Veri işleme ile ilgili ek bilgiler

Bu belge; topladığımız veri türleri, bu verileri nereden aldığımız ve bunları nasıl işleyip paylaştığımız hakkında ek bilgi sunmak üzere X Gizlilik Politikası'na ek olarak hazırlanmıştır.
 

Veri işleme ile ilgili özet
 

Aşağıdaki tabloda kişisel verileri işlememizin genel amaçlarından oluşan bir liste bulunmaktadır. Aşağıdaki tablonun üçüncü sütununda Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan elde edilen verilere ilişkin olarak bu işlem için esas kabul ettiğimiz birincil yasal dayanaklar yer almaktadır. 

Bazı veri işleme etkinlikleri, söz konusu işlemin veya verilerin yeterli ölçüde farklı olması durumunda birden fazla satır için dikkate alınabilir. Örneğin reklam gelirleri, hizmetlerimizi desteklememizi ve geliştirmemizi sağlar. Bu reklamı sunmak için bazı verilerinizi işler ve Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ile Birleşik Krallık'tan alınan verilere ilişkin olarak bunu yapmak için yasal dayanak olarak meşru menfaatleri esas alırız. Ayrıca, size reklamveren iş ortaklarımızdan aldığımız, sizinle ilgili verilere bağlı olarak gördüğünüz reklamları daha fazla kişiselleştirme olanağı sunarız. Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız bu reklamları sunmak için verilerinizi işlemeye yönelik yasal dayanak olarak muvafakati esas alırız.

Verilerin işlenme amacı

Veriler

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Verilerin işlenme amacı

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hizmetlerimizi yönetmek:

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler
 • Ödeme bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklamverenlerden veya diğer reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Geliştirici verileri
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Sözleşme gerekliliği

Verilerin işlenme amacı

Kimlik doğrulama, spam ile mücadele, dolandırıcılığa karşı koruma, kalite ve kötüye kullanımı önleme dahil emniyet ve güvenlik özellikleri

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler
 • Ödeme bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Geliştirici verileri
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Sözleşme gerekliliği

Verilerin işlenme amacı

Aşağıda belirtilen özellikleri sunmak üzere kullandığımız ilgi alanları, yaş ve cinsiyet gibi hesabınıza ilişkin çıkarımlar:

Bu çıkarımları X verilerinizi ziyaret ederek istediğiniz zaman gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz.

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Herkese açık olmayan iletişimler (anket verileri ve Direkt Mesaj kullanarak yazıştığınız hesaplar)
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Verilerin işlenme amacı

Sağladığınız veya X'te topladığımız verileri temel alarak X'te size gösterdiğimiz reklamlar

Yalnızca buradan toplanan bilgilere bağlı olarak diğer web sitelerinde veya mobil uygulamalarda size gösterdiğimiz reklamlar

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Verilerin işlenme amacı

Size gösterdiğimiz reklamların etkililiğini ölçme

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri

 • Herkese açık bilgiler

 • Hesap denetimleri

 • Herkese açık olmayan iletişimler (anket verileri)

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri

 • Bağlantılarla etkileşimler

 • Çerez verileri †

 • Kayıt günlüğü verileri

 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler

 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Verilerin işlenme amacı

Hariç tutma hedef kitleleri: reklamverenlerin, reklamveren tarafından gönderilen bir hedef kitleyi bir reklam kampanyası için uygun olmaktan hariç tutmasını sağlama

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri

 • Herkese açık bilgiler

 • İletişim bilgileri

 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Bağlantılarla etkileşimler

 • Çerez verileri †

 • Kayıt günlüğü verileri

 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Verilerin işlenme amacı

Kişiselleştirilmiş reklamlar: X'te sizden topladığımız bilgiler, diğer çevrimiçi etkinlikleriniz ve iş ortaklarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda X'te ve X dışında size gösterdiğimiz reklamlar

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • İletişim bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Bulunduğunuz yerlere bağlı olarak hizmetlerimizi kişiselleştirme

Veriler

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Hesap denetimleri

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Hukuki talepleri yerine getirme

Veriler

Geçerli yasa, düzenleme, hukuki belgeler veya devlet kurumlarından gelen talep doğrultusunda.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Yasal yükümlülük

Verilerin işlenme amacı

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • Hesap denetimleri
 • Herkese açık olmayan iletişimler (anket verileri)

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat


Meşru Menfaatler (yalnızca X'te hesap açmadan önce toplanan bazı Kayıt Günlüğü verilerine yönelik)

Verilerin işlenme amacı

Verileri sizin yetkilendirdiğiniz üçüncü taraf web istemcileri veya uygulamalarıyla paylaşma

Veriler

Uygulama veya web istemcisi tarafından istenen izinlere bağlı olarak, aşağıdakiler dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler
 • Hesap denetimleri


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşma

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler
 • Ödeme bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Geliştirici verileri
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Hizmet sağlayıcının gerçekleştirmesi istenen işleme etkinlikleri için bu tabloda belirtilen temel dayanaklara (sözleşme gerekliliği, meşru menfaat, onay veya yasal yükümlülük) göre belirlenir.

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Üçüncü taraflardan alınan veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizin muvafakatinizle işlediğimiz bilgiler:


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

X etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer X ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Verilerin işlenme amacı

X kurumsal ürünlerimiz ve üçüncü taraf hizmetleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Temel hesap bilgileri
 • Herkese açık bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • Herkese açık olmayan iletişimler (siz ve X arasında)
 • Ödeme bilgileri
 • Hesap denetimleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere hakkınızda aldığımız ek bilgiler:

 • Konum bilgileri
 • Bağlantılarla etkileşimler
 • Çerez verileri † 
 • Kayıt günlüğü verileri
 • Reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Geliştirici verileri


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Yukarıda açıklanan veri işleme etkinlikleri:

 • Hizmetlerimizi yönetme
 • Emniyet ve güvenlik
 • Çıkarımlar
 • Kişiselleştirilmiş reklamlar
 • Size gösterdiğimiz reklamların etkililiğini ölçme
 • Hizmet sağlayıcılarımızla veri paylaşma

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizin muvafakatinizle işlediğimiz bilgiler:

Web için X verileri*

Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Yukarıda açıklanan veri işleme etkinlikleri:

X etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer X ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere sizin muvafakatinizle işlediğimiz bilgiler:

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Web'de X içeriğini gördüğünüz yerlere dayalı olarak hizmetlerimizde ek kişiselleştirme yapma

Ayrıca, yukarıda açıklanan veri işleme etkinlikleri:

X etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer X ürün özellikleri hakkında hizmetle ilgili olmayan bildirimler

Veriler

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bizimle paylaştığınız bilgiler:

 • Hesap denetimleri

Web için X verileri*

Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

Bu verilere bağlı olarak, yukarıda açıklandığı şekilde hakkınızda yapılan çıkarımlar.


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

Verilerin işlenme amacı

Emniyet ve güvenlik, genel onaylama, dolandırıcılık ve ödeme manipülasyonunu önleme amaçlarıyla onaylamayı tanımlama

Veriler

Topladığımız veriler: 
Kimliğinizin fotoğrafı, selfie'niz (yüz biyometri verilerinizi ve kimliğinizdeki verileri içerir)

Verilerin saklanma süresi:
Kimlikten ayıklanan veriler, kimliğinizin resmi ve selfie'niz isteğe bağlı X Premium ile taklitçilik dahil olmak üzere, Güvenlik ve Emniyet amaçları doğrultusunda 30 gün boyunca saklanabilir. Böylece X, onaylama kararına itiraz etmeniz için size bir fırsat verir ve X de itirazınızı inceleyebilir.

Kimlikten ayıklanan veriler, kimliğinizin resmi ve selfie'niz, İçerik Üretici Abonelikleri ve Reklam Geliri Paylaşımı programları kapsamında kimlik doğrulamayla ilgili olarak 30 gün boyunca saklanabilir. Bu programlara yönelik olarak kimlik doğrulama amacıyla mümkün olduğunda kimlikten ayıklanan tam adı, adres ve karma işlemi uygulanmış resmî kimlik numarası, kullanıcıları dolandırıcılığa ve ödeme manipülasyonlarına karşı korumak için programlara katıldığınız sürece X tarafından saklanacaktır.  

Verileri saklayan ve paylaştığımız taraflar:
X, bu verileri taklitçilik de dahil olmak üzere isteğe bağlı X Premium ve Emniyet ve Güvenlik amaçlarıyla bağlantılı olarak doğrudan saklamaz. X; tam adı, karma işlemi uygulanmış belge kimlik numarasını ve kimlikten ayıklanan adresi İçerik Üreticisi Abonelikleri veya Reklam Geliri Paylaşımı programlarında kimlik doğrulama işlemleriyle bağlantılı olarak saklar. X, tüm kullanım senaryolarında verileri, veri işleyicimiz olarak hareket eden Au10tix ile paylaşır. Au10tix, verileri yukarıda belirtildiği şekilde işler ve saklar.

AB, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan alınan kişisel verileri işlemeye yönelik birincil yasal dayanak/dayanaklar

Muvafakat

* Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunduğunu düşündüğümüz tarayıcılardan web için X verilerini toplamıyoruz.

Çerez ve benzer teknolojilerin kullanılması başlıklı makalede açıklandığı şekilde ve Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız 95/46/EC sayılı Direktif kapsamında verdiğiniz şekilde sizin muvafakatinizle çerezleri ayarlıyor ve kullanıyoruz.

❖Ayrıca X, veri işlemcisi olarak hareket etmeyen reklamverenlerin kendi reklamlarını ölçmelerini sağlamak üzere herkese açık olmayan kişisel bilgileri bu reklamverenlerle de paylaşmaktadır. X, yukarıda açıklandığı şekilde bu iş ortaklıklarını muvafakate bağlı veri işleme olarak kabul etmektedir. Böyle durumlarda X ve veri işleyicilerinin Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden X müşterilerinin herkese açık olmayan kişisel bilgilerini veri işlemcisi olmayan kişilerle paylaşabilmesi için bu müşterilerin "İş ortaklarıyla ek bilgi paylaşımına izin ver" ayarını etkinleştirmeleri gerekir.

 

Meşru menfaatler analiz özeti: Hesabınızla ilgili çıkarımlar
 

X, X'i ve platformdaki içeriği kullanan kişiler hakkında çıkarımlar yapmak için bu kişilerin sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (X'in Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanır. Bunlar arasında söz konusu kullanıcıların ilgisini çekebilecek konular, kaç yaşında oldukları, hangi dilleri konuştukları ve bir hesabın içeriğinin platformdaki diğer hesaplar için ilgi alanı olup olmayacağı gibi çıkarımlar bulunur. Çıkarımlar, X'in daha iyi hizmetler sunmasına ve X'te reklamlar dahil gösterilen içeriğin kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Bu çıkarımlar olmasaydı kullanıcılar ilgilerini çeken içerikleri bulmakta zorluk yaşar, X'in platformu herkes için güvenli ve keyif verici olacak şekilde sürdürmesi daha zor olur, X'teki reklamlar görenlerin ilgisini daha az çeker ve reklamlar X'in kurumsal müşterileri için daha az değerli olurdu.

Hizmetlerimizi kullanan kişilerin haklarını korumak istediğimizden, X'in hakkınızda çıkarımda bulunduğu bilgileri gözden geçirmek ve değiştirmek istediğinizde X verileriniz hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmet, hem X hesabı olan hem de bir hesabı bulunmayan veya X'ten çıkış yapan kişiler tarafından kullanılabilir. 
 

Meşru menfaatler analizi özeti: Sağladığınız verileri veya X'te topladığımız verileri temel alarak X'te ya da diğer web siteleri veya mobil uygulamalarda toplanan verilere göre bu mecralarda gösterdiğimiz reklamlar
 

Kullanıcıların platformda gördükleri reklamların kalitesini artırmak için X, kullanıcıların sağladığı bilgileri ve X'i kullanırken onlardan aldığı verileri (X'in Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanır. X diğer uygulamalarda veya web sitelerinde reklam gösterdiğinde kullanıcıların gördüğü reklamların kalitesini artırmak için ilgili uygulama veya web sitesinden aldığı bilgileri kullanır.

Böylece X, kullanıcılara ilgi alanlarına daha uygun, daha iyi bir ürün deneyimi ve onların en anlamlı ve alakalı gördükleri içeriği sunmanın yanı sıra kendi hizmetlerini destekleyip iyileştirecek geliri oluşturan, daha değerli reklam teklifleri sunabilir. Bu işlemler olmasaydı X'in reklamları, bunları gören kullanıcılar için daha zorlayıcı ve X'in kurumsal müşterileri için de daha az değerli olurdu.

X, hizmetlerini kullanan kişilerin haklarını korumak için kullanıcılara X'te gördükleri reklamlar üzerinde çok çeşitli kontrol olanakları sunar. Kullanıcılar, bazı reklamverenlerden gelen reklamları görmek, kötü veya saldırgan içerikli reklamları bildirmek ve beğenmedikleri reklamları işaretlemek istemiyorlarsa bu reklamverenleri engelleyebilir ya da sessize alabilirler. Ayrıca, kullanıcıların çıkarımda bulunulan yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi bir reklamın onlara gösterilme gerekçesini görmelerini sağlamak için X'teki her reklamda "Neden bu reklamı görüyorum?" açılır menüsü seçeneği bulunur. Daha sonra kullanıcılar, gelecekte görecekleri reklamlarda uygulanmak üzere X verileriniz bölümünden bu bilgileri değiştirebilirler. Bu hizmet, hem X hesabı olan hem de bir hesabı bulunmayan veya X'ten çıkış yapan kişiler tarafından kullanılabilir.
 

Meşru menfaatler analiz özeti: Size gösterdiğimiz reklamların etkililiğini ölçme
 

X, kullanıcıların sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (X'in Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanıcılara gösterdiği reklamların etkililiğini ölçmek için kullanır. 

Bu sayede X, reklamverenlere X aracılığıyla satın aldıkları reklamların performansını daha iyi anlamalarını sağlayacak bir araç sunabilir. Bu reklam ölçüm teklifleri, reklamverenlerin ne tür reklamlar yayınlamaları, bu reklamları ne zaman yayınlamaları, hangi içerik türlerini dahil etmeleri ve hangi hedef kitlelere ulaşmaları gerektiği hakkında bilinçli kararlar almalarını sağladığından, X'in işinin kritik bir bileşenidir. Bu işlemler olmasaydı X'in reklamları, bunları gören kullanıcılar için daha zorlayıcı ve X'in kurumsal müşterileri için de daha az değerli olurdu.

X, öncelikli olarak hizmetlerimizi kullananların haklarını güvence altına almak için reklamverenlere yönelik olarak X reklam kampanyalarının temel performans göstergeleri hakkında rapor oluşturan veri işlemci iş ortaklıkları yoluyla reklam ölçüm hizmeti sunmaktadır. Bu veri işlemcileri; tek başına bir kişinin kimliğini tespit etmek için kullanılabilecek X verilerini veri işlemcisi olarak hareket etmeyen üçüncü taraflarla paylaşmalarını yasaklayan kısıtlamalar da dahil olmak üzere X'ten alınan verileri işlemelerine nasıl izin verildiğine ilişkin birtakım akdi kısıtlamalara tabidir. 

Ayrıca X, veri işlemcisi olarak hareket etmeyen reklamverenlerin kendi reklamlarını ölçmelerini sağlamak üzere herkese açık olmayan kişisel bilgileri bu reklamverenlerle de paylaşmaktadır. X, yukarıda açıklandığı şekilde bu iş ortaklıklarını muvafakate bağlı veri işleme olarak kabul etmektedir. Böyle durumlarda X ve veri işleyicilerinin Avrupa Birliği'nde, bir EFTA Ülkesi'nde veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden X müşterilerinin herkese açık olmayan kişisel bilgilerini veri işlemcisi olmayan kişilerle paylaşabilmesi için bu müşterilerin "İş ortaklarıyla ek bilgi paylaşımına izin ver" ayarını etkinleştirmeleri gerekir.
 

Meşru menfaatler analiz özeti: reklamverenlerin, reklamveren tarafından gönderilen bir hedef kitleyi bir reklam kampanyası için uygun olmaktan hariç tutmasını sağlama
 

X, kullanıcıların sağladığı bilgileri ve aldığı verileri (X'in Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) reklamverenlerin, reklamveren tarafından gönderilen bir hedef kitleyi bir reklam kampanyası için uygun olmaktan hariç tutmasını sağlamak için kullanır. 

Bu özellik, X'in reklamverenlere reklamlarını kampanyalarının hedefleriyle ilgisi olmayan kişilere göstermekten kaçınmak için bir yöntem sunar (ör. reklamverenin oyunun zaten yüklemiş olan kişiler). Bu özellik, X'in daha az alakasız reklam sunmasına yardımcı olduğu ve X reklamverenlerinin reklam kampanyalarını geniş ölçekte etkili bir şekilde yürütmelerini sağlarken, alakasız reklamlarla kötü kullanıcı deneyimlerini azalttığı ve reklamı yapılan ürün veya hizmetle ilgili zaten eyleme geçmiş kullanıcılara reklam sunmak için harcanan parayı kısıtladığı için X'in işinin kritik bir bileşenidir. Bu işlemler olmasaydı X'in reklamları, bunları gören kullanıcılar için daha zorlayıcı ve X'in kurumsal müşterileri için de daha az değerli olurdu; bazıları X'te hiç reklam kampanyası yürütmezdi.

X, hizmetlerimizi kullananların haklarını korumak için bu işlemeyi ifşa etmek, yalnızca bu amaçla işlenen verileri ayırmak, bu amaçla işlenen kişisel verilerin miktarını ve türünü en aza indirmek ve hassas veya hukuken yasak olabilecek kategorilere göre (ör. ırk, din, politika, cinsel yaşam veya sağlık) kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmak üzere teknik önlemler, sözleşmeler ve politikalar uygulamaktadır.
 

Meşru menfaatler analizi özeti: X etkinliğiniz, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer X ürün özellikleri hakkında hizmetlerle ilgili olmayan bildirimler
 

X hesap sahiplerine kendi X etkinlikleri, ilgili içerik, Direkt Mesajlar ve diğer X ürün özellikleri hakkında hizmetlerle ilgili olmayan bildirimler göndermek için X, kullanıcıların sağladıkları bilgileri ve aldığı verileri (X'in Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde) kullanır. Böylece X; kendilerine gönderilen gönderiler veya Direkt Mesajlar, kullanıcıların yetki verdiği içerik ile ilgili istatistikler ve yeni ürün özellikleri gibi kullanıcıların değerli veya yararlı bulabilecekleri bilgileri sunabilir.

Bu bildirimler olmasaydı kullanıcılar X'te onlara uygun olan içerikler hakkında bilgi edinmekte zorluk yaşar, X'teki içerikleri hakkında daha az geri bildirim alır ve X'te başkalarıyla sohbetleri muhtemelen kaçırırlardı.

Hizmetlerimizi kullananların haklarını korumak için hizmetler dışındaki her bir e-posta bildiriminde kullanıcının bu tür bildirimlerin tümünü veya herhangi birini devre dışı bırakmasına olanak tanıyan üyelikten ayrılma bağlantısı bulunur. Kullanıcı, X.com veya mobil uygulamalarımıza giriş yapmışken dilediği zaman tercihlerini benzer şekilde güncelleyebilir. Ayrıca Avrupa Birliği, bir EFTA Ülkesi ve Birleşik Krallık'ta ikamet eden kullanıcılar için de e-posta adreslerinin ilk kez alındığı kayıt işlemi sırasında da denetim olanağı sunulmaktadır.
 

İşlediğimiz kişisel verilerin kaynakları
 

Aşağıdaki tabloda kişisel verileri alabileceğimiz kaynaklara ilişkin kategoriler açıklanmaktadır. 

Veri Kategorisi

Veriler

Kaynaklar

Veri Kategorisi

Çevrimiçi Etkinlik

(Web siteleri, uygulamalar veya reklamlarla etkileşimlere ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla internet ve diğer elektronik ağ etkinliği bilgileri)

 

Veriler

 • X'te yayınladığınız bilgiler 

 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler

 • Hesap denetimleri

 • Bağlantılarla etkileşimler

 • Çerez verileri

 • Kayıt günlüğü verileri

 • Reklamverenlerden veya diğer reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Geliştirici verileri
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

 

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

Kaynaklar

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi ve üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız yoluyla) 

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir gönderide sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla X'teki diğer kişiler

 • Yerleşik zaman akışları veya gönderi butonları gibi X içeriğini entegre eden üçüncü taraf hizmetleri

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Alt işlemcilerimiz gibi bizim adımıza hizmet sunan satıcılar

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları

Veri Kategorisi

Ödeme Bilgileri

Veriler

 • Kredi veya banka kartı numarası

 • Kartın son kullanma tarihi
 • CVV kodu
 • Fatura adresi

 

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

Kaynaklar

 • Bizden reklam hizmeti satın alırsanız siz

Veri Kategorisi

Tanımlayıcılar

(Gerçek ad, diğer ad, posta adresi, telefon numaraları, benzersiz tanımlayıcılar (cihaz tanımlayıcısı, çerezler, mobil reklam tanımlayıcıları gibi), müşteri numarası, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı ve diğer benzer tanımlayıcılar)

 

Veriler

 • Temel hesap bilgileri

 • X'te yayınladığınız bilgiler 

 • Geliştirici verileri

 • İletişim bilgileri

 • Adres defteri verileri

 • Size ait olduğu çıkarımında bulunduğumuz cihazlar

 • Çerez verileri

 • Kayıt günlüğü verileri

 • Reklamverenlerden veya diğer reklam iş ortaklarından alınan veriler
 • Diğer üçüncü taraflardan ve iştiraklerden alınan veriler

 

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

Kaynaklar

Veri Kategorisi

Korumalı Sınıflandırmalar

(Yaş aralığı ve cinsiyet gibi bazı yasal olarak korumalı sınıflandırmaların özellikleri)

Veriler

 • X'te yayınladığınız bilgiler 
 • Aşağıda listelendiği şekilde hesabınız hakkındaki çıkarımlar
   

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

 

Kaynaklar

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız yoluyla)

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir gönderide sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla X'teki diğer kişiler

 • Yerleşik zaman akışları veya gönderi butonları gibi X içeriğini entegre eden üçüncü taraf hizmetleri

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Bizim adımıza hizmet sunan satıcılar

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları

Veri Kategorisi

Ticari Bilgiler

(Satın alınan, edinilen veya dikkate alınan ürün veya hizmet kayıtları ve diğer satın alma veya tüketim geçmişleri ya da eğilimleri)

 

Veriler

 • X'te yayınladığınız bilgiler 

 • Bağlantılarla etkileşimler

 • Çerez verileri

 • Kayıt günlüğü verileri

 • Reklamverenlerden veya diğer reklam iş ortaklarından alınan veriler

 • Geliştirici verileri

 

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

 

Kaynaklar

Veri Kategorisi

Duyusal Bilgiler

(Ses, elektronik, görsel ve benzer bilgiler)

Veriler

 • X'te yayınladığınız bilgiler 
 • Direkt Mesajlar ve herkese açık olmayan diğer iletişimler

 

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

Kaynaklar

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla) 

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir gönderide sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj ya da korumalı gönderiler göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla X'teki diğer kişiler

Veri Kategorisi

Konum Verileri

Veriler

 

X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

Kaynaklar

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla)

Veri Kategorisi

Çıkarımlar

(Hakkınızda tercihlerinizi, karakter özelliklerinizi, davranışlarınızı ve tutumlarınızı yansıtan bir profil oluşturmak için yapılan çıkarımlar)

 

Veriler


X'i kullandığınızda topladığımız verilerle ilgili ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 1. bölümüne ("Topladığımız Bilgiler") bakın.

Kaynaklar

 • Siz veya cihazlarınız (ör. hizmetlerimizi veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanız yoluyla)

 • Sizi bir fotoğrafa etiketlemek (ayarlarınız izin veriyorsa), bir gönderide sizden bahsetmek veya size Direkt Mesaj göndermek gibi hizmetlerimizi kullanmanız yoluyla X'teki diğer kişiler

 • Yerleşik zaman akışları veya gönderi butonları gibi X içeriğini entegre eden üçüncü taraf hizmetleri

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Bizim adımıza hizmet sunan satıcılar

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları

   


Kişisel verileri paylaşabileceğimiz üçüncü taraf kategorileri 
 

Aşağıdaki tabloda, listelenen veri kategorilerinden alınan bazı kişisel verileri paylaşabileceğimiz üçüncü taraflara ilişkin kategoriler açıklanmaktadır. Kişisel verileri paylaşma amaçlarımız da dahil olmak üzere bu verileri paylaşma şeklimiz hakkında bilgi edinmek için Gizlilik Politikamızın 3. bölümüne ("Bilgileri Paylaşma") bakın. 

Veri Kategorisi

Paylaşabileceğimiz kişiler:

Veri Kategorisi

Çevrimiçi Etkinlik

Tanımlayıcılar

Korumalı Sınıflandırmalar

Ticari Bilgiler

Duyusal Bilgiler

Paylaşabileceğimiz kişiler:

 • Örneğin herkese açık bir gönderi gönderdiğinizde bizi bilgilerinizi paylaşmaya yönlendirdiğiniz kişiler 

 • Yetkilendirdiğiniz üçüncü taraf web istemcileri veya uygulamaları gibi hesabınıza erişim hakkı verdiğiniz kişiler

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları da dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız

 • Kanunlara uymak, zararları önlemek ve kamu menfaatine hizmet etmek için gerekli olduğu şekilde kolluk kuvvetleri ve diğerleri


Bilgilerinizi paylaşma şeklimiz, neden paylaştığımız ve X'i kullandığınızda nasıl kontrol ettiğimiz hakkında ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 3. bölümüne ("Bilgileri Paylaşma") bakın.

Veri Kategorisi

Ödeme Bilgileri

Paylaşabileceğimiz kişiler:

 • Hizmet sağlayıcılarımız


Bilgilerinizi paylaşma şeklimiz, neden paylaştığımız ve X'i kullandığınızda nasıl kontrol ettiğimiz hakkında ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 3. bölümüne ("Bilgileri Paylaşma") bakın.

Veri Kategorisi

Konum Verileri

Paylaşabileceğimiz kişiler:

 • Hizmet sağlayıcılarımız

 • Kanunlara uymak, zararları önlemek ve kamu menfaatine hizmet etmek için gerekli olduğu şekilde kolluk kuvvetleri ve diğerleri


Bilgilerinizi paylaşma şeklimiz, neden paylaştığımız ve X'i kullandığınızda nasıl kontrol ettiğimiz hakkında ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 3. bölümüne ("Bilgileri Paylaşma") bakın.

Veri Kategorisi

Paylaşabileceğimiz kişiler:

 • Kurumsal iştiraklerimiz

 • Reklamverenler ve diğer reklam iş ortakları da dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız

 • Kanunlara uymak, zararları önlemek ve kamu menfaatine hizmet etmek için gerekli olduğu şekilde kolluk kuvvetleri ve diğerleri


Bilgilerinizi paylaşma şeklimiz, neden paylaştığımız ve X'i kullandığınızda nasıl kontrol ettiğimiz hakkında ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızın 3. bölümüne ("Bilgileri Paylaşma") bakın.

Bu makaleyi paylaşın