Beleid inzake gewelddadige organisaties

Overzicht


Oktober 2020

Op X is geen plaats voor gewelddadige organisaties, zoals terroristische organisaties, gewelddadige, extremistische groepen of personen die hun illegale activiteiten toejuichen en promoten. Doordat deze groepen dit geweld steunen en/of promoten, wordt de fysieke veiligheid van hun beoogde slachtoffers in gevaar gebracht. We baseren onze oordelen in dit beleid op nationale en internationale terreurlijsten en daarnaast op onze criteria voor gewelddadige, extremistische groepen en gewelddadige organisaties.
 

Je mag niet dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme of dit promoten. 

Gewelddadige, extremistische groepen voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • ze kunnen worden geïdentificeerd als een extremistische groep op basis van hun opgestelde doeleinden, publicaties of daden;
 • ze hebben geweld gebruikt of gebruiken geweld en/of promoten geweld ter bevordering van hun eigen doeleinden; en
 • bij hun gewelddaden en/of de promotie daarvan richten ze zich op burgers.
   

Overige gewelddadige organisaties

Overige gewelddadige organisaties voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • een verzameling personen met een gedeeld doel; die
 • stelselmatig geweld heeft gebruikt tegen burgers. 

Wij onderzoeken de activiteiten van een groep zowel op als buiten X om te bepalen of ze aan bovenstaande criteria voldoen.
 

Wat is een schending van dit beleid?


Volgens dit beleid mag je de illegale activiteiten van een terroristische organisatie of gewelddadige, extremistische groep niet toejuichten of promoten. Hier volgt een aantal voorbeelden van de soorten content die dit beleid schenden:

 • actie ondernemen of promoten in naam van een gewelddadige organisatie;
 • nieuwe leden worden geworven voor een gewelddadige organisatie;
 • distributieservices (bijv. financieel, media/propaganda) leveren ter bevordering van de opgestelde doelen van een gewelddadige organisatie; en
 • de insignes of symbolen van gewelddadige organisaties om ze te promoten of hun verbondenheid of steun uit te dragen.
   

Wat is geen schending van dit beleid?


We kunnen beperkte uitzonderingen maken voor groepen die hun gedrag hebben verbeterd of op dit moment werken aan een vreedzame oplossing, en voor groepen met vertegenwoordigers die via democratische verkiezingen zijn gekozen voor een openbare functie. Ook kunnen we uitzonderingen maken met betrekking tot het bespreken van terrorisme of extremisme voor duidelijk educatieve of documentaire doeleinden. Dit beleid is ook niet van toepassing op overheidsinstellingen.
 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?


Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een X-account heeft. 
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?


In de app

Vanuit de app in iOS kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De post is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De post is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.
   

Rapportageformulier

Je kan deze content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van beledigend gedrag door de optie Specifieke gewelddadige bedreigingen betreffende de fysieke veiligheid of het welzijn te selecteren. 
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


We zullen een account dat volgens ons dit beleid schendt, direct en permanent opschorten. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.
 

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Meer informatie over schendingen met betrekking tot het specifiek bedreigen met geweld of incidenten waarbij een persoon of een groep ernstig fysiek letsel, de dood of een ziekte wordt toegewenst, vind je in ons beleid inzake verheerlijking van geweld.

Dit artikel delen