Aanvullende informatie over gegevensverwerking

Dit is een aanvulling op het Privacybeleid van X om aanvullende informatie te verstrekken over de soorten gegevens die we verzamelen, waar we ze krijgen, en hoe we ze verwerken en delen.
 

Overzicht van gegevensverwerking
 

In de tabel hieronder zie je een lijst met algemene doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Voor gegevens uit de Europese Unie, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk bevat de derde kolom van onderstaande tabel de primaire wettelijke grondslagen waarop we ons beroepen voor een dergelijke verwerking. 

Sommige verwerkingsactiviteiten kunnen in meerdere rijen worden genoemd als de verwerking of de betrokken gegevens voldoende van elkaar verschillen. Met inkomsten uit advertenties kunnen we bijvoorbeeld onze services ondersteunen en verbeteren. Om deze advertenties aan te bieden, verwerken we een deel van je gegevens, en voor gegevens uit de Europese Unie, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen we op gerechtvaardigde belangen als wettelijke grondslag hiervoor. We bieden je ook de mogelijkheid om de advertenties die je te zien krijgt, verder te personaliseren op basis van gegevens die we van onze advertentiepartners over jou ontvangen. Als je in de Europese Unie, de EFTA-landen of het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent, vertrouwen we op toestemming als onze wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens om deze advertenties te verstrekken.

Doel van verwerking

Gegevens

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Doel van verwerking

Uitvoeren van onze services, inclusief:

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie
 • Betalingsgegevens
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van adverteerders en andere advertentiepartners
 • Ontwikkelaarsgegevens
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Uitvoering van overeenkomst

Doel van verwerking

Functies voor veiligheid en beveiliging, zoals verificatie, anti-spam, fraudebescherming, kwaliteit en preventie van misbruik

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie
 • Betalingsgegevens
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Ontwikkelaarsgegevens
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Uitvoering van overeenkomst

Doel van verwerking

Afgeleide gegevens over je account, zoals interesses, leeftijd en geslacht, die we gebruiken om je functies te bieden zoals:

Je kan deze afgeleide gegevens altijd bekijken en aanpassen door Je gegevens van X te bekijken.

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Niet-openbare communicatie (gegevens van enquêtes en accounts waarmee je correspondeert via privéberichten)
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Doel van verwerking

Advertenties die we je tonen op X op basis van gegevens die je verstrekt, of die we verzamelen op X

Advertenties die we je tonen op andere websites of mobiele applicaties en die alleen zijn gebaseerd op informatie die daar is verzameld

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactinformatie
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Doel van verwerking

Het meten van de effectiviteit van advertenties die we je laten zien

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account

 • Openbare informatie

 • Accountbeheer

 • Niet-openbare communicatie (gegevens van enquêtes)

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens

 • Interacties met links

 • Cookiegegevens †

 • Loggegevens

 • Gegevens van advertentiepartners

 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Doel van verwerking

Uitsluiten van doelgroepen: adverteerders kunnen ervoor kiezen dat een door een adverteerder ingediende doelgroep niet in aanmerking komt voor een reclamecampagne.

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account

 • Openbare informatie

 • Contactgegevens

 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Interacties met links

 • Cookiegegevens †

 • Loggegevens

 • Gegevens van advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Doel van verwerking

Persoonlijke advertenties: advertenties die we op en buiten X aan je tonen, op basis van informatie die we over jou verzamelen op X, je andere online activiteiten en gegevens van onze partners.

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Contactgegevens
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

Personalisatie van onze services op basis van plaatsen die je hebt bezocht

Gegevens

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Accountbeheer

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

Gegevens

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoek van de overheid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Wettelijke verplichting

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Accountbeheer
 • Niet-openbare communicatie (gegevens van enquêtes)

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Apparaten waarvan we afleiden dat ze van jou zijn

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming


Gerechtvaardigde belangen (alleen voor sommige loggegevens die zijn verzameld voordat het account van X is geregistreerd)

Doel van verwerking

Gegevens delen met webclients of applicaties van derden aan wie je toestemming hebt gegeven

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, afhankelijk van de toestemming waarom de applicatie of webclient vraagt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie
 • Accountbeheer


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

Gegevens delen met onze serviceproviders

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie
 • Betalingsgegevens
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Ontwikkelaarsgegevens
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Wordt bepaald door de wettelijke grondslagen zoals uiteengezet in deze tabel (uitvoering van overeenkomst, gerechtvaardigde belangen, toestemming of wettelijke verplichting) voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor de serviceprovider in de arm wordt genomen.

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Gegevens van derden

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

Niet-servicegerelateerde meldingen over je activiteit op X, verwante content, privéberichten en andere functies van X

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Doel van verwerking

Niet-servicegerelateerde meldingen over je zakelijke producten van X en services van derden

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Basisgegevens van account
 • Openbare informatie
 • Contactgegevens
 • Niet-openbare communicatie (tussen jou en X)
 • Betalingsgegevens
 • Accountbeheer

Andere informatie die we over je ontvangen, zoals:

 • Locatiegegevens
 • Interacties met links
 • Cookiegegevens † 
 • Loggegevens
 • Gegevens van advertentiepartners
 • Ontwikkelaargegevens


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

De hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten:

 • Uitvoeren van onze services
 • Veiligheid/beveiliging
 • Afgeleide gegevens
 • Persoonlijke advertenties
 • Het meten van de effectiviteit van advertenties die we je laten zien
 • Gegevens delen met onze serviceproviders

Gegevens

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

X voor web-gegevens*

Apparaten waarvan we afleiden dat ze van jou zijn

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

De hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten:

 • Advertenties die we je tonen op X op basis van gegevens die je verstrekt, of die wij verzamelen op X

 • Advertenties die we je tonen op andere websites of mobiele applicaties en die alleen zijn gebaseerd op informatie die daar is verzameld

 • Personalisatie op basis van je afgeleide identiteit

 • Personalisatie van onze services op basis van plaatsen die je hebt bezocht

Niet-servicegerelateerde meldingen over je activiteit op X, verwante content, privéberichten en andere functies van X

Gegevens

Informatie die we verwerken met jouw toestemming, zoals:

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

Aanvullende personalisatie op basis van waar je content van X op het web ziet

Daarnaast de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten:

Niet-servicegerelateerde meldingen over je activiteit op X, verwante content, privéberichten en andere functies van X

Gegevens

Informatie die je met ons deelt, zoals:

 • Accountbeheer

X voor web-gegevens*

Apparaten waarvan we afleiden dat ze van jou zijn

Afgeleide gegevens over jou die, zoals hieronder beschreven, zijn gebaseerd op deze gegevens.


Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

Doel van verwerking

Verificatie van identiteit vanwege veiligheids- en beveiligingsredenen, algemene verificatie en voor fraude en manipulatie van betalingen

Gegevens

Wat we verzamelen: 
een afbeelding van je identiteitsbewijs en je selfie, waaronder biometrische gegevens van je gezicht en gegevens van je identiteitsbewijs

Hoelang we gegevens opslaan:
gegevens die zijn ontleend aan het ID, de afbeelding van je ID en de selfie kunnen 30 dagen worden bewaard voor optionele veiligheids- en beveiligingsdoeleinden van X Premium, waaronder impersonatie. Dit geeft jou de kans om bezwaar te maken tegen een verificatiebeslissing en X de mogelijkheid om je bezwaar te beoordelen.

Gegevens uit het ID, de afbeelding van je ID en de selfie kunnen 30 dagen worden bewaard in verband met identiteitsverificatie voor de programma's Makersabonnementen of Advertentie-inkomsten delen. De volledige naam, het adres uit de ID, indien mogelijk, en het gehashte ID-nummer van de overheid voor identiteitsverificatie voor deze programma's worden door X opgeslagen zolang je deelneemt aan de programma's om gebruikers te beschermen tegen fraude en manipulatie van betalingen. 

Wie de gegevens opslaat en met wie we ze delen:
X slaat deze gegevens niet direct op als het gaat om de optionele X Premium- en veiligheidsdoeleinden, waaronder impersonatie. X slaat direct de volledige naam, een hash van het ID-nummer van het document en het adres op dat uit de ID is gehaald als het gaat om identiteitsverificatie voor de programma's Makersabonnementen of Advertentie-inkomsten delen. In alle use cases deelt X de gegevens met Au10tix, die optreedt als onze gegevensverwerker. Au10tix verwerkt de gegevens en slaat deze op zoals hierboven uiteengezet.

Primaire wettelijke grondslag(en) voor de verwerking van persoonsgegevens uit de EU, de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk.

Toestemming

* We verzamelen geen gegevens van X voor het web van browsers waarvan we aannemen dat deze zich in de Europese Unie of de EER bevinden.

† Wij plaatsen en gebruiken cookies zoals beschreven in Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en, als je in de Europese Unie, een EFTA-land of het Verenigd Koninkrijk bent, met jouw toestemming, zoals bepaald in Richtlijn 95/46/EG.

❖ X deelt ook niet-openbare persoonlijke informatie met adverteerders die niet als gegevensverwerkers optreden om die adverteerders in staat te stellen hun eigen advertenties te meten. Zoals hierboven beschreven, behandelt X dergelijke partnerschappen als gegevensverwerking op basis van toestemming en moeten klanten van X in de Europese Unie, een EFTA-staat of het Verenigd Koninkrijk hun instelling 'Extra gegevens delen met zakelijke partners toestaan' inschakelen, zodat X en zijn dataverwerkers hun niet-openbare persoonsgegevens in dergelijke omstandigheden kunnen delen met niet-openbare dataverwerkers.

 

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: afgeleide gegevens over je account
 

X gebruikt informatie die personen verstrekken en gegevens die Twitter ontvangt (zoals beschreven in het Privacybeleid van X) om informatie af te leiden over de mensen die X en content op het platform gebruiken. Dit kunnen afgeleide gegevens zijn zoals in welke onderwerpen mensen geïnteresseerd kunnen zijn, hoe oud een persoon is, welke talen een persoon spreekt, en of de content van een account interessant kan zijn voor anderen op het platform. Dit helpt X betere services te bieden en de content te personaliseren die X toont, inclusief advertenties.

Zonder deze afgeleide gegevens zouden mensen veel meer moeite moeten doen om interessante content te vinden, zou het voor X veel lastiger zijn om het platform voor iedereen veilig en aangenaam te houden, zouden advertenties op X minder aantrekkelijk zijn voor mensen en zouden ze minder waardevol zijn voor de zakelijke partners van X.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, kan iedere persoon de informatie die X over hem of haar heeft opgeslagen, bekijken en wijzigen via de pagina Je gegevens van X. Deze service is beschikbaar voor personen met een account van X en voor personen zonder account of die zijn uitgelogd bij X. 
 

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: advertenties die we jou op X tonen op basis van gegevens die jij verstrekt of die wij verzamelen op X of op andere websites of mobiele apps op basis van informatie die daar is verzameld
 

X gebruikt informatie die personen verstrekken en gegevens die X ontvangt tijdens het gebruik van X (zoals beschreven in het Privacybeleid van X) om de kwaliteit van de advertenties die de persoon op het platform ziet te verbeteren. Wanneer X advertenties in andere apps of websites laat zien, gebruikt X informatie van die app of website om de kwaliteit van de advertenties die de persoon ziet te verbeteren.

Dit stelt X in staat om personen een betere productervaring te bieden die meer in lijn is met hun interessecategorieën en de content die zij het meest zinvol en relevant vinden, en om waardevollere advertenties aan te bieden die inkomsten genereren ter ondersteuning en verbetering van de services van X. Zonder deze verwerking, zouden de advertenties op X minder aantrekkelijk zijn voor degenen die ze zien en minder waardevol voor de zakelijke klanten van X.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, biedt X personen diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de advertenties die ze te zien krijgen op X.  Personen kunnen bepaalde adverteerders blokkeren of negeren als ze advertenties van deze adverteerders niet willen zien. Ze kunnen slechte of aanstootgevende advertenties melden en advertenties markeren die ze niet leuk vinden. Daarnaast is elke advertentie op X voorzien van een vervolgkeuzelijst met de optie 'Waarom zie ik deze advertentie?', waarmee de persoon kan bekijken op basis waarvan de advertentie aan hem of haar werd getoond, zoals afgeleide leeftijd, afgeleid geslacht en afgeleide interessecategorieën. De persoon kan deze gegevens wijzigen in Je gegevens van X en zo invloed uitoefenen op de advertenties die hij of zij in de toekomst ziet. Deze service is beschikbaar voor personen met een account van X en voor personen zonder account of die zijn uitgelogd bij X.
 

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: het meten van de effectiviteit van advertenties die we je laten zien
 

X gebruikt informatie die personen verstrekken en gegevens die X ontvangt (zoals beschreven in het Privacybeleid van X) om de effectiviteit van advertenties die X personen laat zien te meten. 

Hierdoor kan X adverteerders een beter inzicht geven in de prestaties van de reclame die ze via X inkopen. Dergelijke advertentiemetingen zijn een cruciaal onderdeel van X omdat ze adverteerders in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen over wat voor soort advertenties ze moeten plaatsen, wanneer ze deze moeten plaatsen, wat voor soort content ze moeten bevatten en het publiek dat ze moeten proberen te bereiken. Zonder deze verwerking, zouden de advertenties op X minder aantrekkelijk zijn voor degenen die ze zien en minder waardevol voor de zakelijke klanten van X.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, biedt X vooral advertentiemetingen aan via partnerschappen met gegevensverwerkers die rapporten genereren voor adverteerders over de belangrijkste prestatie-indicatoren van hun reclamecampagnes op X. Deze dataverwerkers zijn onderworpen aan een aantal contractuele beperkingen met betrekking tot de wijze waarop zij de van X ontvangen gegevens mogen verwerken, waaronder het verbod om gegevens van X te delen met derden die niet als gegevensverwerkers optreden en die op zich kunnen worden gebruikt om personen te identificeren. 

X deelt ook niet-openbare persoonlijke informatie met adverteerders die niet als gegevensverwerkers optreden om die adverteerders in staat te stellen hun eigen advertenties te meten. Zoals hierboven beschreven, behandelt X dergelijke partnerschappen als gegevensverwerking op basis van toestemming en moeten klanten van X in de Europese Unie, een EFTA-staat of het Verenigd Koninkrijk hun instelling 'Extra gegevens delen met zakelijke partners toestaan' inschakelen, zodat X en zijn dataverwerkers hun niet-openbare persoonsgegevens in dergelijke omstandigheden kunnen delen met niet-openbare dataverwerkers.
 

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: adverteerders kunnen ervoor kiezen dat een door een adverteerder ingediende doelgroep niet in aanmerking komt voor een reclamecampagne
 

X gebruikt informatie die personen verstrekken en gegevens die X ontvangt (zoals beschreven in het Privacybeleid van X) om adverteerders een door een adverteerder ingediende doelgroep niet in aanmerking te laten komen voor een reclamecampagne. 

Zo biedt X adverteerders de mogelijkheid om bepaalde advertenties niet te tonen aan mensen die niet behoren tot de doelgroep van de campagne (bijvoorbeeld mensen die de game van de adverteerder al hebben geïnstalleerd). Dit is cruciaal voor de bedrijfsvoering van X, want hiermee zorgen we ervoor dat gebruikers minder irrelevante advertenties zien en dat adverteerders een succesvolle reclamecampagne op grote schaal kunnen uitvoeren zonder dat de gebruikerservaring lijdt onder irrelevante advertenties en zonder dat de adverteerder geld kwijt is aan het tonen van advertenties aan gebruikers die al iets met de advertentie hebben gedaan. Zonder deze verwerking zouden de advertenties op X minder aantrekkelijk zijn voor degenen die ze zien en minder waardevol voor de zakelijke klanten van X, waarvan sommigen er mogelijk voor kiezen om helemaal geen reclamecampagnes te voeren op X.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, heeft X technische maatregelen, contracten en beleidsregels opgesteld voor meer transparantie op het gebied van de verwerking en welke persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor deze doeleinden. Bovendien beperken we hoeveel en wat voor persoonlijke informatie wordt gebruikt voor deze doeleinden en voorkomen we het gebruik van mogelijk gevoelige persoonlijke gegevens of verwerking die in strijd is met de wet, bijvoorbeeld op basis van ras, religie, politieke opvattingen, liefdesleven en gezondheid.
 

Overzicht van analyse voor gerechtvaardigde belangen: niet-servicegerelateerde meldingen over je activiteit op X, verwante content, privéberichten en andere functies van X
 

X gebruikt informatie die personen verstrekken en die X ontvangt (zoals beschreven in het Privacybeleid van X) om niet-servicegerelateerde meldingen te versturen naar geregistreerde gebruikers over hun activiteit op X, verwante content, privéberichten en andere productfuncties van X. Dit stelt X in staat om informatie te leveren die personen mogelijk waardevol of nuttig vinden, zoals posts of privéberichten die zijn gericht aan de gebruiker, analyses van content waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven, en nieuwe productfuncties.

Zonder deze meldingen zou het voor mensen lastiger zijn om informatie te krijgen over content op X die relevant is voor hen, zouden ze minder feedback ontvangen op hun content op X en missen ze mogelijk gesprekken met anderen op X.

Om de rechten te beschermen van de personen die gebruikmaken van onze services, bevat elke e-mailmelding die geen betrekking heeft op de services, een link waarmee de persoon zich kan afmelden voor al deze meldingen. Een persoon kan ook als hij of zij is ingelogd bij X.com of onze mobiele apps, op elk moment zijn of haar voorkeuren bijwerken. Gebruikers in de Europese Unie, een EFTA-land en het Verenigd Koninkrijk hebben ook tijdens het registratieproces waarin het e-mailadres van de persoon de eerste keer wordt verzameld, controle over hun gegevens.
 

Bronnen van persoonlijke gegevens die we verwerken
 

De onderstaande tabel beschrijft de categorieën van bronnen waaruit we persoonlijke gegevens kunnen ontvangen. 

Gegevenscategorie

Gegevens

Bron(nen)

Gegevenscategorie

Online activiteit

(Informatie over internet en andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over interacties met websites, applicaties of advertenties)

 

Gegevens

 • Informatie die je plaatst op X 

 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie

 • Accountbeheer

 • Interacties met links

 • Cookiegegevens

 • Loggegevens

 • Gegevens van adverteerders en andere advertentiepartners
 • Ontwikkelaarsgegevens
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

 

Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Bron(nen)

 • Jij of je apparaten, bijvoorbeeld door je gebruik van onze services en services van derden 

 • Andere mensen op X, door hun gebruik van onze services, zoals door je in een foto te taggen (als je instellingen dat toelaten), je te vermelden in een post, of je privéberichten te sturen

 • Services van derden die content van X integreren, zoals ingesloten tijdlijnen of postknoppen

 • Onze zakelijke partners

 • Leveranciers die namens ons services verlenen, zoals onze subverwerkers

 • Adverteerders en andere advertentiepartners

Gegevenscategorie

Betaalgegevens

Gegevens

 • Creditcard- of bankpasnummer

 • Vervaldatum van de kaart/pas
 • CVV-code
 • Factuuradres

 

Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Informatie die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Bron(nen)

 • Jij, als je bij ons advertentieservices afneemt

Gegevenscategorie

Identificatoren

(Echte naam, alias, postadres, telefoonnummers, unieke identificatoren (zoals een apparaat-identificator, cookies, mobiele advertentie-identificatoren), klantnummer, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam en andere soortgelijke identificatoren)

 

Gegevens

 • Basisgegevens van account

 • Informatie die je plaatst op X 

 • Ontwikkelaargegevens

 • Contactgegevens

 • Gegevens van je adresboek

 • Apparaten waarvan we afleiden dat ze van jou zijn

 • Cookiegegevens

 • Loggegevens

 • Gegevens van adverteerders en andere advertentiepartners
 • Gegevens van andere derden en gelieerde partners

 

Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Gegevens die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Bron(nen)

Gegevenscategorie

Afgeschermde classificaties

(Kenmerken van bepaalde wettelijk afgeschermde classificaties, zoals leeftijd en geslacht)

Gegevens

 • Informatie die je plaatst op X 
 • Afgeleide gegevens over je account, zoals hieronder weergegeven
   

Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Gegevens die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

 

Bron(nen)

 • Jij of je apparaten, bijvoorbeeld door je gebruik van onze services of services van derden

 • Andere mensen op X, door hun gebruik van onze services, zoals door je in een foto te taggen (als je instellingen dat toelaten), je te vermelden in een post, of je privéberichten te sturen

 • Services van derden die content van X integreren, zoals ingesloten tijdlijnen of postknoppen

 • Onze zakelijke partners

 • Leveranciers die namens ons services verlenen

 • Adverteerders en andere advertentiepartners

Gegevenscategorie

Commerciële informatie

(Gegevens over gekochte, verkregen of overwogen producten of services en andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen)

 

Gegevens

 • Informatie die je plaatst op X 

 • Interacties met links

 • Cookiegegevens

 • Loggegevens

 • Gegevens van adverteerders en andere advertentiepartners

 • Ontwikkelaarsgegevens

 

Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Gegevens die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

 

Bron(nen)

Gegevenscategorie

Zintuiglijke informatie

(Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie)

Gegevens

 • Informatie die je plaatst op X 
 • Privéberichten en andere niet-openbare communicatie

 

Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Gegevens die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Bron(nen)

 • Jij of je apparaten, bijvoorbeeld door je gebruik van onze services 

 • Andere mensen op X, door hun gebruik van onze services, zoals door je in een foto te taggen (als je instellingen dat toelaten), je te vermelden in een post, of je privéberichten of afgeschermde posts te sturen

Gegevenscategorie

Locatiegegevens

Gegevens

 

Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Gegevens die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Bron(nen)

 • Jij of je apparaten, bijvoorbeeld door je gebruik van onze services

Gegevenscategorie

Afgeleide gegevens

(Afgeleide gegevens waarmee een profiel over je wordt gemaakt dat je voorkeuren, kenmerken, aanleg, gedrag en houding weergeeft)

 

Gegevens


Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 1 ('Gegevens die we verzamelen') van ons Privacybeleid.

Bron(nen)

 • Jij of je apparaten, bijvoorbeeld door je gebruik van onze services of services van derden

 • Andere mensen op X, door hun gebruik van onze services, zoals door je in een foto te taggen (als je instellingen dat toelaten), je te vermelden in een post, of je privéberichten te sturen

 • Services van derden die content van X integreren, zoals ingesloten tijdlijnen of postknoppen

 • Onze zakelijke partners

 • Leveranciers die namens ons services verlenen

 • Adverteerders en andere advertentiepartners

   


Categorieën van derden met wie we persoonlijke gegevens kunnen delen 
 

De onderstaande tabel beschrijft de categorieën van derden met wie we bepaalde persoonsgegevens uit de genoemde gegevenscategorieën kunnen delen. Voor meer informatie over de manieren waarop we persoonsgegevens delen, met inbegrip van de doeleinden waarvoor we deze delen, verwijzen we je naar Sectie 3 ('Delen van informatie') van ons Privacybeleid

Gegevenscategorie

We kunnen gegevens delen met ...

Gegevenscategorie

Online activiteit

Identificatoren

Afgeschermde classificaties

Commerciële informatie

Zintuiglijke informatie

We kunnen gegevens delen met ...

 • Entiteiten waarvoor je ons opdracht geeft om je informatie mee te delen, zoals wanneer je publiekelijk een post plaatst 

 • Entiteiten die je toegang geeft tot je account, zoals webclients of applicaties van derden aan wie je toestemming hebt gegeven

 • Onze zakelijke partners

 • Onze zakelijke partners en onze serviceproviders, waaronder adverteerders en andere advertentiepartners

 • De wetshandhavende instantie en eventuele andere instanties die nodig zijn om de wet na te leven, schade te voorkomen en het algemeen belang te dienen


Voor meer informatie over de manieren waarop we je gegevens delen, waarom we deze delen en hoe je dit kan controleren wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 3 ('Delen van informatie') van ons Privacybeleid.

Gegevenscategorie

Betaalgegevens

We kunnen gegevens delen met ...

 • Onze serviceproviders


Voor meer informatie over de manieren waarop we je gegevens delen, waarom we deze delen en hoe je dit kan controleren wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 3 ('Delen van informatie') van ons Privacybeleid.

Gegevenscategorie

Locatiegegevens

We kunnen gegevens delen met ...

 • Onze serviceproviders

 • De wetshandhavende instantie en eventuele andere instanties die nodig zijn om de wet na te leven, schade te voorkomen en het algemeen belang te dienen


Voor meer informatie over de manieren waarop we je gegevens delen, waarom we deze delen en hoe je dit kan controleren wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 3 ('Delen van informatie') van ons Privacybeleid.

Gegevenscategorie

We kunnen gegevens delen met ...

 • Onze zakelijke partners

 • Onze zakelijke partners en onze serviceproviders, waaronder adverteerders en andere advertentiepartners

 • De wetshandhavende instantie en eventuele andere instanties die nodig zijn om de wet na te leven, schade te voorkomen en het algemeen belang te dienen


Voor meer informatie over de manieren waarop we je gegevens delen, waarom we deze delen en hoe je dit kan controleren wanneer je X gebruikt, verwijzen we je naar Sectie 3 ('Delen van informatie') van ons Privacybeleid.

Dit artikel delen