Genel Bahşiş Politikası

Bir ödeme işlemcisi aracılığıyla X'da veya X üzerinden karşılıksız olarak ya da başka bir şekilde bahşiş (para veya dijital para) talep eder, verir veya alırsanız (ör. X'ın Bahşişler profil özelliğini kullanarak ya da bir postte veya Sohbet Odasında para talep ederek) aşağıdaki gerekliliklere uymanız gerekir.  

Not: Bu politika, toplu dava açma hakkınızdan ve üyelikten çıkma hakkınızdan feragat de dahil olmak üzere anlaşmazlıkların çözümünü düzenleyen bağlayıcı bir tahkim hükmü içerdiğinden, lütfen aşağıdakileri dikkatlice okuyun. 

  1. 18 yaşında veya daha büyük olmanız gerekir. 
  2. Davranış ve içerikleriniz, X Kuralları ve Mali Dolandırıcılık Politikamız da dahil olmak üzere X Kullanıcı Sözleşmesine uygun olmalıdır. Diğer gereklilikler şunlardır:

a. X Kurallarına aykırı içerikler karşılığında (ya da bu içerikleri tanıtmak veya teşvik etmek amacıyla) bahşiş talep edemez veya veremezsiniz. 

b. (a) Yasa dışı, (b) başkalarına karşı taciz içeren, (c) nefret dolu ya da (d) kendi kendine zarar verme durumlarına neden olabilecek davranışlar karşılığında (ya da bu tür davranışları tanıtmak veya teşvik etmek amacıyla) bahşiş talep edemez veya veremezsiniz. 

c. Dolandırıcılık taktikleri, kimlik hırsızlığı veya diğer benzer yöntemlerle başkalarını size bahşiş göndermeleri için kandırmak amacıyla X hizmetlerini kullanamazsınız.

3. Davranış ve içerikleriniz; yaptırımlar, yolsuzlukla mücadele, kara para aklamayla mücadele, kamu yönetimi, bağış toplama ve içerik yasaları da dahil olmak üzere geçerli yasa, kural ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

4. Başkalarından bahşiş aldığınız takdirde bu bahşişlerle ilişkili geçerli vergileri veya ücretleri ödemekten siz sorumlu olursunuz ve bahşişleri kabul etmek için kullandığınız ödeme işlemcilerinin şartlarına tabi olursunuz.

5. X, hesabınızın askıya alınması ya da bahşiş talep veya kabul etmenizin engellenmesi de dahil olmak üzere alabileceğiniz veya almayacağınız hiçbir bahşişten sorumlu olmayacaktır. 

6. X'da veya X üzerinden bahşiş verdiğiniz takdirde bu bahşişlerin tamamen isteğe ve gönüllülük esasına bağlı olduğunu, karşılığında hiçbir şey almayacağınızı ve verdiğiniz bahşişlerin başka bir kişiye gönderilebileceğini veya beklemediğiniz bir amaç doğrultusunda kullanılabileceğini kabul etmiş olursunuz. X, bahşiş vermeye taraf değildir ve kullanıcılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayacaktır. Başkalarına bahşiş vermek, size X içeriklerine veya özelliklerine erişme hakkı vermez. 

Yaptırım felsefesi

X'da bahşiş talep eden, veren veya alan tüm kişiler, bu sayfada açıklanan ve atıfta bulunulan gerekliliklere uymak zorundadır. Bu gerekliliklerden herhangi birini ihlal etmeniz, doğrudan X'ın amacına veya ilkelerine aykırı bir şekilde hareket etmeniz ya da X veya müşterileri için potansiyel olarak zararlı bir şekilde hareket etmeniz durumunda ihlal içeren davranışın bağlamı, ciddiyeti ve geçmişine bağlı olarak aşağıda belirtilen yaptırım önlemlerinden bazılarını veya tümünü uygulayabiliriz: 

  • Algoritmik öneriler yoluyla hesabınızın büyümesini, sizi takip etmeyen hesaplarla sınırlayabiliriz. 
  • X'a erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebiliriz. 
  • Kaldırılması beklenirken ihlal niteliğindeki içerikleri gizleyebiliriz. 
  • İhlal niteliğindeki içerikleri kaldırabilir veya sizin kaldırmanızı isteyebiliriz. 
  • Yukarıda belirtilenler de dahil olmak üzere bahşiş gönderememenize veya alamamanıza neden olabilecek önlemler alabiliriz.

Anlaşmazlık çözüm sözleşmesi – bağlayıcı tahkim ve toplu davadan feragat 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir ihtilaf, hak talebi veya bunun ihlali, nihai olarak yalnızca Amerikan Tahkim Derneği ("AAA") tarafından yürütülen bağlayıcı tahkim yoluyla, AAA'nın www.adr.org adresinde bulunan Tüketici Tahkim Kuralları hükümlerine uygun olarak ya da 1.800.778.7879 numaralı telefondan AAA'yı arayarak münhasıran çözüme kavuşturulacak ve California Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Hakem/hakemler tarafından verilen karara ilişkin hüküm, yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkemeye intikal ettirilebilir.  BURADA SİZ VE X, JÜRİ VEYA HAKİM İLE DURUŞMA HAKKINDAN AÇIKÇA FERAGAT EDİYORSUNUZ. AYRICA SİZ VE BİZ, HER TÜRLÜ HAK TALEBİ DAVASININ YALNIZCA BİREYSEL OLARAK AÇILABİLECEĞİNİ VE BİR TOPLU DAVA YA DA BAŞKA BİR TEMSİLEN AÇILAN DAVA ADINA VEYA AYNISININ BİR PARÇASI OLARAK AÇILAMAYACAĞINI KABUL EDERİZ. TARAFLAR, TOPLU DAVA AÇMA VEYA GRUP OLARAK HAKSIZLIĞIN TELAFİSİNİ TALEP ETME HAKLARINDAN AÇIKÇA FERAGAT EDERLER. Gerek siz gerekse biz yazılı olarak mutabakata varmadıkça hakem, dava işlemlerini veya birden fazla kişinin hak taleplerini birleştiremez ve başka türlü herhangi bir temsilen veya toplu davaya başkanlık edemez. 

Yukarıda belirtilen bu tahkim hükümlerine bağlı olmamak ve bunlardan vazgeçmek istiyorsanız bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde vazgeçme kararınıza ilişkin bildirimi yazılı olarak aşağıdaki adrese göndermeniz gerekir: X, Inc., İlgili: Hukuk Departmanı - Tahkim ve Vazgeçme, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Vazgeçme işleminize ait belgelerde X hesap kullanıcı adınız belirtmelidir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın taraflardan herhangi biri, ilgili mahkemenin yargı yetkisi kapsamındaki anlaşmazlıklar veya hak talepleri için bir asliye mahkemesinde çözüm arayabilir.

Bu makaleyi paylaş