Gizli bilgi ve medya politikası

Genel Bakış
 

Aralık 2022

Başkalarına ait gizli bilgileri, bu kişilerin açık yetkisi ve izni olmadan yayınlayamaz veya paylaşamazsınız. Ayrıca gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit etmek veya başkalarını buna yapmaya teşvik etmek de yasaktır.

Buna ek olarak, özel hayatını gizleyen kişilerin görüntüleri veya videoları gibi özel medyayı rızaları olmadan paylaşamazsınız. Ancak kullanıcıların haber değeri taşıyan bir olayın parçası olarak veya kamu yararıyla ilgili sorunlar ya da olaylarla ilgili kamusal söylemi iletmek için ünlü olmayan ve özel hayatını gizleyen kişilerin görüntülerini veya videolarını paylaşabileceği örnekler olduğunu da kabul ediyoruz. Bu gibi durumlarda, medyanın platformda kalmasına izin verebiliriz. 

Başkalarına ait gizli bilgilerin paylaşılması:

Bir şahsa ait gizli bilgilerin çevrimiçi ortamda kendisinin izni olmadan paylaşılması (bazen doxxing olarak adlandırılır), kişinin gizliliğinin ve X Kuralları'nın ihlalidir. Gizli bilgilerin paylaşılması, etkilenen kişiler için ciddi güvenlik tehlikesi oluşturabilir ve fiziksel, duygusal ve mali sorunlara neden olabilir.

Bildirimleri bu politika kapsamında incelerken aşağıdakileri de içeren birkaç noktayı göz önünde bulundururuz:

Ne tür bilgiler paylaşılıyor?

Bu konuyu dikkate alıyoruz çünkü bazı gizli veya canlı bilgi türleri izinsiz paylaşıldığında diğerlerinden daha yüksek risk taşır. Birincil amacımız, ilgili şahısları paylaşılan bilgi nedeniyle meydana gelebilecek olası fiziksel zararlardan korumaktır. Bu nedenle fiziksel konum ve telefon numaraları gibi bilgileri, diğer bilgi türlerine göre daha riskli olarak değerlendiriyoruz. "Canlı" bilgileri, kişinin söz konusu konumda bulunma olasılığının olduğu gerçek zamanlı ve/veya aynı günle ilgili bilgiler şeklinde tanımlıyoruz.

Bilgileri kimler paylaşıyor?

Bildirilen bilgileri kimin paylaştığını ve bilgilerin ait olduğu şahsın rızasının alınıp alınmadığını da göz önünde bulunduruyoruz. İnsanların bazı kişisel bilgilerini herkese açık olarak paylaşmak istediği durumlar olabileceği için bunu yapıyoruz. Örneğin profesyonel ağ oluşturma veya sosyal etkinlikler düzenleme amacıyla bir kişinin telefon numarasını veya e-posta adresini paylaşmak ya da doğal bir afetten sonra yardım istemek amacıyla bir kişinin ev adresini ya da canlı konum bilgilerini paylaşmak. 
 

Bilgilere çevrimiçi olarak başka bir yerden ulaşılabilir mi?

Bildirilen bilgiler, X'da paylaşılmadan önce başka bir yerde paylaşıldıysa (örneğin bir kişi kişisel telefon numarasını herkese açık web sitesinde paylaştıysa) bilginin sahibi herkese açık olarak yayınladığından bu bilgileri gizli bilgi olarak değerlendirmeyebiliriz. Not: Daha önce herkese açık olarak yayınlanmış olsalar bile fiziksel yaralanma olasılığı nedeniyle ev adreslerinin paylaşılmasına karşı önlem alabiliriz. 
 

Bilgiler neden paylaşılıyor?

Bilgileri paylaşan kişinin niyetini de dikkate alırız. Örneğin bir kişinin bilgileri taciz içeren bir niyetle veya bir kişiyi taciz etmek ya da başkalarını o kişiyi taciz etmeye teşvik etmek amacıyla paylaştığını düşünürsek önlem alırız. Öte yandan kişi, bilgileri kriz durumunda (ör. bir şiddet olayının ardından) bir başkasına yardım etmek amacıyla paylaşıyorsa işlem yapmayabiliriz. Not: Amaçtan bağımsız olarak, bilgiler kriz durumunda insani yardım çalışmalarına yardımcı olmak üzere ya da halk katılımı etkinlikleriyle ilgili olarak paylaşılmıyorsa birinin canlı konumunu paylaşan postleri veya hesapları kaldıracağız.


Özel medyanın paylaşılması:

Görüntü yayınlama, X'da kullanıcı deneyiminin önemli bir parçasıdır. Kişilerin kişisel bir medya parçasında makul bir gizlilik beklentisine sahip olduğu durumlarda bunun paylaşılıp paylaşılmayacağını belirleyebilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu tür medyanın paylaşılması, potansiyel olarak kullanıcıların gizliliğini ihlal edebilir ve duygusal veya fiziksel zarara yol açabilir. Gösterilen kişiler veya yetkili temsilcileri medyanın paylaşılmasına izin vermediklerini bize bildirdiğinde medyayı kaldırırız. Bu politika, ünlüler için geçerli değildir. 

 

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

Bu politika kapsamında, aşağıdaki gizli bilgi türlerini, bilgilerin ait olduğu kişinin izni olmadan paylaşamazsınız:

 • açık adresler, GPS koordinatları veya konumlarla ilgili gizli bilgi olarak kabul edilen diğer tanımlayıcı bilgiler dâhil olmak üzere ev adresi veya fiziksel konum bilgileri;
 • X'da doğrudan paylaşılan veya 3. taraf seyahat rotası URL'lerine bağlantı veren bilgiler dâhil olmak üzere canlı konum bilgileri, gerçek fiziksel konum veya bu bilginin herkese açık olarak bulunup bulunmadığından bağımsız olarak kişinin konumunu açığa çıkaracak diğer tanımlayıcı bilgiler;
 • resmî kimlik belgeleri ve sosyal güvenlik ya da diğer ulusal kimlik numaraları dâhil olmak üzere kimlik belgeleri. Unutmayın: Bu bilgilerin gizli kabul edilmediği bölgelerde sınırlı istisnalar tanıyabiliriz;
 • kamuya açık olmayan kişisel telefon numaraları veya e-posta adreslerini içeren iletişim bilgileri; 
 • banka hesabı ve kredi kartı bilgileri dâhil olmak üzere mali hesap bilgileri;
 • biyometrik veriler veya tıbbi kayıtlar dâhil olmak üzere diğer gizli bilgiler;
 • gösterilen kişilerin izni olmaksızın, özel hayatını gizleyen kişilere dair medya ve
 • 5 Nisan 2022'den sonra resmi kuruluş veya devlete bağlı medya hesapları tarafından yayınlanan savaş esirlerine dair medya. 

Aşağıdaki davranışlara da izin verilmemektedir: 

 • birini, gizli bilgilerini ifşa etmekle tehdit etmek;
 • kişilerin, bir kişinin gizli bilgilerini ele geçirmelerini veya kişinin rızası olmadan erişmelerini sağlayacak bilgileri paylaşmak; örneğin internet bankacılığı hizmetleri için oturum açma kimlik bilgilerini paylaşmak;
 • birinin gizli bilgilerini yayınlama karşılığında ödül veya para ödülü istemek veya teklif etmek;
 • birinin gizli bilgilerini yayınlamama karşılığında ödül veya para ödülü istemek, bu durum bazen şantaj olarak da adlandırılır.
   

Neler bu politikayı ihlal etmez?
 

Aşağıdaki durumlar bu politikayı ihlal etmez:

 • kişilerin kendi gizli bilgilerini paylaşması;
 • kişi fiziksel zarar görme riski altında kalmayacak şekilde, herkese açık konum bilgilerinin makul bir süre geçtikten sonra paylaşılması;
 • başka bir ortamda herkese açık olan bilgilerin taciz içermeyen bir şekilde (canlı konum bilgileri istisnadır) paylaşılması ve
 • gizli olarak değerlendirmediğimiz bilgilerin paylaşılması, örneğin:
  • ad;
  • doğum günü veya yaş;
  • öğrenim veya istihdam yeri;
  • bilgilerin herkese açık olduğu, ticari mülk veya iş yeri ile ilgili konum bilgileri;
  • fiziksel görünüş tanımlamaları;
  • dedikodu, söylentiler, suçlamalar, iddialar ve
  • kısa mesajların veya başka platformlardaki mesajların ekran görüntüleri (örneğin telefon numarası gibi gizli bilgi içermiyorsa).
    

Medyayla ilgili olarak, aşağıdaki durumlar politikamızı ihlal etmez:

 • medyanın kamuya açık olması veya ana akım medya tarafından ele alınması;
 • medya ve beraberindeki post metninin kamusal söyleme değer katması veya kamu yararına paylaşılması;
 • gelişen olaylara dair görgü tanığı hesapları veya saha bildirimleri içermesi; 
 • medya öznesinin ünlü bir kişi olması. 


Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?
 

Gizli bilgilerin paylaşılması:

Açıkça taciz içeren bir şekilde paylaşılmış gizli bilgileri herkes (X hesabı olsun ya da olmasın) bildirebilir. Bilgilerin açıkça taciz içeren bir niyetle paylaşılmadığı durumlarda yaptırım uygulamadan önce bu bilgilerin sahibini (veya avukat gibi yetkili bir temsilciyi) birinci ağızdan dinlememiz gerekebilir. 


Özel medyanın paylaşılması: 

Özel medyayı bildirirken görüntünün veya videonun izni olmadan paylaşıldığını tespit etmek için birinci şahsın bildirimine ihtiyacımız vardır. Şu kişilerden bildirim kabul ederiz: 

 1. Bildirilen medyada gösterilen kişiler veya

 2.     a.  velisi/vasisi,
      b.  avukatları veya
      c.  yasal temsilcileri gibi yetkili temsilcileri.

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?
 

Uygulama içinden

Bu içerikleri incelenmek üzere uygulama içinden aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden posti bildir öğesini seçin.
 2. Taciz içeriyor veya zarar veriyor öğesini seçin.
 3. Gizli bilgi içeriyor öğesini seçin.
 4. Bildirdiğiniz bilgilerin türünü seçin.
 5. Bildirdiğiniz bilgilerin sahibinin kim olduğuna bağlı olarak ilgili seçeneği belirleyin.
 6. İncelenmek üzere bildirmek için en fazla 5 post seçin.
 7. Bildiriminizi gönderin.
   

Masaüstü bilgisayardan

Bu içerikleri incelenmek üzere masaüstü bilgisayardan aşağıdaki gibi bildirebilirsiniz:

 1.  simgesinden posti bildir öğesini seçin.
 2. Taciz içeriyor veya zarar veriyor öğesini seçin.
 3. Gizli bilgi içeriyor öğesini seçin.
 4. Bildirdiğiniz bilgilerin türünü seçin. 
 5. Bildirdiğiniz bilgilerin sahibinin kim olduğuna bağlı olarak ilgili seçeneği belirleyin.
 6. İncelenmek üzere bildirmek için en fazla 5 post seçin.
 7. Bildiriminizi gönderin.

Ayrıca bu içeriği, incelenmesi için bildirmek istediğiniz gizli bilgi türünü seçerek gizli bilgi bildirim formumuz aracılığıyla da bildirebilirsiniz.

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
 


Bu politikanın ihlali için cezayı belirlerken ihlalin düzeyini ve kişinin önceki kural ihlali kayıtlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi faktörü göz önünde bulundururuz. 

Gizli bilgilerin veya canlı konum bilgilerinin paylaşılması:

 • Ev adresi, kimlik belgeleri vb. gibi gizli bilgileri paylaşarak bu politikayı ilk kez ihlal ettiğinizde bu içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca hesabınızı geçici olarak kilitler ve post göndermenizi engelleriz. İlk uyarınızdan sonra gizli bilgiler yayınlayarak bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınır. 
 • Hesabınızda birinin canlı konumunu paylaşma konusunda ısrar ederseniz hesabınız otomatik olarak askıya alınır.

Özel medyanın paylaşılması: 

 • Bir kişinin özel medyasını rızası olmadan paylaşarak bu politikayı ihlal ederseniz medyayı kaldırırken içeriği kaldırmanızı isteriz ve hesabınızı geçici olarak kilitleriz. 

Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

 

 

Ek kaynaklar
 

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

İçerik sahibinin rızası olmadan diğer içerik türlerinin dağıtılması durumunda, ele geçirilen içeriğin dağıtılması politikamız kapsamında işlem yapılabilir.

Bu makaleyi paylaşın