği şiddet, hedeflerinin fiziksel güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu politika kapsamındaki değerlendirmelerimiz, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen terör listeleriyle birlikte şiddet yanlısı aşırı grup ve şiddet yanlısı örgüt kriterlerimizi kaynak alır.
 

Terörizm veya şiddet içeren aşırılık yoluyla tehditlerde bulunamaz veya bunları destekleyemezsiniz. 

Aşağıdaki kriterlerin tümüne uyanlar şiddet yanlısı aşırı gruplardır:

 • belirttikleri amaçlar, yayınları veya faaliyetleriyle aşırı grup olarak tanımlanan;
 • amaçlarına ulaşmak için şiddeti araç olarak kullanmış veya kullanmakta olan (ve/veya şiddeti destekleyen) ve
 • şiddet eylemlerinde ve/veya desteklerinde sivilleri hedef alan.
   

Şiddet yanlısı diğer örgütler

Aşağıdaki kriterlerin tümüne uyanlar şiddet yanlısı diğer örgütlerdir:

 • ortak bir amaca sahip bireyler topluluğu ve
 • sivilleri sistematik olarak şiddetle hedef alanlar. 

Bir grubun yukarıdaki kriterlere uyup uymadığını anlamak için X'daki ve X dışındaki faaliyetlerini inceleriz.
 

Neler bu politikayı ihlal eder?


Bu politika uyarınca, bir terör örgütünün veya şiddet yanlısı aşırı grubun yasa dışı etkinlikleriyle ilişkiniz bulunamaz veya bunları destekleyemezsiniz. Bu politikayı ihlal eden içerik türü örnekleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • şiddet yanlısı örgüt adına faaliyetlerde yer almak veya bu faaliyetleri desteklemek;
 • şiddet yanlısı örgüt için üye toplamak:
 • şiddet yanlısı örgütün, belirttiği hedeflere ulaşması doğrultusunda hizmetler sunmak (ör. finansal, medya/propaganda) ve
 • şiddet yanlısı örgütleri tanıtma veya onlarla bağlantılı olduğunu belirtme ya da onları destekleme amaçlı olarak onların işaretlerini veya sembollerini kullanmak.
   

Neler bu politikayı ihlal etmez?


İyileştirilen veya hâlihazırda barışçıl çözüm sürecinde olan grupların yanı sıra temsilcileri demokratik seçimlerle kamu görevine getirilen gruplar için sınırlı istisnalar uygulayabiliriz. Açıkça eğitim veya belgeleme amacıyla terörizm ve aşırılıktan söz edildiği durumlarda da istisna uygulayabiliriz. Ayrıca bu politika devlet kuruluşları ve kamu kuruluşları için geçerli değildir.
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


X hesabı olsun ya da olmasın herkes bu politikanın olası ihlalini bildirebilir. 
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?


Uygulama içinden

Bu içeriği incelenmek üzere iOS'ta uygulama içinden aşağıdaki şekilde bildirebilirsiniz:

 1.   simgesinden posti Bildir öğesini seçin.
 2. Taciz içeriyor veya zarar veriyor öğesini seçin.
 3. Şiddet uygulama veya fiziksel zarar verme tehdidinde bulunuyor seçeneğini belirleyin.
 4. Bilgileri kimin adına bildirdiğinize bağlı olarak ilgili seçeneği belirleyin.
 5. İncelenmek üzere bildirmek için en fazla 5 post seçin.
 6. Bildiriminizi gönderin.
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.   simgesinden posti Bildir öğesini seçin.
 2. Taciz içeriyor veya zarar veriyor öğesini seçin.
 3. Şiddet uygulama veya fiziksel zarar verme tehdidinde bulunuyor seçeneğini belirleyin.
 4. Bilgileri kimin adına bildirdiğinize bağlı olarak ilgili seçeneği belirleyin.
 5. İncelenmek üzere bildirmek için en fazla 5 post seçin.
 6. Bildiriminizi gönderin.
   

Bildirim formu

Bu içeriği, incelenmesi için Fiziksel güvenlik veya sağlığa yönelik şiddet içeren belirli tehditler seçeneğini belirleyerek, taciz içeren davranış bildirme formumuz aracılığıyla da bildirebilirsiniz. 
 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?


Bu politikayı ihlal ettiğini belirlediğimiz herhangi bir hesabı derhal ve kalıcı olarak askıya alırız. Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız itiraz gönderebilirsiniz.
 

Ek kaynaklar


Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bir birey veya gruba yönelik şiddet içeren belirli tehditlerde veya ciddi fiziksel zarar, ölüm veya hastalıkla ilişkili dileklerde bulunma ile ilgili ihlaller hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şiddeti yüceltme politikamızı inceleyin.

Bu makaleyi paylaş