COVID-19 yanıltıcı bilgi politikası

Genel Bakış
Aralık 2021

COVID-19 hakkında, zarara yol açabilecek yanlış veya yanıltıcı bilgileri paylaşmak için X'ın hizmetlerini kullanamazsınız. 

COVID-19 salgını hakkındaki bilimsel bilgiler artmaya devam ediyor ama aynı zamanda, yeterli bağlam sağlanmadığı takdirde insanların sağlıkları hakkında bilinçli kararlar almasına engel olarak bireyleri, aileleri ve toplulukları riske atabilecek komplo teorileri, araştırmalara veya güvenilir haberlere dayanmayan ve panik yaratma amaçlı açıklamalar ile yanlış beyanların ve asılsız söylentilerin de ardı ardına ortaya çıktığını gözlemledik.

Yanlış ve yanıltıcı olduğu kanıtlanabilecek ve zarar görme riskini ciddi derecede artırabilecek içerikler (örneğin, virüse daha fazla maruz kalınmasına veya halk sağlık sistemlerinde yan etkiye sebep olabilecek içerikler), Xda paylaşılamaz. Bu, COVID-19 virüsünün doğası; hastalığı hafifletmek veya tedavi etmek için önleyici tedbirlerin, tedavilerin veya diğer önlemlerin faydası ve/veya güvenliği; sağlık tavsiyeleri ile ilgili resmî mevzuatlar, kısıtlamalar veya muafiyetler veya virüsün yaygınlığı ya da COVID-19 ile ilişkili enfeksiyon veya ölüm riski konusunda insanları yanıltabilecek içeriklerin paylaşılmasını içerir. 

 

Neler bu politikayı ihlal eder?
 

COVID-19 ile ilgili içeriklerde aşağıdakiler bulunuyorsa bu tür içeriklerin bu politikayı ihlal ettiği kabul edilir: 

 • kesinlik bildiren ifadeler kullanarak iddiada bulunmak, 
 • yaygın olarak ulaşılabilir yetkili kaynaklara göre yanlış veya yanıltıcı olduğu kanıtlanabilir olmak,
 • kamu güvenliğini etkileme veya ciddi zararlara yol açma ihtimali olmak

postin Kaldırılması

Müşterilerden, bu politikayı ihlal ettiği ve ciddi şekilde zararlı olduğu tespit edilen postleri silmelerini isteyebiliriz. Ayrıca, tekrar postlemeden veya bilgi paylaşmadan önce hesabınızı geçici olarak kilitleyebiliriz. Bu postler, aşağıda belirtilen ihtar politikamıza uygun olarak 2 ihtar tahakkuk ettirir. Aşağıdakileri içeren postlerin silinmesini talep ederiz: 

 1. Aşağıdakiler gibi COVID-19 hakkında kötü niyetli ve/veya güçlü kişiler tarafından kasıtlı bir komploya yol açan yanlış iddialar:
  • Pandemi bir aldatmaca veya nüfus kontrolüne yönelik kasıtlı bir girişimin parçası ya da 5G kablosuz teknolojisi COVID-19'a neden oluyor. 
  • COVID-19 gerçek bir hastalık değil.
  • Aşılamalar; küresel bir gözetim, nüfus kontrolü veya nüfus azaltma çabasının bir parçasıdır.
  • Aşılar (genel olarak) tehlikelidir ve olumsuz etkileri hükûmetler/tıp sektörü tarafından örtbas edilmiştir.
  • Hassas gruplar (hamile kadınlar, yaşlılar veya çocuklar gibi) üzerinde deneyler yapılıyor.
  • COVID-19 aşıları, aşılanmış kişilerde manyetik reaksiyonlara neden oluyor. 
  • Sağlık kurumları tarafından onaylanan bu aşılar (Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer'in Comirnaty aşısı gibi) gerçekte tam onay/yetki almadı ve bu nedenle aşılar test edilmemiştir, "deneyseldir" veya bir şekilde güvensizdir.
   
 2. Belirli grupların veya kişilerin (ya da demografik olarak kimliği teşhis edilebilen diğer kişilerin) söz konusu gruba üyeliklerine dayanarak enfekte olmaya veya olumsuz belirtiler geliştirmeye az ya da çok eğilimli olduklarına dair iddialar;
 3. Potansiyel olarak zararlı ve onaylanmamış tedaviler veya önleyici tedbirler hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialar (örneğin klor dioksit veya Povidon-iyodin, profilaktik olarak ya da COVID-19 tedavisinde kullanılabilir). 
 4. Sağlık tavsiyeleri ile ilgili resmî mevzuatlar, kısıtlamalar veya muafiyetler hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgiler.
 5. Sahte aşı kartlarını (veya diğer dijital kayıtları) ya da "muafiyet kartlarını" tanıtma, reklamını yapma, satışını kolaylaştırma veya nasıl oluşturulacağına ilişkin talimat vermeye yönelik her türlü çaba."
 6. PCR testlerinin virüsü tespit edememesi gibi yaygın olarak kabul edilen test metodolojileri hakkında yanlış bilgiler.
 7. Aşıların ölümcül ve ciddi şekilde zararlı maddeler içerdiğini öne süren yanlış iddialar.
 8. Yanlış ilişkiler: Kişilerin ilişkilerini yanlış tanıtan veya söz konusu kişinin bir tıp doktoru, halk sağlığı yetkilisi veya kurumu ve araştırma kurumu ile ilişkisini yanlış bir şekilde tanıtan ya da COVID-19 konularında uzmanlık öneren yanlış bir içerik paylaşan hesaplar.

post Etiketi

postlerin COVID-19 hakkında yanıltıcı bilgiler içerdiği durumlarda bu tür postlere söz konusu iddia hakkında düzeltici bilgiler içeren bir etiket ekleyebiliriz. Yanıltıcı iddiayla ilişkili zarar potansiyeli olduğunu belirlediğimiz durumlarda yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için diğer kullanıcıların Repostleme, post Alıntılama veya başka yollarla etkileşim kurma özelliklerini devre dışı bırakırız. Bu postler, aşağıda belirtilen ihtar politikamıza uygun olarak 1 ihtar tahakkuk ettirir. 

Bazı durumlarda yetkili (bilimsel veya başka türlü) görüşün değişebileceği ya da zaman içinde değişebileceği, yerel bağlamın önemli olduğu veya zarar potansiyelinin daha az doğrudan ya da yakın olduğu durumlarda bağlam sağlamak için etiketler de ekleyebiliriz. Ayrıca, içerikler doğrudan X'da yayınlandığında politikalarımızı ihlal edecek bir üçüncü taraf web sitesindeki içeriklere bağlantı veren postlere de etiket uygulayabiliriz. Bu kriterleri karşılayan etiketlere sahip postler, güvenilir ve doğru bilgiler sağladığına dair bir etiket alabilir ancak aşağıda belirtilen ihtar politikamıza uygun olarak ihtar tahakkuk ettirmez

Aşağıdakileri içeren postlere etiket uygulayabiliriz:

 1. Yüz maskelerinin hipoksi veya bakteri pnömonisine neden olduğu ya da bulaşmayı azaltma veya COVID-19'a karşı koruma sağlama konusunda işe yaramadığı iddiaları gibi enfeksiyondan kaçınmak için alınabilecek önleyici tedbirler hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler.
 2. Onaylanmamış tedavilerin COVID-19'u iyileştirebileceğini öne süren yanlış veya yanıltıcı bilgiler.
 3. Onaylanmış veya yetki verilmiş COVID-19 aşılarının arkasındaki güvenlik ya da bilimle ilgili aşağıdaki gibi yanlış veya yanıltıcı bilgiler: 
  • Aşılar; hastalanmanıza, virüsü yaymanıza veya COVID-19'a yakalanmaktan daha kötü durumda olmanıza neden olur. 
  • Korku uyandıran ya da COVID-19 aşılarının içeriklerini veya içindeki maddeleri yanlış tanıtan postler. 
  • mRNA aşılarının arkasındaki yapıyı ve bilimi ve nasıl çalıştıklarını yanlış tanımlayan postler. 
  • Aşıların genetik kodu değiştirdiğini iddia eden postler.
  • Resmî bildirim araçlarını/istatistiklerini yanlış tanıtan veya kötüye kullanan postler.
  • Aşı olan kişilerin virüsü (ya da semptomları veya bağışıklığı) aşılanmamış kişilere yayabileceği ya da bulaştırabileceğine dair yanlış veya yanıltıcı iddialar.
 4. Sağlık yetkililerine aykırı iddialarda bulunmak için aşıların koruyucu etkisini yanlış tanıtan yanlış veya yanıltıcı bilgiler. Hastalığın şiddeti, virüsün yaygınlığı veya yaygın olarak kabul edilen önleyici tedbirlerin, tedavilerin ya da aşıların etkinliğine ilişkin araştırma veya istatistiksel bulguları yanlış tanıtan iddialar. 

Etiket uygulanan bir post genellikle şunları içerir: 

 • Söz konusu postte bir uyarı mesajı sunulur;
 • posti paylaşmadan veya beğenmeden önce kullanıcıları uyarmak için ek bir komut gösterilir;
 • postin X'da görünürlüğü azaltılır ve/veya önerilmesi engellenir;
 • Beğeni, yanıt ve Repost işlevleri kapatılır ve/veya
 • Seçilmiş açılış sayfası veya ilgili X politikaları gibi konumlarda bulunan ek açıklama ya da aydınlatma metinlerine bağlantı verilir.

 

Neler bu politikayı ihlal etmez?

COVID-19'a verilen yanıtla ilgili güçlü kamusal tartışmayı korumaya çalışıyoruz ve salgının belirli yönleri hakkındaki bilimsel bilgi durumunun ve halkın buna verdiği tepkinin (aşıların geliştirilmesi dâhil) değişmeye devam ettiğini biliyoruz. Başka politika ihlallerinin olmadığı durumlarda aşağıdakiler genellikle bu politikayı ihlal etmez:

 • Güçlü yorumlar, görüşler ve/veya hiciv, yanlış veya yanıltıcı gerçek iddiaları içermemesi koşuluyla.
 • Resmî tavsiyelere veya önerilere göre yürütülen kampanyalar. Kullanıcılar, bu süreçte yanlış ve zararlı bilgileri ileriye götürmedikleri sürece kendileri için önemli olan konularda örgütlenme ve kampanya yürütme hakkına sahiptir.
 • Karşı konuşma. Kayıtlardaki bilgileri düzelterek, güvenilir bilgileri artırarak ve yanıltıcı bilgilerin yaygınlığı ile dinamikleri hakkında daha geniş bir topluluğu eğiterek etkisini zayıflatmaya çalışan yanıltıcı bilgilere doğrudan yanıt verilmesine izin veriyoruz.
 • Kişisel anekdotlar veya birinci şahıs hesapları. COVID-19 aşılarının neden olduğu iddia edilen yan etkiler, yaralanmalar veya zararlar ya da COVID-19 ile ilgili diğer konularla ilgili raporlar veya birinci şahıs anlatımları hakkında COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilere yönelik politikamızı uygulamıyoruz.
 • İddialar araştırma bulgularını kasıtlı olarak yanlış tanıtmadığı sürece tedavilerin faydası ve hafifletme önlemleri gibi COVID-19 ile ilgili araştırmalar hakkındaki tartışmalar da dâhil olmak üzere COVID-19 biliminin ve araştırmasının ilerlemesi hakkında kamuoyu tartışması.

 

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?

Geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerde müşteri bildirim özelliğini lanse ettik ancak bu politikayı öncelikle halk sağlığı yetkilileri, STK'ler ve hükûmetler de dâhil olmak üzere güvenilir ortaklarla yakın koordinasyon içinde uyguluyor ve içerikleri incelerken bu kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya ve bunlara danışmaya devam ediyoruz. 

Ayrıca, COVID-19 ile ilgili yanıltıcı bilgilerin zararlı biçimlerini belirlemek için anahtar kelime buluşsal yöntemleri ve makine öğrenimi modellerinin bir kombinasyonunu kullanarak proaktif algılamadan yararlanıyoruz. 

 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?
 

İhtar sistemi

COVID-19 yanıltıcı bilgiler politikamızı ihlal etmenin sonuçları, ihlalin düzeyi ile türüne ve hesapların daha önceki ihlal geçmişine bağlı olarak değişir. Hesapların bu politikayı defalarca ihlal ettiği durumlarda başka yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını saptamak için bir ihtar sistemi kullanırız. Bu sistemin özellikle kurallarımızın yüksek düzeyde ihlalleri açısından X'da potansiyel açıdan zararlı ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını azaltmaya daha çok yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Bu politikanın ihlallerinden dolayı bir hesap için biriken ihtarların sayısı temel alınarak bu politikanın defalarca ihlal edilmesine ilişkin aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 • 1 ihtar: Hesap düzeyinde bir işlem yapılmaz
 • 2 ihtar: 12 saatlik hesap kilitleme
 • 3 ihtar: 12 saatlik hesap kilitleme
 • 4 ihtar: 7 günlük hesap kilitleme
 • 5 veya daha fazla ihtar: Kalıcı olarak askıya alma

Hesabınızın yanlışlıkla kilitlendiğini veya askıya alındığını düşünüyorsanız itirazda bulunabilirsiniz.

COVID-19 Hakkındaki Yanlış Bilgiler ile İlgili İçeriklerin Görünürlüğünü Azaltma 

COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilere yönelik politikamızı ihlal ettiğine inandığımız post veya hesapların görünürlüğünü azaltabiliriz. Postlerin ve/veya hesapların görünürlüğüne ilişkin bu çerçeveden kaynaklanan kısıtlamalar, sınırlı bir süre sonra otomatik olarak sona erer ancak hesapların politikamızı ihlal etmeye devam ettiğini belirlersek bu kısıtlamaları yeniden uygulayabiliriz (manuel veya otomatik olarak). Görünürlüğü şu yöntemlerle azaltabiliriz: 

 • Bu hesaplardan gelen postleri ve Repostleri, X ürününün belirli bölümlerinde (en iyi Arama sonuçları gibi) görünmeye uygun değil olarak belirleyerek 
 • Sohbetlerde hesaptan gelen Yanıtları daha düşük bir konumda görüntüleyerek
 • E-posta veya ürün içi önerilerde hesabın ve/veya asıl hesabın postlerini hariç tutarak 

Kalıcı Olarak Askıya Alma

Aşağıdaki ihlal niteliğindeki davranışları sergileyen hesapları derhal kalıcı olarak askıya alabiliriz: 

Yanlış ilişkiler: Hesabın kendi ilişkilerini yanlış tanıttığı ya da kendi ilişkilerini tıp doktoru, halk sağlığı yetkilisi/kurumu veya araştırma kurumu olarak tanıttığı ya da COVID-19 konularında uzman olduğunu yanlış şekilde öne sürdüğü tespit edildiği takdirde.

Tekrarlanan İhlaller: Hesabın 30 günlük bir süre içinde COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilere yönelik politikamızı tekrar tekrar ihlal ettiğini tespit ettiğimiz ya da hesabın bariz bir şekilde COVID-19 hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler postlemek amacıyla oluşturulduğunu belirlediğimiz takdirde.

 

Ek kaynaklar
 

COVID-19 hakkında yanıltıcı bilgilerle mücadele etme çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ve COVID-19 aşısı yanıltıcı bilgilerine yönelik genişletilmiş yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaş